07-02-07

Problemen met uw advocaat ? Spreek erover !

 

'Ik heb problemen met mijn advocaat'
Treden de Orde van Advocaten en de gerechtelijke overheid op een gepaste manier op tegen advocaten die hun boekje te buiten gaan, of laten zij bepaalde wanpraktijken oogluikend toe ?

Image Hosted by ImageShack.us

Van: Jan Boeykens
Verzonden: woensdag 7 februari 2007 13:34:38
Aan: turnhout.balie@scarlet.be
Onderwerp: Mijn klacht inzake Mter De France

Gerechtshof Turnhout
t.a.v. De Heer Johan Michielsen, stafhouder
Gerechtshof - Kasteelplein 1
B-2300 Turnhout

Geachte Heer,

Betreft: Mter Dominique Defrance

Zoals ik u reeds in mijn klachtbrief van 6.2.2007 mededeelde, stel ik sinds gedurende enige tijd een aantal onregelmatigheden vast in de manier waarop Mter Defrance de belangen van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven waarneemt.

Mter Defrance beloofde om voor eind 2006 een recht op antwoord te zullen richten aan de redactie van de Gazet van Antwerpen in verband met het zogezegd interview van 17.11.06 met een zekere Kiekens waarbij opnieuw een oproep werd gedaan tot 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem' terwijl Marcel Vervloesem voor de klachten van Kiekens en het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. op 15.11.06 werd vrijgesproken nadat hij 9 jaar lang voor deze klachten als 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald.
Van dit 'recht op antwoord' kwam niets in huis en Mter Defrance deelde vervolgens mede dat hij voor dit recht op antwoord 'nog een maand de tijd had'.
Drie dagen voor het einde van die zogenaamde maand, zei Mter Defrance mij plotseling dat hij dit recht op antwoord 'eigenlijk niet zo'n goed idee vond, rekening houdende met het Hof van Beroep te Antwerpen'.
Bij navraag bleek echter dat de termijn (15 dagen) voor de publicatie van een recht op antwoord, reeds 15 dagen verstreken was.

Mter Defrance beloofde ook voor eind 2006 iemand te zullen dagvaarden.  Daarvan kwam niets in huis.  Een 30-tal dagen na zijn belofte zei Mter Defrance dat hij de dagvaarding nog niet verstuurd had omdat hij daarvoor 'eerst het schriftelijk akkoord van Marcel Vervloesem' moest hebben.
Sindsdien wachten we al een 20-tal dagen op een copie van die dagvaarding.
Mter Defrance deelde mij eerst na herhaaldelijke vragen mede dat hij een copie via zijn secretariaat (Mter Defrance heeft geen secretaresse of geen secretariaat) aan Marcel Vervloesem had verzonden.
Marcel Vervloesem ontving echter niets.
Toen ik Mter Defrance opnieuw telefonisch te pakken kreeg (Mter Defrance is soms gedurende een hele week onbereikbaar en er wordt soms dagenlang een bandje afgedraaid met de mededeling dat hij 'in vergadering' is), wist hij mij te vertellen dat hij wachtte op het moment dat de gedagvaarde persoon zijn dagvaarding zou gaan afhalen bij de deurwaarder.  Dat 'kon nog enkele dagen duren'.
Die 'enkele dagen' zijn inmiddels al 10 dagen geworden.
Men zou bijna beginnen te geloven dat Mter Defrance ook deze zaak opzettelijk blokkeert en zoals ik u reeds schreef, zijn er nog een 20-tal ernstige zaken op te noemen die volledig onbegrijpelijk zijn.
Zo 'vergat' Mter Defrance bepaalde personen -niettegenstaande het herhaaldelijke verzoek van Marcel Vervloesem- te dagvaarden.  Documenten in verband met het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. 'vergat' Mter Defrance aan zijn besluiten toe te voegen.  De schriftelijke verklaring van een zogezegd slachtoffer voor wiens klachten Vervloesem op 15.11.2006 tevens werd vrijgesproken en waarin stond dat men voor de getuigenisssen tegen Marcel Vervloesem door Victor V. betaald werd, kwam niet eens ter sprake. Het feit dat de zogezegde slachtoffers nooit werden opgeroepen voor de leugendetectortest terwijl rechtbankvoorzitter Caers daartoe de opdracht had gegeven, werd nauwelijks benadrukt enz. enz.
Ik stelde verder vast dat Mter Defrance regelmatig een betalingsbewijs vergeet af te leveren voor de betalingen van Marcel Vervloesem en ik vraag mij af of dit wel een corecte manier van werken is.

Enkele maanden geleden kwam de genaamde Jozef Moortgat uit Zandhoven met zijn dossier bij Mter Defrance terecht.
De heer Moortgat had de zaak 'Morkhoven' een tijdlang gevolgd en geloofde dat hij met een degelijke, eerlijke en correcte advocaat te doen had.
De heer Moortgat betaalde intussen 1.000 Euro aan Mter Defrance en ontving daarvoor juist één korte schriftelijke mededeling met de copietjes van twee brieven die Mter Defrance zou geschreven hebben maar waarop nog altijd geen antwoord kwam.
Zoals in het geval van Marcel Vervloesem, is Mter Defrance zogoed als nooit bereikbaar en een boodschap inspreken op het antwoordapparaat van Mter Defrance blijkt niet de minste zin te hebben.
De heer Moortgat wordt nooit schriftelijk of telefonisch over de stand van zijn dossier ingelicht en vraagt zich af wat er eigenlijk aan de hand is.

In de hoop dat deze zaken zo snel mogelijk wordt onderzocht, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Copie aan: info@laurette-onkelinx.be, info@just.fgov.be, justitieel.welzijnswerk@cawsonar.be, justitieelww@cawdepapaver.be, info@valsbeschuldigd.org, info@slachtofferhulp.nl,justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be, justitiehuis.leuven@just.fgov.be, justitiehuis.veurne@just.fgov.be, justitiehuis.tongeren@just.fgov.be, justitiehuis.mechelen@just.fgov.be, justitiehuis.turnhout@just.fgov.be, justitiehuis.brussel@just.fgov.be, justitiehuis.hasselt@just.fgov.be, justitiehuis.ieper@just.fgov.be, zelfhulpgroep.schuldoverlast.sjb@skynet.be, jww@cawtverschil.be, jac.geraardsbergen@skynet.be, jac.balen@cawdekempen.be, jac+@antwerpen.be, jwwmechelen@skynet.be, jwl@cawleuven.be, jwa@cawmetropool.be, caw.depoort.jac@steunpunt.be, cawtverschil.centrale@pi.be, info@vertrouwenscentrumwvl.be, info@verzet.be, welzijnenjustitie@vlaanderen.be, caw.depoort.jac@steunpunt.be, mensenrechteneducatie@vormen.org, raadswinkel@hetnet.nl, raadsliedenwerk@wmd-noordholland.nl, tony.vanparys@dekamer.be, voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl, VoorlichtingRechtbankRoermond@roearr.drp.minjus.nl, balie@wel-zijn.orgKRW.Brugge@kinderrechtswinkel.be, KRW.Koepel@kinderrechtswinkel.be, contact@gpj.be, comite@comitep.be, Patrick.dewael@ibz.fgov.be,magda.destrijcker@premier.fed.be,

16:54 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.