29-01-07

Sp.a en gerecht van Turnhout steken kinderpornozaak Zandvoort in doofpot

 

Briefwisseling van de Werkgroep Morkhoven

EricCuylaerts&EddyBellens

Foto: 12.2006 Gerechtshof van Turnhout. De in de onderstaande brief van november 2001 genoemde Eddy Bellens 'adviseert' Eric Cuylaerts.


De minderjarige zoon van Cuylaerts diende in februari 2005 eerst een klacht wegens zedenfeiten in tegen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. maar wijzigde die klacht na een 8 uur durend kruisverhoor van de Herentalse agenten die het proces-verbaal van zijn oorspronkelijke klacht opmaakten in april 2005 in een nieuwe klacht tegen Marcel Vervloesem.
Gerecht en pers spraken toen op een bijna triomfantelijke toon over een 'totaal onafhankelijke nieuwe klacht tegen Marcel Vervloesem'. Zij werd toegevoegd aan de nieuwe klachten van twee minderjarige criminelen uit de omgeving van Eddy Bellens (en Victor V.) die zich wegens een gewapende roofoverval en drugsgebruik in een gesloten jeugdinstelling bevonden.

Victor V. werd in deze zaak nooit verhoord en het oorspronkelijk proces-verbaal is spoorloos.

Victor V. die volgens een 30-tal processen-verbaals zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde, zetelt na zijn benoeming tot raadslid van het OCMW te Herentals alwaar hij verantwoordelijk was voor Jeugdzaken, thans als gemeenteraadslid in de politieraad van Herentals die door Sp.a-burgemeester Jan Peeters geleid wordt.
Jan Peeters en het Sp.a-bestuur van Herentals die Victor V. onvoorwaardelijk blijven steunen, wilden dat Victor V. ook in de OCMW-raad bleef zetelen maar de andere politieke partijen waren daarmee niet akkoord.

De Vlaamse pers die door de Werkgroep Morkhoven op de hoogte was van al deze feiten, koos jarenlang voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort en had meer sympathie voor een bende criminelen die ondermeer kinderen misbruikten dan voor een actiegroep die haar strijd tegen kindermisbruik niet opgeeft.


De: tvpersdienst@VRT.BE
Objet: RE: Hongerstakende Marcel Vervloesem opnieuw voor Raadkamer
Date: 17 mai 2005 11:14:22
Réenvoyé-À: Morkhoven

Geachte,

Gelieve uw mails alleen te sturen naar tvjournaal@vrt.be en niet naar tvpersdienst@vrt.be.

Met vriendelijke groet,

Pierre Van de Sompel
Externe Communicatie TV


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Morkhoven
Verzonden: dinsdag 17 mei 2005 10:57
Aan: meldpuntvermisten@redcross.nl; info@canvas.be; dcinl@wxs.nl; info@donna.be; e.hilterman@student.kun.nl; instituthumanitaire@wanadoo.fr; info@vrtnieuws.net; vermist@tros.nl; radionieuws@vrt.be; teletekst@vrt.be; algemeen@transact.nl; info@radio1.be; info@ketnet.be; info@rvi.be; tvjournaal@vrt.be; info@klara.be; tvpersdienst@vrt.be; radiopers@vrt.be; info@stubru.be; info@radio2.be; prostitutie.payoke@yucom.be; info@een.be; pandora.vzw@pandora.be; els.leye@rug.ac.be
Onderwerp: Hongerstakende Marcel Vervloesem opnieuw voor Raadkamer

DOOFPOT JUSTITIE - MARCEL VERVLOESEM OPNIEUW VOOR RAADKAMER TE TURNHOUT

Antwerpen, mei 2005 - Vandaag begint Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven aan zijn 22ste hongerstakingsdag.

Vervloesem die hartpatiënt en zwaar suikerziek is en sinds het begin van zijn hongerstaking zijn medicatie weigerde, verbleef tot vandaag in een gewone cel van de gevangenis te Turnhout zonder dat er gedacht werd aan zijn overbrenging naar een hospitaal.

Marcel Vervloesem heeft zijn vertrouwen in Justitie compleet verloren. In het gerechtelijke dossier bevinden zich immers tientallen documenten waarmee de Turnhoutse onderzoeksrechter niet in het minst rekening hield.

Terwijl de Turnhoutse onderzoeksrechter François Caers op 9.2.2005 nog besliste om alle aanklagers van Vervloesem een leugendetectortest te laten ondergaan en de helft van deze aanklagers door de Raadkamer van Turnhout wegens diefstallen, inbraken en een roofoverval inmiddels naar de correctionele blijkt te zijn verwezen, werd Vervloesem een vijftal weken geleden na een simpele klacht van drie 13-jarigen waartegen een gerechtelijk onderzoek wegens drugsgebruik liep, als een 'gevaarlijke recidiverende pedofiel' gedurende 30 dagen lang in de gevangenis van Turnhout opgesloten.
Twee van de voornoemde jongeren blijken opgepakt geweest te zijn wegens een gewapende roofoverval en in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse geplaatst.
Het is dus van dergelijk crapuul dat het gerecht van Turnhout bij haar klachten tegen Marcel Vervloesem gebruik maakt.

Uit bijgaande brief die de vader van één van voornoemde jongeren in 2001 naar de Procureur en onderzoeksrechter te Turnhout schreef en waarvoor hij ook tevergeefs klacht indiende, blijkt nog eens dat het gerecht van Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopte, alleen de klachten tegen Marcel Vervloesem ernstig nam.
De vader diende ook tevergeefs een klacht in bij de Herentalse politie.

In onderstaande brief van xxxx is er niet alleen sprake van drugsgebruik en verkrachtingen waarbij Marcel Vervloesem op geen enkele manier is betrokken maar ook van een Morkhovense schooldirecteur die zich volgens bepaalde geruchten aan een schoolkind zou hebben vergrepen.

En misschien is het weer opnieuw louter toeval maar deze schooldirecteur lijkt dan weer persoonlijk bevriend te zijn met Victor V., de homosexuele halfbroer met zijn perverse sexuele neigingen van Marcel Vervloesem, die in september 1998 de eerste was om Marcel Vervloesem van 'sadistische folteringen' en dergelijke te beschuldigen.

Misschien wordt het dus tijd dat men het onderzoek in deze zaak volkomen herneemt in plaats van Victor V. en de criminelen die wegens diefstallen, inbraken, gewapenden roofovervallen, verkrachtingen enz. achter de tralies zaten (één van de zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem liep 28 veroordelingen op), enkel maar aan een leugendetectortest te onderwerpen.

--------------------------------------------------------------------------

Morkhoven, 2 november 2001

De Procureur en onderzoeksrechter - Gerechtshof 2300 Turnhout

Mijnheer, ik wens klacht neer te leggen tegen Eddy B., Koninkrijk te Morkhoven wegens doodsbedreiging en andere feiten waarvan zedenfeiten.

Vroeger werden mijn kinderen door de kinderen van Eddy B. in zedenfeiten betrokken. Ik legde al klacht neer tegen deze feiten bij de politie in Herentals.

Gedurende verschillende weken worden mijn kinderen nu door Eddy B. met de dood bedreigd. Eddy B. roept tegen mijn kinderen in de speeltuin dat hij hun de kop zal inslaan enz.   Mijn kinderen en ook een ander kindje zijn bang geworden om nog buiten te spelen.

Eddy B. zijn bedreigingen hebben ook te maken met mijn vermoeden dat de genoemde zedenfeiten in zijn huis gebeurden. Bvb. in de woning van Eddy B. hebben Johan D. en Giovanni VDV twee meisjes verkracht. Het ging om Sandra DM en nog een meisje Heidi W.

Ik weet dat van Hilde C. die in mijn straat woont en die mij dat in het geheim toevertrouwde.  Ik kan dat niet meer verzwijgen.

Bij Eddy B. was het netwerk van drugs en zedenfeiten waar Peter W. + Johan D. + Giovanni VDV hun zaakjes regelden.

Ik ben het zwijgen beu ik ben de bedreiging van Eddy B. beu. Zo verzwijgt Eddy B. dat Johan D. en Peter W. sex met elkaar hadden. Ik ben er zeker van dat zij onder dwang van Eddy B. moeten zwijgen. Ik wil dan ook dat mijn verklaring wordt opgenomen.

Ik wil nog vermelden dat Eddy B. op een gegeven ogenblik de opdracht heeft gegeven aan Peter W. en zijn vrienden om de schooldirecteur Luc S. van de school te Morkhoven inéén te kloppen en dat dat ook gebeurd is. Luc S. durfde geen klacht neer te leggen wegens angst omdat hij homo is en voor zijn job bang was en ook voor de gevolgen van de bedreigingen van Eddy B.

Ik wil dat Mr. S. geen last krijgt voor zijn job als directeur.

xxxx - 2200 Morkhoven - Telefoon: 014 xxxxxxx

13:44 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

28-01-07

Herentalse politieman met kinderporno

 

Herentals: Tuchtraad behandelt dossier politieman met kinderporno

Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen, 28.1.2007 - Een Morkhovende minderjarige diende in februari van vorig jaar een klacht in wegens zedenfeiten tegen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. waarvan door de Herentalse politie een proces-verbaal werd opgemaakt.
Enkele weken later werd de minderjarige door twee leden van de Herentalse politie 's morgens vroeg van het school gehaald en gedurende 8 uren lang aan een intimiderend kruisverhoor onderworpen waarbij hij tenslotte de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde.
Tegelijkertijd werd Marcel Vervloesem ook door twee andere jongeren uit het criminele milieu rond Victor V. die wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.
Marcel Vervloesem werd onmiddellijk aangehouden en de procureur van Turnhout 'nam deze zaak zeer ernstig' schreef de Vlaamse rioolpers die beweerde dat de jongeren elkaar niet kenden.

Het proces-verbaal van de klacht tegen Victor V. verdween spoorloos en Victor V. werd niet eens ondervraagd door de politie.

De Werkgroep Morkhoven schreef hierover naar de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en diende een klacht in bij de Voorzitter van het Comité P waarop de twee Herentalse politiemannen Marcel Vervloesem lastig vielen met huiszoekingen zonder dat de klacht van de Werkgroep Morkhoven door het Comité P dat de werking van de politiediensten moet controleren, ernstig werd genomen.

Victor V. wordt sinds hij Marcel Vervloesem in 1998 van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde en de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde, door het Herentalse Sp.a-bestuur en Sp.a-burgemeester Jan Peeters onvoorwaardelijk ondersteund.
Alhoewel de man alleen maar een fonetisch schrift hanteert, werd hij dank zij Jan Peeters en het Sp.a-bestuur te Herentals tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd en was hij in het Bijzonder Comité mede verantwoordelijk voor jeugdzaken.

Op 20.10.2006 ontdekte de Werkgroep Morkhoven dat hij in een 30-tal processen-verbaals voorkomt waarin staat hoe hij zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
Ook deze processen-verbaals verdwenen zonder onderzoek in de prullenmand.

Op 23.10.2007 liet de Werkgroep Morkhoven haar Open Brief aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers op het bureau van de procureur-generaal voor ontvangst afstempelen en op 15.11.2006 werd Marcel Vervloesem nadat hij 9 jaren lang door de Vlaamse rioolpers als 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald, vrijgesproken voor de klachten van Victor V. en zijn companen.

Alles lijkt erop te wijzen dat zowel de Sp.a als de gerechtelijke overheid, zoals zij dit ook met de kinderpornozaak Zandvoort hebben gedaan, deze zaak rond kindermisbruik in de doofpot willen stoppen. Victor V. zetelt thans in de politieraad van Herentals waarvan Jan Peeters de voorzitter is.

Het bijgevoegde artikel doet veronderstellen dat er bij de politie van Herentals ook figuren te vinden zijn die geinteresseerd zijn in kinderporno.


Het politiecollege van de zone Neteland wacht op een advies van de tuchtraad om over het lot van inspecteur V. te beslissen. Die werd in 2004 veroordeeld voor het bekijken van kinderporno op het werk.

De correctionele rechtbank in Turnhout veroordeelde V., die bij de politie van Herentals werkte, tot een jaar cel met uitstel. In 2000 werd de man betrapt op het bekijken van kinderporno op het werk. Voor het hof van beroep in Antwerpen kreeg de beklaagde een mildere straf. De rechter stond hem een opschorting van straf toe, onder meer omdat de man een blanco strafblad had.

Het politiecollege van de zone Neteland heeft V. intussen geschorst. Die schorsing loopt nog steeds. De politieraad startte een tuchtprocedure op om de man definitief te ontslaan.

"We maakten een dossier over aan de tuchtraad", zegt korpschef Luc Smeyers. "Half februari komt dat voor in Brussel. Daarna neemt het politiecollege kennis van het advies en beslist het over het lot van de betrokkene."

BaLa

Gazet van Antwerpen, 25.1.2007

14:01 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

26-01-07

De Witte Mars diende tot niets

 

Kindermisbruikers en kinderpornoproducenten worden door de Belgische regering beschermd

Image Hosted by ImageShack.us

Victor Vervloesem die met de Herentalse burgemeester Jan Peeters in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt en die door Jan Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur ten volle wordt gesteund, kwam 9 jaar geleden met het verhaal af dat hij in zijn jeugd door zijn halfbroer, de Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem, 'gefolterd en verkracht' werd.
Het gerecht van Turnhout en de Vlaamse pers grepen deze kans met beide handen aan om de kinderpornozaak Zandvoort met zijn -volgens de federale politie- 88.000 slachtoffertjes, in de doofpot te stoppen.

Zonder de steun van het Herentalse Sp.a-bestuur en de regerende Sp.a-top te Brussel (Jan Peeters is Sp.a-kamerlid en zetelt in het Sp.a-partijbureau te Brussel) zou Marcel Vervloesem nooit gedurende 9 jaren lang door het slijk gehaald en vervolgd zijn geweest.

Victor Vervloesem werd in 2005 dank zij het Herentalse Sp.a-bestuur tot OCMW-bestuurslid van de Stad Herentals benoemd alwaar hij ondermeer instond voor jeugdzaken en zetelt thans als gemeenteraadslid in de politieraad van Herentals waarvan Jan Peeters de voorzitter is.

Op 23.10.2007 overhandigde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een Open Brief met een 30-tal processen-verbaals aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers. In de processen-verbaals staat beschreven hoe Victor Vervloesem zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegt. De processen-verbaals werden nooit onderzocht door het parket van Turnhout.

Marcel Vervloesem werd op 15.11.2006 weliswaar voor de klachten van Victor Vervloesem en een aantal criminele vriendjes vrijgsproken maar verder gebeurt er niets.

Zowel de regerende Sp.a als de pers en het gerecht willen deze zaak, zoals zij met de kinderpornozaak Zandvoort hebben gedaan, in de doofpot stoppen omdat men anders moet toegeven dat men de kindermisbruikers en kinderproducenten inderdaad beschermt.
Met de federale verkiezingen voor de deur is het ook niet aangeraden om de 300.000 deelnemers aan de Witte Mars te Brussel mede te delen dat men hen 10 jaar lang belogen en bedrogen heeft.


- De: Morkhoven
- Date: 1 septembre 2005
- À: federaalombudsman.be, klachten.vlaamseombudsdienst, christophe.ausloos.budget.fed, schepen.roger.van.nuffel.herentals, kabinet.keulen, ckfin.minfin, kabjv.be, gunther.verlinden, kabinet.moerman, rudydemotte, els.robeyns.e-gov, daniel.marcipont, schepen.kris.peeters.herentals, wies.verheyden, premier.fed.be, raf.liedts.vlaamsbelang, kabinet.vervotte, sarah.raman.e-gov, marietjev, burgemeester.jan.peeters.herentals, janbertels, schepen.alfons.vercalsteren.herentals, muriel.poortmans, jozef.schellens, an.bergs.e-gov, celleirs, martine.moriau, nathalie.debonte.e-gov.be, schepen.anne-mie.hendrickx.herentals, fons.michiels, christian.dupont, oliver.schneider.e-gov, Patrick.dewael, ans.vangiel, riajanssens, josvanthielen, els.sterckx, christine.mahieu.e-gov, remi.debrandt.e-gov, kabinet.vanweert.fgov, info.gevaro, schepen.guy.paulis.herentals
- Objet: OCMW Herentals: benoemingen

Antwerpen, 1 september 2005

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: OCMW Herentals - benoemingen

Er lopen twee verschillende gerechtelijke onderzoeken tegen Victor Vervloesem (sp.a-bestuur Herentals) die zopas tot OCMW-bestuurslid van de Stad Herentals werd benoemd en die als lid van het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur van de Stad Herentals mee beslist inzake juridische hulp, financiële hulp en Jeugdwerking.

Het eerste onderzoek waarvan sprake, is het gevolg van een klacht wegens zedenfeiten met een minderjarige. Dhr. Cuylaerts, vader van de minderjarige, schreef hiervoor ondermeer naar de Minister van Binnenlandse Zaken (copie van dit schrijven heb ik in mijn bezit). De minderjarige werd door de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens een vijftal maanden geleden verhoord en van dit verhoor werd een proces-Verbaal opgemaakt. Op het ogenblik van Victor Vervloesem's aanstelling, was nog niet geweten wat de resultaten waren van het onderzoek.

Het tweede onderzoek is een gevolg van de klacht van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer, de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, waarin hij deze laatste van 'pedofilie' beschuldigde.

De Turnhoutse strafrechter François Caers besliste op 14.2.2005 dat Victor Vervloesem terzake een leugendetectortest diende te ondergaan. De uitslag van deze leugendetectortest zal op de zitting van 14.9.2005 van de correctionele rechtbank te Turnhout, ongetwijfeld ter sprake worden gebracht.

Op 23 avril 2005 ( 4 maanden geleden ) schreef ik in deze zaak ondermeer naar de volgende Herentalse schepenen en OCMW-raadsleden: Willy De Wachter, Marleen Helsen, Anne-Mie Hendrickx, Rita Claes, Wies Verheyden, Johny Grossard, Jan Bertels, Benny Nuyts, Jozef Schellens, Leen De Wijze, Petra Fransen, Fons Hardies, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Martine Moriau, Alfons Vercalsteren, Tom Naets en Jan Vantigchelt.

Ik ontving echter geen enkel antwoord tot nogtoe zodat ik veronderstel dat deze zaak niet ter sprake kwam op de vergaderingen van het Herentalse gemeente- en OCMW-bestuur.

Alhoewel ik aanneem dat het hier om een vergetelheid gaat, vind ik deze zaak zo ernstig dat ik thans klacht indien bij de Vlaamse en federale Ombudsdienst.

Overheidsdiensten moeten, volgens het huidige regeerakkoord, immers op een onberispelijke wijze functioneren en dit kan niet door middel van dergelijke politieke benoemingen.

In de hoop dat u deze kwestie correct zal afhandelen en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Arsenaalstraat 5/14, 2000 Antwerpen, Werkgroep Morkhoven ( http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven )

PS. Er kwam geen antwoord op deze brief.

20:12 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

25-01-07

Sp.a-Herentals: 'bedankt kiezers'

 

Ook in 2003 verdwenen er honderden documenten

Image Hosted by ImageShack.us


Antwerpen, 10 januari 2007 - De skynetblog 'Doofpot Justitie' waaraan de Werkgroep Morkhoven meewerkte en die meer dan 10.000 bezoekers telde, werd gisteren van het Internet gehaald.

Ook de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' zou niet meer op het Internet te vinden zijn.

Op 8 december 2006 verdwenen er al honderden foto's en documenten van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy. Het grootste gedeelte ervan werd, na een schrijven naar het MSN Groups Support Team, teruggeplaatst.

Het feit dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) in mei 2005 via de radio en televisie opriep om de 'website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen alhoewel dit met wettelijke middelen moeilijk zou gaan' zal ongetwijfeld meegespeeld hebben bij de verdwijning van de documenten en het verwijderen van de blogs. Peeters zette daarmee immers het licht op groen voor iederéén die de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilde pesten.
De problemen met de MSN-groepen WerkgroepMorkhoven en FondationPrincessedeCroy namen er in ieder geval zodanig door toe dat het werken zo goed als onmogelijk werd gemaakt.

Volgens Peeters en zijn huidige coalitiepartner, het Herentalse CD&V-raadslid Marleen Diels, waren het 'de wijkbewoners van het Morkhovense 'Koninkrijk' die de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilden en die vroegen om de Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem uit de wijk te zetten'. Peeters en Diels beweerden zich 'in het standpunt van de wijkbewoners te kunnen weervinden omdat ook Herentals en omstreken door de klachten tegen de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem een negatief imago kregen'.

De argumenten van Diels en Peeters waren echter compleet vals en puur op leugens gebaseerd want met 'de wijkbewoners' werd de petitieactie met amper 13 handtekeningen van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. bedoeld die met Peeters in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt.

Victor V. was de man die Marcel Vervloesem 9 jaar geleden van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde en de klachten tegen M. Vervloesem organiseerde. Volgens de schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers werd men voor de klachten tegen M. Vervloesem tegenover de pers, door Victor V. zelfs betaald.

Victor V. werd dank zij Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur op 17.2.2005 evenwel tot OCMW-raadslid van de Stad Herentals benoemd omdat hij een 'gewaardeerd medewerker' was en het 'volle vertrouwen van het Herentals Sp.a-bestuur' genoot. Hij mocht daar gedurende twee jaar lang mede over jeugdzaken beslissen terwijl uit een 30-tal processen-verbaals die de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 in een Open brief aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte, blijkt dat hij zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

Victor V. die volgens het Herentalse Sp.a-bestuur 'zeer begaan is met het welzijn van zijn medeburgers' zetelt sinds kort in de gemeenteraad van Herentals.


Werkgroep Morkhoven: site gehackt
11.9.2003


DE FRANSE MAGISTRAAT

Vijf jaar geleden en op het moment dat hij het kinderpornonetwerk 'Zandvoort' in Nederland ontdekte, werd Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem in een sensationale uitzending van Telefacts (VTM) rechtstreeks beschuldigd van 'kinderverkrachting'.

De rechtbank van Turnhout liet het onderzoek in deze beschuldigingen vijf jaar lang aanslepen en liet alle getuigenissen ter ontlasting van de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem links liggen.

Tegelijkertijd werd Marcel Vervloesem via de pers als een 'kinderverkrachter' afgeschilderd.
De toegang tot de senaat alwaar Marcel Vervloesem was uitgenodigd om er over de kinderpornonetwerken te komen spreken, werd hem vorig jaar geweigerd omdat er nog 'gerechtelijke onderzoeken tegen hem liepen'.

Tussen de foto's van de daders in de kinderpornozaak Zandvoort bevindt zich de foto van een Franse jeugdmagistraat. Het gerecht van Turnhout laat na om deze zaak te onderzoeken en liet zelfs de in opspraak gekomen inspecteur in de Dutroux-zaak, Georges Zicot uit Charleroi, een document aan het dossier toevoegen waarin deze beweert dat het 'niet om een jeugdmagistraat maar om een foto van een man uit Charleroi' zou gaan.

Uit de foto's die de Werkgroep in haar bezit heeft (het gaat dus niet over één enkele foto zoals de advocate Patricia vander Smissen onlangs suggereerde) blijkt echter dat Georges Zicot gelogen heeft.

Twee weken nadat de Werkgroep Morkhoven omwille van de laksheid van Justitie besloot om enkele foto's van daders uit het Zandvoortdossier, waaronder de foto van de Franse magistraat, op de Morkhoven-site te publiceren, werd Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven naar de correctionale rechtbank van Turnhout verwezen.


MANUEL SCHADWALD

Toen de Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden de foto's van de in 1993 verdwenen 11-jarige Duitse jongen Manuel Schadwald op haar site publiceerde, werd de Morkhoven-site voor een tweede maal gehackt. Alle foto's werden van de Morkhoven-site gehaald en ook de welkompagina van de Werkgroep Morkhoven + het grootste gedeelte van de brieven aan ministers en parlementsleden verdwenen.

De Werkgroep Morkhoven startte toen via Indymedia enz. met een perscampagne over de hacking. Gevolg hiervan was dat kort nadien alle verdwenen foto's en stukken terug op de Morkhoven-site werden geplaatst alhoewel de Werkgroep Morkhoven het codenummer dat de beheerders toegang verleent tot de Morkhoven-site, inmiddels had veranderd.

Merkwaardig was de rol van een zekere 'Jef X.' in deze zaak.
Deze man vroeg op een bepaald moment in een schrijven aan de beheerders van de Morkhoven-site om de referentie naar zijn website en een bepaald citaat dat van hem afkomstig was alhoewel dit allerminst negatief was, van de Morkhoven-site te verwijderen.
Kort nadien werd de Morkhoven-site gehackt.

Nadat de documenten terug op de Morkhoven-site werden geplaatst bleken enkel de referentie naar de site van Jef X. en het voornoemde citaat te ontbreken.

Op een bepaald moment bedreigde deze man de Werkgroep Morkhoven zelfs met het inschakelen van ex-rijkswachtkolonel Brabant (waaronder Michel Nihoul destijds als informant diende) en enkele hooggeplaatsten (met naam en e-mailadres) indien de Werkgroep Morkhoven niet op zijn 'eisen' zou ingaan.
Nadien bedreigde hij Marcel Vervloesem in een persoonlijk schrijven met een 'proces' en een 'opsluiting in de gevangenis' indien deze zich niet van de mensen van de Morkhoven-site zou distanciëren.
Alsof dit nog niet genoeg was, nam de man contact op met Meester Patricia vander Smissen die destijds als raadsman optrad van Marcel Vervloesem.

De schriftelijke bedreigingen van Jef X. verschenen op de Morkhoven-site maar zijn dus grotendeels verdwenen terwijl de man op 1 september jl. een klacht zou ingediend hebben tegen de Werkgroep Morkhoven.

DE VERDWENEN DOSSIERS

De volgende dossiers verdwenen vandaag van de Morkhoven-site:

- Solidariteit: Alle informatie over het steuncomité en alle steunbetuigingen aan de Werkgroep Morkhoven in verband met Marcel Vervloesem (die fel bekritiseerd werden door Jef X.) en de solidariteit van de Werkgroep Morkhoven met slachtoffers van kindermisbruikers, van kinderpornonetwerken, van de werking van justitie enz.
- Akties: alle informatie over de akties van de Werkgroep Morkhoven
- Brieven: bijna alle brieven van de Werkgroep Morkhoven aan de Belgische ministers van Justitie, de Belgische en Europese parlementsleden enz. inzake de corruptie van het gerecht te Turnhout. De brieven waarin stond dat Procureur Bourlet (zaak Dutroux) van Procureur-generaal An Thilly (zaak Dutroux) verplicht was om het materiaal dat hij inzake het kinderpornonetwerk Zandvoort van de Werkgroep Morkhoven ontving, aan het gerecht van Turnhout af te geven dat naliet om een onderzoek in te stellen. De brieven aan Verwilghen en diens kabinetschef Van Beurden die nooit antwoord gaven op bovengestelde vragen en de brieven aan en van premier Guy Verhofstadt.
Onderzoeken: alle informatie over de onderzoeken naar kinderpornonetwerken van de Werkgroep Morkhoven.
- Netwerken: alle informatie over de kinderpornonetwerken
- Internet: alle informatie over de kinderpornonetwerken Temse, Madeira, CRIESS, Coral, Zandvoort,
- Europa: het schrijven aan Europese parlementsleden (hun antwoorden + steun) en het schrijven van de Voorzitter van de Europese Unie die destijds een delegatie van de Werkgroep Morkhoven uitnodigde op de zetel van de Europese Unie te Brussel.
- Belgisch parlement: bijna al de brieven + de antwoorden aan en van de Belgische parlementsleden aangaande het kinderpornonetwerk te Temse en het stilzwijgen van minister van Justitie Marc Verwilghen aangaande het feit dat de CD-roms Zandvoort door het gerecht van Turnhout niet onderzocht werden.
- Referenties: alle krantenartikels waarin op een positieve wijze naar de Werkgroep Morkhoven en diens onderzoeker Marcel Vervloesem werd verwezen.

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Copie: pers, parlementsleden,
Vertaling: Engels, Frans,

18:19 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

23-01-07

Rechtbank van Koophandel Turnhout

 

Opgezet faillissement door consulaire rechters aannemers en dus concurrenten

Image Hosted by ImageShack.us

Bericht:

'Ik raad inderdaad iedereen aan om eens naar http://vansantkarel.be te surfen, want dat is straffer dan een misdaadroman.  Alleen zeer zielig dat het ècht is.

Het strafste vind ik persoonlijk dat die Hollandse witteboordcrimineel inderdaad misbruik gemaakt heeft van de periode van zesjaarlijkse herbenoemingen bij een N.V. Hij heeft zichzelf benoemd zonder medeweten en zelf die benoeming ondertekend.  Vervolgens neemt hij een valse hypotheek die hij in Curaçao laat bevestigen.  En dan treedt hij af als zaakvoerder, net alsof hij nooit aan is geweest. Niemand spreekt van een tegenstrijdig belang, hoewel de hypotheek op een van zijn eigen bedrijven werd gezet, zonder dat er sprake was van effectieve schulden.  In de vakantiezitting (voor bederfbare goederen) verklaart hij met medewerking van vermelde personen een gezonde firma failliet met fictieve schulden.

Ik heb zelf een zeer groot vertrouwen in het Belgische gerecht, maar hier was ik toch geshockeerd toen ik in de zaak persoonlijk tussenbeide kwam in Turnhout (toen al zo'n 93 miljoen BEF 'verdwenen was met medewerking van de curator' zonder dat in de staat van actief en passief te vermelden noch op de verplichte consignatiekas te storen) om de valsheid van de benoemingen aan te duiden en op te merken dat een dergelijke bestuurder bovendien persoonlijk aansprakelijk is en gelijktijdig geen stemrecht heeft voor daden met tegenstrijdig belang volgens het vennootschapsrecht (los van het feit dat zijn benoeming natuurlijk puur fictief en frauduleus was).  De rechter leek er gevoelig voor, maar... werd miraculeus vervangen door een andere. Ook in het faillissementsdossier verdwenen keer op keer diverse stukken die ik met eigen ogen gezien had.

Lees het zelf, en trek het gerust eens zelf na op de rechtbank.

Mij lijkt het duidelijk dat het hier om de tegenhanger van de Nederlandse bouwfraude gaat (daar ging het over 1 miljard EUR minnelijke schikking met de fiscus), omdat er slechts een paar spelers zijn in de horizontale tunnelboringen, en er daar prijsafspraken gebeuren.  De firma hier in kwestie wist daar niet van en rekende 'normale prijzen', en dat kon wellicht niet.  In de oude gebouwen vond ik trouwens een klein blaadje dat van jaren voor het faillissement dateerde maar... de datum van het faillissement èn de vermelde namen hierboven bevatte.  Hopelijk komt nog uit wiens geschrift dat is, want ooit zal het gerecht van deze zaak ook werk maken.  In het andere geval, zou men beter de rechtbank van Turnhout opdoeken.'

Jean Marc VAN BELLE
ex-boekhouder/fiscalist (verkoos mijn informatica-activiteiten boven het verplicht opgeven van mijn handelsregister om het titeltje te houden); datatechnicus; edp-auditeur (moeilijk woord voor toezicht op juiste verwerking van informatie via computers en programma's, o.a. voor fraude-opsporing)
info@logocom.be

Bijvoeging:

Een andere truc die blijkbaar gebruikt werd door de curator, is de verdachtmaking van de gefailleerde voor fraude.  Hij laat een 'verdachte periode' instellen en publiceert dit in het Belgisch Staatsblad.  Hij verzwijgt moedwillig dat het Hof van Beroep te Antwerpen dat besluit al snel vernietigt, en bovendien: dat publiceert hij natuurlijk niet.  Intussen wordt de rechter van koophandel intussen zo op een verkeerd been gezet, die heeft de kennis niet en beseft blijkbaar niet dat het feit dat er geen BTW-schulden zijn er op wijst dat de vennootschap in kwestie ook geen activiteiten uitvoerde en dus geen echte schulden had (de onroerende goederen werden grotendeels gewoon al ingebracht met een bedrijfsrevisoral verslag; bij navraag bij het IBR (instituut van Bedrijfsrevisoren), vond men ook niet direct een reden om deze man in vraag te stellen, maar erop in gaan doet men ook niet.

Voor wat dienen die instituten dan eigenlijk? Hun leden beschermen boven de belangen van een belastingplichtige zelf? Ik dacht dat al die vrije beroepsraden en instanties net ontstaan zijn uit de noodzaak om kwaliteit te waarborgen en slechte vrije beroepers weg te werken door een centraal instituut.

Is er iemand die zich geroepen voelt om eens zo te experimenteren met gelijk welke NV die die zesjaarlijkse benoeming vergeet (er zijn er veel hoor).

Bron: http://groups.msn.com/DeBelgischepolitiek


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

19:13 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5)

22-01-07

Doe iets om de Sp.a te ondersteunen !

 

Sp.a zoekt naar ideeën

Image Hosted by ImageShack.us
Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem

Antwerpen, 21.1.2007

SP.A online
http://www.s-p-a.be/nationaal/mensen/jij/jouw_idee/index.asp

Geachte Heer,

Betreft: Laat ons jouw idee weten. Wie weet kan surfend Vlaanderen binnenkort jouw idee lezen. Of misschien vindt het zijn weg in de politiek...


Mijn idee is zeer simpel. Als de Sp.a aan de macht wil blijven, moet zij ervoor zorgen dat zij haar eigen corruptie bestrijdt.

Heel wat lokale Sp.a-besturen zijn immers zo corrupt als het maar zijn kan.

Neem nu het Sp.a-bestuur van Herentals.
In 1998 liet men de actievoerder Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven door het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. via de media van 'folteringen' en 'verkrachtingen' beschuldigen.

Vervolgens liet de Sp.a stilzwijgend toe dat de Werkgroep Morkhoven door de pers gedurende 9 jaar lang door het slijk werd gesleurd.

Toen het proces tegen Marcel Vervloesem in 2005 van start ging, benoemde het Sp.a-bestuur van Herentals Victor V. die voor de klachten tegen Marcel Vervloesem zou betaald hebben, gauw tot bestuurslid van de Openbare Dienst voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van de Stad Herentals die door de Sp.a gedirigeerd wordt. Op de website van Sp.a Herentals spraken de Sp.a-mandatarissen daarbij het 'volste vertrouwen' uit in hun nieuwe OCMW-raadslid 'Vic' die zich 'op een voorbeeldige manier voor andere mensen wist in te zetten'.

Een paar maanden later liet men Marcel Vervloesem door de criminele omgeving van Victor V. opnieuw voor zedenfeiten aanklagen.

Tijdens de hongerstaking van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout riep de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) die met Victor V. al jarenlang in het Herentalse Sp.a-bestuur zetelt en meer dan goed bevriend met hem is, via de radio en televisie op om de website van de Werkgroep Morkhoven 'van het Internet te halen omdat de Morkhovense wijkbewoners daar om vroegen'. (Het betrof hier een petitieactie van Victor V. die amper 13 handtekeningen uit Morkhoven en omgeving opbracht).
De Werkgroep Morkhoven schreef hierover naar de Sp.a-parlementsleden en naar Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte die beloofde om 'uitgebreid te zullen antwoorden'. De zaak werd echter in de doofpot gestopt omdat de Sp.a de corruptie binnen haar partij de normaalste zaak van de wereld vindt.

Marcel Vervloesem werd op 15.11.06 voor de 9 jaar oude klachten van Victor V. en de bende die hem omgeeft, vrijgesproken omdat de Werkgroep Morkhoven een 30-tal processen-verbaals wist te achterhalen waarin beschreven staat hoe dat Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

Wederom werd de Sp.a, waaronder ook de Sp.a-bureau-leden te Brussel, aangeschreven maar wederom werd de zaak in de doofpot gestopt. Ongetwijfeld zal het feit dat ook Jan Peeters in het Sp.a-bureau zetelt daarbij een rol hebben gespeeld.

De Sp.a heeft Victor V. ondertussen in stilte weggehaald uit het OCMW-bestuur van Herentals alwaar hij voor jeugdzaken verantwoordelijk was. Victor V. zetelt nu voor de Sp.a in de gemeenteraad van Herentals.

Volgens mij heeft de Sp.a door middel van deze jarenlange klachten en intriges de kinderpornozaak Zandvoort dicht willen dekken omdat tijdens de voorbije jaren niemand van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers in deze zaak geidentificeerd werd en zelfs de daders en kinderpornoproducenten nooit opgespoord werden.

Wat het algemeen beleid van de Sp.a betreft: Het feit dat de Sp.a op één jaar tijd zo eventjes tienduizend werkzoekenden geschorst heeft en de uitkeringsgerechtigdheid in de tijd wil beperken, bewijst dat de Sp.a geen sociaal-progressieve partij maar een pure machtsgeile partij is die naar de pijpen van de Nationale Bank en het Verbond der Belgische Ondernemingen danst.

In de hoop dat de bestrijding van de corruptie binnen het Sp.a-bestuur en de Sp.a-top een bruikbaar idee is en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis


Image Hosted by ImageShack.us
Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte


Sp.a - sociaal progressief alternatief - Mensen - jij - jouw idee

Bedankt voor jouw idee. Hou de site in de gaten, misschien staat het er binnenkort te lezen.
http://www.s-p-a.be/nationaal/mensen/jij/jouw_idee/bedank...

15:21 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

20-01-07

Sp.a-Herentals: 'bedankt kiezers'

 

'Jan Peeters was het absolute hoogtepunt'

Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen, 19.1.2007 - Voor de Herentalse Sp.a-ers was de aanstelling van Jan Peeters tot burgemeester van Herentals het 'absolute hoogtepunt'.
Dank zij Jan Peeters en het Sp.a-bestuur te Herentals werd de genaamde Victor V. vorig jaar tot OCMW-raadslid van Herentals benoemd en mag hij daar mee in jeugdzaken beslissen.
Van V. die de klachten inzake 'kindermisbruik' tegen Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem 9 jaar geleden organiseerde maar voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 na een echte martelgang te hebben moeten doorstaan werd vrijgesproken, bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.
Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens liet op 23.10.2006 de Open Brief van de Werkgroep Morkhoven waarin deze processen-verbaals opgenomen waren voor ontvangst op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers afstempelen en overhandigde een copie van de Open brief aan de Vlaamse pers die deze zaak, nadat zij Marcel Vervloesem gedurende 9 jaren lang als een 'kindermisbruiker' afschilderde, het liefst in de doofpot ziet verdwijnen. Een corrupte pers en een corrupt Sp.a-bestuur gaan natuurlijk goed samen...


Voorzitter sp.a stopt

Willy De Wachter neemt na 23 jaar afscheid als voorzitter van de Herentalse sp.a-afdeling. Op de algemene partijvergadering van half februari wordt over een opvolger gestemd.

Willy De Wachter, die dit jaar 65 wordt, gaat het wat kalmer aan doen. In juli ging hij met pensioen als ABVV-vakbondsman. Als lokaal sp.a-voorzitter zag De Wachter zijn partij alleen maar vooruitgaan. "Toen ik 23 jaar geleden aan het roer kwam, hadden we vier zetels in de gemeenteraad", blikt hij terug. "Bij mijn afscheid zijn er dat elf."

"Het absolute hoogtepunt onder mijn voorzitterschap? Dat was ongetwijfeld toen Jan Peeters zes jaar geleden voor het eerst burgemeester werd."

Het zwarte gat dreigt niet meteen voor De Wachter. "Ik houd me nog bezig met de harmonie De Broederband, de cultuurorganisatie van de partij Curieus, de seniorenbeweging van de socialistische mutualiteit en de vrijzinnige beweging. Ik zetel ook nog in het bestuur van Toerisme Herentals en de cultuurraad."

BaLa - Gazet van Antwerpen, 11.1.2006

08:09 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

18-01-07

Kindermisbruikers niet opgespoord

 

Na 10 jaar werden de kindermisbruikers nog altijd niet opgespoord

Image Hosted by ImageShack.us

De Werkgroep Morkhoven zou graag weten wat de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers nu heeft gedaan met de Open Brief van de Werkgroep Morkhoven waarin een 30-tal processen-verbaals zijn opgenomen met zedenfeiten die het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. met kinderen en minderjarigen heeft gepleegd.
Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens liet deze brief op 23.10.2006 (dat is nu bijna 2 maanden geleden) ter ontvangst op het bureau van de procureur-generaal afstempelen en stuurde een copie van deze brief naar de Belgische politieke overheid en alle parlementsleden + krantenredacties.

Victor V. was gedurende 9 jaren lang de hoofdaanklager van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die voor diens klachten op 15.11.2006 werd vrijgesproken. V. werd vorig jaar dank zij Sp.a-burgemeester Jan Peeters en het Sp.a-bestuur van de Stad Herentals tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW-CPAS) van Herentals benoemd alwaar hij ondermeer in jeugdzaken mag beslissen. Het Sp.a-bestuur van Herentals probeert V. niettegenstaande de voornoemde processen-verbaals thans ook tot gemeenteraadslid te benoemen nadat hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 amper een 100-tal stemmen achter zijn naam wist te krijgen.

De Werkgroep Morkhoven schreef ongeveer een jaar geleden naar Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte in verband met deze zaak en wacht nog altijd op het beloofde 'uitgebreid antwoord' van de Sp.a-voorzitter. Ook de Sp.a-parlementsleden werden één voor één aangeschreven maar die deden alsof hun neus bloedde. Dat bewijst dat er iets grondig fout loopt binnen de Sp.a.

Voorts stelt de Werkgroep Morkhoven heel wat vragen over het feit dat Marcel Vervloesem via het gerechtelijk vonnis van 15.11.2007 een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd. De Werkgroep vindt dat de Belgische Grondwet (grondwettelijke scheiding der machten) daarmee geschonden wordt.

Tenslotte zou de Werkgroep Morkhoven willen weten wanneer de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort geidentificeerd worden en wanneer men de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak gaat opsporen.
Sinds de Witte Mars die 10 jaar geleden plaats had en waarbij men een 'grondige hervorming van Justitie' beloofde, is er immers geen enkel onderzoek geweest naar de slachtoffertjes, kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort.
Naast Justitieminister Onkelinx en Premier Verhofstadt werd ook Child Focus meerdere malen terzake gecontacteerd, maar gezien niemand reageerde, gaat de Werkgroep ervan uit dat zij dergelijke toestanden normaal vinden.
De federale politie zei op een bepaald moment dat de foto's op het kinderpornomateriaal 'te oud' waren maar deed in het VRT-1-programma 'Koppen' van december 2006 een oproep tot de mensen die tussen 1990 en 2006 het slachtoffer waren van pedofielen binnen naturistenverenigingen. Die oproep is ook op hun website weer te vinden.
Laat ons ook niet vergeten dat de klachten waarvoor Marcel Vervloesem gedurende 9 jaren lang door de Vlaamse pers en door Justitie als een 'laffe kindermisbruiker' door het slijk werd gesleurd (en waarvoor hij op 15.11.2006 dus werd vrijgesproken), gebaseerd waren op verhalen over zogezegde feiten waarvan men beweerde dat zij 20 jaar geleden plaats hadden.

De Werkgroep gaat inzake de kinderpornozaak Zandvoort en het in gebreke blijven van de Belgische overheid en justitie nu opnieuw contact opnemen met de voorzitter van het Europees Parlement.

Yves Goossen
Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy

PS.: Sp.a staat voor 'Sociaal, Progressief en Alternatief' (Vlaamse socialisten)

16:03 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

Ongewenste informatie: 'Parket beschermde Laurent'


Image Hosted by ImageShack.us

Hasselt - 'Het parket heeft het verhoor van prins Laurent, dat op de vooravond van zijn publiekelijke getuigenis werd afgenomen, georkestreerd. De speurders bereidden de prins voor op zijn komst naar de rechtbank. Hij vernam tijdens de ondervraging wat hij mocht vertellen en kon 's anderendaags verwijzen naar zijn 'geschreven document' van de avond voordien. Uit het verhoor werd geschrapt wat er moest geschrapt worden.'
Dat pleitte Christophe Bielen, de advocaat van de aannemer Marc Luypaerts, hoofdbeklaagde in het marineschandaal, waarin ook Laurent als begunstigde wordt genoemd.

JM - Het Laatste Nieuws dd. 16.1.2007

10:19 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

Ongewenste informatie: Proces Werkgroep Morkhoven


Image Hosted by ImageShack.us

Op 15.11.2006, nadat er gedurende 9 jaar een zogenaamd 'onderzoek' was gevoerd rond de klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, velde de correctionele rechtbank van Turnhout eindelijk haar eindvonnis.
Marcel Vervloesem kreeg daarbij een 'spreekverbod met de pers' opgelegd. Dat zegt wel iets over zogenaamde democratische rechtsstaat waarin er een zogenaamde grondwettelijke scheiding der machten bestaat.
De Vlaamse pers die wist dat daarmee ook de persvrijheid werd aangetast, zweeg echter in alle toonaarden. VTM, de Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad/HetVolk/De Gentenaar liggen immers mede aan de basis van de klachten tegen Marcel Vervloesem en lieten hem 9 jaren lang voor een 'kindermisbruiker' doorgaan terwijl Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken voor de 9 jaren oude klachten inzake 'kindermisbruik' waaraan hij zich volgens de pers 20 jaar geleden schuldig had gemaakt.

Gedurende het zogenaamd gerechtelijk onderzoek waarbij men uitsluitend belang hechtte aan de klachten tegen Vervloesem, liet Procureur Vander Flaas slechts één van de aanklagers voor een leugendetectortest oproepen terwijl hij van de Turnhoutse rechtbankvoorzitter François Caers de opdracht kreeg om alle aanklagers aan een leugendetectortest te onderwerpen en hij daarvoor meer dan een jaar de tijd kreeg.
Die éne aanklager weigerde die leugendetectortest dan nog.
Buiten deze aanklager moest alleen Marcel Vervloesem de leugendetectortest ondergaan. Daaruit bleek dat hij de waarheid sprak.
De uitnodiging voor die leugendetectortest vond hij vlak na zijn 30 dagen durende hongerstaking waarbij hij bijna in coma geraakte, in zijn brievenbus...

10:01 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

16-01-07

Blijft 'Doofpot Justitie' nu op het Internet staan ?

 

Heeft Belgacom Skynet besloten om de blog 'Doofpot Justitie' terug op het Internet te plaatsen ?

Image Hosted by ImageShack.us

Vandaag deelde Belgacom Skynet mede dat zij de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' van de Werkgroep Morkhoven terug op het Internet geplaatst heeft nadat de Werkgroep Morkhoven de vermelding 'C.N.' verving door 'Jef X'.

De Werkgroep Morkhoven verving ook de vermelding 'C.N.' in 'Doofpot Justitie' door 'Jef X.' en vroeg Belgacom Skynet om ook deze blog terug op het Internet te plaatsen.
Voor zover men kan vaststellen is dit ook gebeurd en is de blog opnieuw weer te vinden in de alfabetische lijst van de skynetblogs. Het terugplaatsen van de blog werd door Belgacom Skynet echter nog niet officieel bevestigd.
De verwijdering van de vermelding 'C.N.' stelde Belgacom Skynet als voorwaarde tot het terugplaatsen van de beide blogs.


Van: Yves Goossen
Verzonden: dinsdag 16 januari 2007 15:09:22
Aan:contactnl@team.skynet.be
Onderwerp: RE: Uw mail ivm http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be en http://doofpot.justitie.skynetblogs.be

Antwerpen, 16.1.2007

Belgacom Skynet
Aan: "ContactNL Skynet"

Geachte Heer,

Betreft: Het verwijderen van de blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie'

Hartelijk dank voor het reeds terugplaatsen van de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' op het Internet.

Zoals u misschien hebt gezien, heb ik de vermelding 'C.N.' waarvoor een klacht werd ingediend die door Belgacom Skynet werd aanvaard omdat zij vond dat 'daarmee iemands naam zonder expliciete toestemming van de persoon in kwestie was vermeld', ook op de skynetblog 'Doofpot Justitie' gewijzigd in 'Jef  X'.

De zogezegde naam 'C.N.' (gezien er alleen sprake was van een voornaam had men eigenlijk beter van een naamsafkorting gesproken waarbij de privacy van de persoon in kwestie werd beschermd in plaats van geschonden) kwam amper 3 x voor op de blog 'Doofpot Justitie' die waarschijnlijk zo'n 1000 bladzijden beslaat en bijna 11.000 bezoekers had op anderhalf jaar tijd (4.2005).

Ik hoop dat er niet voor elke klacht opnieuw gedreigd zal worden om deze blog van het Internet te halen en blijf mij  ernstige vragen stellen bij dit incident omdat de klacht bij Belgacom Skynet onmiddellijk volgde op het verdwijnen van honderden documenten op de MSN-groep van Prinses de Croÿ die met de Werkgroep Morkhoven samenwerkt. Net voor de klacht had ik op de MSN-groep Werkgroep Morkhoven ook aangekondigd dat ik door de problemen met onze MSN-groepen ook een skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' zou aanmaken.

Zoals u inmiddels weet, is het ook niet de eerste keer geweest dat deze 'C.N.' documenten doet verdwijnen en websites doet sluiten.  Enkele dagen geleden belde hij zelfs naar prinses de Croÿ en dreigde ermee 'een bezoekje aan haar huis te brengen'.  Het maakt deel uit van een eindeloze reeks pesterijen en bedreigingen.

Ik begrijp ook nog steeds niet hoe het mogelijk is geweest dat Belgacom Skynet na de voornoemde klacht, een waarschuwing stuurde naar een sinds juni 2006 onbestaand Email-adres van Prinses de Croÿ en de beide blogs verwijderde 'omdat er geen reactie kwam'.

In uw brief van 15.1.2007 schreef u: 'We begrijpen dat het e-mailadres ondertussen niet meer gebruikt wordt, maar voor beide blogs is bij het aanmaken ervan als user email sos@kindergarten.be opgegeven.  In geval van een klacht zijn we verplicht te reageren.  Indien we een waarschuwing versturen wordt steeds de blogeigenaar op de hoogte gebracht. Dit e-mailadres kan gewijzigd worden in het Skynet Pass-profiel".

Bij mijn weten heb ik bij het aanmaken van beide blogs echter nooit het adres van Prinses de Croÿ sos@kindergarten.be opgegeven.  Op het moment van de aanmaak van de blog 'Slachtoffers Justitie' bestond dit adres immers al enkele maanden niet meer en ik maak nooit gebruik van de adressen van Prinses de Croÿ om blogs of wat dan ook aan te maken.

Uit bijgaande gegevens blijkt zelfs dat ik mijn eigen Email-adres niet opgaf:

--------------

Mijn account

Web
Skynet Pass

Uw profiel

- Uw gegevens
- Uw e-mail
- Uw password

Home > Skynet Pass > Uw profiel > Uw gegevens
Dinsdag 16 januari, 2007

Mijn profiel

Hier vindt u de gegevens van uw Skynet Pass. U kunt ze op elk moment wijzigen.

Voornaam: Jan
Naam: Boeykens
Geslacht: M
Geboortedatum: 1.3.1954
Adres: /
Nummer: /
Postcode: 2000
Land: Belgie
Gegevens gelinked aan de Forums: /

Contacteer ons - Privacy-beleid - RSS - Adverteren op Skynet Gebruikscode: onwettige en/of schadelijke inhoud - Disclaimer - Bedrijfsgegevens ©1999-2006 Skynet

----------------

Mag ik u verzoeken om de blog 'Doofpot Justitie' terug op het net te plaatsen a.u.b. ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

23:42 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)