29-01-07

Sp.a en gerecht van Turnhout steken kinderpornozaak Zandvoort in doofpot

 

Briefwisseling van de Werkgroep Morkhoven

EricCuylaerts&EddyBellens

Foto: 12.2006 Gerechtshof van Turnhout. De in de onderstaande brief van november 2001 genoemde Eddy Bellens 'adviseert' Eric Cuylaerts.


De minderjarige zoon van Cuylaerts diende in februari 2005 eerst een klacht wegens zedenfeiten in tegen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. maar wijzigde die klacht na een 8 uur durend kruisverhoor van de Herentalse agenten die het proces-verbaal van zijn oorspronkelijke klacht opmaakten in april 2005 in een nieuwe klacht tegen Marcel Vervloesem.
Gerecht en pers spraken toen op een bijna triomfantelijke toon over een 'totaal onafhankelijke nieuwe klacht tegen Marcel Vervloesem'. Zij werd toegevoegd aan de nieuwe klachten van twee minderjarige criminelen uit de omgeving van Eddy Bellens (en Victor V.) die zich wegens een gewapende roofoverval en drugsgebruik in een gesloten jeugdinstelling bevonden.

Victor V. werd in deze zaak nooit verhoord en het oorspronkelijk proces-verbaal is spoorloos.

Victor V. die volgens een 30-tal processen-verbaals zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde, zetelt na zijn benoeming tot raadslid van het OCMW te Herentals alwaar hij verantwoordelijk was voor Jeugdzaken, thans als gemeenteraadslid in de politieraad van Herentals die door Sp.a-burgemeester Jan Peeters geleid wordt.
Jan Peeters en het Sp.a-bestuur van Herentals die Victor V. onvoorwaardelijk blijven steunen, wilden dat Victor V. ook in de OCMW-raad bleef zetelen maar de andere politieke partijen waren daarmee niet akkoord.

De Vlaamse pers die door de Werkgroep Morkhoven op de hoogte was van al deze feiten, koos jarenlang voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort en had meer sympathie voor een bende criminelen die ondermeer kinderen misbruikten dan voor een actiegroep die haar strijd tegen kindermisbruik niet opgeeft.


De: tvpersdienst@VRT.BE
Objet: RE: Hongerstakende Marcel Vervloesem opnieuw voor Raadkamer
Date: 17 mai 2005 11:14:22
Réenvoyé-À: Morkhoven

Geachte,

Gelieve uw mails alleen te sturen naar tvjournaal@vrt.be en niet naar tvpersdienst@vrt.be.

Met vriendelijke groet,

Pierre Van de Sompel
Externe Communicatie TV


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Morkhoven
Verzonden: dinsdag 17 mei 2005 10:57
Aan: meldpuntvermisten@redcross.nl; info@canvas.be; dcinl@wxs.nl; info@donna.be; e.hilterman@student.kun.nl; instituthumanitaire@wanadoo.fr; info@vrtnieuws.net; vermist@tros.nl; radionieuws@vrt.be; teletekst@vrt.be; algemeen@transact.nl; info@radio1.be; info@ketnet.be; info@rvi.be; tvjournaal@vrt.be; info@klara.be; tvpersdienst@vrt.be; radiopers@vrt.be; info@stubru.be; info@radio2.be; prostitutie.payoke@yucom.be; info@een.be; pandora.vzw@pandora.be; els.leye@rug.ac.be
Onderwerp: Hongerstakende Marcel Vervloesem opnieuw voor Raadkamer

DOOFPOT JUSTITIE - MARCEL VERVLOESEM OPNIEUW VOOR RAADKAMER TE TURNHOUT

Antwerpen, mei 2005 - Vandaag begint Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven aan zijn 22ste hongerstakingsdag.

Vervloesem die hartpatiënt en zwaar suikerziek is en sinds het begin van zijn hongerstaking zijn medicatie weigerde, verbleef tot vandaag in een gewone cel van de gevangenis te Turnhout zonder dat er gedacht werd aan zijn overbrenging naar een hospitaal.

Marcel Vervloesem heeft zijn vertrouwen in Justitie compleet verloren. In het gerechtelijke dossier bevinden zich immers tientallen documenten waarmee de Turnhoutse onderzoeksrechter niet in het minst rekening hield.

Terwijl de Turnhoutse onderzoeksrechter François Caers op 9.2.2005 nog besliste om alle aanklagers van Vervloesem een leugendetectortest te laten ondergaan en de helft van deze aanklagers door de Raadkamer van Turnhout wegens diefstallen, inbraken en een roofoverval inmiddels naar de correctionele blijkt te zijn verwezen, werd Vervloesem een vijftal weken geleden na een simpele klacht van drie 13-jarigen waartegen een gerechtelijk onderzoek wegens drugsgebruik liep, als een 'gevaarlijke recidiverende pedofiel' gedurende 30 dagen lang in de gevangenis van Turnhout opgesloten.
Twee van de voornoemde jongeren blijken opgepakt geweest te zijn wegens een gewapende roofoverval en in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse geplaatst.
Het is dus van dergelijk crapuul dat het gerecht van Turnhout bij haar klachten tegen Marcel Vervloesem gebruik maakt.

Uit bijgaande brief die de vader van één van voornoemde jongeren in 2001 naar de Procureur en onderzoeksrechter te Turnhout schreef en waarvoor hij ook tevergeefs klacht indiende, blijkt nog eens dat het gerecht van Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopte, alleen de klachten tegen Marcel Vervloesem ernstig nam.
De vader diende ook tevergeefs een klacht in bij de Herentalse politie.

In onderstaande brief van xxxx is er niet alleen sprake van drugsgebruik en verkrachtingen waarbij Marcel Vervloesem op geen enkele manier is betrokken maar ook van een Morkhovense schooldirecteur die zich volgens bepaalde geruchten aan een schoolkind zou hebben vergrepen.

En misschien is het weer opnieuw louter toeval maar deze schooldirecteur lijkt dan weer persoonlijk bevriend te zijn met Victor V., de homosexuele halfbroer met zijn perverse sexuele neigingen van Marcel Vervloesem, die in september 1998 de eerste was om Marcel Vervloesem van 'sadistische folteringen' en dergelijke te beschuldigen.

Misschien wordt het dus tijd dat men het onderzoek in deze zaak volkomen herneemt in plaats van Victor V. en de criminelen die wegens diefstallen, inbraken, gewapenden roofovervallen, verkrachtingen enz. achter de tralies zaten (één van de zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem liep 28 veroordelingen op), enkel maar aan een leugendetectortest te onderwerpen.

--------------------------------------------------------------------------

Morkhoven, 2 november 2001

De Procureur en onderzoeksrechter - Gerechtshof 2300 Turnhout

Mijnheer, ik wens klacht neer te leggen tegen Eddy B., Koninkrijk te Morkhoven wegens doodsbedreiging en andere feiten waarvan zedenfeiten.

Vroeger werden mijn kinderen door de kinderen van Eddy B. in zedenfeiten betrokken. Ik legde al klacht neer tegen deze feiten bij de politie in Herentals.

Gedurende verschillende weken worden mijn kinderen nu door Eddy B. met de dood bedreigd. Eddy B. roept tegen mijn kinderen in de speeltuin dat hij hun de kop zal inslaan enz.   Mijn kinderen en ook een ander kindje zijn bang geworden om nog buiten te spelen.

Eddy B. zijn bedreigingen hebben ook te maken met mijn vermoeden dat de genoemde zedenfeiten in zijn huis gebeurden. Bvb. in de woning van Eddy B. hebben Johan D. en Giovanni VDV twee meisjes verkracht. Het ging om Sandra DM en nog een meisje Heidi W.

Ik weet dat van Hilde C. die in mijn straat woont en die mij dat in het geheim toevertrouwde.  Ik kan dat niet meer verzwijgen.

Bij Eddy B. was het netwerk van drugs en zedenfeiten waar Peter W. + Johan D. + Giovanni VDV hun zaakjes regelden.

Ik ben het zwijgen beu ik ben de bedreiging van Eddy B. beu. Zo verzwijgt Eddy B. dat Johan D. en Peter W. sex met elkaar hadden. Ik ben er zeker van dat zij onder dwang van Eddy B. moeten zwijgen. Ik wil dan ook dat mijn verklaring wordt opgenomen.

Ik wil nog vermelden dat Eddy B. op een gegeven ogenblik de opdracht heeft gegeven aan Peter W. en zijn vrienden om de schooldirecteur Luc S. van de school te Morkhoven inéén te kloppen en dat dat ook gebeurd is. Luc S. durfde geen klacht neer te leggen wegens angst omdat hij homo is en voor zijn job bang was en ook voor de gevolgen van de bedreigingen van Eddy B.

Ik wil dat Mr. S. geen last krijgt voor zijn job als directeur.

xxxx - 2200 Morkhoven - Telefoon: 014 xxxxxxx

13:44 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.