25-01-07

Sp.a-Herentals: 'bedankt kiezers'

 

Ook in 2003 verdwenen er honderden documenten

Image Hosted by ImageShack.us


Antwerpen, 10 januari 2007 - De skynetblog 'Doofpot Justitie' waaraan de Werkgroep Morkhoven meewerkte en die meer dan 10.000 bezoekers telde, werd gisteren van het Internet gehaald.

Ook de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' zou niet meer op het Internet te vinden zijn.

Op 8 december 2006 verdwenen er al honderden foto's en documenten van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy. Het grootste gedeelte ervan werd, na een schrijven naar het MSN Groups Support Team, teruggeplaatst.

Het feit dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) in mei 2005 via de radio en televisie opriep om de 'website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen alhoewel dit met wettelijke middelen moeilijk zou gaan' zal ongetwijfeld meegespeeld hebben bij de verdwijning van de documenten en het verwijderen van de blogs. Peeters zette daarmee immers het licht op groen voor iederéén die de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilde pesten.
De problemen met de MSN-groepen WerkgroepMorkhoven en FondationPrincessedeCroy namen er in ieder geval zodanig door toe dat het werken zo goed als onmogelijk werd gemaakt.

Volgens Peeters en zijn huidige coalitiepartner, het Herentalse CD&V-raadslid Marleen Diels, waren het 'de wijkbewoners van het Morkhovense 'Koninkrijk' die de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilden en die vroegen om de Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem uit de wijk te zetten'. Peeters en Diels beweerden zich 'in het standpunt van de wijkbewoners te kunnen weervinden omdat ook Herentals en omstreken door de klachten tegen de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem een negatief imago kregen'.

De argumenten van Diels en Peeters waren echter compleet vals en puur op leugens gebaseerd want met 'de wijkbewoners' werd de petitieactie met amper 13 handtekeningen van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. bedoeld die met Peeters in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt.

Victor V. was de man die Marcel Vervloesem 9 jaar geleden van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde en de klachten tegen M. Vervloesem organiseerde. Volgens de schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers werd men voor de klachten tegen M. Vervloesem tegenover de pers, door Victor V. zelfs betaald.

Victor V. werd dank zij Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur op 17.2.2005 evenwel tot OCMW-raadslid van de Stad Herentals benoemd omdat hij een 'gewaardeerd medewerker' was en het 'volle vertrouwen van het Herentals Sp.a-bestuur' genoot. Hij mocht daar gedurende twee jaar lang mede over jeugdzaken beslissen terwijl uit een 30-tal processen-verbaals die de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 in een Open brief aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte, blijkt dat hij zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

Victor V. die volgens het Herentalse Sp.a-bestuur 'zeer begaan is met het welzijn van zijn medeburgers' zetelt sinds kort in de gemeenteraad van Herentals.


Werkgroep Morkhoven: site gehackt
11.9.2003


DE FRANSE MAGISTRAAT

Vijf jaar geleden en op het moment dat hij het kinderpornonetwerk 'Zandvoort' in Nederland ontdekte, werd Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem in een sensationale uitzending van Telefacts (VTM) rechtstreeks beschuldigd van 'kinderverkrachting'.

De rechtbank van Turnhout liet het onderzoek in deze beschuldigingen vijf jaar lang aanslepen en liet alle getuigenissen ter ontlasting van de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem links liggen.

Tegelijkertijd werd Marcel Vervloesem via de pers als een 'kinderverkrachter' afgeschilderd.
De toegang tot de senaat alwaar Marcel Vervloesem was uitgenodigd om er over de kinderpornonetwerken te komen spreken, werd hem vorig jaar geweigerd omdat er nog 'gerechtelijke onderzoeken tegen hem liepen'.

Tussen de foto's van de daders in de kinderpornozaak Zandvoort bevindt zich de foto van een Franse jeugdmagistraat. Het gerecht van Turnhout laat na om deze zaak te onderzoeken en liet zelfs de in opspraak gekomen inspecteur in de Dutroux-zaak, Georges Zicot uit Charleroi, een document aan het dossier toevoegen waarin deze beweert dat het 'niet om een jeugdmagistraat maar om een foto van een man uit Charleroi' zou gaan.

Uit de foto's die de Werkgroep in haar bezit heeft (het gaat dus niet over één enkele foto zoals de advocate Patricia vander Smissen onlangs suggereerde) blijkt echter dat Georges Zicot gelogen heeft.

Twee weken nadat de Werkgroep Morkhoven omwille van de laksheid van Justitie besloot om enkele foto's van daders uit het Zandvoortdossier, waaronder de foto van de Franse magistraat, op de Morkhoven-site te publiceren, werd Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven naar de correctionale rechtbank van Turnhout verwezen.


MANUEL SCHADWALD

Toen de Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden de foto's van de in 1993 verdwenen 11-jarige Duitse jongen Manuel Schadwald op haar site publiceerde, werd de Morkhoven-site voor een tweede maal gehackt. Alle foto's werden van de Morkhoven-site gehaald en ook de welkompagina van de Werkgroep Morkhoven + het grootste gedeelte van de brieven aan ministers en parlementsleden verdwenen.

De Werkgroep Morkhoven startte toen via Indymedia enz. met een perscampagne over de hacking. Gevolg hiervan was dat kort nadien alle verdwenen foto's en stukken terug op de Morkhoven-site werden geplaatst alhoewel de Werkgroep Morkhoven het codenummer dat de beheerders toegang verleent tot de Morkhoven-site, inmiddels had veranderd.

Merkwaardig was de rol van een zekere 'Jef X.' in deze zaak.
Deze man vroeg op een bepaald moment in een schrijven aan de beheerders van de Morkhoven-site om de referentie naar zijn website en een bepaald citaat dat van hem afkomstig was alhoewel dit allerminst negatief was, van de Morkhoven-site te verwijderen.
Kort nadien werd de Morkhoven-site gehackt.

Nadat de documenten terug op de Morkhoven-site werden geplaatst bleken enkel de referentie naar de site van Jef X. en het voornoemde citaat te ontbreken.

Op een bepaald moment bedreigde deze man de Werkgroep Morkhoven zelfs met het inschakelen van ex-rijkswachtkolonel Brabant (waaronder Michel Nihoul destijds als informant diende) en enkele hooggeplaatsten (met naam en e-mailadres) indien de Werkgroep Morkhoven niet op zijn 'eisen' zou ingaan.
Nadien bedreigde hij Marcel Vervloesem in een persoonlijk schrijven met een 'proces' en een 'opsluiting in de gevangenis' indien deze zich niet van de mensen van de Morkhoven-site zou distanciëren.
Alsof dit nog niet genoeg was, nam de man contact op met Meester Patricia vander Smissen die destijds als raadsman optrad van Marcel Vervloesem.

De schriftelijke bedreigingen van Jef X. verschenen op de Morkhoven-site maar zijn dus grotendeels verdwenen terwijl de man op 1 september jl. een klacht zou ingediend hebben tegen de Werkgroep Morkhoven.

DE VERDWENEN DOSSIERS

De volgende dossiers verdwenen vandaag van de Morkhoven-site:

- Solidariteit: Alle informatie over het steuncomité en alle steunbetuigingen aan de Werkgroep Morkhoven in verband met Marcel Vervloesem (die fel bekritiseerd werden door Jef X.) en de solidariteit van de Werkgroep Morkhoven met slachtoffers van kindermisbruikers, van kinderpornonetwerken, van de werking van justitie enz.
- Akties: alle informatie over de akties van de Werkgroep Morkhoven
- Brieven: bijna alle brieven van de Werkgroep Morkhoven aan de Belgische ministers van Justitie, de Belgische en Europese parlementsleden enz. inzake de corruptie van het gerecht te Turnhout. De brieven waarin stond dat Procureur Bourlet (zaak Dutroux) van Procureur-generaal An Thilly (zaak Dutroux) verplicht was om het materiaal dat hij inzake het kinderpornonetwerk Zandvoort van de Werkgroep Morkhoven ontving, aan het gerecht van Turnhout af te geven dat naliet om een onderzoek in te stellen. De brieven aan Verwilghen en diens kabinetschef Van Beurden die nooit antwoord gaven op bovengestelde vragen en de brieven aan en van premier Guy Verhofstadt.
Onderzoeken: alle informatie over de onderzoeken naar kinderpornonetwerken van de Werkgroep Morkhoven.
- Netwerken: alle informatie over de kinderpornonetwerken
- Internet: alle informatie over de kinderpornonetwerken Temse, Madeira, CRIESS, Coral, Zandvoort,
- Europa: het schrijven aan Europese parlementsleden (hun antwoorden + steun) en het schrijven van de Voorzitter van de Europese Unie die destijds een delegatie van de Werkgroep Morkhoven uitnodigde op de zetel van de Europese Unie te Brussel.
- Belgisch parlement: bijna al de brieven + de antwoorden aan en van de Belgische parlementsleden aangaande het kinderpornonetwerk te Temse en het stilzwijgen van minister van Justitie Marc Verwilghen aangaande het feit dat de CD-roms Zandvoort door het gerecht van Turnhout niet onderzocht werden.
- Referenties: alle krantenartikels waarin op een positieve wijze naar de Werkgroep Morkhoven en diens onderzoeker Marcel Vervloesem werd verwezen.

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Copie: pers, parlementsleden,
Vertaling: Engels, Frans,

18:19 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.