23-01-07

Rechtbank van Koophandel Turnhout

 

Opgezet faillissement door consulaire rechters aannemers en dus concurrenten

Image Hosted by ImageShack.us

Bericht:

'Ik raad inderdaad iedereen aan om eens naar http://vansantkarel.be te surfen, want dat is straffer dan een misdaadroman.  Alleen zeer zielig dat het ècht is.

Het strafste vind ik persoonlijk dat die Hollandse witteboordcrimineel inderdaad misbruik gemaakt heeft van de periode van zesjaarlijkse herbenoemingen bij een N.V. Hij heeft zichzelf benoemd zonder medeweten en zelf die benoeming ondertekend.  Vervolgens neemt hij een valse hypotheek die hij in Curaçao laat bevestigen.  En dan treedt hij af als zaakvoerder, net alsof hij nooit aan is geweest. Niemand spreekt van een tegenstrijdig belang, hoewel de hypotheek op een van zijn eigen bedrijven werd gezet, zonder dat er sprake was van effectieve schulden.  In de vakantiezitting (voor bederfbare goederen) verklaart hij met medewerking van vermelde personen een gezonde firma failliet met fictieve schulden.

Ik heb zelf een zeer groot vertrouwen in het Belgische gerecht, maar hier was ik toch geshockeerd toen ik in de zaak persoonlijk tussenbeide kwam in Turnhout (toen al zo'n 93 miljoen BEF 'verdwenen was met medewerking van de curator' zonder dat in de staat van actief en passief te vermelden noch op de verplichte consignatiekas te storen) om de valsheid van de benoemingen aan te duiden en op te merken dat een dergelijke bestuurder bovendien persoonlijk aansprakelijk is en gelijktijdig geen stemrecht heeft voor daden met tegenstrijdig belang volgens het vennootschapsrecht (los van het feit dat zijn benoeming natuurlijk puur fictief en frauduleus was).  De rechter leek er gevoelig voor, maar... werd miraculeus vervangen door een andere. Ook in het faillissementsdossier verdwenen keer op keer diverse stukken die ik met eigen ogen gezien had.

Lees het zelf, en trek het gerust eens zelf na op de rechtbank.

Mij lijkt het duidelijk dat het hier om de tegenhanger van de Nederlandse bouwfraude gaat (daar ging het over 1 miljard EUR minnelijke schikking met de fiscus), omdat er slechts een paar spelers zijn in de horizontale tunnelboringen, en er daar prijsafspraken gebeuren.  De firma hier in kwestie wist daar niet van en rekende 'normale prijzen', en dat kon wellicht niet.  In de oude gebouwen vond ik trouwens een klein blaadje dat van jaren voor het faillissement dateerde maar... de datum van het faillissement èn de vermelde namen hierboven bevatte.  Hopelijk komt nog uit wiens geschrift dat is, want ooit zal het gerecht van deze zaak ook werk maken.  In het andere geval, zou men beter de rechtbank van Turnhout opdoeken.'

Jean Marc VAN BELLE
ex-boekhouder/fiscalist (verkoos mijn informatica-activiteiten boven het verplicht opgeven van mijn handelsregister om het titeltje te houden); datatechnicus; edp-auditeur (moeilijk woord voor toezicht op juiste verwerking van informatie via computers en programma's, o.a. voor fraude-opsporing)
info@logocom.be

Bijvoeging:

Een andere truc die blijkbaar gebruikt werd door de curator, is de verdachtmaking van de gefailleerde voor fraude.  Hij laat een 'verdachte periode' instellen en publiceert dit in het Belgisch Staatsblad.  Hij verzwijgt moedwillig dat het Hof van Beroep te Antwerpen dat besluit al snel vernietigt, en bovendien: dat publiceert hij natuurlijk niet.  Intussen wordt de rechter van koophandel intussen zo op een verkeerd been gezet, die heeft de kennis niet en beseft blijkbaar niet dat het feit dat er geen BTW-schulden zijn er op wijst dat de vennootschap in kwestie ook geen activiteiten uitvoerde en dus geen echte schulden had (de onroerende goederen werden grotendeels gewoon al ingebracht met een bedrijfsrevisoral verslag; bij navraag bij het IBR (instituut van Bedrijfsrevisoren), vond men ook niet direct een reden om deze man in vraag te stellen, maar erop in gaan doet men ook niet.

Voor wat dienen die instituten dan eigenlijk? Hun leden beschermen boven de belangen van een belastingplichtige zelf? Ik dacht dat al die vrije beroepsraden en instanties net ontstaan zijn uit de noodzaak om kwaliteit te waarborgen en slechte vrije beroepers weg te werken door een centraal instituut.

Is er iemand die zich geroepen voelt om eens zo te experimenteren met gelijk welke NV die die zesjaarlijkse benoeming vergeet (er zijn er veel hoor).

Bron: http://groups.msn.com/DeBelgischepolitiek


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

19:13 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5)

Commentaren

concurrent => met twee r'en.

Gepost door: anthonyg | 23-01-07

Reageren op dit commentaar

Je hebt gelijk Anthony.
Dat is in ieder geval al een pak éénvoudiger dan 67 synoniemen voor het woord Prostitutierte (prostituee) weer te geven.

Bedankt in ieder geval.

Gepost door: tijger | 30-01-07

Reageren op dit commentaar

'concurrent' Bedankt jongens !

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

Reageren op dit commentaar

Justitie Turnhout en misdaadbestrijding
De correctionele rechtbank van Turnhout vervolgde Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem bij het minste gerucht, liet ontlastende documenten uit zijn strafdossier verdwijnen (wat door de Hoge Raad voor Justitie werd vastgesteld), liet 3 jaar geleden de computer van Marcel Vervloesem in beslag nemen zonder hem terug te geven, laat Marcel Vervloesem al een jaar wachten op een dagvaarding van iemand die door hem werd aangeklaagd, laat al een jaar lang niets weten van een klacht met burgerlijke partijstelling tegen X van Marcel Vervloesem, legde Vervloesem een spreekverbod met de pers op, liet de resultaten van de leugendetectortest die uitwees dat Vervloesem de waarheid had gesproken uit het vonnis, riep de aanklagers van Vervloesem op vraag van openbare aanklager Peter Van der Flaas in de zaak Vervloesem niet eens op voor die leugendetectortest alhoewel rechter-voorzitter Caers dat had gevraagd enzoverder.
En dat allemaal om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen die zij niet eens onderzocht en waarbij kindermisbruikers en kinderpornoproducenten niet eens werden opgespoord en vervolgd...

Men zou bijna kunnen stellen dat de correctionele rechtbank van Turnhout een zekere binding heeft met criminaliteit:


Proces in beroep gestart tegen Frans Vandeven

Voor het hof van beroep in Antwerpen is het proces gestart tegen Frans Vandeven (66), de afgevaardigd bestuurder van het gelijknamig wooncentrum in Olen dat in april 2001 failliet ging.

De man wordt vervolgd voor onder meer schriftvervalsing, verduistering van activa en uitgifte van ongedekte cheques. Het openbaar ministerie vorderde daarvoor twee jaar cel, waarvan een jaar effectief, een beroepsverbod van tien jaar en de verbeurdverklaring van zo'n 218.000 euro.

De correctionele rechtbank van Turnhout sprak Frans Vandeven in maart van dit jaar voor het merendeel van die tenlasteleggingen vrij.

Het ging meer bepaald over de fraude met het kasregister, het niet doorstorten van verschuldigde lonen, het verduisteren van 150 tapijten, het verduisteren van 2,7 miljoen euro aan activa en het doelbewust uitstellen van een faillissement door de verkoop van onroerend goed.

De rechter in eerste aanleg bevond Vandeven wel schuldig aan de uitgifte van ongedekte cheques en het verduisteren van zo'n 218.000 euro. Vandeven werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en een boete van 12.394 euro.

Het openbaar ministerie en de curator van het failliete wooncentrum gingen in beroep tegen de uitspraak.

28/06/2006 in De Gazet van Antwerpen

-------

Kurt Ceulemans door procedurefout vrijgesproken voor cannabisplantage


De correctionele rechtbank van Turnhout heeft biljarter Kurt Ceulemans vrijgesproken voor het telen van cannabisplanten.
Ook zijn twee Nederlandse medebeklaagden kregen de vrijspraak. Volgens de rechter was de huiszoeking nietig waarmee de plantage aan het licht kwam.

De politie viel op 28 april 2005 een leegstaand winkelpand binnen aan de Geelseweg in Olen. Dat gebeurde na een valse brandmelding, maar ter plaatse merkte de politie wel verdachte zaken op. Die vermoedens bleken te kloppen, want in de kelder van het gebouw werd een goed uitgeruste plantage van 1.700 cannabisplanten ontdekt.

Volgens de rechter hebben de agenten die de vaststellingen hebben gedaan, fouten gemaakt. Ze hadden volgens de rechter geen geldig huiszoekingsbevel, er was geen brandgevaar, er waren geen concrete aanwijzingen dat er zich een plantage bevond in het gebouw én er was geen sprake dat er iemand op heterdaad zou kunnen betrapt worden.

Gepost door: Jos | 08-08-08

Reageren op dit commentaar

In een zaak waarin ik twee jaar onderzoek voerde kwam aan het licht dat de politie van Hoogstraten op zijn zachtst gezegd, zeer pover werk heeft geleverd.
De Correctionele Rechtbank van Turnhout veroordeelde op 24 december 2008 een Nederlander voor belaging en stalkens, volgens mijn onderzoek was daarvan echter geen sprake, alleen wil de Rechtbank dat niet zien.
Mijn onderzoek heeft andere zaken aan het licht gebracht die de Correctionele Rechtbank niet wil zien. Een computer die in beslag werd genomen vanwaar zeer waarschijnlijk bezwarende e-mails werden verzonden, werd drie dagen vóór de inbeslagname gekuist ? Ook dat is niet eens fatsoenlijk onderzocht. Twee maten en twee gewichten hebben ze daar te Turnhout zeker en vast.
Erik Verbeeck
Onafhankelijk onderzoeksjournalist

Gepost door: Verbeeck Erik | 31-12-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.