29-10-06

Dag voor een andere politiek

 

Werkgroep Morkhoven wil een andere politiek

Image Hosted by ImageShack.us
Marcel Vervloesem en Tiny Mast op het ULB-kongres

Brussel 29.10.2006 - De leden van de Werkgroep Morkhoven, waaronder Marcel Vervloesem, stemden gisteren tijdens de 'Dag voor een andere politiek' op de ULB (Université Libre Bruxelles), tesamen met 650 andere deelnemers, voor een deelname aan de federale verkiezingen van 2007...


 

Comité voor een Andere Politiek neemt deel aan federale verkiezingen

Image Hosted by ImageShack.us

Het Comité voor een Andere Politiek zal volgend jaar deelnemen aan de federale verkiezingen. Op vijftien onthoudingen na hebben de 650 aanwezigen van de bijeenkomst zaterdag aan de ULB in Brussel een motie in die zin aangenomen.

De linkse beweging zal lijsten neerleggen waar het volgens de lokale comités binnen een kiesomschrijving mogelijk is, zo maakte Une Autre Gauche-Een Andere Politiek bekend in een persbericht. De beweging ontstond uit de kritiek op de goedkeuring van de Europese grondwet zonder referendum en het Generatiepact en wil een geloofwaardig alternatief zijn voor het huidige neoliberaal beleid.

Eén van de roergangers achter het opzet is Jef Sleeckx, jarenlang parlementslid voor de sp.a. De voorstellen uit de twaalf werkgroepen vormen een eerste aanzet om te komen tot een kiesprogramma. (belga)


Het Laatste Nieuws, 29.10.2006

Voor meer informatie: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


14:18 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5)

20-10-06

Witte Mars: 10 jaar

TIEN JAAR GELEDEN TROK DE WITTE MARS DOOR BRUSSEL

Image Hosted by ImageShack.us
Is de Witte Mars verloren moeite geweest ?

Op zondag 20 oktober 1996 trokken meer dan 300.000 Belgen door de straten van Brussel om hulde te brengen aan alle verdwenen en vermoorde kinderen en op te komen voor een hervorming van justitie. Vooraan in de mars liepen de ouders van Julie Lejeune en Melissa Russo, maar ook andere familieleden van ontvoerde en vermoorde kinderen zoals de moeder van Elisabeth Brichet en de zus van Loubna Ben Aïssa.Aan de basis van de mars lag de affaire Dutroux die twee maanden eerder, in augustus 1996, aan het licht was gekomen.De Belgische regering kwam in spoedvergadering bijéén, liet de ouders op het Koninklijk Paleis ontvangen, richtte met enkele ouders het Europees Centrum voor sexueel misbruikte en verdwenen kinderen op (Child Focus) en wist de bevolking te sussen met enkele structurele hervormingen.

Wie de zaak rond het kinderpornonetwerk Zandvoort aandachtig heeft gevolgd, weet dat er sindsdien echter niets veranderd is. De -volgens een rapport van de federale politie- tienduizenden kinderen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort werden nooit geidentificeerd omdat de overheid zogenaamd 'geen middelen' heeft. De kinderverkrachters en kinderpornoproducenten lopen nog vrij rond. Zij werden door de Belgische Justitie nooit opgespoord en vervolgd. Child Focus, de Justitieministers Verwilghen en Onkelinx werden tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd maar het enigste resultaat daarvan was dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd aangeklaagd en door het slijk werd gesleurd.


-------------------------------------------------

De openbare aanklager te Turnhout, Procureur Peter Van Der Flaas, onderwierp Marcel Vervloesem zopas aan een psychiatrisch onderzoek. Opvallend hierbij is dat de psychiaters die het deskundigenrapport opstelden, in het begin van hun rapport schrijven dat zij zich niet over de schuld of onschuld van Marcel Vervloesem willen uitspreken en nadien in hun rapport voortdurend herhalen dat Marcel Vervloesem schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten die hij 'weigert te bekennen'. De psychiaters Cosyns en Geens schrijven zelfs dat Marcel Vervloesem een 'contactverbod' met de audiovisuele en geschreven pers moet opgelegd krijgen...

Het is duidelijk dat het rapport dus alleen bedoeld is om Marcel Vervloesem de mond te snoeren inzake het kinderpornonetwerk Zandvoort.
Tegelijkertijd is het een afrekening met een zaak uit het verleden. Psychiater Cosyns was destijds immers de voorzitter van de naar hem genoemde 'Commissie Cosyns' die de wantoestanden rond de isoleercellen in de Antwerpse kinderkliniek moest onderzoeken. De commissie werd opgericht naar aanleiding van de acties van de Werkgroep Morkhoven.
Cosyns en de professoren van de U.I.A. die zich als 'onafhankelijke' onderzoekers voorstelden, bleken achteraf verbonden te zijn met het bestuur van het kinderziekenhuis. Zij stelden geen onregelmatigheden vast. In een rapport van de gerechtelijke politie is echter sprake van een 5-jarig kind dat in een isoleercel overleed. Voorts staan er in het rapport verschillende getuigenissen van jongeren die verklaren dat zij zodanig mishandeld werden dat zij er een gebroken arm aan overhielden.
Jammer genoeg verscheen daar nooit iets van in de pers...

De toenmalige minister van Volksgezondheid, dhr. Hugo Weckx (CD&V), nam de klachten van de Werkgroep wél ernstig en nodigde een delegatie van de Werkgroep uit op zijn kabinet te Brussel. Minister Weckx liet vervolgens een isoleercelreglement opstellen voor alle psychiatrische instellingen. Het reglement werd echter niet nageleefd. De directies van de psychiatrische ziekenhuizen beweerden dat dit 'teveel administratief werk met zich meebracht'. Om het isoleercelreglement te omzeilen sprak men voortaan van 'kamerbehandeling'.

De Werkgroep Morkhoven ontdekte dat bepaalde jongeren van de kinderkliniek in het prostitutiemilieu waren terechtgekomen. Toen de Werkgroep kort daarop het kinderpornocircuit te Temse (België) ontdekte, gaf het gerecht van Turnhout het bevel om Marcel Vervloesem en een andere Morkhoven-activist aan een psychiatrisch geestesonderzoek te onderwerpen. De Werkgroep kreeg toen de steun van enkele Nederlandse psychiaters en de poging om Marcel Vervloesem 'zot' te verklaren en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen, mislukte toen. De Werkgroep zette haar onderzoek verder en kwam op het spoor van het kinderpornonetwerk Zandvoort (Nederland). Op het moment dat de internationale pers naar Morkhoven afzakte, werd Marcel Vervloesem door het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., van 'sadistische verkrachtingen' die tijdens zijn jeugdjaren plaats zouden hebben gehad, beschuldigd. Het parket van Turnhout besloot zijn klacht te onderzoeken. Zij negeerde het feit dat Victor V. door een minderjarige voor zedenfeiten werd aangeklaagd en hij in tal van zedenzaken met minderjarigen wordt genoemd.
De Vlaamse pers, waaronder VTM, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad zetten een waar offensief in tegen de Werkgroep Morkhoven (maar zwegen over de kinderponozaak Zandvoort). Het gerecht van Turnhout had nu eindelijk een klacht in handen waarmee zij Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven hoopte te kunnen vernietigen. Marcel Vervloesem was een 'verkrachter', een 'sadist', een 'oplichter', een 'kindermisbruiker' enzoverder. Bijna tien jaar lang werd Marcel Vervloesem als de grootste crimineel op aarde voorgesteld. Marc Dutroux en Michel Nihoul waren slechts kruimeldieven geweest...

Over de klacht die een minderjarige wegens zedenfeiten tegen de Herentalse Sp.a-politicus Victor V. (hoofdaanklager van Marcel Vervloesem) indiende en de talrijke zedenzaken met minderjarigen waarin Victor V. werd genoemd, zweeg de pers. Het Proces-Verbaal dat de Herentalse politie van die klacht opstelde, verdween en is nergens meer weer te vinden. De pers repte met geen woord over de schriftelijke verklaring van één van de zogezegde slachtoffers dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem door Victor V. en de pers betaald werd. De pers zweeg over de zogezegde slachtoffers van Marcel Vervloesem die allemaal persoonlijk bevriend zijn met Victor V. en die voor het merendeel wegens diefstallen, inbraken en gewapende roofovervallen achter de tralies zaten. Over de leugendetectortest waarvoor de zogezegde slachtoffers nooit werden opgeroepen terwijl de Turnhoutse rechtbankvoorzitter F. Caers daartoe twee jaar geleden de opdracht gaf: geen woord. De pers stelde zich ook geen vragen toen Victor V. die door de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters onvoorwaardelijk wordt gesteund, vorig jaar tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd. Toen Sp.a-burgemeester Jan Peeters tijdens de hongerstaking van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout (2005), na een speciale gemeenteraadszitting rond het 'negatieve imago van Marcel Vervloesem' via de lokale media opriep om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te bannen, vond de Vlaams pers dat de gewoonste zaak van de wereld. Over de merkwaardige tussenkomst van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) als zou de franse magistraat in het dossier Zandvoort, een 'man uit Charleroi' zijn geweest (wat niet waar bleek te zijn): geen woord. Over de valse belofte van Procureur Herman Janssen aan de krant Het Laatste Nieuws als zou hij deze zaak laten onderzoeken: geen woord. De pers zei nooit iets over de ontbrekende stukken in het gerechtelijke dossier. De ridicule verklaringen die door twee zogezegde onafhankelijk van elkaar staande slachtoffers (in 1998 en in 2005) werden afgelegd als zou Marcel Vervloesem 'een inktvulling van een stylo en andere voorwerpen in hun piemel hebben gestoken' werden door het gerecht van Turnhout en de Vlaamse pers welwillend geslikt. Er zijn nog honderden andere voorbeelden op te noemen.

Ook vandaag blijft een krant zoals Het Nieuwsblad haar lezers desinformeren door te stellen dat men tien jaar 'effectieve celstraf' had gevraagd voor Marcel Vervloesem terwijl daarvan in de rechtszaal niets is gezegd.
Journalist Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad durft in zijn artikel 'Kinderpornojager vertoont sexuele interesse voor minderjarigen - Vervloesem is gestoord' zelfs te beweren dat Marcel Vervloesem zich 'na de zitting geen moer van het contactverbod met de pers aantrok' terwijl hij de eerste was om Marcel Vervloesem te bestoken met een vraag over het 'grensoverschrijdend sexueel gedrag' in het rapport Cosyns (de rest van het rapport interesseerde hem niet).
Het Nieuwsblad was de krant die destijds als eerste (en nog voor dat er een klacht tegen Marcel Vervloesem werd ingediend) met de beschuldigingen van Victor V. naar buiten kwam.

Marcel Vervloesem is echter het zoveelste slachtoffer in de rij van een politiek en gerechtelijk corrupt systeem. Er waren immers niet alleen de getuigen die in de zaak Dutroux werden vermoord of op een geheimzinnige manier omkwamen.
Marie-Françoise Botte die voor haar werk rond de kinderprostitutie in Thailand tot 'barones' werd benoemd, werd van belastingsfraude beschuldigd en kreeg het aan de stok met een journalist van het franstalige dagblad Le Soir. Uiteindelijk deed zij een zelfmoordpoging door een ontstoppingsmiddel te drinken.
RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven samenwerkte, had gedurende maandenlang problemen met haar telefoon en Internet waarmee Belgacom zogenaamd geen raad wist, ontving verschillende doodsbedreigingen en verongelukte toen zij naar huis reed en daarbij door een wagen werd gevolgd. Kort voordien vertelde zij dat er geknoeid werd met haar auto maar iederéén dacht dat zij 'paranoiä' was geworden. Enkele uren voor haar dood, had Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven haar nog aan de lijn maar hij moest het gesprek afbreken omdat er een zodanig gebrom was op de lijn dat een normaal gesprek onmogelijk was. Herhaalde pogingen om nog een fax te versturen naar Gina Bernaer met een brief van de toenmalige Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) waarin deze verklaarde dat hij de telefoononderbrekingen enz. zou laten onderzoeken, mislukten. Regina Louf werd door een geregistreerde campagne van de Vlaamse pers 'zot' verklaard... Er zijn nog tientallen andere voorbeelden op te noemen.

Als de burgers niet reageren en protesteren, dan is de Witte Mars voor niets geweest en dan heeft de kinderpornoindustrie haar slag in huis gehaald. Toen men de zaak Dutroux afdeed als het werk van een éénzame pervert terwijl men alle belangrijke zaken in het dossier Dutroux-bis wegstak dat een stille dood zou sterven, wist de Werkgroep Morkhoven reeds op welke manier de strijd tegen de internationale kinderporno door de Belgische overheid zou worden aangepakt.
Misschien wordt het tijd dat men bij de federale verkiezingen van 2007 terug voor de CD&V stemt...

Image Hosted by ImageShack.us
Marcel Vervloesem, proces, Turnhout 18.10.2006

16:47 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (13)

16-10-06

Waalse burgemeester in de cel


Het wordt tijd dat men hier en daar in Vlaanderen ook eens grote kuis houdt...

Image Hosted by ImageShack.us
Georges Rovillard

Image Hosted by ImageShack.us
PS-voorzitter Elio Di Rupo: ,,Wie in de fout is gegaan, verdient het niet om verkozen of herkozen te worden.''

De PS-burgemeester van Fontaine L'Evêque zit in de cel wegens verduistering van overheidsgeld.

Georges Rovillard (60) had maandag pas aangekondigd dat hij op het eind van het jaar uit de actieve politiek zou stappen. Vier dagen later werden huiszoekingen uitgevoerd in zijn woning, in die van gemeentesecretaris Michel Carlier en in het stadhuis van Fontaine L'Evêque. De zowat twintig speurders namen verschillende documenten in beslag. De dienst Financiën werd verzegeld. Na die huiszoekingen werd Rovillard aangehouden en overgebracht naar de gevangenis Jamioulx.

Hij wordt verdacht van het misbruik van Europese subsidies, die moesten dienen om gemeentelijke besturen in de hele wereld te ondersteunen. Een groot gedeelte van de subsidies, die werden toegekend aan vzw's, zou gebruikt zijn voor ,,studiereizen'' naar onder meer Chili, Griekenland en Cyprus, waaraan de burgemeester graag deelnam. Bovendien zouden de vzw's die de Europese steun ontvangen, honderdduizenden euro's schulden hebben tegenover de gemeentelijke administratie.

De zaak komt bovenop de klachten tegen de lokale socialehuisvestingsmaatschappij Foyer Fontannois. Die wordt verdacht van het vervalsen van openbare aanbestedingen, onbezonnen aankopen en het aankopen van bureaumateriaal bij bedrijven die banden hebben met de leiding van de maatschappij. Ook daar riepen de reis- en vertegenwoordigingskosten vragen op

Rovillard stond bekend als een autoritaire en alomtegenwoordige burgemeester, die achttien jaar lang alles en iedereen controleerde. Tenminste, als hij aanwezig was. De man verbleef heel regelmatig in het buitenland.

,,Het gerecht moet zo snel mogelijk duidelijkheid brengen in deze zaak'', reageert PS-voorzitter Elio Di Rupo. ,,Als blijkt dat een PS'er fouten heeft, begaan, zal de partij ook interne sancties nemen. Wie in de fout is gegaan, verdient het niet om verkozen of herkozen te worden.'' Di Rupo onderstreept dat de vernieuwing in zijn partij is ingezet. ,,Als oude PS-gekozenen op deze manier opzijgezet moeten worden, zal dat de sereniteit in onze partij niet in het gedrang brengen.''

Intussen overwegen verscheidene kandidaten voor de vacatures van directeur bij het Waalse ministerie voor Infrastructuur en Transport en het ministerie van het Waalse Gewest om klacht in te dienen bij de Raad van State. Ze klagen aan dat 68 van de 73 benoemde directeuren een PS-partijkaart hebben. De krant Vers L'Avenir, die de zaak uitbracht, schrijft op basis van vakbondsbronnen dat de vacatures geen functieomschrijving bevatten. Kandidaten werden afgewezen op basis van arbitraire en vage redenen.

De Waalse minister van Openbaar Ambt, Philippe Courard (PS), ontkent dat er sprake is geweest van beïnvloeding. ,,Ik heb niemands partijkaart gevraagd.'' (wwi)

De Standaard, maandag 16 oktober 2006

02:38 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

09-10-06

Verkiezingen Herentals: pedopartij ?


VERKIEZINGSUITSLAG HERENTALS - VICTOR VERVLOESEM VERKOZEN ?

Victor Vervloesem die aangeklaagd werd voor zedenfeiten jegens minderjarigen zonder dat de klachten terzake door het gerecht van Turnhout onderzocht werden, beweerde destijds dat hij door zijn halfbroer de kinderpornojager Marcel Vervloesem, een 20-tal jaren geleden 'gefolterd en verkracht' werd.
Met een aantal jongeren die hij rond zich had verzameld diende hij een klacht in bij het parket van Turnhout die de klachten dankbaar aangreep om geen onderzoek te voeren naar de 100.000 kinderen en de tientallen criminelen + kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort.
Met de klachten kwam er ook een abrupt einde aan de interesse van de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort.

Gedurende 10 jaar lang werden Marcel Vervloesem door gerecht en de Vlaamse pers door het slijk gehaald.
De Vlaamse media zwegen niet alleen over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout in de doofpot werd gestopt maar zeiden geen woord toen bekend geraakte dat Georges Zicot (de aangeklaagde gerechtelijke inspecteur in de Zaak Dutroux) zich in de Zandvoort-zaak had gemengd door een valse naam op te geven voor een Franse magistraat die op één van de kinderporno-cdroms voorkwam.

Victor Vervloesem die oorspronkelijk lid was van de CD&V maar nadien naar de SP.A (Vlaamse Socialisten) overstapte, werd gedurende de voorbije jaren door de Herentalse burgemeester Jan Peeters onvoorwaardelijk beschermd. Jan Peeters is benevens burgemeester en kamerlid, ook een partijbureaulid van de SP.A en zetelt ondermeer in het bestuur van het Hoog Comité van Toezicht dat de klachten omtrent de werking van de politiediensten moet controleren. Jan Peeters was destijds Minister van State.
Dat de man ook een stevige vinger in Justitie heeft, bleek op het moment dat de zoon van ex-Justitieminister Marc Verwilghen (VLD) een post ambieerde bij het gerecht van Turnhout. Peeters stelde toen zijn veto en Verwilghen's zoon kon ophoepelen 'omdat hij zijn woonplaats niet in Turnhout heeft'.

Twee jaar geleden werd Victor Vervloesem dank zij Jan Peeters tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd. Vorig jaar gebruikte Jan Peeters de lokale radio- en televisiezender om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven in een negatief daglicht te stellen. Hij pleitte er zelfs voor om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen.

Binnenkort kan Victor Vervloesem zich waarschijnlijk gemeenteraadslid laten noemen. De jongeren waarmee hij destijds een klacht tegen zijn halfbroer Marcel Vervloesem indiende, zijn in ieder geval niet zover geraakt. Zij zaten wegens een reeks diefstallen, inbraken en gewapende overvallen achter de tralies.
Zoals Victor Vervloesem werden zij echter nooit voor een leugendetectortest opgeroepen niettegenstaande de Turnhoutse rechtbankvoorzitter François Caers daartoe twee jaar geleden reeds de opdracht gaf.

Op 18 oktober 2006 wordt het proces tegen de kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem, die in de goede, oude Sovjetstijl verplicht werd om een psychiatrisch onderzoek te ondergaan, hernomen. Het proces is nu bijna 10 jaar bezig en de klachten tegen Marcel Vervloesem zijn enkel gebaseerd op de verklaringen van Victor Vervloesem en een aantal bendeleden over feiten die 20 jaar geleden plaats zouden hebben gehad en niet zijn te controleren...

Na de verkiezingsoverwinning van de SP.A te Herentals kregen we alvast het volgende bericht uit de kringen van Victor Vervloesem.


Van: marna deman
Verzonden: zondag 8 oktober 2006 21:36:48Aan: 
Onderwerp: de gemeenteraad

Image Hosted by ImageShack.us

Bedankt voor Uw vertrouwen.

8/10/2006 - De sp.a-Herentals, haar lijsttrekker Jan Peeters en al haar kandidaten danken hun kiezers (32.6%) voor het gestelde vertrouwen. De nieuwe verkozenen zijn gekend.

De sp.a-fractie zal er zorg voor dragen dat de actiepunten, uit haar programma, in de komende zes jaar aan de agenda van de gemeenteraad komen.

Zijn verkozen voor de sp.a:Jan Peeters
Anne-Mie Hendrickx
Jan Bertels
Liese Bergen
Jos Schellens
Martine Moriau
Christine Schaut
Leen De Wijze
Gunther Verlinden
Vic Vervloesem

Image Hosted by ImageShack.us


Wies Verheyden


Image Hosted by ImageShack.us

09:22 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5)