21-06-06

Preventel voor de rechter

De ' vzw ' Preventel die met lijsten van zogezegde wanbetalers werkt en bij betwisting van facturen, mensen onder druk zet om te betalen, wordt door Test-Aankoop voor de rechter gedaagd.

Test-Aankoop daagt Preventel voor de rechter

Test-Aankoop daagt de vzw Preventel voor de rechter. De zaak wordt woensdag in kortgeding behandeld voor de Rechtbank van Koophandel in Brussel. Dat meldt Test-Aankoop (T-A) woensdag in een mededeling.

Preventel is een privébedrijf dat een zogenaamde "zwarte lijst" opstelt voor wanbetalers in de telecomsector. In februari van dit jaar had T-A Preventel en de telecomoperatoren die het Preventel-bestand beheren, al in gebreke gesteld om het gebruik van deze lijst stop te zetten. De consumentenorganisatie verwijt de vzw én de deelnemende operatoren verschillende wetten te overtreden, zoals die op de mededinging en de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

"Zo ontsnappen de betrokken operatoren door de uitwisseling van informatie aan het normale bedrijfsrisico. Daardoor hebben zij een belangrijk concurrentievoordeel op de telecomoperatoren die geen lid zijn en dat is uiteraard ontoelaatbaar", zegt de verbruikersorganisatie. Daarnaast laat het Preventel-bestand aan de leden toe om prijzen vast te leggen, zonder al te zeer rekening te moeten houden met concurrenten of consumenten, meent T-A.

Volgens de verbruikersorganisatie is het bestand bovendien in strijd met de privacywet. "De zwarte lijst wordt immers gebruikt om consumenten onder druk te zetten hun al dan niet betwiste facturen te betalen. Blijkbaar volstaat een vermoeden van "niet-betaling" om de telefoonaansluiting te blokkeren."

Belgacom liet al aan Test-Aankoop weten dat het geen lid meer is van de vzw Preventel. "Blijkbaar voelen sommigen de bui al hangen", besluit T-A.

Gazet van Antwerpen, 21/6/2006

Commentaren

'Liberalisering Energiemarkt'
En terwijl gas- en electriciteitsmaatschappijen steeds verder samensmelten, heeft de overheid nog steeds geen Ombudsman Energie aangesteld die de klachten van de burger over gas- en electriciteitsmaatschappijen op een objectieve wijze onderzoekt.

Het kabinet van de Brusselse Minister Smet (Sp.a) nam daarover (wat de problemen met de Brusselse intercommunale Sibelga betreft) contact op met de Brusselse Minister Eveleyne Huytebroeck (Ecolo) die belast is met Energie.

Eén van de directieleden van Sibelga is echter een Ecolo-politicus en werkt samen met Minister Huytebroeck... Vandaar dat men ook geen antwoord ontvangt als men zich met zijn klachten tot Minister Huytebroeck wendt.

-----------

Interelectra, WVEM en Iveg gedeeltelijk samen


BRUGGE - De nieuwe CVBA Infrax gaat de operationele activiteiten van de drie zuivere intercommunales voor elektriciteits- en aardgasdistributie, telecommunicatie en riolering Interelectra, Iveg en WVEM overnemen. Dat is vrijdag bekendgemaakt in Brugge. De drie intercommunales blijven bestaan. De samenwerking moet leiden tot meer efficiëntie en minder kosten. Het personeelsbestand van de drie intercommunales zal via natuurlijke afvloeiing inkrimpen.

Infrax zal activiteiten uitvoeren bij circa 1.453.000 klanten in 108 gemeenten of zowat een vijfde van Vlaanderen. Interelectra is de grootste partner. Deze intercommunale met achthonderd werknemers is actief in zestig gemeenten in Limburg en Vlaams-Brabant.

De West-Vlaamse Energiemaatschappij (WVEM) is actief in 34 gemeenten in West-Vlaanderen, Vlaamse Brabant en de Kempen. Zij telt 390 werknemers. IVEG telt 180 werknemers en is actief in vijftien gemeenten in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Infrax beschikt bij haar opstart over 10 miljoen euro kapitaal waarvan een kwart volstort.

De drie intercommunales blijven als afzonderlijke entiteiten bestaan. Zij zijn ook de opdrachthouders vanuit de gemeenten en blijven eigenaar van hun infrastructuur. Het personeel blijft bij hen in dienst, maar een dertigtal personen zullen verhuizen naar het management van Infrax. Jo Geebelen, de huidig algemeen directeur van Interelectra, wordt afgevaardigd bestuurder van Infrax. Paul De fauw, de algemeen directeur van WVEM krijgt dezelfde functie binnen Infrax.

Het aandelenpakket van Infrax is verdeeld volgens de inbreng van klanten en middelen. Interelectra krijgt 64 procent en vijf leden in de raad van bestuur, WVEM 22 procent en drie leden en IVEG 14 procent en twee leden. Er kan statutair geen inbreng zijn van privaat kapitaal in de coöperatieve vennootschap.

De zetel van Infrax komt in Brussel dicht bij de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) en hoogspanningsnetbeheerder Elia. Infrax zal er op toezien dat de inkomsten van de gemeenten/aandeelhouders van de intercommunales niet zullen dalen.

De bijna 1.400 werknemers kunnen in eigen streek aan de slag blijven. Het personeelsbestand zal jaarlijks met dertig tot veertig eenheden dalen door natuurlijke afvloeiing. Nieuwe personeelsleden zullen in dienst komen via een eenheidsstatuut.

De noodzaak aan samenwerking komt er volgens De fauw door de liberalisering van de energiemarkt. Omdat de winsten van de gemeenten daalden, moet door efficiëntie en besparingen op de kosten worden ingegrepen. wle


De Standaard, vrijdag 07 juli 2006 | Bron: BELGA

Gepost door: Boeykens | 08-07-06

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.