10-06-06

Psychiatrie: 'Collocatie kan niet meer'


"Jaar na jaar worden er meer Vlamingen gedwongen opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen maar de oorzaak van de stijging is niet geheel duidelijk", zegt Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder van de Broeders van Liefde.

Raf De Rycke vergeet erbij te vermelden dat 'De Broeders van Liefde' al tientallen jaren een goeddraaiende industrie is die op goede voet staat met de farmaceutische industrie.

Alhoewel de psychiatrische sector bij de 'nieuwe wet' op de gedwongen opname, heldhaftig en hypocriet uitriep dat collocatie (gedwongen opname) niet meer mogelijk was, is het gedwongen opnemen van mensen in psychiatrische ziekenhuizen nog altijd zeer eenvoudig. De collocatiewet voorziet wel dat men zich tegen een collocatie kan verzetten en dat men beroep kan doen op een Pro Deo advocaat en een zogenaamde vertrouwenspersoon maar heel wat mensen belanden nog steeds voor dat zij het goed en wel beseffen op vraag van familieleden in een gesloten afdeling.

De Werkgroep Morkhoven zorgde er destjds met haar acties rond de schandalige wantoestanden in een Antwerpse kinderkliniek voor dat de toenmalige Vlaamse Minister van Volksgezondheid, de heer Hugo Weckx, een isoleerreglement liet opstellen dat door alle psychiatrische instellingen diende gerespecteerd te worden. Sinsdien spreken de instellingen niet meer over 'isoleren' maar over een 'kamerbehandeling'. Op die manier wordt het bestaande reglement al jarenlang omzeild.

Gedurende de voorbije 30 jaren waren er ook heel wat zelfmoorden van mensen die gecolloceerd en platgespoten werden. De overheid en de inspectie van de Minister van Volksgezondheid voerden echter nooit een ernstig onderzoek naar die talrijke zelfmoorden en de praktijken die eraan ten grondslag lagen.

Alhoewel de psychiatrie gedurende de voorbije jaren enorm veel publiciteit maakte waaruit moest blijken dat psychiatrie bijna een pure vorm van liefdadigheid is, worden er ook vandaag nog steeds heel wat mensen in de psychiatrie opgesloten terwijl zij daar niet in thuis horen en zij met een aangepaste medicatie en psychologische begeleiding buiten de muren van de instelling kunnen verder geholpen worden.

----------------


Sterke stijging gedwongen opnames in psychiatrie

"Jaar na jaar worden er meer Vlamingen gedwongen opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen", zegt Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder van de Broeders van Liefde. Op basis van cijfers voor Oost-Vlaanderen was 2005 volgens hem opnieuw een recordjaar.Uit die extrapolatie leert hij dat in alle Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen in 2005 2.400 tot 2.500 gedwongen opnames waren.

De oorzaken van de stijging zijn niet geheel duidelijk. Het stijgend misbruik van roesmiddelen als alcohol, drugs of geneesmiddelen speelt mee. Net als maatschappelijke fenomenen als stress en vereenzaming.

De meest recente cijfers van de FOD Volksgezondheid dateren van 2003, maar ook in die cijfers is een duidelijke stijging merkbaar, tot 1.968 in 2003.

Het Laatste Nieuws, 10.6.2006

Commentaren

inspectie
De Vlaamse overheid beschikt over een inspectiedienst die moet toezien op de kwaliteit van de verstrekte gezondheidszorg.

Het probleem is echter dat deze dienst in geval van klachten over bijvoorbeeld een gedwongen opname in de pscychiatrie, niet optreedt.

90% van de Vlaamse gezondheidsinstellingen zijn immers in handen van de katholieke zuil Caritas en de inspectie bestaat vooral uit mensen uit christen-democratische hoek die politiek benoemd werden.

In Nederland liggen de zaken enigszins anders.

--------

Ggz meldt klachten vertrouwenspersonen bij inspectie

3 oktober 2008

De leiding van ggz-instellingen moet klachten die vertrouwenspersonen binnenkrijgen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaan melden. Minister Klink van Volksgezondheid overweegt dit verplicht te gaan stellen om de inspectie beter zicht op misstanden te geven.

Dat zei Klink gisteren in overleg met de Tweede Kamer over gedwongen opname en behandeling. Volgens Klink ontbreekt het de inspectie nu nog aan genoeg informatie om goed op te kunnen treden.


Inspectie onder vuur

Woensdag kwam de inspectie nog onder vuur te liggen in de Tweede Kamer omdat de toezichthouder niet meteen had ingegrepen toen bleek dat de zorg in het Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost in Amsterdam ver onder de maat was. De kliniek ging pas dicht nadat begin september in een isoleercel een patiënt was overleden.


Permanent toezicht

Ook uit een evaluatie van de wet die gedwongen opname in een psychiatrische kliniek regelt, was al gebleken dat de rol van de inspectie beter kan. Met zijn voorgenomen maatregel wil Klink het toezicht minder afhankelijk maken van de thematische onderzoeken die de IGZ instelt. Bij zo'n onderzoek bleken ook de misstanden in de Amsterdamse kliniek. Door het bestuur en de raad van toezicht te verplichten bijvoorbeeld elk kwartaal klachten van de vertrouwenspersonen aan de inspectie door te spelen, zou het toezicht een meer permanent karakter krijgen. (ANP)


http://www.zorgvisie.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsartikel/Ggz-meldt-klachten-vertrouwenspersonen-bij-inspectie.htm

Gepost door: Morkhoven | 26-08-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.