06-06-06

Klachten over gas- en electriciteitsrekeningen


Klachten over gas- en electriciteitsrekeningen

Terwijl de energiegroep Electrabel zo'n 1,9 miljard Euro winst maakte in 2005, blijken de gas- en/of electriciteitsrekeningen van de gebruiker dikwijls niet te kloppen alhoewel de meeste gebruikers dat niet eens opmerken omdat zij ervan uitgaan dat de rekeningen uitsluitend op de meterstanden zijn gebaseerd en dus correct zijn.

Gebruikers die te lang wachten met hun betaling, krijgen echter onmiddellijk een herinneringsbrief toegestuurd met bijkomende kosten. Die brief wordt dan meestal gevolgd door een aangetekende brief (met bijkomende kosten voor de verzending) enzoverder. De meeste gebruikers betalen dan maar en gaan er van uit dat zij zichzelf vergist hebben of gaan er van uit dat de maatschappij die hen de facturen toezendt wel weet hoe zij haar ingewikkelde rekeningen opstelt.

De gebruiker die moedig genoeg is om te blijven schrijven en meer duidelijkheid vraagt inzake zijn rekeningen, krijgt er meestal nog een aantal onoverzichtelijke en nietszeggende documenten bij.

De gebruiker die het geluk heeft dat hij kan bewijzen dat hij op vacantie was gegaan in het jaar dat men hem het volledige verbruik aanrekende, wordt soms terugbetaald. Achteraf blijkt het dan om een zogenaamde individuele vergissing te zijn gegaan.

Gebruikers die absolute opheldering eisen in hun dossier kunnen zich ook tot de 'ombudsman' richten. De 'ombudsman' van de Intercommunale Sibelga is echter ook de secretaris van de algemene directie van Sibelga en hij treedt tevens op als woordvoerder van Sibelga. Toch staat hij op de lijst 'ombudsmannen' van de website van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering als 'ombudsman' vermeld.

Op de federale en/of Vlaamse ombudsman moet de gebruiker in dit geval niet rekenen. Deze ombudsmannen wachten immers geduldig de resultaten af van de gesprekken en onderhandelingen met de 'ombudsman' van Sibelga. Dat kan soms weken of maanden duren. De gesprekken vinden meestal plaats in een sfeer van 'gij zult betalen of wij zullen afsluiten' en voor men het weet, wordt men verplicht om een schuldbekentenis en een afbetalingsplan te ondertekenen. De 'ombudsman' van Sibelga beschikt blijkbaar ook over een buitengewone volmacht om de electriciteit en/of gas van de gebruiker af te laten sluiten.

Volgens het Brusselse VLD-parlementslid Els Ampe zijn er 'veel klachten rond Sibelga te Brussel maar is er bij de VLD niemand bereid om rond dit dossier te werken'. De Sp.a van haar kant is te veel betrokken bij de onderhandelingen met de energie-leveranciers om werkelijk iets te ondernemen. De leden van de Brusselse Gewestregering liggen van dergelijke kleine onregelmatigheden bij één hun hoofdstedelijke Intercommunalen waarvan hooguit enkele honderden mensen het slachtoffer zijn, in ieder geval niet wakker...

----------------------

VRT, vr 03/03/06 - De energiegroep Electrabel heeft vorig jaar 1,9 miljard euro winst gemaakt. Dat is 60 procent meer dan het jaar daarvoor. De winst is vooral te danken aan de verkoop van de participaties in onder meer Elia en Telenet.

Electrabel verkocht vorig jaar meer elektriciteit in de buurlanden. Maar de verkoop van gas daalde.

Voor de toekomst wil Electrabel marktleider blijven in de Benelux en marktaandeel winnen in de andere buurlanden en Midden- en Oost-Europa.

Electrabel is sinds vorig jaar in handen van de Franse nutsgroep Suez. De voorbije week raakte bekend dat die wil fuseren met Gaz de France.


Voor uw klachten en/of bijkomende informatie:

http://groups.msn.com/Klachtenbijstand
http://groups.msn.com/Plainte-Complaint-Meldpuntklachten

Commentaren

De 'valse Sibelga-agenten'
Gelukkig waarschuwt de gas- en elktriciteitsmaatschappij Sibelga voor valse agenten. Het verschil tussen echte en valse Sibelga-agenten is immers niet altijd even duidelijk...


Brussel - De gas- en elektriciteitsmaatschappij Sibelga waarschuwt dat er opnieuw valse Sibelga-agenten actief zijn. Het gaat telkens om geldafpersing.

Een aantal personen zou zich voordoen als medewerker van Sibelga om zo geld af te luizen van nietsvermoedende klanten. Sibelga wijst erop het om valse agenten gaat en dat er nooit geld aan huis wordt gevraagd.

Voor bewezen diensten volgt steeds een factuur, behalve voor de meteropname omdat die dienst gratis is. Bovendien draagt al het personeel van Sibelga een badge met daarop hun foto en een telefoonnummer van de maatschappij.


© tvbrussel, vrijdag 26 mei 2006

Gepost door: Boeykens | 06-06-06

Reageren op dit commentaar

REGIONIEUWS BRUSSEL: SIBELGA - persmededeling REGIONIEUWS BRUSSEL: SIBELGA - persmededeling

Er zijn tal van klachten over electriciteits- en gasrekeningen, zoals ook het Brusselse VLD-parlementslid Els Ampe in een recent schrijven opmerkte.

Het probeem is echter dat de gebruiker met zijn klachten terzake nergens terecht kan.

Dat er reeds vroeger problemen waren met de zogezegde ombudsdienst van de Intercommunale Sibelga, blijkt ook uit bijgevoegd document. De Brusselse overheid keurde het rapport van Sibelga waarin geen sprake was van een onafhankelijke ombudsdienst echter goed omdat Sibelga op bepaalde punten 'toch enige vooruitgang had geboekt'...


SIBELGA - DIENST REGULERING

Advies DR -20041201-29 betreffende het programma van uitvoering van de openbare dienstverplichtingen van de beheerder van het Brussels distributienet SIBELGA voor 2005. 
Gegeven op basis van artikel 25 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van artikel 19 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
1 december 2004
--------------------------

Ombudsdienst 

Het programma beschrijft nergens de toekomstige werking van deze ombudsdienst. 
Zal deze onafhankelijk zijn van Sibelga? Of zal hij deel uitmaken van de intercommunale? In het tweede geval zien wij niet hoe deze dienst klachten van gebruikers onafhankelijk zou kunnen behandelen.


Voor meer informatie:
http://groups.msn.com/Klachtenbijstand
http://groups.msn.com/Plainte-Complaint-MeldpuntKlachten

Copie aan:
antwerpen@belga.be, AByttebier@bruparl.irisnet.be, arorive@parlbru.irisnet.be, alesne@grouwels.irisnet.be, Anne.vanAsbroeck@vlaamsparlement.be, kabinet.somers@vlaanderen.be, binnenland@standaard.be, bclerfayt@schaerbeek.irisnet.be, bourgmestre.dewolf@etterbeek.be, bmampakamankamba@parlbru.irisnet.be, boejan@care2.com, voordedag@vrt.be, voorzitter@vld.be, vlaamsezaken.1060@stgillis.irisnet.be, vincent.vanquickenborne@premier.fed.be, kabinet.vervotte@vlaanderen.be, klachten@vlaamseombudsdienst.be, kabinet.leterme@vlaanderen.be, vl.parlm@groen.be, affairessociales1060@stgillis.irisnet.be, Els.Ampe@belcobel.be, avanesse@stgilles.irisnet.be, apinxteren@huytebroeck.irisnet.be, annemie.turtelboom@dekamer.be, alain.andre@s-p-a.be, wdm@belga.be, wim.wilri@persgroep.be, welzijnenjustitie@vlaanderen.be, wvdb@bhr.cdenv.be, wysabeaux@stgilles.irisnet.be, wdraps@parlbru.irisnet.be, wbracquene@smet.irisnet.be, webmaster@ocmwvisies.be, wijwetenraad@passade.nl
chris.denijs@vrt.be, cbaestaens@senaat.cdenv.be, caroline.gennez@s-p-a.be, contact.1060@stgilles.irisnet.be, Carl.Decaluwe@vlaamsparlement.be, cpas-ocmw@avcb-vsgb.be, cberx@cdenv.be, carine.bloemmen@vum.be, c.luyckx@stgilles.irisnet.be, caroline.persoons@fdf.be, Celine.delforge@ecolo.be, christophe.ausloos@budget.fed.be, christof.vanschoubroek@standaard.be,
cabergs@vld.polgroups.senate.be, cabinet.bourgmestre@charleroi.be, claude.marinower@dekamer.be, cdoulkeridis@accf.irisnet.be, boejan@care2.com, gvaredactie@concentra.be, gvanholen@freemetro.be, gdespiegelaere@knack.be, guy.swennen@skynet.be, Geert.versnick@dekamer.be, gvanderstichele@vanhengel.irisnet.be, gerda.vanlangendonck@n-va.be, simonne.creyf@dekamer.be, sven.gatz@vlaamsparlement.be, silvan.declerq@ibz.fgov.be, sahruil@stgilles.irisnet.be, said.elkhadraoui@s-p-a.be, sabien.lahaye-battheu@dekamer.be, slouveaux@cirb.irisnet.be, sven.nouten@s-p-a.be, stefaan.declerck@kortrijk.be, secretariaat@bhr.cdenv.be, sdepatoul@parlbru.irisnet.be, slahy@kir.irisnet.be, s-p-a.dekamer@skynet.be, sp.a-spirit@bruparl.irisnet.be, sdepatoul@parlbru.irisnet.be, sofie.damen@ocmwbeerse.be

Gepost door: Boeykens | 08-06-06

Reageren op dit commentaar

Klachten Electrabel: getuigenis
'Ik heb de volgende klacht over Electrabel:

Bij nazicht van mijn afrekening bleek dat men de 100 kwh gratis electriciteit per adres en per ingeschreven inwoner op dat adres niet in mindering had gebracht.
Toen ik de facturen van de vorige jaren nakeek bleek dat het toen ook niet gebeurd was.

Ik liet dit weten in februari telefonisch. Geen reactie. Ik liet het schriftelijk weten half maart en als reactie kreeg ik een aanmaning omdat ik mijn afrekening slechts gedeeltelijk had betaald.

Ondertussen heeft men mij door het mes op de keel te zetten er toe gedwongen om de rest te betalen.

Ondertussen zijn we half juni bijna en heb ik nog altijd geen rechtzetting of creditnota gekregen voor het geld dat ze mij ten onrechte aangerekend hebben.

O ja, ze hebben wel op hun volgende maandafrekening kosten aangerekend voor rappels te sturen.

Ik heb nu vorige week een aangetekend schrijven gestuurd waarin ik ze 1 maand de tijd heb gegeven om het geld dat ze teveel hebben in hunne zak gestoken op mijn rekening terug te storten.

Het gaat over drie jaar en wij wonen met 6 personen op dat adres dus het gaat om 700 kwh per jaar die zij in hun zak gestoken hebben.

Ben benieuwd of ik reactie ga krijgen....'

Gepost door: Boeykens | 10-06-06

Reageren op dit commentaar

Brusselse regering laat de burger deelnemen aan het openbare leven
De website van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering vermeldt dat u als burger moet kunnen deelnemen aan het openbare leven.

In theorie betekent dit dat u ook blijk kan geven van uw ontevredenheid of dat u kunt te kennen geven niet akkoord te gaan met de besluiten die worden genomen door besturen, (para)gewestelijke instellingen, overheidsbedrijven, intercommunales enzovoort.

In theorie betekent dit ook dat u fouten, machtsmisbruik e.d. aan de kaak kan stellen zodat de instantie in kwestie die misstappen kan " rechtzetten " en niet meer in herhaling valt.

In werkelijkheid echter overtreedt de Brusselse regering de wet omdat zij in geen onafhankelijke ombudsman wenst te voorzien voor de klachten over haar gas- en electriciteitsintercommunale Sibelga.

Mensen kunnen zich in geval van klachten over machtsmisbruik bij Sibelga nergens toe wenden want de 'ombudsman' van Sibelga die de Brusselse Hoofdstedelijke regering in haar lijst 'ombudsmannen' vermeldt, is niet alleen de 'ombudsman' van Sibelga maar is tevens de woordvoerder en secretaris voor alle bestuurssecties van Sibelga.

Deze 'ombudsman' kan gedurende maanden de gas van een gebruiker laten afsluiten, zelfs nadat de gebruiker bijvoorbeeld het astronomisch (en het door hem betwiste) bedrag van 6.000 Euro aan Sibelga heeft betaald.

------------------------------------------------------------------------


Klachten

Deelnemen aan het openbare leven betekent ook dat u blijk kunt van uw ontevredenheid of dat u kunt te kennen geven niet akkoord te gaan met de besluiten die worden genomen door besturen, (para)gewestelijke instellingen, overheidsbedrijven, enzovoort.

Dit betekent dat u fouten, machtsmisbruik e.d. aan de kaak stelt zodat de instantie in kwestie die misstappen kan " rechtzetten " en niet meer in herhaling valt.

In dit hoofdstuk verneemt u over welke middelen u beschikt om uw klachten te uiten.

Info: http://www.bruxelles.irisnet.be/nl/citoyens/home/participation_a_la_vie_publique/plaintes.shtml

Gepost door: Boeykens | 12-06-06

Reageren op dit commentaar

Klacht Electrabel Hier nog maar eens een brief over het doen en laten van Electrabel.Eind mei kreeg ik een afrekening van 467,44 EUR voor een verbruik van 123 EUR. Aan voorschotten had ik 440 EUR betaald, hetgeen overeenkomt met een teruggave van 317 EUR. Onmiddellijk gebeld en het zou na 3 weken in orde komen. Eind juni nog maar eens gebeld en nu zou het na 3 weken nog maar eens verwerkt worden. Ondertussen wel een aanmaning gekregen van 44,87 EUR met inbegrip van 40 EUR voorschot en 4,87 EUR rappelkosten. Kosten aanrekenen voor geld dat ik te goed heb? Gelukkig heb ik geen domiciliering of ik was de 467,44 EUR ook nog eens kwijt. Als ze bv. zo’n 1000 klanten kunnen aan het lijntje houden is dat wel een mooi spaarpotje De kosten van bellen vallen de klant ten laste en het geld brengt niets op. Ondertussen maar afwachten of bellen(kosten). Ik heb dan ook een brief gestuurd dat ik geen voorschot meer stort zolang deze zaak niet geregeld is.Meirlaen Christian

9230 Wetteren

Gepost door: Meirlaen Christian | 28-07-07

Reageren op dit commentaar

Electrabel - Lernout en Hauspie Het proces over Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) is vandaag om 9.20 uur opnieuw van start gegaan in het ICC Gent. Een honderdtal personen heeft zich aangemeld als burgerlijke partij. De voorbije maanden hebben al 14.000 benadeelden zich gemeld.

Het is het grootste proces ooit in Belgie naar boekhoudkundige fraude bij een voormalige beursgenoteerde vennootschap.

Alleen al Deminor en Test-Aankoop vertegenwoordigen er meer dan 13.000 voormalige aandeelhouders.

Het proces verloopt bovendien via een uitzonderingsregime doordat het rechtstreeks voor het hof van beroep in Gent wordt gevoerd. Centraal in de hele zaak staat het web van nevenbedrijfjes, bekend als LDC's. Beleggers hopen vooral om een deel van hun beleggingsverliezen te recupereren.

Misschien wordt het tijd dat ook de vele benadeelden van Electrabel via Testaankoop, dat al honderden klachten rond Electrabel verzamelde, een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen.

Gepost door: Yves | 01-10-07

Reageren op dit commentaar

Klachten Electrabel In 2007 waren er, voor zover bekend, meer dan 5000 klachten inzake energiefacturen.

Als je klachten hebt over Electrabel, dien dan op de eerste plaats een klacht in bij Electrabel. Doe dat per aangetekende brief en met een rode antwoordkaart erbij als extra-bewijs (dat kost maar een Euro meer). Stel in je brief Electrabel rechtstreeks in gebreke (Betreft: ingebrekestelling).
Noem daarna alle punten waarin Electrabel in gebreke is gebleven (onjuiste facturen, electriciteitsmeter niet afgesloten, geen antwoord op brieven enz. enz.) één voor één op. Vergeet je klantennummer en alle data en factuurnummers niet te vermelden. Bewaar altijd een copie van je brief voor jezelf.

Als je geen antwoord ontvangt of je zaak niet wordt geregeld, dien dan een klacht in bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de F.O.D. Economie, WTC III, SimonBolivarlaan 30, 1000 Brussel, fax 02 277 54 52, eco.inspec.fo@mineco.fgov.be(Info voor Brussel http://www.brugel.be).
Dien vervolgens een klacht in bij de Vlaamse of federale ombudsman. Je kan -zoals een aantal benadeelden in de zaak Lernout en Hauspie hebben gedaan- ook een klacht indienen via de consumentenorganisatie Testaankoop.

Verder kan je met een copie van je brief en een copie van het bewijs van je aangetekende zending naar een advocaat of Pro Deo advocaat (als je te weinig inkomsten hebt) stappen. Dan is er nog de consumentendienst van het ministerie van Economische Zaken waar je je vraag kan voorleggen, kan vragen om wantoestanden te onderzoeken of een klacht kan indienen.

Voor vergelijking van tarieven en eventuele problemen kan men bij de VREG en de CREG terecht. - Zie ook de tariefvergelijkingen in Test-aankoop n° 505 van januari 2007 en het artikel in Budget&Recht: '176 onrechtmatige bedingingen in contracten van leveranciers'.

----------------------

- Voor informatie en de publicatie van je klacht op het Internet: Yves_Goossen@hotmail.com Pour information et publication de votre plainte sur Internet
- For information and publication of your complaint on Internet: plaintes.complaints@droitfondamental.eu

Correct werkende advocaten: Advocatenbureau 'Progress Lawyers Network' (met ondermeer Mter Raf Jespers), Broederminstraat 38, 2018 Antwerpen - Tel: 03 320 85 30 - Fax: 03 366 10 75 - antwerp@progresslaw.net - http://www.progresslaw.net


Bron: http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

Gepost door: Jean Mallomgré | 30-01-08

Reageren op dit commentaar

Klachten Electrabel - Verkoopstechnieken Consumentenorganisatie Test- Aankoop heeft dit jaar al honderden klachten gekregen over contracten van Electrabel. Vaak kregen de consumenten zware boetes van het energiebedrijf, zogezegd omdat ze naar een andere leverancier overgestapt waren terwijl ze, vaak zonder het te beseffen, een contract met Electrabel gesloten hadden.

Het probleem zit hem volgens Test- Aankoop meestal bij de verkoop op afstand. Electrabel belt vaak potentiële klanten op met de vraag of ze een contract voor de levering van stroom of aardgas willen afsluiten.

Vaak is aan zo’n contract een kleine korting verbonden. Zegt de consument aan de telefoon toe, dan krijgt die een paar dagen later een document toegestuurd waarin de voorwaarden van het contract beschreven staan. Wie toch geen contract met Electrabel wil, moet dan een deel van het document invullen en binnen een bepaalde termijn terugsturen naar het bedrijf.

“Vaak denken mensen dan dat ze geen contract gesloten hebben, en gaan ze bij een andere leverancier aankloppen”, zegt Ivo Mechels van Test-Aankoop. “Sommige consumenten getuigden hoe ze drie maanden abonnementsgeld moesten betalen wegens contractbreuk. Vaak liepen die boetes op tot honderden euro’s.

Daarom vragen wij dat Electrabel weer met gewone contracten zou werken, zodat je als klant tenminste duidelijk ziet dat je getekend hebt.”

Electrabel zegt dat zijn verkooptechnieken volledig conform de wet op de handelspraktijken zijn. “Ook andere leveranciers maken gebruik van verkoop op afstand”, zegt woordvoerster Lut Vande Velde. “Maar wij staan altijd open voor suggesties van onze klanten over de contracten.”

Bron: De Morgen

Gepost door: Jean Mallomgré | 30-01-08

Reageren op dit commentaar

Energiefacturen: 5000 klachten - Brief senator Schelfhout
Brussel, 1 februari 2008

CD&V-fractie Senaat
t.a.v. Senator Els Schelfhout en de leden van de Commissie Energie
Paleis der Natie
Natieplein 1
1009 Brussel

Geachte Mevrouw Schelfhout,
Geachte leden van de Commissie,

Zoals ik u reeds schreef, zouden er volgens de krant De Morgen in 2007 meer dan 5000 gekende klachten in verband met energiefacturen geweest zijn. Bij Test-Aankoop zouden er inmiddels reeds 600 nieuwe klachten inzake energiefacturen binnengekomen zijn.

Van een 'onafhankelijke' ombudsman Energie zoals dit door de regering al jarenlang geleden beloofd werd, is er echter nog steeds geen sprake.

Mensen kunnen wel een klacht indienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Controle en Bemiddeling, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel indien de leverancier de klachtenprocedure niet naleeft maar daar blijft het voorlopig bij.

Ik heb echter de indruk dat hier sprake is van een systematische fraude.

Kan er geen onderzoek worden opgestart en kan er niet voorzien worden in een slachtofferfonds zodat mensen die misschien gedurende jarenlang te veel hebben betaald, hun te veel betaalde gelden kunnen terugkrijgen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com

http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

Gepost door: Boeykens | 02-02-08

Reageren op dit commentaar

Klacht Electrabel Date: Sun, 17 Feb 2008 22:16:27 +0100
From: filip.van.hoecke
To: Yves_Goossen@hotmail.com
Subject: Onbegrijpelijk misbruik van vertrouwen

Geachte, Wij hebben een slagerij in Ertvelde-Rieme sedert 1992. In 2006 namen we de versmarkt naast de deur over, we vernieuwden het en maakten een doorgang van Kanaalstraat 83 (slagerij) naar Kanaalstraat 85 (versmarkt). Ik telefoneerde naar electrabel om te weten hoeveel ik maandelijks zou moeten betalen. Ik kreeg te horen dat dit 250 euro was om te starten. Na een jaar zou ik dan zien of het goed was. Zo gezegd zo gedaan. We betaalden in 2006 iedere maand 250 euro. Op 19 december 2006 gaf ik via de computer de meterstanden door, van 83 en 85 , dit aan eandis. Op 14 februari 2007 kregen we de afrekening. Voor nr 83 moesten we 1400 euro bijbetalen. Dit was te voorspellen want we zaten met een verlies op onze boiler, en dus ging onze maandelijkse betaling van 470 euro naar 670 euro. Voor nr 85 kregen we 500 euro terug en vanaf dan moesten we maandelijks nog 230 euro betalen. Goed gedaan, dachten we en zonder ons zorgen te maken betaalden we dit correct elke maand af. Op 31 december 2007 kwam er iemand van eandis langs voor de meterstanden. Half januari 2008 kreeg ik een brief waarin stond dat we onze meterstanden moesten doorgeven. Ik telefoneerde naar eandis en ik kreeg te horen dat de brief een misverstand was en dat de meterstanden reeds waren doorgegeven. Ik vroeg hoe het verbruik voor nr 83 was in 2007 en ik kreeg als antwoord dat het verbruik 'merkelijk veel minder' was (ondertussen hebben we de electrische boiler vervangen voor een boiler op gas). Ik legde tevreden de telefoon neer. Op 14 februari 2008 kregen we een brief van electrabel waarin stond dat het bedrag van onze factuur nogal hoog was voor nr 85, namelijk 10.490 euro voor het verbruik van 25 maanden en dat er mogelijkheid was voor een afbetaling van 2 jaar. Ik kon mijn ogen niet geloven en ik telefoneerde naar electrabel waar ik te horen kreeg: 'Ah ja mevrouw, dat komt omdat u uw meterstanden van 2006 niet hebt doorgegeven. U moet dit maar correct doen'. ik legde alles uit en zei dat volgens ons alles juist was verlopen en dat ik niet begreep hoe het kwam dat ze in 2007 zomaar onze maandelijks betalingen verlaagden en ons bovenop nog eens 500 euro teruggaven zonder ons eens te verwittigen. Ik zei ook dat ze geen meterstanden gekregen hadden. De mevrouw antwoordde mij dat dat 'normaal was bij electrabel maar dat ze dat zelf ook niet goed begreep'. Ze raadde me aan om eens contact op te nemen met eandis. Ik belde naar eandis en kreeg daar te horen dat de meterstanden correct waren doorgegeven, zowel die van 2006 als die van 2007. Men zei me: 'Bel eens terug naar electrabel en zeg maar dat de meterstanden correct en op tijd zijn doorgegeven'.
Ik belde dus terug naar electrabel en kreeg iemand anders aan de lijn. Ik legde alles opnieuw uit en kreeg opnieuw als antwoord dat ze de meterstanden niet hadden gekregen maar dat ik beter mijn factuur kon afwachten. Als ik mijn factuur had gekregen moest ik maar eens terugbellen om het afbetalingsplan te bespreken. Ik haakte in maar vergat te vragen of ze eens naar de afrekening van nr 83 wilde kijken. Ik belde dus terug en kreeg weer iemand anders aan de lijn. Ik legde voor de 33ste keer alles opnieuw uit en de vrouw aan de lijn zei me: 'Wacht, ik ga eens kijken naar uw factuur voor nr 83. ik weet van eandis dat het verbruik merkelijk lager is. Ah mevrouw ik zie hier dat uw maandelijkse betalingen vanaf nu 115,00 euro zijn'. Ik vroeg haar: hoe kan dat nu van 670 naar 115 ???? De vrouw: 'Awel dat komt omdat wij uw meterstanden niet hebben gekregen voor 2007 en nu is dat te laat. We moeten u dus volgend jaar voor 2 jaar rekenen.' Ik antwoordde haar dat dat niet kon en dat alles correct was verlopen volgens eandis. De vrouw antwoordde me: 'Mevrouw ik begrijp er ook niets meer van !'
Ik vroeg haar:'Als ze het bij electrabel al niet meer begrijpen, hoe moeten wij het dan begrijpen!
Ik vroeg haar ook of ze het bij electrabel misschien normaal vinden om mensen te bedriegen en zand in de ogen te strooien. De mevrouw antwoordde me: 'Naar het schijnt zijn ze er aan het werken om de mensen te verwittigen.'

Dit kan toch niet ? Bij wie ligt hier eigenlijk de fout? Moeten wij opdraaien voor de slechte samenwerking tussen eandis en electrabel?
Ik weet meneer, dat het een ganse boterham is maar zou u mij misschien raad kunnen geven. Wat moet ik hiermee aanvangen? Zal ik beginnen met een aangetekende brief waarin ik zeg dat ik niet akkoord ga met hun handelswijze? Het zou niet slecht zijn dat eandis mij een bewijs op papier geeft waarin staat dat de meterstanden correct zijn doorgegeven. Ik weet mij geen raad meer. U begrijpt denk ik wel dat we niet direct zo'n hoog bedrag kunnen ophoesten, bovendien zijn dit onkosten en die kunnen wij toch niet meer doorrekenen.
Maar kunnen wij als kleintje iets beginnen tegen zo een multinational? Dank voor uw tijd Mvg - Filip & Kristien Van Hoecke-Van Herreweghe, Ertvelde-Rieme

Gepost door: Yves | 20-02-08

Reageren op dit commentaar

Electrabel - Zaak Dutroux Men zal zich afvragen wat Electrabel en de Zaak Dutroux met elkaar te maken hebben.

Maar is het niet ongelooflijk dat een multinational zoals Electrabel die 100 miljard winst per jaar maakt en die met de Belgische regering en politici gouden zaakjes doet, de mentaliteit heeft van één van de vele duistere bedrijfjes die door een bepaalde figuur binnen de zaak Dutroux, met behulp van bepaalde politici, werden opgezet ?

Misschien werken ze achter de schermen zelfs wel samen om de burgers op te lichten en de fiscaliteit te ontduiken !

Anderzijds moeten de mensen ook maar niet zo dom zijn om voor mensen en politici te stemmen waarvan zij weten dat zij niet deugen...

Gepost door: Yves | 05-03-08

Reageren op dit commentaar

Klachten energiefacturen Electrabel: eindeloos Als ik al die klachten over energiefacturen bekijk, krijg al bijna zin om een klachtenbureau te openen en een betrouwbare advocaat aan te stellen die al die klachten moet aanpakken en die tevens een Europese klachtenprocedure uit naam van al de benadeelden moet opstarten.

Het rapport van de Algemene Directie van de Controle (controle ?) en Bemiddeling van het Ministerie van Energie stelt dat er in 2007 in totaal 5.630 klachten zijn binnengekomen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2006.
Aleen tijdens de eerste maanden van 2007 waren er 768 nieuwe klachten. We spreken dan slechts van de gekende klachten want heel wat mensen zien wel dat hun rekening niet klopt maar betalen liever in plaats van, na een reeks schriftelijke bedreigingen, hun gas of electriciteit afgesloten te zien.
Dan is er nog een grote kategorie van mensen die helemaal niet merkt dat ze soms tot driemaal toe te veel betaalt.
De meeste consumenten gaan er immers van uit dat de rekeningen van hun energieleverancier correct zijn. Zij betalen via een maandelijks opdracht van hun betalingsinstelling zonder hun facturen zelfs maar te bekijken terwijl ze misschien al jarenlang duizenden euros te veel betalen voor hun gas of electriciteit.

De 'liberalisering van de energiemarkt' noemen ze dat in België: meer en meer foutieve facturen en mensen die met hun klachten nergens terecht kunnen, steeds hogere gas- en electriciteitsprijzen en -tenslotte- de regering en de politici die van de gigantische winsten van de 'vrije' energiemarkt profiteren.

---------

Dossier Electrabel klantnummer 2 50 192 681
Van: Once Upon a Time ... (Laetitia)
Verzonden: zaterdag 8 maart 2008 13:52:12
Aan: Yves_Goossen@hotmail.com
CC: plaintes.complaints@droitfondamental.eu; eco.inspec.fo@mineco.fgov.be; antwerp@progresslaw.net

Geachte Heer, Naar aanleiding van een switching van electriciteit- en gasmeter van mijn privé naar onze bvba, ontving ik op 20 februari 2008 een eerste slotfaktuur van Electrabel. Totaal te betalen 404,15€. Dit leek me een normaal jaarlijks bedrag voor een appartement (50m²) die diende om logés een paar keren per jaar te onthalen (de jaarlijkse afrekeningen draaiden altijd rond hetzelfde bedrag). Deze heb ik dan ook op 25/2/2008 betaald. Op 27/02/2008, kreeg ik een kredietnota voor hetzelfde bedrag en met als melding : « Het bedrag kan niet onmiddelijk worden terugbetaald. Gelieve ons te contacteren voor terugbetaling ». Diezelfde dag (27/02/2008) kreeg ik ook een nieuw slotfaktuur van Electrabel met het bedrag van 1.337,63€ te betalen. Aangezien Electrabel mij 404,15€ tegoed is, belde ik op 5/3/2008 ik naar betalend nummer om te vragen of ze de reeds betaalde bedrag in rekening kunnen nemen en dit van de slotfaktuur willen aftrekken. Hierbij kreeg ik als antwoord dat dit bedrag reeds verekend was. Ik meldde dat ik het niet op de detail kon terugvinden. Antwoord was : « u moet ons vetrouwen, het is zo, …. »
Na dit telefoontje, was ik woedend van zo’n antwoord en besliste om mijn faktuur beter te bestuderen ((1.337,63€ (+ 404,15€ zogezegd verekend)) = 1.741,78€ voor 244 dagen verbruik in appartement van 50m² voorzien van dubbel glas en nieuwe ketel = 214,00€/mn verbruik).
Uit deze studie doken ook de volgende zaken op :
° meters werden gelinkt op mijn naam samen met mijn vroeger btw-nummer (sinds maart 2006 geschrapt)
° tarief leegstaand is van toepassing voor berekening van verbruik.

Op 5 maart 2008, nam ik contact op met Vreg (Mevr Schildermans), zij raadde mij aan om de faktuur niet onmiddelijk te betalen en onmiddelijk aangetekend te schrijven met de redens van wanbetaling. Hieronder dan ook kopij van mijn aangetekend dd 7/3/2008 :

ELECTRABEL Customer Service Solution, Regentlaan 8, 1000 Brussel

Antwerpen, 7 maart 2008.

AANGETEKEND

Betreft : klantnr 2 150 192 681

Mijnheer, Mevrouw,

Naar aanleiding van jullie schrijven met referenties : Faktuur 707-360-642-896 dd 20/02/2008, Creditnota 709-840-717-911 dd 27/02/2008, Faktuur 709-600-701-051 dd 27/02/2008, weigeren we het gevraagde saldo te betalen en dit zolang de situatie zoals hieronder beschreven niet uitgeklaard is :

• De meters in kwestie (gas en elektriciteit) werden op initiatief van Electrabel op naam van Laetitia De Somer overgebracht, alsook gekoppeld aan btw-nummer (0504-780-179, deze is sinds 03/2006 geschrapt). Dit gebeurde na het overlijden van toenmalige klant en zonder enig officieel bericht van uwer wege.
• Naar aanleiding van het abnormaal hoog slotfaktuur, waarna een grondige analyse van de situatie werd gedaan, dook het probleem van de btw op alsook de toepassing “leegstaand” tarief dat nooit werd aangevraagd. U zal begrijpen dat er voordien geen enkel reden bestond om van de aard van deze situatie enigszins vermoeden te hebben aangezien er zoals eerder gezegd, nooit hierover officieel werd gecommuniceerd. Dit verklaart dan ook waarom er pas nu word gereageerd.
• Naar aanleiding van uw creditnota dd 27/02/2008 heb ik naar Electrabel gebeld op 5/3/2008 om te weten waarom deze niet onmiddellijk terugbetaald kan worden. Antwoord was : “verekend in slotfaktuur dd 27/02/2008”. Wanneer ik vermelde dat hiervan niets op de afrekening terug te vinden was, kreeg ik als antwoord : “u moet het vertrouwen”…

o Ik wens een gedetailleerde overzicht van jullie berekeningen te ontvangen.

Met dit aangetekend schrijven, had ik u willen vragen de situatie zo snel mogelijk te regulariseren en de toegepaste tarieven aan te passen.

Met beleefde groeten, Laetitia De Somer

Cc : Test Aankoop, Electrabel Marketing Departement

----

Naar aanleiding van de switching die op 6/2/ 2008 op onze bvba, kregen wij ondertussen ook onze eerste tussentijdse faktuur voor de dezelfde lokalen : te betalen 199,00€/maand. Dit wil zeggen 2388,00 voorschot op jaarbasis (maw ong 2000kWh electricteit en ong 20000kWh gas/ jaar). Dit is meer dan ons jaarlijks verbruik voor onze privé loftwoning van 400m² (met wasmachines, droogkasten, strijkijzers, toaster, dagelijkse douches van 4 personen, ….) Heb naar Electrabel gebeld om maandelijkse voorschotten te verminderen naar 100,00€/mn. Kreeg als antwoord dat het niet zeker kon, dat ze het gingen bestuderen. Het bestuderen en claimnummers geven is een specialiteit van Electrabel, geld verdienen via oneindige betalende telefoontjes, hoge voorschotfakturen en hopeloze reacties is een ander specialiteit van Electrabel. Heb op 5 maart 2008 proactief van Leverancier verandert … wat staat er mij nu nog te wachten met Electrabel ???? Hoe kunt u mij in dit case verder helpen ? Laetitia De SomerGepost door: Ward Hermans | 09-03-08

Reageren op dit commentaar

Politici Zijn de politici zodanig bij de winsten van bedrijven zoals Electrabel betrokken dat zij het niet nodig vinden om een parlementaire onderzoekscommissie in te stellen ?

In 2007 waren er meer dan 6000 mensen die het slachtoffer werden van geknoei met energiefacturen !

Wat gebeurt er met die klachten bij de Directie Controle van de FOD Economie ? Worden die er alleen maar opgestapeld ?

Gepost door: Jeroen | 12-03-08

Reageren op dit commentaar

Klachten Electrabel: wie wil getuigen ?
WIE WIL GETUIGEN ?

Een aantal journalisten willen een reportage maken over de facturen van Electrabel. Zij zoeken met name mensen die net hun afrekening van het voorbije jaar hebben gekregen en -hoewel ze MINDER hebben verbruikt- toch MEER voorschot moeten betalen per maand.

Indien u zich in dergelijk geval bevindt en indien u wenst mee te werken aan deze reportage: contacteer ons op yves_goossen@hotmail.com met opgave van uw naam, adres en telefoonnummer die uiteraard vertrouwelijk blijven. Wij geven uw e-mailadres of uw telefoonnummer (als u ermee akkoord gaat) dan door aan de betreffende journalisten die op hun beurt contact met u zullen opnemen.

U kan ook een boodschap achterlaten als commentaar op dit bericht moest u problemen hebben om ons terzake te contacteren.

Gepost door: Yves | 15-03-08

Reageren op dit commentaar

Bij Electrabel draait het op de eerste plaats om geld En de federale regering weet dat en profiteert ervan...


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

Gepost door: Jean Mallomgré | 17-03-08

Reageren op dit commentaar

Problemen met energiefacturen: klachtenformulier Indien er problemen of betwistingen inzake energiefacturen zijn, neem dan contact op met de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, WTCIII - Simon Bolivarlaan, 30 - 1000 Brussel (Tel/Fax: 02/277 54 52 - Eco.inspec.fo@economie.fgov.be) en vraag daar een klachtenformulier op.
Vul dit formulier in, maak er een copie van en stuur het aangetekend terug naar Algemene Directie Controle en Bemiddeling.

----------------------------------------

Klachtenformulier Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Formulier terugzenden (per post, fax of e-mail) naar :

Algemene Directie Controle en Bemiddeling
WTCIII - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Fax: 02/277 54 52

Eco.inspec.fo@economie.fgov.be

Klachten dient u schriftelijk in te dienen.

Hoe meer u precieze gegevens verstrekt in verband met uw klacht hoe beter uw klacht kan worden behandeld.
Klachten zonder duidelijke vermelding van de naam en het adres van de klager worden niet behandeld.

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met het oog op het eventueel instellen van een onderzoek naar de naleving van de economische regelgeving.

In voorkomend geval kan uw klacht worden doorgegeven aan andere overheidsinstanties die bevoegd zijn voor het behandelen ervan.

Indien u niet wenst dat uw klacht wordt verstuurd naar een andere overheidsinstantie dan dient u hier het vakje aan te vinken.

Conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u ten allen tijde over een recht op toegang en op verbetering van uw gegevens en heeft u het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de doorgifte van die gegevens. Hiertoe dient u zich schriftelijk te richten tot de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, Dienst Coördinatie, Simon Bolivarlaan 30 -1000 Brussel.

Ten persoonlijke titel
(uitsluitend rubriek 1 invullen)

Voor rekening van een andere persoon
(rubrieken 1 en 2 invullen)

1. Gegevens van de klager (dit zijn de contactgegevens van de consument, die klacht indient)

Naam
Voornaam
Straat
Nr. (+ busnr.)
Gemeente
Postcode
Land
Geboortedatum
Tel.
Fax
Gsm
E-mail

2. Gegevens van de tussenpersoon (dit zijn de contactgegevens van diegene die het formulier invult, bijv. een familielid, een vriend die het formulier invult om de consument, die klacht wil indienen, te helpen)

Naam
Voornaam
Straat
Nr. (+ busnr.)
Gemeente
Postcode
Land
Geboortedatum
Tel.
Fax
Gsm
E-mail

----

NADEEL

Heeft de klager financieel nadeel ondervonden ? (met andere woorden, heeft de klager geld verloren?)

Ja
Neen

Identificatie van de betrokkene onderneming Handelsbenaming (naam van de onderneming, van de winkel, enz.) Handelsactiviteit (bijv. verkoop van kleding, auto’s, enz.)
Straat, Nr (+ busnr.), Postcode, Gemeente, Land, Tel., Fax, E-mail

KBO-nr. (voorheen BTW-nr.) (niet verplicht in te vullen, maar helpt bij het behandelen van uw dossier. Dit nummer staat meestal vermeld op een factuur of een kasticket)

Beschrijving van de feiten

(Gelieve de voorziene ruimte bij voorkeur niet te overschrijden! Wees zo duidelijk en volledig mogelijk in uw beschrijving)
Indien echt nodig kunt U een bijkomende pagina toevoegen.

Ik ga ermee akkoord dat de persoonsgegevens van de belanghebbende aan de beklaagde kunnen meegedeeld worden indien de behandeling van het dossier dit vereist.

Ik geef geen toestemming om de persoonsgegevens van de belanghebbende aan de beklaagde mee te delen.

Bijlagen, Datum en handtekening

Gelieve hierbij kopieën van alle documenten te voegen die nuttig zijn voor de behandeling van uw dossier (bijv. kopie van reclame, kasticket of factuur, enz.)

Aantal bijlagen vermelden :

Gepost door: Yves | 26-03-08

Reageren op dit commentaar

elektrabel klacht ik ben recent verhuist nu blijkt dat ik de gas betaald heb van mijn buurvrouw gedurende elf jaar is door eandis vastgesteld elektrabel ging het herberekenen nu kryg ik 50euro terug???ik word van hier naar daar gestuurd ze helpen mij niet echt , ik kreeg nogthans facturen dat ik zou terug krygen toch voor een bedrag van ongeveer 1700 euro na weken heen en terug gemaild en gebeld met elektrabel mailen ze mij nu terug dat eandis verantwoordelijk is voor de meterverwisseling ?waar moet ik nu heen om het op te lossen ,, de buurvrouw die heeft al lang een rekening gekregen om by te betalen ,,kryg ik dan niet terug waar ik recht op heb ?ik heb minister magnette nu op de hoogte gesteld hy ging er werk van maken hopelijk kan hy tot een oplossing komen voor mij

Gepost door: JOLANDA VAN CAMP | 30-11-08

Reageren op dit commentaar

Klachten Electrabel: NMBS eist 25 miljoen terug van Electrabel
Ook Belgische bedrijven werden het slachtoffer van bepaalde oplichterspraktijken van Electrabel. De Belgische regering laat begaan...

------

BRUSSEL - De NMBS wil het geld terug dat Electrabel te veel aanrekende, en stapt naar de rechter. Andere bedrijven kibbelen voort met Electrabel.

De NMBS-directie gaat juridische stappen ondernemen om 25 miljoen euro terug te eisen van de energieproducent Electrabel. Het gaat om geld dat de NMBS te veel betaalde aan Electrabel tussen 2005 en 2008. Dat zegt Groen!-kamerlid Tinne Van der Straeten en het wordt bevestigd op het kabinet van minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere (CD&V).

De Creg, die toezicht houdt op de elektriciteits- en gasmarkt in ons land, becijferde in mei vorig jaar dat de Belgische bedrijven tussen 2005 en 2008 meer dan een miljard euro te veel betaalden aan Electrabel.

Het ging om CO2-uitstootrechten die Electrabel zelf gratis had gekregen, de zogenaamde windfall profits. De NMBS schatte dit op 25 miljoen euro. De spoorwegen zijn voor 85 procent van hun energieverbruik afhankelijk van Electrabel.

De NMBS nam die beslissing in december, met instemming van Inge Vervotte (CD&V) die toen nog minister van Overheidsbedrijven was.

Over de studie van de Creg ontstond vorig jaar meteen veel heisa. Minister van Energie Paul Magnette (PS) zei dat de grootverbruikers en Electrabel onderling maar moesten bedenken hoe 'deze fout recht te zetten'. 'Komen ze niet tot overeenstemming, dan zal de regering dwingende maatregelen nemen', zei Magnette toen. De NMBS heeft alvast geen zin meer om het resultaat af te wachten.

Dat overleg nadert nochtans zijn eindpunt, zegt Peter Claes van Febelec, dat de grootverbruikers van energie vertegenwoordigt. Het draait om vier punten. Vooreerst de analyse van wat er gebeurd is. De bedrijven zeggen dat Electrabel geld aanrekende voor emissierechten die het zelf gratis kreeg. Electrabel stelt daartegenover dat het niet genoeg rechten kreeg en dat het die bovendien niet gratis moet weggeven.

Een tweede punt is hoe windfall profits in de toekomst vermeden kunnen worden en - punt drie - hoe het ondertussen verder moet. Maar het meest delicate vraagstuk is hoe én hoeveel er gecompenseerd moet worden voor de 1 miljard windfall profits uit het verleden.

De demarche van de NMBS kan als katalysator werken. Electrabel dat de druk voelt toenemen, zal nu mogelijk geneigd zijn snel een brede maatregel te slikken.

Tine Van der Straeten begrijpt niet waarom Vervotte en haar opvolger Vanackere wel kunnen opkomen voor de NMBS, 'terwijl Magnette de positie van Electrabel kiest'. 'Ik vraag van Magnette eenzelfde inspanning voor de bedrijven; de Creg moet onderzoeken hoe de onterecht betaalde heffing kan terugvloeien naar de bedrijven.'

Peter De Lobel
De Standaard, 15 januari 2009

De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws


Uw klacht over Electrabel:

Gepost door: Yves | 16-01-09

Reageren op dit commentaar

klacht electrabel Electrabel stuurd mij in febr 2009 een rekening van bijna 3.000euro voor 2008 en voor 2007.voor 2008 ok maar voor 2007 hebben ze al een berekening gedaan ,maar naar hun zeggen hebben ze de meterstand niet op tijd binnen gekregen van de firma die dit doet . dus hebben ze in 2007 zelf een estimatie gemaakt maar deze was te laag vandaar dat ik nu 2007 nabetalen moet .
Ik heb geen details van 2007 dit heb ik al meerdere malen gezegd aan de telefoniste maar deze personenen kunnen verder niets doen zij hebben hun computer en dat is alles ,als je belt kom je namelijk in een call center uit .
Er werdt mij gezegdt dat ik deze fact kon betalen over een tijd van 11 maanden ,heb hierna een brief geschreven naar de mediateur van electrabel deze heeft mij afgelopen maandag gebeld met de mededeling dat de fact voor febr 2010 betaald moet zijn dus binnen 10 maanden maar denk Electrabel wel na .Ik ben sinds nov werkeloos zonder mijn schuld het bedrijf waar ik werkte is failliet ben alleen staande met 3 kinderen hoe moet ik dat in hemelsnaam betalen ik heb al een huur van 500 en 285 euro aan Electrabel want de maandelijkse kosten hebben ze natuurlijk ook verhoogt verder komen er nog water, bus geld voor de kinderen om naar school te gaan en de kosten voor de auto die ik graag wil behouden omdat ik ook in vlaanderen werk zoek ik woon namelijk in wallonie en hier is niet veel werk te vinden . een lening krijg je niet als je werkeloos bent dus hoe moet dit verder ? en als ik niet betaal wat gebeurd er dan ?ik wet het niet meer .heb een e-mail gestuurd naar meneer VAN ROMPUY niet alleen voor mezelf maar in naam van alle mensen die klachten hebben over electrabel heb meneer VAN ROMPUY ook gemailt dat hij maar eens naar de web site klachten electrabel moet kijken misschien helpt dit

Gepost door: theresia | 07-05-09

Reageren op dit commentaar

machteloos
Het is absoluut onaanvaardbaar dat de burger met zijn klachten over Electrabel, die dikwijls van strafrechterlijke aard zijn, nergens terecht kan.

De overheid laat hem wel toe een klachtenformulier in te vullen maar daar blijft het dikwijls bij.

Hoeveel klachten worden er daadwerkelijk behandeld ?

Waarom bestaan er geen jaarrapporten over het aantal klachten en over de klachtendossiers die met sukses worden afgehandeld ?

Waarom wordt er door Justitie geen onderzoek gevoerd naar een mogelijk systematische fraude ?

Wil de overheid niets aan deze situatie doen omdat zij politiek en financieel te veel betrokken is bij een maatschappij zoals Electrabel en zij van de enorme winsten van Electrabel die ten koste gaan van de gewone burger, te veel kan profiteren ?Gepost door: Morkhoven | 26-08-09

Reageren op dit commentaar

Electrabel eist 2000 euro van opgesloten actievoerder De Sp.a gebruikte een Sp.a-bestuurslid met een 30-tal processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen om Morkhoven-activist Marcel Vervloesem aan te klagen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. 'Laat het gerecht haar werk doen', zeggen de Sp.a-partijleiders.

Ook Electrabel komt op een vreemde manier in deze zaak ter sprake...


-------

Chris Hölsken, de man achter de website stopkinderpornonu.com, noemt de CD&V "de enige echte politieke pedopartij van België".

Zoals gezegd, geeft de vzw Werkgroep Morkhoven hem daarin gelijk, zonder het daarom met al zijn politieke standpunten eens te zijn. Het zijn immers op de eerste plaats de Vlaamse Christen Democraten en hun boegbeeld justitieminister Stefaan De Clerck die de kinderpornozaak Zandvoort blijven dichtdekken en geen onderzoek laten voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen.

De CD&V is de naam 'pedopartij' dus niet meer dan waardig.

Maar ook de Vlaamse socialisten (Sp.a) die de gewoonte hebben om in allerlei regerings- en bestuursakkoorden met de CD&V 'naar bed te gaan', zijn niet vrij te pleiten. Voor een gedeelte komt dit omdat de Sp.a geen onderscheid kan maken tussen homofielen en pedofielen en zij de mensen die kinderpornonetwerken bestrijden als 'rechts' en 'homo-haters' bestempelt.
De meeste homosexuelen vinden kinderhandel en kindermisbruiken echter weerzinwekkend, zeker als, zoals in de kinderpornozaak Zandvoort, zelfs baby's gefolterd en verkracht worden.
De Sp.a heeft dus geen enkele reden om kindermisbruiken in eigen rangen goed te praten.

Kort nadat Marcel Vervloesem van onze vereniging, met de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, de internationale pers naar zijn wijk in het dorpje Morkhoven wist te halen, liep zijn halfbroer Victor naar Het Nieuwsblad en beweerde daar in een zogezegd interview dat hij 20 jaar voordien door Marcel ‘gefolterd en verkracht’ was geworden.
Een enigszins merkwaardig verhaal voor iemand die een paar jaar voordien nog een wijkvereniging had opgericht waarvan hij zichzelf tot ‘directeur-generaal’ en zijn halfbroer Marcel tot secretaris benoemde.

Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio-mediagroep, lanceerden die zware beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem dus. Zij trokken het verhaal niet na en boden Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven geen recht op antwoord.

Na zijn verhaal voor Het Nieuwsblad wist Victor Vervloesem met een aantal vrienden uit de wijk, een afspraak te maken met de nieuwszender VTM. Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waar dat Victor Vervloesem toen ’s nachts aan de toog stond. De bar-dancing werd toen een ‘homocafé’ genoemd.

De journalisten van het VTM-actualiteitsmagazine Telefacts namen het verhaal van Victor en het gelijklopende verhaal van zijn vrienden, klakkeloos over en zonden de getuigenissen met een satellietwagen rechtsstreeks door naar de Vlaamse huiskamers.
Toevallig kwam ik tijdens de opnames langs. Ik vroeg om als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven een woordje te mogen meespreken maar dat werd mij geweigerd omdat men enkel op zoek was naar ‘andere slachtoffers’.

De reportage bracht VTM, dank zij de belangstelling van de internationale pers, waaronder zelfs drie Japanse kranten, heel wat geld in het laatje. Vandaar waarschijnlijk dat één van de vermeende slachtoffers later verklaarde dat men ieders 250 euro voor zijn getuigenis (+ 250 euro voor zijn klacht bij justitie) had ontvangen…

De publicaties in de kranten van de Corelio Mediagroep en de VTM-uitzending waren bedoeld om een gerechtelijk onderzoek tegen Marcel Vervloesem op te starten zodat Justitie de van de vzw Werkgroep Morkhoven ontvangen dossiers inzake de kinderpornozaak Zandvoort, veilig en zonder onderzoek in de vochtige kelders van het gerechtshof te Turnhout kon opbergen.

Op een bepaald moment deed er zich een probleempje voor doordat de vzw Werkgroep Morkhoven met de foto van een kindermisbruikende jeugdmagistraat uit de kinderpornozaak Zandvoort naar buiten kwam.
Dat werd ‘opgelost’ doordat Georges Zicot, de in opspraak gekomen maar nadien witgewassen inspecteur in de zaak Dutroux, in een faxbericht naar de rijkswacht van Geel schreef dat de jeugdmagistraat ‘iemand uit het nachtleven van Charleroi was’ (waarmee hij vermoedelijk nog een eitje had te pellen). De zaak werd vergeten nadat de Turnhoutse procureur in een interview met de krant Het Laatste Nieuws zei dat hij deze zaak ‘zou laten onderzoeken’ en daarbij liet verstaan dat hij ‘ervan overtuigd was dat het geen magistraat betrof’.

Ook in 2005 deed er zich nog een probleempje voor.
De getuigenissen van Victor Vervloesem en konsoorten, werden toen hoe langer hoe meer in vraag gesteld.
Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionale rechtbank te Turnhout gaf daarom de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees helaas uit dat Marcel de waarheid had gesproken.

Nadat een zogezegd slachtoffer was beginnen te schreeuwen en te schelden van zodra hem gevraagd werd om de leugendetectortest te ondergaan, vond
de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaas dat rechter Caers nu maar zijn mond moest houden. ‘De situatie is duidelijk. Het heeft geen zin om de andere slachtoffers voor een leugendetectortest op te roepen’, aldus Vander Flaas die metéén de zwaarste straf eiste voor ‘kindermisbruiker Marcel Vervloesem’.

Einde van de leugendetectortesten dus waarnaar zelfs niet meer werd verwezen in het latere vonnis…

Doordat de Werkgroep Morkhoven over de zaak bleef schrijven en de twijfels over de klachten bleven bestaan, vond men in 2005 drie minderjarigen uit Morkhoven (waarvan er 2 wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling zaten), bereid om Marcel Vervloesem opnieuw aan te klagen voor ‘folteringen en verkrachtingen’.
De pers, waaronder Het Nieuwsblad, werd er opnieuw bij gesleurd.
Enkele bamboestokjes in het huis van Marcel Vervloesem golden als bewijs van zijn schuld.
Wie slechte vrienden heeft, kan dus beter géén bamboestokjes in huis hebben…

Toen Marcel Vervloesem door deze tweede reeks beschuldigingen in de gevangenis van Turnhout was opgesloten waar hij met een hongerstaking begon, organiseerde de vriendin van Victor Vervloesem een petitie waarin geeist werd dat Marcel uit zijn huis zou gezet worden en de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.

Dank zij CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven werd de petitie die enkel door een tiental vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem werd getekend, in de Herentalse gemeenteraad besproken.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei dat hij ‘wel oren had naar de eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof’. Hij zou de verwijdering van de Morkhoven-nieuwsgroep van het Internet ‘door de juridische dienst laten onderzoeken’.

Intussen werd Victor Vervloesem, die zoals Jan Peeters in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt, met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid (Stad Herentals) verkozen.
De man is thans voorzitter van de Commissie Politie en Veiligheid van de Stad Herentals en werd tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

Hij zetelde ook in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij en mocht als eerste Spa-er in de Herentalse OCMW-raad zetelen.

Victor Vervloesem heeft een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes op zijn naam staan.

In oktober 2006 werd een lijst van deze processen-verbaal aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overgemaakt.
Het is echter niet geweten of, zoals bij het minste gerucht over Marcel gebeurde, er een onderzoek naar deze zaken werd opgestart.
De pers zwijgt deze zaak in ieder geval dood.

Procureur-generaal Christine Dekkers is verantwoordelijk voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die haar in 1998 voor onderzoek door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) werden overgemaakt. De kinderporno-cd-roms werden destijds door de vzw Werkgroep Morkhoven naar de Koning gestuurd.

Noch de Koning, noch Child Focus, maken zich zorgen over deze verdwijningen terwijl het rapport van de federale politie toch spreekt over bijna 90.000 foto’s in de kinderpornozaak Zandvoort en er 75% van de kinderen op deze foto’s volgens dit rapport misbruikt werden. Op de foto’s zijn niet alleen gefolterde en verkrachte kinderen maar zelfs baby’s te zien.

In tegenstelling tot de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel Vervloesem, vond Justitie de foto’s ‘te oud’ om te onderzoeken.

Alhoewel Marcel Vervloesem met zijn hartziekte, suikerziekte, nieren die nog maar voor 50% werken, bloedarmoede en kanker nu al een jaar lang in de gevangenis is opgesloten, gaat de meedogenloze vervolging van de aktievoerder gewoon verder.
Minister De Clerck laat toe dat de dossiers van Marcel Vervloesem geblokkeerd worden en er medische dossiers worden achtergehouden. Onlangs werd Marcel Vervloesem door de CD&V-directie van de Geelse Bouwmaatschappij uit zijn woning gezet. De directie van de Geelse Bouwmaatschappij wilde niet eens de uitspraak van de vrederechter afwachten en liet het huis (dat piekfijn in orde was) gedeeltelijk slopen en vervolgens renoveren. Zij rekent voor deze gangsterpraktijken 6000 euro aan die Marcel Vervloesem onmogelijk kan betalen.
Electrabel kwam ook plots met een rekening van meer dan 2000 euro (1.726 euro voor de maand augustus 2009) op de proppen terwijl Marcel Vervloesem in de gevangenis is opgesloten en het huis al een jaar leegstaat.
Tegenover Wendy Vervloesem verklaarde zij dat er 'een fout was gebeurd en dat zij de facturen mocht stukscheuren'.
De energiemaatschappij die haar klanten liever teveel dan te weinig aanrekent en waarover er talrijke klachten bestaan, dreigt nu met een deurwaarder...

Gepost door: Morkhoven | 17-09-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.