19-05-06

Klacht tegen Vlaams Belang


Image Hosted by ImageShack.us

'Eindelijk klacht tegen Vlaams Belang'

Na vijf maanden gepalaver is de klacht bij de Raad van State tegen Vlaams Belang klaar. Vijf partijen legden gisteren klacht neer bij de Raad van State tegen Vlaams Belang. De klacht komt er op basis van de zogenaamde droogleggingswet. Die wet bepaalt dat een partij tot maximaal een jaar haar federale overheidsdotatie kan verspelen wanneer ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert.

Over de klacht is maanden gepalaverd. De organisaties Mrax en KifKif bereidden al in november een bezwaar voor. Maar de legistieke vertaling door de partijen (en op kosten van de partijen) bleef maandenlang aanslepen. Ook wilde een aantal politici vermijden dat de Raad van State net voor de gemeenteraadsverkiezingen een uitspraak zou doen. Het dossier kwam vorige week in een stroomversnelling na de racistische moorden in Antwerpen, al wordt dit door de initiatiefnemers ,,toeval'' genoemd.

De steun van de vijf partijen is voldoende om de klacht zonder problemen voorbij de gemengde parlementaire commissie voor de verkiezingsuitgaven te krijgen. De Raad van State krijgt nu zes maanden de tijd om tot een besluit te komen. Eind november zou dus duidelijk moeten worden of Vlaams Belang het een jaar lang met 2,1 miljoen euro minder moet stellen. Een veroordeling zal ongetwijfeld andere organisaties ertoe aanzetten ook klacht neer te leggen. Meteen dreigt een klachtencarrousel.

Onmiddellijk aanknopingspunt voor de 43 pagina's tellende klacht (het laatste feit mag maar 60 dagen oud zijn) is de toespraak van Filip Dewinter tijdens de ,,veiligheidsmeeting'' van half april in Antwerpen. Volgens het dossier werden daar ,,op een systematische manier criminaliteit, vreemdelingen en allochtonen op een hoop gegooid''. Ook de slogan ,,multiculturaliteit leidt tot multicriminaliteit'' werd daar gehanteerd.

Verder is de klacht een ellenlange opsomming van uittreksels van verklaringen, toespraken, websites en publicaties die volgens de indieners ervan als discriminatie ten opzichte van vreemdelingen en allochtonen kunnen worden beschouwd. Het overzicht start in maart 1999, het moment waarop de eerste versie van de droogleggingswet werd ingevoerd.

Het werkstuk besluit dat volgens Vlaams Belang ,,moslimgemeenschappen in Vlaanderen niet thuishoren, dat de leden ervan overwegend crimineel en werkschuw zijn, profiteren van 'onze' sociale zekerheid en een bedreiging vormen voor onze veiligheid, waarden en cultuur. Waar voortdurend herhaald wordt dat deze bevolkingsgroep zich onmogelijk kan aanpassen, wordt anderzijds als oplossing de 'terugkeer' van deze bevolkingsgroep - de uitsluiting uit de samenleving - geponeerd.''

In tegenstelling tot Spirit wil SP.A de Raad van State gewoon de kans geven om zich ten gronde over de zaak uit te spreken. VLD en CD&V steunen de klacht niet. Zij vinden een rechtscollege ongeschikt om politieke discussies te beslechten.

VLD-fractieleider in de Kamer, Fons Borginon, vreest dat Vlaams Belang op deze manier ,,meer publiciteit'' zal krijgen en zich bovendien in een slachtofferrol kan wentelen. Hij vindt de procedure ook maar ,,weinig efficiënt'' omdat Vlaams Belang hoogstens financieel kan worden geschaad.

Vlaams Belang reageerde woedend op de klacht. Volgens de partij maken de indieners ,,misbruik van de vreselijke gebeurtenissen in Antwerpen''. Voorzitter Frank Vanhecke: ,,We kunnen niets anders doen dan de slagen te tellen.''

De Standaard, vrijdag 19 mei 2006

Commentaren

Adviseur breekt met 'racistisch' Vlaams Belang
De Leuvense professor Luc Lamine, juridisch expert voor het VB ten tijde van de racismeklacht, verklaart waarom hij met slaande deuren de partij verliet. 'De moordpartij en de reactie daarop' maakten dat hij niet langer zwijgt.


In 2000 werd de docent door het VB naar voren geschoven als ultiem bewijs dat ook de academische wereld voor de partij koos. Nu haalt Lamine scherp uit naar het Belang en kopstuk Dewinter.

Op 12 september 2000 draaide de propagandamolen van het VB op volle toeren. Professor Luc Lamine, verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de KU Leuven, had net aangekondigd dat hij op de lijst van het Vlaams Blok zou staan en samen met zijn vrouw Maggy Weemaes een VB-afdeling in Rotselaar zou oprichten. De beslissing van de professor zorgde voor fikse discussies aan de KU Leuven. In de kantoren van het VB in de Madoutoren werd de champagne ontkurkt.

Zes jaar later stapte Lamine, samen met zijn vrouw, gedegouteerd op. De gebeurtenissen in Antwerpen en de reactie van de partijtop daarop zorgden ervoor dat hij niet zwijgt over de redenen daarvoor. "Samen met mijn vrouw heb ik de voorbije vijf jaar geprobeerd om iets constructiefs te doen, maar wij werden keer op keer terug gefloten terwijl de kopstukken zomaar een taal hanteren die niet door de beugel kan. Het betoog over het gewapend bestuur en de racistisch geïnspireerde taal op congressen zijn ons een doorn in het oog. Ik kan daar niet meer mee leven. Het Vlaams Belang is voor mij een totaal afgesloten hoofdstuk."

Lamine trok vorig jaar op eigen houtje en tegen de partijlijn in met de veroordeling van het VB voor racisme ook naar Straatsburg. Het Europees Hof besliste dat de veroordeling van het VB op geen enkele manier een schending van het recht impliceert en volkomen terecht was. "Dat de partij niet naar Straatsburg wou, beschouw ik als een bewuste daad van vijandigheid tegenover het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens", zegt Lamine daarover.

Opmerkelijk is dat de docent, die als juridisch adviseur nauw betrokken was bij de verdediging van de partij, het VB ook verwijt zeer bewust kansen te hebben laten liggen om die zaak te winnen.

De professor haalt ook scherp uit naar VB-voorman Philip Dewinter die hij despotische trekjes toedicht. "Philip Dewinter doet binnen de partij wat hij wil. In de fracties wordt al bij al degelijk werk geleverd, maar alle voorstellen die betrekking hebben op vreemdelingen worden buiten dat circuit opgesteld."

De Morgen, 19.5.06

Gepost door: Boeykens | 19-05-06

Reageren op dit commentaar

"Ook de VB-kiezers zijn verantwoordelijk"
VRT, vr 19/05/06 - Niet alleen de extreemrechtse partij Vlaams Belang is verantwoordelijk voor het klimaat van racisme, ook de kiezers van die partij zijn medeverantwoordelijk.

Die opmerkelijke uitspraak komt van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (VLD). Die zei het een en ander in het Canvas-programma Morgen beter.

Volgens De Gucht zijn de kiezers van Vlaams Belang medeverantwoordelijk voor
wat die partij doet in de maatschappij. Ze vereenzelvigen zich met de ideologie, vindt De Gucht.

"Je kan niet vrijblijvend stemmen voor zo'n partij. Als je daarvoor stemt, ben je eigenlijk ook verantwoordelijk voor wat die partij doet, en voor wat die partij aanricht in die maatschappij."

De kiezers van Vlaams Belang zijn het eens met het racistische discours, zegt hij.

"Het is te gemakkelijk om te zeggen dat er mensen zijn die zich racistisch opstellen en daarom voor Vlaams Belang stemmen, en daarnaast kiezers die ervoor stemmen omdat ze tegen het systeem zijn."

Volgens De Gucht stemmen ook die mensen voor Vlaams Belang omdat ze niet veel problemen hebben met het racistische discours van de partij.


Gepost door: Boeykens | 20-05-06

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.