06-05-06

Orde van Geneesheren: geen respect voor slachtoffers


Dat artsen en psychiaters iets meer mogen dan gewone stervelingen en nauwelijks gestraft worden als zij misdaden begaan, blijkt ook nog eens uit deze zaak waarin een bekende gerechtspsychiater verschillende vrouwen verkrachtte. Dat komt omdat zij extra beschermd worden door de Orde van Geneesheren die als een echte rechtbank optreedt alhoewel dit in overtreding is met de grondwettelijke beginselen van onze zogenaamde Belgische rechtsstaat. Ook op de Vlaamse slachtofferdiensten die door de Vlaamse regering speciaal voor de 'slachtoffers' in het leven werden geroepen hoeven de burgers die het slachtoffer werden van criminele psychiaters niet te rekenen. Terwijl gerechtspsychiaters uit deze zaak kunnen leren dat zij van een zekere straffeloosheid genieten, zwijgt de goedbetaalde strafpleiter Jef Vermassen die zijn mond vaak vol heeft over 'het slachtoffer', als vermoord...

Orde mild voor veroordeelde psychiater
Psychiater Vincent Martin, veroordeeld wegens seksueel misbruik, kan zich eind dit jaar opnieuw vestigen als psychiater.


In oktober 2005 werd gerechtspsychiater Vincent Martin, die ook optrad intelevisieprogramma's, door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel wegens verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van zes patiënten.

De vrouwen dienden in 2003 klacht in. De meesten zochten in de loop der jaren hulp bij Martin nadat ze het slachtoffer van verkrachting waren geweest.

De rechter was in zijn vonnis hard voor Martin: ,,Zijn slachtoffers waren verstandelijk goed begaafde vrouwen, maar psychisch erg kwetsbaar omdat ze getraumatiseerd waren door seksueel misbruik. Zij kwamen naar hem, omdat ze dachten bij een autoriteit te komen op het vlak van de behandeling van trauma's. Het is schokkend hoe de beklaagde de toestand van zijn slachtoffers misbruikte.''

Een beroepsverbod kon de rechter echter niet opleggen. ,,We hebben de wet van voor naar achter bekeken. Er was geen enkele mogelijkheid om hem een beroepsverbod op te leggen. Alleen de Orde van Artsen heeft de bevoegdheid om artsen te schorsen'', zegt rechter Freddy Troch. Die Orde heeft hem op 5 december 2005 geschorst voor één jaar. Dat betekent dat hij vanaf 6 december 2006 opnieuw als psychiater aan de slag kan.

Christine Mussche, advocaat van een van de slachtoffers, reageert verontwaardigd. ,,De belangrijkste reden waarom mijn cliënt toch naar het gerecht is gestapt, is net omdat ze vond dat dit nooit meer mag gebeuren. Als hij zich al na een jaar opnieuw mag vestigen als psychiater, betekent dat een grove miskenning van de slachtoffers'', zegt Mussche.

De slachtoffers weten niet dat Martin voor een jaar door de Orde van Artsen is geschorst, omdat de beslissingen van de Orde nooit worden meegedeeld. ,,Als zij dit horen, zullen ze heftig reageren'', zegt Mussche. ,,Martin heeft zijn onschuld altijd staande gehouden. Schuldinzicht heeft hij niet. Dat wil zeggen dat de kans op recidive groot is.''

Martin ging in beroep tegen de uitspraak in eerste aanleg. Maar de schorsing door de Orde kan niet verlengd worden. Ook niet als hij in beroep zwaarder wordt gestraft. ,,De Orde kan alleen opnieuw schorsen na nieuwe feiten'', zegt Ivo Uyttendaele, ondervoorzitter van de Orde van Artsen afdeling Oost-Vlaanderen.

Uyttendaele verdedigt de schorsing van 'maar' één jaar. ,,Het is uitgesloten dat hij zich in België opnieuw zal vestigen. Die man is verbrand. Hij zal nog nauwelijks patiënten hebben'', zegt Uyttendaele. Mussche is daar niet van overtuigd. ,,Het is al voldoende gebleken dat mensen snel vergeten.''

Nadat Martin in België in opspraak was geraakt, had hij zich in Nederland gevestigd. Ook daar mag hij in december opnieuw aan de slag. Het Nederlandse openbaar ministerie en de Inspectie voor gezondheidszorg kunnen dit eventueel nog voorkomen, maar toch reageert de Nederlandse vereniging Misbruik door Hulpverleners in een persbericht heftig tegen de Orde omdat ze Martin maar een jaar heeft geschorst. De vereniging kondigt ook aan dat ze dit persbericht zal verspreiden in andere Europese landen.

,,Martin wordt afgeschilderd als een moordenaar. Ik keur zijn daden niet goed. Hij heeft dingen gedaan die echt niet door de beugel kunnen. Maar moet je iemand die zware fouten heeft gemaakt, levenslang de mogelijkheid ontzeggen op een zinnige manier te leven'', vraagt Uyttendaele.

Martin noch zijn advocaat Jef Vermassen waren vrijdag bereikbaar voor commentaar.

De Standaard, zaterdag 6 mei 2006

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/slachtoffe...

Commentaren

'Veroordeelde psychiater na een jaar opnieuw aan de slag'
Psychiater Vincent Martin, die veroordeeld is wegens seksueel misbruik, kan zich eind dit jaar opnieuw vestigen als psychiater. De Orde van Geneesheren heeft hem slechts voor een jaar geschorst.
Dat schrijven de VUM-kranten zaterdag.

In oktober 2005 werd gerechts- en televisiepsychiater Vincent Martin door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel wegens verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van zes patiënten. De vrouwen dienden in 2003 klacht in. De meesten zochten in de loop der jaren steun bij Martin nadat ze het slachtoffer van verkrachting waren geweest.

De rechter was in zijn vonnis hard voor Martin. Een beroepsverbod kon de rechter hem echter niet opleggen. Alleen de Orde van Geneesheren kon hem schorsen. Die heeft hem op 5 december vorig jaar geschorst voor een jaar. Dat betekent dat hij vanaf 6 december opnieuw als psychiater aan de slag kan.

Christine Mussche, advocaat van een van de slachtoffers, reageert verontwaardigd. De slachtoffers weten niet dat Martin maar voor een jaar is geschorst, omdat beslissingen van de Orde niet worden worden meegedeeld. "Als ze dit horen zullen ze heftig reageren", aldus Mussche.

De schorsing kan niet verlengd worden, ook niet als Martin in beroep wordt veroordeeld. "De Orde kan alleen schorsen na nieuwe feiten", zegt Ivo Uyttendaele, ondervoorzitter van de Oost-Vlaamse afdeling van de Orde van Geneesheren.
Uyttendaele verdedigt de schorsing. "Het is uitgesloten dat hij zich nog in België zal vestigen. Hij zal nog nauwelijks patiënten hebben."

Gazet van Antwerpen, 6.5.2006 

Gepost door: Boeykens | 06-05-06

Reageren op dit commentaar

Tuchtprocessen Orde van Geneesheren in strijd met mensenrechten
Een recent arrest van het Hof van Cassatie maakt duidelijk dat honderden tuchtprocessen voor de Orde van Geneesheren uit het verleden niet reglementair zijn verlopen, omdat ze strijdig waren met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Dat meldt de Artsenkrant dinsdag. Het arrest kwam er eind vorig jaar naar aanleiding van een zaak die de Orde van Architecten behandelde. De magistraat-bijzitter in de provinciale raden van de verschillende Ordes heeft een raadgevende stem bij klachten over tuchtrecht, maar mag ook zelf in hoger beroep gaan tegen een uitspraak. Dat betekent dat hij tegelijk rechter en partij is, een principe dat strijdig is met het EVRM.

Alle artsen die door het tuchtcollege van de Orde van Geneesheren bestraft zijn, zijn dus gesanctioneerd door een college dat niet rechtmatig samengesteld was. Als deze artsen zich op het principe van het EVRM beroepen, kunnen ze zich tot de raad van beroep wenden. Die kan de uitspraak van de provinciale raad nietig verklaren, maar zal de klacht tegen de arts dan wel integraal opnieuw behandelen.

"Alleen de tuchtprocessen waarbij de geneesheer zelf naar de raad van beroep stapt, worden overgedaan", luidt het bij de nationale raad van de Orde van Geneesheren.


Het Belang van Limburg, 22/05/06

Gepost door: Boeykens | 23-05-06

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.