06-11-05

Sp.a: gemis aan eerlijkheid

Het ziet er niet naar uit dat de Sp.a het bovenvermeld OCMW-schandaal te Herentals waarbij één van hun bureauleden is betrokken, zal willen aanpakken maar dat houdt ook in dat de Sp.a de kinderpornozaak Zandvoort helpt dicht te dekken. Dit geeft niet bepaald een goede indruk van een socialistische partij die voortdurende 'verjonging en vernieuwing' predikt.

Wat de staking van 28.10 jl. betreft, wisten Het Laatste Nieuws en De Standaard te melden dat de vertegenwoordigers van de vakbonden in de werkgroep mogen zetelen die de uitvoeringsbesluiten van het zogenaamde Generatiepact moet uitwerken.

Een magere troost na de uitspraak van Premier Verhofstadt die zei dat de 100.000 stakers 'geen enkele indruk op hem gemaakt hadden en de VLD-Sp.a-regering haar plannen zonder rekening te houden met de stakers zou doorvoeren'.

Ook de Sp.a liet op een bepaald moment verstaan dat zij tegen de stakingen gekant was en dat de vakbonden hun leden 'verkeerd geinformeerd hadden'.

Om een confrontatie met de vakbonden te vermijden en nieuwe stakingen te voorkomen, mogen de vakbondsafgevaardigden dus mee aan de tafel van een werkgroep zitten.

Laat ons hopen dat de broodjes voor de vakbondsafgevaardigden die deelnemen aan de vergaderingen goed gesmeerd worden en dat er voldoende melk en suiker is voorzien voor de koffie.


Vakbonden tevreden met signaal regering

BRUSSEL - Het kernkabinet heeft gisteravond de sociale partners ontmoet over het Generatiepact. De werkgevers waren na afloop verheugd dat de regering bevestigde dat het Generatiepact in haar geheel zal worden uitgevoerd. De vakbonden worden betrokken bij een werkgroep die de uitvoeringsbesluiten van het pact moet uitwerken.

De vakbonden vonden het positief dat tijdens de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten nog over andere dingen kan gepraat worden en dat het pact versterkt kan worden, onder meer inzake jeugdwerkloosheid. Een werkgroep van sociale partners en de regering moet de uitvoeringsbesluiten uitwerken. Daarbij kan voor de regering 'met respect voor de inhoud van het pact' ook over problemen gepraat worden zoals de gelijkgestelde periode. De werkgroep start haar werkzaamheden op 14 november. Zowel Luc Cortebeeck (ACV) als Xavier Verboven (ABVV) benadrukten dat de wet over het Generatiepact een kaderwet wordt, waarbij de concrete maatregelen via koninklijke en uitvoeringsbesluiten worden genomen. Die besluiten moeten in de werkgroep besproken worden.

Eisen betoging op tafel De vakbonden willen in de werkgroep de eisen van de nationale betoging op tafel leggen. De regering wil het pact niet heronderhandelen, maar heeft de deur niet gesloten, aldus Xavier Verboven. In de werkgroep kan er volgens hem over meer gesproken worden dan over punten en komma's. De vakbondsleiders consulteren volgende dinsdag hun instanties over de vraag of ze verder moeten onderhandelen met werkgevers en regering over de uitvoeringsbesluiten, dan wel of er acties moeten komen. ml

De Standaard, 6 november 2005 | Bron: Belga

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De commentaren zijn gesloten.