20-10-05

,,Operatie schone handen''


MR vraagt ,,operatie schone handen''

Wat is nu eigenlijk het resultaat van de 'operatie schone handen' bij de PS ? Dat ze straks, alsof er niets gebeurd is, met de MR opnieuw in de regering kunnen zetelen ?

----------------

NAMEN - De MR wil dat alle sociale huisvestingsmaatschappijen in de komende zes maanden aan een audit onderworpen worden. De Franstalige liberalen vragen ook de invoering van bepaalde maatregelen voor een beter beheer van de maatschappijen.

,,De sector van de sociale huisvesting is getroffen door een ware aardbeving", aldus Waals volksvertegenwoordiger Willy Borsus, die pleit voor een ,,operatie schone handen".

Ondertussen gaat in het PS-hoofdkwartier de operatie schone handen verder. De Franstalige socialisten stelden gisteren hun nieuwe intern auditcomité samen. Dat moet toezien op de naleving van de wettelijke, statutaire en deontologische regels door elk PS-lid die een mandaat heeft in een overheidsorgaan of een orgaan waarin de overheid een bepalende invloed heeft.

kld - De Standaard, woensdag 19 oktober 2005 | Bron: belga

De commentaren zijn gesloten.