11-09-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 99 - Vraag van Paul van Buitenen

Kan de Europese Unie een lidstaat tot verantwoording roepen indien strafrechterlijke onderzoeken inzake zeer ernstig kindermisbruik op een ondeugdelijke manier werden gevoerd ?

Official Written Question to the European Commission from Member of the European Parliament Paul van Buitenen

 1. Als in een lidstaat van de EU tientallen minderjarige tot zeer jonge kinderen systematisch en langdurig zijn misbruikt, vaak met de dood ten gevolge en de strafrechterlijke onderzoeken naar die misbruiken zijn aantoonbaar op een ondeugdelijke manier gevoerd, waardoor de schuldigen vrijuit zijn gegaan, heeft de Europese Commissie dan middelen om deze lidstaat ter verantwoording te roepen?

2. Kan de EU bijvoorbeeld op basis van de door de EU onderschreven rechten van de mens of van het kind deze lidstaat om verantwoording vragen m.b.t. de naleving van deze rechten?

3. Kan de EU bijvoorbeeld op basis van de binnen de EU voorgeschreven principes van deugdelijke rechtsgang zo'n lidstaat om verantwoording vragen m.b.t. de toepassing van deze principes?

4. Kan de EU, wanneer het om onbestrafte, zware en grensoverschrijdende misstanden gaat binnen zogeheten pedofilienetwerken, waarbij ingezetenen van meerdere lidstaten zijn betrokken en de strafbare feiten zich ook in meerdere lidstaten hebben afgespeeld, in zo'n geval aandringen op een nader onderzoek? Welke initiatieven kan de Europese Commissie hier nemen?

Vraag gesteld op/question posée/question 14/7/2005
http://www.europatransparant.nl/?pag=8


Van Buitenen was the MEP who was in 1999 working at the European Commission and reported on fraught. The Commission has not yet replied his question.

Gezien de voornoemde vraag nog steeds niet beäntwoord werd, stuurden we een copie van deze vraag naar Child Focus dat ook op Europees vlak een flinke lepel in de pap te brokken heeft. 


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY


De commentaren zijn gesloten.