30-08-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 97 - Brief Minister Arena
Lejeune bij Kinderrechtencommissariaat: Morkhoven schrijft Minister-President M. Arena

De: Morkhoven - Date: 30 août 2005 - À: marie.arena@cfwb.be - Objet: Kinderrechtencommissariaat: aanstelling van J.D. Lejeune

Franse Gemeenschapsregering - t.a.v. Minister-President Mvr. Marie Arena

Excellentie,

Betreft: Kinderrechtencommissariaat: de aanstelling van J.D. Lejeune

Ik vernam dat Jean-Denis Lejeune, de vader van het vermoorde meisje Julie, weg gaat bij Child Focus en dat de Franse gemeenschapsregering besliste om Lejeune in te schakelen in het team rond Claude Lelièvre, de kinderrechtencommissaris van de Franse gemeenschap.

De nieuwe functie van Lejeune voor Claude Lelièvre houdt in dat hij onder meer de contacten met de media verzorgt, de sensibiliseringscampagnes organiseert en naar sponsors zoekt.

Lejeune zal ook deelnemen aan conferenties en evenementen over kinderrechten en wordt belast met de organisatie van de Dag van de Kinderrechten op 20 november 2005.

De Werkgroep Morkhoven stelt zich echter ernstige vragen bij de voornoemde aanstelling van Lejeune.

Zoals de Minister weet, werkt de Werkgroep al jarenlang rond de kinderpornozaak Zandvoort terwijl zij door het parket van Turnhout, door bepaalde politici en het merendeel van de Vlaamse pers wordt gecriminaliseerd.

De Werkgroep Morkhoven klaagt ondermeer aan dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 kinderen die op de cd-roms Zandvoort voorkomen, nooit door het parket van Turnhout werden geidentificeerd.Zij vindt het tevens onaanvaardbaar dat de criminelen in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd werden en dat zij hun criminele activiteiten dank zij het stilzwijgen van de Belgische overheid hebben kunnen verder zetten.

De Werkgroep Morkhoven en de Fondation Princesse de Croÿ besloten om samen een sensibileringscampagne rond deze kwestie te organiseren. De bevolking die zich maar al te goed de Witte Mars te Brussel herinnert, dient immers op een correcte manier over deze gang van zaken voorgelicht te worden.

Gezien men de kinderpornozaak Zandvoort door middel van een voortdurende criminalisering van de Werkgroep Morkhoven in de doofpot stopt, werd er einde 2004 een pamflet + affiche opgemaakt en verspreid waarin het parket van Turnhout publiekelijk in gebreke werd gesteld.

Omdat de federale politie in haar rapport slechts spreekt over 'foto's van kinderpornografische aard', werden er ook enkele gruwelijke foto's getoond van gefolterde kinderen (waaronder ook van een kinddat blijkbaar was doodgefolterd). Deze foto's zijn afkomstig van de cd-roms Zandvoort en werden onlangs in een Nederlands politierapport gepubliceerd.

Ook J.D. Lejeune kreeg een afffiche toegestuurd maar in plaats van zich vragen te stellen over het 'onderzoek' in de kinderpornozaak Zandvoort, stapte hij onmiddellijk met de affiche naar de politie en diende daar klacht met de woorden dat hij 'verschrikkelijk geschokt was geweest bij het zien van deze gruwelijke foto's'.

Het parket van Turnhout gebruikt de klacht van Lejeune thans om Marcel Vervloesem op 14.9.2005 opnieuw als iemand 'die zelf kinderen misbruikt en kinderpornofoto's verspreidt' af te schilderen.

Als Minister-President van de Franse Gemeenschap kan U, tengevolge van de grondwettelijke scheiding der machten, niet in rechtszaken tussenbeide komen.

Toch zou ik U willen verzoeken om ons voorbehoud inzake de benoeming van J.D. Lejeune als vaste medewerker bij het Kinderrechtencommissariaat, aan de leden van de Franse Gemeenschapsregering die daartoe hebben beslist, kenbaar te willen maken en de kwestie op de eerstvolgende vergadering ter bespreking te willen voorleggen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens, Arsenaalstraat 5/14, 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY

De commentaren zijn gesloten.