21-08-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 97 - Morkhoven-activisten vervolgd voor pamflettenactie en affichecampagne

 

'Laat ons niet langer de kinderprostitutie in het buitenland negeren'

 

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en een Morkhoven-sympathisant worden door het parket van Turnhout dat zijn slag op het proces van 14.9.2005 ten allen koste wil thuishalen, nu ook vervolgd voor de affichecampagne waarvan destijds op deze MSN-groep melding werd gemaakt (zie bijgevoegd bericht).

De ondervragingen die destijds van hen werden afgenomen, zouden het gevolg geweest zijn van een verzoek van Child Focus dat enerzijds de Belgische burger met een affichecampagne opriep om de kinderprostitutie in het buitenland te bekampen maar dat anderzijds nooit reageerde op de herhaalde schriftelijke verzoeken van de Werkgroep Morkhoven om er bij de federale politie en Justitie op aan te dringen om werk te maken van de identificatie van de tienduizenden kinderen en de opsporing van de misdadigers die zich op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort bevinden. Het materiaal ligt al jaren opgeslagen in het gerechtsgebouw te Turnhout en werd door het parket van Turnhout op de eerste plaats gebruikt om Morkhoven-activist Marcel Vervloesem voor het 'bezit en de verspreiding van kinderporno' te vervolgen.

Interessant om weten is dat RTBF-medewerkster Gina Bernaer die met de Werkgroep Morkhoven rond de kinderpornohandelaars Robbie Van der Plancken en Gerrie Ulrich van de kinderpornozaak Zandvoort en rond de verdwijning van Manuel Schadwald werkte, in augustus 1998 urenlang ondervraagd werd door speurders van het Centraal Bureau voor Opsporingen (CBO). Dat gebeurde op instructie van nationaal magistraat Brammers. Samen met journalist José Dessart werkte de vrouw aan een speciale uitzending rond de kinderpornozaak Zandvoort en zij slaagde er met José Dessart op 4 juni 1998 in om beide voornoemde kinderponohandelaars te interviewen.

De RTBF-medewerkster ervoer de ondervraging van de speurders als 'hoogst merkwaardig en zelfs intimiderend'. Zoals in het geval van Marcel Vervloesem vernam zij dat een 'anoniem telefoontje bij Child Focus' de aanleiding vormde tot het bezoek van de speurders. Tijdens de ondervraging werd zij ervan beticht 'meer af te weten' van de verdwijning van Manual Schadwald. 'Men gebruikte dat om mij als een verdachte te behandelen en het verhoor was er overduidelijk op gericht ons bronnenmateriaal te pakken te krijgen. Wij willen justitie best helpen, maar niet op deze manier. Uit het feit dat de anonieme beller mij aanwees met mijn meisjesnaam, leid ik af dat de speurders het zelf gepleegd hebben om zo een voorwendsel te hebben voor mijn verhoor', aldus Gina Bernaer.

Marcel Vervloesem reageerde daar toen op door te stellen dat er sprake was van 'pure intimidatie' van de journaliste en dat Justitie op journalisten jaagde in plaats van achter het netwerk aan te zitten'.

Gina Bernaer-Pardaens kwam na maandenlange pesterijen en verschillende doodsbedreigingen om in een nachtelijk ongeval. De Werkgroep Morkhoven denkt dat zij vermoord werd. Ook de genoemde kinderpornohandelaar Gerrie Ulrich werd vermoord en nog wel door de voornoemde Robbie Van der Plancken die momenteel zijn straf uitzit in een Italiaanse gevangenis.


Kinderpornozaken in België

Het Gerecht van Turnhout oefende voor de zoveelste hervatting van het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 9.2.2005, weer heel wat druk uit op de Werkgroep Morkhoven.

Op 1.2.2005 werd Marcel Vervloesem, in opdracht van het Turnhoutse Gerecht, voor een tweede maal ondervraagd omtrent de artikels en foto's die de MSN-groep Werkgroep Morkhoven publiceert.

Op 4.2.2005 pakte de federale politie twee sympathisanten van de Werkgroep Morkhoven op voor ondervraging omtrent hun privé-leven, werk, burgerlijke stand, de MSN-groep Werkgroep Morkhoven enz.

Het bericht terzake werd op 4.2.2005, door laat ons zeggen 'onbekenden', van de MSN-groep verwijderd terwijl alle foto's van de MSN-groep werden gedesactiveerd.

De uitleg als zouden de ondervragingen het rechtstreeks gevolg geweest zijn van het verzoek van J.D. Lejeune (Child Focus) om 'eindelijk eens werk te maken van het onderzoek rond de kinderpornozaak Zandvoort', is volstrekt onzinnig.

Child Focus, federale politie en Justitie werken immers samen. Het is dan ook normaal dat zij willen doen geloven dat de voornoemde kinderpornozaak wordt onderzocht.

In werkelijkheid gebruikt het gerecht van Turnhout de klachten tegen Marcel Vervloesem al jarenlang om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen.

Gezien de vlaamse pers deze zaak wel kan verzwijgen maar helaas niet kan verhinderen dat dit schandaal op het Internet wordt gepubliceerd, zoekt het Gerecht van Turnhout nu naar een goede reden om de nieuwsgroepen (Werkgroep Morkhoven, Buro Zoeklicht) te laten sluiten.

Vandaar ook die ondervragingen en de bijkomende klachten van Justitie tegen Marcel Vervloesem waarbij hij persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld voor al de publicaties.

Maar alhoewel de federale politie de MSN-groep Werkgroep Morkhoven nu al bijna 2 jaar lang observeert, vond zij blijkbaar onvoldoende informatie in de publicaties om ernstig werk te maken van de identificatie van de kinderen (en baby's) op de -volgens haar eigen rapport- 88.539 foto's van de cd-roms Zandvoort.

De federale politie spoorde ook de criminelen die men op de cd-roms kinderen ziet verkrachten en folteren, niet op.  Men ging zelfs niet eens op zoek naar de cliënten en producenten terwijl zij in verschillende zakagenda's vermeld staan.

De criminelen konden dus zes jaar lang rustig verder gaan met het folteren en verkrachten van kinderen (en baby's) terwijl Marcel Vervloesem op een criminele wijze als 'kindermisbruiker' en 'oplichter' werd afgeschilderd. 

Child Focus riep de Belgische bevolking inmiddels op om de door de Belgische Ministers Onkelinx en De Gucht gelanceerde nationale actie 'Stop de Kinderprostitutie in het Buitenland' te ondersteunen. In België zelf is er volgens hen immers geen enkel probleem.

De Werkgroep Morkhoven schreef twee weken geleden opnieuw naar Child Focus en het Belgisch Koningshuis om deze toestand aan te klagen. Veel zal dat wel niet uithalen gezien Child Focus met haar misleidende campagnes de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stopt.

(Op 9.2.05 stelde de Turnhoutse strafrechter François Caers het proces in de zaak Vervloesem uit tot 14.9.2005. Hoelang gaat deze comedie waarvan het scenario zes jaar geleden werd geschreven om de kinderpornozaak in de doofpot te steken, nog duren ?)

Foto's: Campagne Child Focus 'Laat ons niet langer de kinderprostitutie in het buitenland negeren'

De commentaren zijn gesloten.