16-08-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 96 - Morkhoven-leden door Justitie-Turnhout vervolgd

 

'EEN VRIJWILLIG TOEGESTANE HUISZOEKING'

Het parket van Turnhout dat zowel de kinderpornozaak Zandvoort als de klachten tegen de leden van de Werkgroep Morkhoven onderzoekt (alhoewel men van het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort niets in de pers verneemt), reageerde furieus toen het Hof van Beroep te Antwerpen in mei jl. besliste om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die opnieuw beschuldigd van 'pedofilie' in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten, weer vrij te laten.

Om te beginnen weigerde de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs, die zowel het 'onderzoek' voert in de kinderpornozaak Zandvoort als naar de beschuldigingen van de Morkhoven-activisten, in te gaan op de vraag van de advocaat-generaal van het Hof van Beroep te Antwerpen om 'al de door Vervloesem genoemde personen te verhoren'.

De onderzoeksrechter weigerde ook de door het parket van Turnhout in beslag genomen computer van de Werkgroep Morkhoven terug te geven terwijl de advocaat-generaal van het Hof van Beroep 3 maanden geleden stelde dat er 'geen belastend materiaal op de computer werd weergevonden'. Het schriftelijke verzoek van de Morkhoven-advocaat om teruggave van de computer, bleef onbeantwoord.

Vervloesem werd direct na zijn vrijlating aan een leugendetectortest onderworpen terwijl de Turnhoutse strafrechter F. Caers op 14.2 jl. stelde dat zowel hij als al zijn aanklagers een leugendetectortest dienden te ondergaan.

Vervloesem werd door het parket van Turnhout vervolgens opnieuw opgeroepen om voor de raadkamer te verschijnen en werd zonder getuigenverhoren en bijkomende onderzoeken naar de correctionele rechtbank verwezen.

Direct daarop kreeg Vervloesem een uitnodiging in de bus om voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) van het Hof van Beroep te Antwerpen te komen. Het parket van Turnhout dat de oude en de nieuwe beschuldigingen van 'pedofilie' en 'folteringen', tesamen op het proces van 14.9.2005 tegen Vervloesem wil gebruiken, kreeg echter een nieuwe tegenslag te verwerken. Het Hof van Beroep te Antwerpen besloot om de zaak enkel na grondige lezing van het dossier en pas op 11.9.2005 te behandelen.

Enkele dagen nadien kreeg Vervloesem een huiszoeking. De huiszoeking werd ondermeer uitgevoerd door een rechercheur van de politie van Herentals waartegen door de Werkgroep Morkhoven een klacht bij het Comité P en Minister Dewael werd ingediend. De Werkgroep ontdekte dat de rechercheur zowel de ondervraagden als eventuele getuigen in het 'onderzoek' naar de nieuwe klachten tegen Vervloesem, op een extreme wijze onder druk had gezet en bewust geen rekening had gehouden met bepaalde dossierstukken. De huiszoeking volgde op een zogenaamd anoniem telefoontje waarin werd gezegd dat één van de minderjarige 'slachtoffers' in het huis van Vervloesem was gezien. De huiszoeking die met veel machtsvertoon werd uitgevoerd, leverde echter niets op en even later werd de betrokken minderjarige bij een kennis van VICTOR Vervloesem gezien (VICTOR Vervloesem beschuldigde zijn halfbroer, de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, in 1998 van 'pedofilie' en 'folteringen' en wist 9 andere 'slachtoffers' te vinden die hun verhalen voor de VTM-camera's vertelden).De anonieme beller, 'waarvan men de naam niet kon vrijgeven', zou aan de tand gevoeld worden nadat Marcel Vervloesem een klacht tegen onbekenden indiende. Er kwam blijkbaar geen onderzoeksrechter bij deze huiszoeking te pas. Het proces-verbaal van de politie vermeldt dat de huiszoeking 'met de vrijwillige toestemming van Vervloesem' gebeurde.

Onmiddellijk nadien was het opnieuw prijs: de Procureur des Konings van Turnhout liet een briefje in de brievenbussen van Marcel Vervloesem en een Morkhoven-sympathisant steken, waarin staat dat zij voor het maken en verspreiden van een affiche eind vorig jaar, op 14.9.2005 voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Het parket van Turnhout rekent blijkbaar op de pers want -zoals gezegd- worden op 14.9.2005 ook de beschuldigingen van de 45-jarige VICTOR Vervloesem en de 9 'andere jeugdige slachtoffers van Vervloesem' (Gazet van Antwerpen sprak van 'kinderen') behandeld.

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

 

De commentaren zijn gesloten.