02-08-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 92 - Nieuwe huiszoeking bij Marcel Vervloesem

Nadat Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 16 april jl. van 'drugshandel' en 'sexueel misbruik' werd beschuldigd

Nadat hij onmiddellijk en zonder verder onderzoek in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten zonder dat de getuigen in deze zaak mochten gehoord worden.

Nadat Marcel uit protest tegen deze willekeurige aanhouding, als hartpatiënt en diabeticus aan een 30-dagen durende hongerstaking begon in de gevangenis.

Nadat familie en vrienden voor zijn leven vreesden omdat hij niet naar de ziekenafdeling van de gevangenis te Brugge mocht overgeplaatst worden.

Nadat sp.a-kamerlid Jan Peeters als steun aan Marcel's halfbroer VICTOR door wie Marcel in 1998 reeds vals werd beschuldigd, via de lokale radio en televisie een oproep deed om Marcel 'uit Morkhoven en omstreken te verbannen en de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen'.

Nadat het parket van Turnhout alles gedaan had om Marcel in de gevangenis van Turnhout opgesloten te houden

Nadat het Hof van Beroep te Antwerpen in mei jl. besliste om Marcel weer vrij te laten.

Nadat de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs en het parket van Turnhout hun voeten veegden aan de vraag van de advocaat-generaal van het Hof van Beroep te Antwerpen om 'al de door Marcel Vervloesem genoemde personen in deze zaak te verhoren'.

Nadat het parket van Turnhout besloot om Marcel's computer in haar bezit te houden terwijl de advocaat-generaal van het Hof van Beroep 2 maanden geleden stelde dat er 'geen belastend materiaal op de computer werd weergevonden'.

Nadat onderzoeksrechter Jacobs en het parket van Turnhout besloten om Marcel Vervloesem direct na zijn vrijlating aan een leugendetectortest te onderwerpen terwijl de Turnhoutse strafrechter F. Caers op 14.2 jl. stelde dat ook VICTOR Vervloesem en zijn collega-aanklagers aan een leugendetectortest moeten onderworpen worden.

Nadat de leugendetectortest uitwees dat Marcel de waarheid sprak.

Nadat Marcel door het parket van Turnhout onmiddellijk daarop werd opgeroepen om voor de raadkamer te verschijnen.

Nadat de raadkamer van Turnhout Marcel zonder getuigenverhoren en zonder bijkomende onderzoeken naar de correctionele rechtbank doorverwees.

Nadat Marcel vorige week zonder bijkomende onderzoeken en zonder rekening te houden met zijn inmiddels bij onderzoeksrechter Jacobs neergelegde klacht met burgerlijke partijstelling, een uitnodiging kreeg om voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) van het Hof van Beroep te Antwerpen te verschijnen.

Nadat het Hof van Beroep te Antwerpen besloot om de behandeling van deze zaak uit te stellen.

Verrichtte de politie van Herentals enkele dagen geleden, na een anonieme telefoon waarin gezegd werd dat één van de zogenaamde slachtoffers bij Marcel Vervloesem vertoefde, een huiszoeking ten huize van Marcel. De huiszoeking leverde echter niets op. Even later zag Marcel de gezochte knaap uit het huis van zijn buurvrouw komen. De vrouw is goed bevriend met 'Dikke Nie', de vriendin van Marcel's halfbroer Victor die hem in 1998 voor het eerst van 'pedofilie' beschuldigde. De zaak wordt momenteel verder onderzocht en Marcel diende een klacht in tegen onbekenden.

De commentaren zijn gesloten.