27-07-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 91 - Klacht Comité P

v

Comité P: onderzoek politie Herentals

Date: 27 juillet 2005 10:16:58 - À: comite@comitep.be - Objet: Onderzoek Politie Herentals

Comité P - t.a.v. de Heer Voorzitter

Antwerpen, 26 juli 2005

Betreft: onderzoek politie Herentals

Geachte Heer,

Op 16.4 jl. beweerden drie 13-jarigen waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling werden geplaatst, tijdens een drugsonderzoek van de politie van Herentals dat zij door Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 'sexueel misbruik' waren. Eén van de knapen (Nick V.) had voordien echter een klacht wegens aanranding tegen VICTOR Vervloesem (halfbroer van Marcel Vervloesem) bij de Herentalse politie ingediend. Daarvan werd een Proces-Verbaal opgemaakt dat nergens meer weer te vinden is.

Nadat hij op 16.4 jl. gedurende 8 uur lang door de politie van Herentals werd ondervraagd, trok de knaap zijn klacht tegen Victor Vervloesem terug in en beschuldigde vervolgens Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik' waarop deze onmiddellijk werd aangehouden. Victor Vervloesem die zijn broer Marcel reeds in 1998 van 'sexueel misbruik' beschuldigde en daarrond zelfs enkele persconferenties organiseerde, werd niet meer ondervraagd alhoewel hij herhaaldelijk van sexueel misbruik en drugsgebruik (cfr. brief dd. 30 juni 1999 van Erik Cuylaerts aan de Procureur des Konings te Turnhout) werd beschuldigd.

Opvallend in deze zaak is dat de Herentalse politie weigerde om andere getuigen in deze zaak te verhoren 'omdat de Turnhoutse onderzoeksrechter bevel had gegeven om enkel en alleen maar klachten tegen Marcel Vervloesem te onderzoeken'.

Nadat ik bekend maakte dat ik via Minister Patrick Dewael een klacht indiende bij het Comité P. omtrent het optreden van de Herentalse politie, werd Marcel Vervloesem op 11 mei jl. gedurende een ganse dag door de politie van Herentals verhoord. Na 25 dagen opgesloten te zijn dus. Het Proces-Verbaal van dit verhoor en de nieuwe stukken werden echter niet tijdig in het gerechtelijk dossier gestoken zodat de Raadkamer van Turnhout zich op 17 mei jl. op een onvolledig dossier baseerde om de aanhouding van Marcel Vervloesem nog eens met een maandje te verlengen. De politie van Herentals verklaarde op 11 mei jl. dat zij de ontlastende getuigen zou verhoren maar daar kwam niets van.

Tenslotte is er het Proces-Verbaal Nr. 100734 dd. 5.4.1993 van Adriaan Tilburg , adjunct-politiecommissaris van de Politie te Herentals.  Erik C. (vader van de voornoemde Nick V. die Marcel Vervloesem tenslotte van 'sexueel misbruik' beschuldigde) verklaarde daarin ondermeer het volgende: 'Ik wens thans klacht neer te leggen tegen Peter W. De feiten deden zich als volgt voor. Hedenmiddag rond 13.30 uur bracht mijn dochtertje Els (11 j.) me van de volgende feiten in kennis.... Op een bepaald moment zou Peter W. mijn dochtertje op de schoot genomen hebben en zou hij haar beginnen te betasten en kittelen zijn. Mijn dochter zou zich hertegen verzet hebben. Op een bepaald moment zou Peter W. haar met het hoofd naar beneden geduwd hebben zodat ze niet meer kon zien, dit steeds onder tegenspartelen van mijn dochtertje. In deze houding zou ze iets gevoeld hebben doch, naar eigen zeggen, weet ze niet wat. Ik heb een dokter ontboden die geen verwondingen of sporen van sexueel misbruik kon vaststellen. Op aanraden van de dokter echter kom ok deze feiten toch melden. Over deze feiten werd reeds klacht neergelegd door de Jeanine DM, de moeder van Peter W., en dit naar aanleiding van het feit dat Peter W. Cindy H., slagen heeft gegeven. Peter W. zou deze feiten zelf verteld hebben. Mijn dochter Els heeft me eveneens verteld dat vorig jaar,de genaamde Benny VL eveneens mijn dochtertje sexueel zou benaderd hebben. Benny VL zou toen mijn dochtertje aan het spelen was, zijn hand voor haar ogen gehouden hebben en haar meegenomen hebben naar een afgelegen plek. Daar zou Benny VL zijn broek naar beneden gedaan hebben. Mijn dochtertje moest zijn piemel vastnemen. Volgens mijn dochtertje moest haar vriendinnetje hetzelfde doen. Indien deze feiten op waarheid berusten, wens ik uitdrukkelijk klacht tegen deze beide personen neer te leggen.'

In tegenstelling tot de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die onmiddellijk werd aangehouden en door gerecht en pers opnieuw als 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd, deed de politie van Herentals niet eens de moeite om deze zaak verder te onderzoeken.  De Herentalse politiecommissaris schreef onderaan het Proces-Verbaal: 'Gelet op het late uur en aangezien er geen sprake is van heterdaad, wordt door ons niet onmiddellijk overgegaan tot verhoor van de kinderen. Navraag bij politie Lille leert ons dat aldaar aangifte is gebeurd door Jeanine DM.

Mag ik het Comité P nogmaals verzoeken om mijn klacht in deze zaak te onderzoeken ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens - Arsenaalstraat 5/14 - 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven

( http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven )

PS. De politie van Herentals nam meer dan 60 dagen geleden de computer van Marcel Vervloesem in beslag en wil hem deze computer niet meer teruggeven. De advocaat-generaal van het Hof van Beroep te Antwerpen zei dat er 'geen bezwarende elementen op de computer waren weergevonden'. Het schrijven van de advocaat van Marcel Vervloesem terzake bleef tot nogtoe onbeäntwoord. In feite komt dit neer op diefstal. 

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy

De commentaren zijn gesloten.