25-07-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 90 - De SP.A zoekt

v

SP.A zoekt kleine garnalen met ambitie

 De SP.A, de Vlaamse socialistische partij wiens partijafdeling in Herentals in het nieuws kwam toen de Herentalse SP.A-burgemeester Jan Peeters via de lokale media voor de 'verbanning' van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem uit Morkhoven en omstreken pleitte en daarbij zei naar 'wettelijke middelen te zoeken om de MSN-groep Morkhoven van het Internet te krijgen', zoekt naar kandidaat-voorzitters.

Misschien kan men het Herentalse SP.A-bestuurslid Victor Vervloesem (die in 1998 de klachten tegen zijn halfbroer Marcel Vervloesem organiseerde) als kandidaat-voorzitter naar voren schuiven. De man werd onlangs immers dank zij de steun van zijn grote 'broer' Jan Peeters, tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals benoemd. Maar ja, er bestaan nu éénmaal betere manieren binnen de partij om carrière te maken...

De SP.A van Herentals zorgt er met zijn actieve steun aan Victor Vervloesem mede voor dat er al jarenlang gerechtelijke onderzoeken lopen tegen Marcel Vervloesem en dat de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot verdwijnt.


Vande Lanotte mist een uitdager - SP.A-leden hebben nog week tijd om kandidaat-voorzitter te zijn

BRUSSEL - SP.A-leden die voorzitter van hun partij willen worden, hebben nog tot vrijdag te tijd om zich te melden. Veel kans dat dat gebeurt, is er niet. Zijn de SP.A-militanten dan zo gedwee?

'Ik hoop dat Johan zijn kandidatuur niet vergeet in te dienen. Hij is niet zo sterk in statutaire kwesties'', lacht minister Renaat Landuyt vanuit de Franse Provence. Hij mag gerust zijn. Johan Vande Lanotte heeft zich wel degelijk officieel kandidaat gesteld om partijvoorzitter te worden van de SP.A, samen met zijn running mate, Caroline Gennez. Meer nog: beiden hebben al de expliciete steun van 30.000 SP.A-leden. Maar ook tegenkandidaten hebben nog de tijd om hun kandidatuur in te dienen. Tot vrijdag. Daarna mag het niet meer.

,,Voorlopig heeft niemand zich gemeld'', zegt interim-voorzitter Caroline Gennez. ,,Maar wat niet is, kan nog komen.'' Al geeft ook Gennez meteen toe dat ze niet meteen tegenkandidaten verwacht. Zeker geen echte challengers: pakweg Frank Vandenbroucke, Renaat Landuyt of Mia De Vits zijn niet zo gek om het in een openlijke stemmenslag op te nemen tegen Vande Lanotte en de partij zo in het avontuur te storten - als ze dat al zouden willen. De bedrijfscultuur in de SP.A is nu eenmaal anders dan die in, bijvoorbeeld, de VLD. Daar werd de topkandidaat Bart Somers wel ernstig uitgedaagd (door Jean-Marie Dedecker, red.). En ook bij vorige liberale voorzittersverkiezingen waren er altijd verscheidene kandidaten. Zelfs CD&V kende het voorbije politieke jaar ernstige voorzittersverkiezingen met Pieter De Crem tegenover Jo Vandeurzen.

Maar ook de kleine garnalen bij de SP.A bewegen niet. Naast Bart Somers en Jean-Marie Dedecker waren er bij de VLD nog een rist andere kandidaat-voorzitters, allemaal lokale mandatarissen die even de neus aan het venster staken. Ook CD&V had de lokale politicus Karel Van Butsel uit Mechelen. De SP.A heeft niemand.

,,Wij hebben een iets collectievere ideologie dan de liberalen'', lacht Gennez. ,,Bovendien is Johan Vande Lanotte zo onomstreden dat niemand het in zijn hoofd haalt om tegenkandidaat te zijn. Steve Stevaert vervangen is dan ook niet zo vanzelfsprekend.'' De politicoloog en SP.A-kenner Carl De Vos spreekt haar niet tegen. ,,Een tegenkandidaat voor Vande Lanotte en Gennez? Dat doe je gewoon niet bij de SP.A. Dat soort individualisten vind je er nauwelijks. Want wie zich tegenkandidaat stelt, knabbelt toch altijd een beetje aan de machtspositie van de leider. Ook als de tegenkandidaat maar drie procent van de stemmen haalt, dan zijn dat toch enkele honderden leden die uiteindelijk niet voor Vande Lanotte kiezen. En dat oogt niet goed. De SP.A wil een sterke leider hebben. Er bestaan binnen de partij betere manieren om carrière te maken dan door zich - tegen de partij in - kandidaat-voorzitter te noemen.''

Renaat Landuyt verwoordt het zo: ,,Toen ik voorzitter was van de SP.A-federatie in Brugge, wou ik de militanten meer inspraak geven. Ik herinner me dat een van de mondigste basismilitanten kwaad opstond. Hij wou geen inspraak. U bent de architect en wij zijn de metselaars, zei hij. En zo is de cultuur nog altijd binnen de partij.''

Toch zijn er binnen de SP.A stemmen opgegaan die zich - fluisterend weliswaar - afvroegen of het wel een goed idee was om de federale minister van Begroting voorzitter te maken. Had het land zijn deskundigheid op Begroting niet méér nodig dan de partij een goede voorzitter?

,,Ach'', zeggen Landuyt en Gennez in koor: ,,Het land heeft al zoveel onmisbare ministers moeten missen.'' Bovendien heeft Vande Lanotte al laten weten dat hij na de zomer gewoon de begroting voor 2006 én voor 2007 zal opstellen.

Terug naar de kleine garnalen. Want misschien is het ook de zware procedure die mogelijke uitdagers de wind uit de zeilen neemt. Tenslotte moet een kandidaat-voorzitter ook een running mate hebben (van het andere geslacht) en de steun van tien afdelingen (van de pakweg 250 à 300 socialistische afdelingen) uit twee verschillende provincies. Dat komt overeen met de steun van zowat vijfduizend leden.

,,Ik weet niet of dat zo'n grote moeilijkheid is'', zegt Gennez. ,,Als een afdeling kandidaat X steunt, betekent dat niet dat de hele afdeling ook voor die kandidaat zal stemmen. Het betekent enkel dat de afdeling het goed of sympathiek vindt dat X kandidaat is.'' De echte stemming gebeurt trouwens per brief. Individueel, en niet per afdeling. Op het congres van 15 oktober in Limburg wordt de uitslag bekendgemaakt.

Toch zijn er precedenten. Niet toen Steve Stevaert in 2003 voorzitter wou worden - hij was de enige kandidaat. Zijn voorganger, Patrick Janssens, kreeg drie jaar eerder wel tegenkandidaten. Janssens, die vanuit de reclamewereld gedropt werd aan het hoofd, had er zelfs twee: Yves Grouwels - de broer van CD&V'ster Brigitte Grouwels - uit Genk en Roger Paulussen. Beiden konden echter niet meedoen aan de verkiezingen. Ze slaagden er niet in om tien afdelingen achter zich te krijgen. Grouwels bleef steken op één, Paulussen op twee.

Dus toch een beetje een ondemocratische partij? Vande Lanotte antwoordde daarop al in mei: ,,Als er uiteindelijk slechts één kandidaat-voorzitter zou zijn, zegt dat niets over het democratisch gehalte van de SP.A. De leden hebben gewoon veel vertrouwen in de manier waarop de partij wordt geleid. Dat is veel belangrijker.''

25/07/2005 - Bart Dobbelaere - De Standaard

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De commentaren zijn gesloten.