24-07-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 89 - vals beschuldigd worden

 

Sexueel misbruik: vals beschuldigd worden       

 Mijn vriend wordt vals beschuldigd van seksueel misbruik

Een vriend van me heeft een tijdje geleden een slecht lopende relatie verbroken. Nu krijg hij steeds digitale kaarten waarin hij wordt beschuldigd van misbruik van zijn eigen dochter. De kaarten zijn deels wel anoniem, maar in een e-mail geeft ze dit ook aan. Wat kan hij het beste doen?

Neem contact op met deze belangengroep: http://www.valsbeschuldigd.org. Ik werd ook vals beschuldigd door een leerling van mij. Je hebt echt professionele begeleiding nodig!


Marcel Vervloesem die al jarenlang met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkt, wordt sinds 1998 ook valselijk van kindermisbruik beschuldigd.

De aanklagers worden door het parket van Turnhout dat de 88.539 kinderen op de foto's van het kinderpornonetwerk Zandvoort nooit identificeerde en de criminelen in deze zaak nooit opspoorde of vervolgde, gesteund.

In februari van dit jaar besliste een Turnhoutse strafrechter die zich blijkbaar toch vragen stelde bij de verhalen over 'sadomasochistische folteringen en verkrachtingen' die de aanklagers via de pers de wereld instuurden, om alle aanklagers + Marcel Vervloesem zelf aan een leugendetectortest te onderwerpen.Van die leugendetectortest kwam echter niets in huis en een paar maanden nadien werd Marcel Vervloesem door drie minderjarigen (waarvan er twee wegens een gewapende overval en het gebruik van drugs in een gesloten jeugdinstelling verblijven) plotseling opnieuw valselijk van 'verkrachtingen' en 'sadomasochistische folteringen' beschuldigd.

Marcel Vervloesem werd op bevel van de Turnhoutse Procureur die weer alleen voortging op de verhalen van de zogenaamde slachtoffers, in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij een hongerstaking startte.

Het Hof van Beroep te Antwerpen besloot de uitgeputte Marcel Vervloesem na een 50-tal dagen weer vrij te laten waarna hij plotseling door het parket van Turnhout toch voor de leugendetectortest werd uitgenodigd (die inmiddels werd afgenomen).

Het parket van Turnhout stelde echter geen bijkomende onderzoeken in terwijl het Hof van Beroep te Antwerpen daartoe opdracht gaf. Marcel Vervloesem wacht nu ook al meer dan 60 dagen op de teruggave van zijn computer alhoewel de advocaat-generaal van het Hof van Beroep te Antwerpen stelde dat er geen bezwarend materiaal op de computer werd weergevonden en Vervloesem's advocaat om de teruggave van de computer vroeg.

De aanklagers werden inmiddels nog altijd niet voor de leugendetectortest uitgenodigd terwijl de zaak op 14.9.05 (na het gerechtelijk verlof) moet voorkomen.

De vraag is: wat kan men tegen dergelijke valse beschuldigingen doen en hoe kan men zich verdedigen wanneer ook bepaalde rechters en journalisten zich partijdig in dergelijke zaak opstellen ? Wat kan men doen als men al bij voorbaat schuldig wordt geacht terwijl men volgens de wet onschuldig is zolang men niet werd veroordeeld ?

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven

(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

http://www.ministerievanjustitie.nl/cgi-bin/mail/'/b_orga...


Informatie:

Ministerie van Justitie Nederland: http://www.ministerievanjustitie.nl/

Contactgroep Onterechte Beschuldigingen (COB): http://www.valsbeschuldigd.org. De COB is opgericht voor mannen en vrouwen die ten onrechte beschuldigd worden van seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

De commentaren zijn gesloten.