21-07-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 87 - De gerechtsjournalistiek

 

RUST ROEST - Het perpetuum mobile van Justitie      

De beruchte Antwerpse gerechtsjournalist Jan Heuvelmans maakte met zijn medewerkster Tamara Van Hasselt van Gazet van Antwerpen onlangs brandhout van het 'sprookje van het gerechtelijk verlof'.

Jan Heuvelmans is echter ook de journalist die overal rondbazuinde dat er in de kinderpornozaak Zandvoort alleen maar sprake was van 'enkele rondgestuurde fotootjes' terwijl de federale politie in haar rapport over 88.539 foto's spreekt.

Misschien is het gerechtelijk verlof dan ook een gedroomde kans voor het parket van Turnhout om al de kinderen die op de foto's staan, te identificeren.

ANTWERPEN - Rechtbank heeft het steeds drukker tijdens verlof

Vorig jaar maakte Tamara Van Hasselt in Gazet van Antwerpen nog komaf met het sprookje van het ‘gerechtelijk verlof’. Eigenlijk is de correctere term ‘het gerecht tijdens het verlof’. Alle gesprekspartners in de Antwerpse rechtbank zijn het erover eens dat, ook als er ooit een echt gerechtelijk verlof is geweest, er de jongste jaren steeds meer gewoon wordt doorgewerkt. Er is misschien wel minder werk, maar de criminelen nemen geen vakantie én de dienaren van Vrouwe Justitia wél. Wie achterblijft moet dan ook het werk van minstens twee collega’s erbij nemen. Het is immers niet werkbaar om de vakantie te spreiden over het hele jaar: pas dan zou de chaos compleet zijn en de gerechtelijke achterstand schrikbarend oplopen.

Voor PagiA is dit een gelegenheid om de praktische regeling voor dit jaar nog eens uit de doeken te doen:

* De correcionele vakantiekamer zetelt de eerste twee weken (tot 15 juli) nog alle weekdagen in twee wisselende samenstellingen. Daarna is dat alleen op woensdag en vrijdag.

* Wanneer de burgerlijke kamer omwille van dwingende termijnen moet zetelen, dan is dat de eerste twee weken op maandag en vrijdag en daarna alleen op maandag. Alleen de feestdag van 15 augustus valt weg en wordt vervangen door dinsdag 16 augustus.

* De raadkamer zetelt op maandag, woensdag en vrijdag. Maandag 15 wordt vervangen door dinsdag 16 augustus.

* De kortgedingrechter zetelt in juli op dinsdag, woensdag en vrijdag, en in augustus alleen op dinsdag en vrijdag.

* De EOT-kamer (Echtscheiding met Onderlinge Toestemming) zetelt op dinsdag en donderdag, behalve op donderdag 21 juli. Dat wordt vrijdag 22 juli.

* In het HOF VAN BEROEP is er alleen op woensdag een correctionele zitting. De KIB zetelt er op dinsdag, donderdag en vrijdag. Donderdag 21 juli wordt vervangen door maandag 18 juli.


PagiA-archief

"DE BOEL MOET BLIJVEN DRAAIEN"

“Ook tijdens het gerechtelijke verlof wordt er in de rechtbanken en hoven heel wat werk verzet. Je kunt het het best vergelijken met een ziekenhuis”, zegt Eva Leliard, dienstdoend voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op de Britse Lei. “Vakantie of geen vakantie, de boel moet blijven draaien. Veel mensen denken dat we op 1 juli de deuren van de rechtbank op slot draaien en dat we ze pas op 1 september terug openen. Maar dat is volstrekt onmogelijk. Dringende zaken zoals een kort geding of een beslaglegging kunnen niet wachten tot na het verlof. Ook dossiers waarin verdachten zijn aangehouden, kunnen niet blijven liggen tot in september. Die zaken moeten binnen een zo kort mogelijke termijn voor de rechtbank komen. Je kan een beklaagde namelijk niet eeuwig achter de tralies houden zonder proces.”

En of het nu om de raadkamer, de correctionele rechtbank, de burgerlijke rechtbank of het vredegerecht gaat, geen enkele sector ligt volledig stil tijdens de twee verlofmaanden. Maar het zijn alleen de dringende zaken die voorkomen en het aantal zittingen wordt wel teruggeschroefd. Normaal gezien zijn er bijvoorbeeld achttien correctionele zittingen per week, terwijl dat er nu slechts drie zijn.

“Maar de laatste twee jaar hebben we dat aantal wel moeten opdrijven naar vijf correctionele zittingen in de eerste twee weken van juli”, zegt Leliard. “De rollen stonden gewoon overvol, en daarom hebben we besloten om extra zittingen in te lassen. Dat laatste voorbeeld illustreert dat de rechtbank het ook tijdens het gerechtelijke verlof steeds drukker krijgt. Je voelt amper nog het verschil tussen het verlof en de rest van het jaar. Tegenover tien, vijftien jaar geleden zijn er verschrikkelijk veel zaken bijgekomen”, stelt de dienstdoende voorzitter. “En als je collega’s met vakantie gaan, moet je hun takenpakket er ook bijnemen. Soms heb je het daardoor nog drukker dan tijdens de rest van het jaar. Het is dus beslist niet zo dat iedereen hier twee maanden lang met zijn vingers zit te draaien.”

Er gaan ook elk jaar stemmen op om het gerechtelijk verlof gewoon af te schaffen. “Dat zou op een organisatorische nachtmerrie uitdraaien”, vreest Leliard. “Rechters, magistraten, advocaten en griffiers zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Als iedereen gelijk wanneer met vakantie zou gaan, zou alles in het honderd lopen.”


HET KEUKENPERSONEEL: “Mosselen op menu”

De dames van de cafetaria staan ook tijdens de zomermaanden paraat om de hongerigen te spijzen. Maar het menu is wel afhankelijk van het aantal personeelsleden. “Als we met z’n drieën zijn, wordt er gekookt”, zegt Chantal Beyltjens. “En anders serveren we nog altijd broodjes en soep. We laten niemand verhongeren.” Nu het in de cafetaria minder druk is, maken de dames graag tijd om eens een echt ‘specialleke’ klaar te maken. “Woensdag staan er mosselen op het menu”, vertelt Chantal enthousiast. “Dat gaat weer een echte stormloop veroorzaken. Maar wie mee wil smullen, moet wel op voorhand reserveren.”


DE GRIFFIE: “Stapel vonnissen”

De griffie vormt de administratieve ruggengraat van de rechtbank en elke dienst kent tijdens het verlof wel enkele razend drukke momenten. “De laatste dagen voor het gerechtelijke verlof worden er gemakkelijk dertig vonnissen per correctionele kamer uitgesproken”, zegt Paul Loddewyckx, die momenteel de hoofdgriffier vervangt. “De dienst executie heeft die stapel ondertussen voorgeschoteld gekregen en moet die nu volledig verwerken. In augustus krijgt de dienst PG, die de zittingslijsten beheert, de handen meer dan vol met alle dagvaardingen die binnenlopen voor september. Bovendien moeten de griffiers hun vakantie nu opnemen, waardoor de werklast voor de anderen een stuk groter wordt.”


HET ONTHAAL: “Toeristen helpen”

Ingrid Sanders bemant in juli de dienst onthaal op de rechtbank en maakt bezoekers wegwijs in het gebouw. “Nu mijn collega met vakantie is, heb ik het even druk als anders”, zegt ze. “Maar soms spring ik ook in op andere diensten die wel wat hulp kunnen gebruiken, zoals de griffie.” Naast bibberende beklaagden of hun ongeruste familieleden passeren er ook af en toe nieuwsgierige toeristen langs de balie. “Ze willen dan weten wie de architect van het gebouw is, of wanneer het geconstrueerd werd”, lacht Ingrid. “Ik probeer hen zo goed mogelijk te helpen, maar ik ken natuurlijk niet de hele geschiedenis van het gerechtsgebouw.”


HET PARKET: “Weggewerkte achterstand consolideren”

”Het blijft even druk want de criminelen nemen geen vakantie”, lacht Dominique Reyniers, woordvoerster bij het parket. “Ik spring nu ook in voor collega’s die met vakantie zijn, waardoor ik dingen moet doen die niet tot de routine van elke dag behoren, zoals verdwijningdossiers en de controle van de eindvorderingen”, stelt ze. “Dat vraagt een kleine aanpassing, maar het werk kan nu eenmaal niet blijven liggen. Vooral nu de gerechtelijke achterstand wat betreft de strafzaken op het niveau van eerste aanleg eindelijk is weggewerkt, mogen we niet op onze lauweren rusten.”


HET ADVOCATENKANTOOR: “Met de bezem door de dossierkast”

De meeste advocaten gebruiken het gerechtelijk verlof om orde op zaken te stellen op hun kantoor. “Alle lopende dossiers worden bekeken om er zeker van te zijn dat er niets aan de aandacht is ontsnapt”, zegt advocaat Joris Vercraeye. “De vakantieperiode is ook ideaal om wat studiewerk te verrichten en om moeilijke dossiers bij te werken,” stelt Mounir Souidi, die stage loopt bij Vercraeye. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. “In de zomermaanden worden er minder zaken behandeld. Je kan gemakkelijker vrijaf nemen en de dossiers zonder probleem aan je medewerkers toevertrouwen”, zegt Joris Vercraeye.

Jan Heuvelmans

PagiA 


De commentaren zijn gesloten.