06-07-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 72 - Marcel Vervloesem dient klacht in


Persbericht 4/7/2005


Zedendossier Vervloesem krijgt juridische staart


Turnhout - Onderzoeksrechter Jacobs van het gerecht te Turnhout is sinds maandag met een strafrechterlijk onderzoek gestart tegen journalist Annick Grobben van de krant “ Het laatste Nieuws “ en Luc Verstrepen uit de Herentalse deelgemeente Morkhoven, naar aanleiding van hun betichtingen in de krant “ Het Laatste Nieuws “ van 18 april 2005.


In dat artikel werd Marcel Vervloesem ervan beticht het zoontje van Luc Verstrepen te hebben misbruikt en geslagen te hebben en hem drugs te hebben gegeven.


Vervloesem legde nu klacht neer tegen de aanklagers zelf en de vernoemde journaliste via een klacht met burgerlijke partijstelling in handen van Onderzoeksrechter Jacobs te Turnhout.


Vervloesem zat voor deze betichtingen 6 weken in de gevangenis. De zaak ging aan het rollen toen aan het licht kwam dat dezelfde Luc Verstrepen in de voorbije jaren zelfs diverse keren talrijke bewoners van de wijk “ Het Koninkrijk “ te Morkhoven beschuldigde van aanrandingen, bedreigingen, drugs etc. ten opzichte van zijn kinderen, hemzelf en diverse andere personen. Klachten die zelfs als het ware een afschrift kunnen genoemd worden van de betichtingen dewelke hij via de krant “ Het Laatste Nieuws “ op 18 april 2005 en bij het gerecht te Turnhout lanceerde tegen Marcel Vervloesem.


Luc Verstrepen blijkt ook de auteur te zijn van anonieme documenten waarin hij andermaal een wijkbewoner beschuldigde van nog andere zedenfeiten. Hij was in die anonieme stukken er zelfs niet vies van de gevizeerde wijkbewoner ervan te betichten, kinderen aan te zetten tot geweldplegingen, betasten en sexuele misbruiken.


Intussen kwam aan het licht dat Luc Verstrepen zelf de drugs aankocht en deze verschafte aan zijn zoontje en diens vriendje. Hij betaalde hiervoor aan een jongen van 19 jaar dewelke deze drugs voor hem ging ophalen in Nederland. Bij een van die drugsophalingen in Nederland op vraag van Luc Verstrepen, liep deze jonge man tegen de lamp via een controle van de politie van Poppel.


De Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling dewelke de zaak van Marcel Vervloesem in beroep tegen zijn aanhouding behandelde, gaf bevel om deze jonge man te ondervragen. Deze bevestigde intussen aan de recherche de drugsbestellingen van Luc Verstrepen. Eerder had Luc Verstrepen getracht met zijn verhaal in “ Het Laatste Nieuws “ deze feiten op de rug van Marcel Vervloesem af te schuiven.


Een van de zogenaamde slachtoffertjes van Vervloesem beweert nu dat de drugs niet van Marcel Vervloesem kwamen, doch wel van Luc Verstrepen zelf. Het idee om Marcel Vervloesem van pedofilie te betichten, komt eveneens van deze man. In ruil voor de belastende verklaringen gaf Verstrepen zelfs weed.


De klacht met Burgerlijke Partijstelling van Marcel Vervloesem zal nu moeten uitwijzen hoe het lege zakje waarin drugs gezeten hadden, in het huis van Marcel verstopt werd en door wie. Vreemd in ieder geval is dat een van de klachtneerleggers zelfs na die klacht nog in de woning van Marcel opdook. Het is dan ook niet uitgesloten dat tijdens dat bezoek dat zakje en de andere voorwerpen in het huis van Marcel zijn binnengeloodst en verstopt om de morkhovenaar in moeilijkheden te brengen bij de politieaktie die na de klacht onherroepelijk zou volgen. Volgens één van de jongens zou men tot dat doel de goederen in de woning van Marcel hebben gesmokkeld in opdracht van Luc Verstrepen en was op voorhand ten huize van Luc Verstrepen met hem en de andere aanklagers afgesproken, dat men Marcel moest betichten van pedofilie indien zij in de problemen zouden geraken met het gerecht of de politie. Zij moesten dan maar zaken vertellen die al jarenlang in de kranten en op TV waren verschenen. Het gerecht zou Marcel Vervloesem dan wel nekken.


Het verhaal werd intussen in opdracht van de Kamer van Inbeschuldiging van het Hof van Beroep te Antwerpen onderzocht en is intussen aan de recherche bevestigd.


De zaak wordt des te pijnlijker omdat aan het licht is gekomen dat dezelfde Luc Verstrepen in een brief schreef dat de zaken van de eerste pedofilieklachten tegen Marcel Vervloesem (een zaak die in september voor de Rechtbank in Turnhout komt en waarin de strafrechter niet overtuigd blijkt van de schuld van de morkhovenaar, waardoor hij de leugendetector beviel voor Marcel Vervloesem én al de aanklagers), ronduit in elkaar zijn geknutseld. Ook in deze brief betichtte Verstrepen mensen van de wijk “ Het Koninkrijk “ van zedenfeiten. Volgens hem waren de klachten tegen Marcel ronduit onder elkaar afgesproken. Een vrouw die hij zelfs met naam vernoemt, zou mede de aanklachten gelanceerd hebben omdat zij de woning van Marcel wilde inpalmen voor haar dochter.


Volgens Verstrepen was Victor Vervloesem de man die de dossiers en aanklachten tegen Marcel aanvoert, van deze praktijken op de hoogte.


Marcel Vervloesem geneest intussen langzaam van de gevoerde hongerstaking. Van de de door de clan Victor Vervloesem met veel getrommel aangekondigde spandoeken tegen de thuiskomst van Marcel, is niets terecht gekomen. Ook de petitieaktie die tegen Marcel gevoerd werd liep uit op en sisser. Over heel Morkhoven en Noorderwijk werden amper twintig handtekeningen rondgehaald.


Van de door de Herentalse burgemeester Jan Peeters via radio en TV met veel getrom aangekondigde ‘verbanning van Marcel Vervloesem uit Morkhoven en de ganse regio Herentals’ is ook niets terecht gekomen. Buren en vrienden hadden de tuin van Marcel en diens woning zelfs opgeknapt tegen zijn thuiskomst van uit het ziekenhuis en de wijkbewoners gaan terug voor Marcel naar de winkel, de apotheek enzovoort.


Blijkbaar hebben velen in de afgelopen jaren begrepen dat er toch iets niet pluis zit met die jarenlange verwijten en betichtingen tegen Marcel Vervloesem. Het zal daarenboven ook niemand ontgaan zijn hoe eenzijdig de vlaamse pers over Marcel en al de problemen berichtte.


Misschien is de volgende uitlating van een wijkbewoonster zeer treffend: “ Wat als zou moeten blijken dat Marcel dan toch onschuldig is, hoe moeten wij dan alles wat deze man is aangedaan en wat er allemaal over hem is geschreven, ooit nog goedmaken “.


Marcel Vervloesem en zijn raadsman zijn de jarenlange betichtingen en verwijten nu grondig beu. Het is de eerste keer dat zij nu zelf de gerechtelijke procedure hebben opgestart en zij op juridisch vlak in de tegenaanval zijn gegaan.


De wijze waarop men zeven jaar lang Marcel door het slijk sleurde en hem schuldig verklaarde zonder proces of een veroordeling was niet langer meer te aanvaarden en had niets menselijks meer.


Gelijk wie die de afgelopen zeven jaar de verslaggeving in de vlaamse media over deze zaak volgde, kan klacht neerleggen tegen Marcel Vervloesem.


De zaak doet veel denken aan de pedofiliezaak Oude Pekela in Nederland waarin via de media klacht na klacht volgde tegen de beklaagden. De zaak draaide tenslotte uit op niets omdat de feiten zich nooit hadden voorgedaan. Laat ons ook denken aan de zaak van het St Pieterscollege etc.


De befaamde advocaat Jef Vermassen verklaarde onlangs nog in de media dat vele aanklachten wegens pedofilie onterecht zijn.


Marcel Vervloesem vindt dat wat er gebeurde en de rol die de media hierbij speelde, gewoonweg niet meer kan en gaat nu met zijn advocaat alle juridische mogelijkheden uitputten die de wetgever toelaat. Het zal tenslotte de rechtbank zijn die hierover zal moeten oordelen in plaats van dat er gedurende zeven jaar een soort lynchpartij tegen Marcel Vervloesem wordt georganiseerd.


Het is spijtig dat journalisten nooit de moed durven opbrengen om ook eens de andere zijde van de medaille te belichten.


H. Mertens


Vzw Werkgroep Morkhoven, Tel .02.537.49.97, Tel. 04.72.844.407
De commentaren zijn gesloten.