01-07-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 70 - Gerecht van Turnhout: 'Marcel Vervloesem is schuldig'

GERECHT TE TURNHOUT: PARTIJDIG 'ONDERZOEK' OM HET 'ONDERZOEK' ROND DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT IN DE DOOFPOT TE KUNNEN STOPPEN

Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven kreeg van de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs die ook het 'onderzoek' voert in de kinderpornozaak Zandvoort, op 28 juni jl. een aangetekende brief waarin stond dat hij op 15 juli e.k. 'ter afsluiting van het onderzoek', voor de Raadkamer van Turnhout moet verschijnen. Het gaat hier om de jongste klachten inzake 'sexueel misbruik' van drie drugsgebruikende 13-jarigen waarvan er twee werden opgepakt voor een gewapende roofoverval.

De voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwerpen gaf een maand geleden de Turnhoutse onderzoeksrechter nog de opdracht om al de door Marcel Vervloesem genoemde personen en getuigen te verhoren en de advocaat-generaal verklaarde dat er 'geen strafbare feiten op de computer van Marcel Vervloesem werden weergevonden'.

Er werd echter niemand verhoord en de computer werd door het gerecht van Turnhout inmiddels nog altijd niet aan Marcel Vervloesem teruggegeven.

Marcel Vervloesem vermoedt dat het gerecht van Turnhout hem op het ogenblik dat hij zich nog in het ziekenhuis bevond, een aangetekende brief stuurde waarin stond dat hij het 'recht had op bijkomende onderzoeken' maar dat deze brief tengevolge van zijn afwezigheid terug naar de afzender werd gestuurd.

Het is duidelijk dat -zoals dit de voorbije jaren het geval was- Turnhout al het mogelijke wil doen om Marcel Vervloesem zonder bijkomende onderzoeken 'schuldig' te verklaren.

Onderzoeksrechter Jacobs had zelfs het lef om in de voornoemde brief van 28 juni jl., aan Marcel Vervloesem te melden dat de Procureur des Konings te Turnhout de voorwaarden gekoppeld aan zijn voorlopige invrijheidsinstelling wilde behouden terwijl er op 15 juli e.k. nog moet gepleit en uitspraak moet worden gedaan in zijn zaak. Met de gerechtelijke procedure houden ze in Turnhout dus ook al geen rekening.

Wat de Turnhoutse Procureur des Konings nu verder met de computer van Marcel Vervloesem gaat doen, blijft een vraagteken. Waarschijnlijk zal hij de computer achterhouden tot Marcel Vervloesem voor de Raadkamer van Turnhout opnieuw 'schuldig' kan verklaard worden. Op die manier kan hij de computer behouden zonder dat hij van een misdrijf kan beschuldigd worden.

Tja,bepaalde rechters staan nu éénmaal boven de wet en mogen van de Belgische gerechtelijke overheid doen wat zij willen. Zij moeten zich toch nooit verantwoorden. Waarom zouden zij dan geen computers achterhouden van personen die zij op voorhand en zonder bijkomende onderzoeken al veroordeeld hebben ?

  

De commentaren zijn gesloten.