30-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 69 - Brief Minister Dewael

Minister Patrick Dewael, Wetstraat 2, 1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Klacht bij Comité P

Ik probeerde herhaaldelijk Mevrouw Jespers in verband met deze zaak te contacteren maar zij is blijkbaar niet meer bereikbaar.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens, Arsenaalstraat 5/14, 2000 Antwerpen, Werkgroep Morkhoven (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

In bijlage: afschrift van mijn schrijven aan Mevrouw Jespers

-------------

Mevrouw Lentle Jespers, Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken P. Dewael, Wetstraat 2, 1000 Brussel

Geachte Mevrouw Jespers,

Betreft: brief dd. 12/6/2005 - Onderzoek Comité P

Hebt u mijn schrijven inmiddels aan Minister Dewael overgemaakt ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Arsenaalstraat 5/14, 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

(PS. De Heer Grauwels, de Herentalse rechercheur die mij telefoneerde voor een verhoor, blijkt één van de Herentalse rechercheurs te zijn waartegen ik een klacht indiende bij het Comité P. Zijn telefoontje kwam er vlak nadat Walter Peeters van het Comité P mijn klacht afgewezen had. Dergelijke praktijken zijn onaanvaardbaar.)

De commentaren zijn gesloten.