29-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 68 - Brief Minister Dewael

Politiediensten worden door de minister wel 'hervormd' maar klachten bij het Comité P over de werking van politiediensten worden niet onderzocht

De: Morkhoven - Date: 29 juin 2005 16:33:45 - À: Lentle.Jespers@ibz.fgov.be - Cc: jos.bouveroux@vrt.be, nora.cassiers@abvv.be, bart.brinckman@standaard.be, rcapiot@concentra.be, marc.ceulemans1@planetinternet.be, redactie@belga.be, jp.bombaerts@echonet.be, erika.claessens@antwerpen.be, antwerpen@belga.be, dcastrel@concentra.be - Objet: Onderzoek Comité P

Mevrouw Lentle Jespers, Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken P. Dewael, Wetstraat 2, 1000 Brussel

Geachte Mevrouw Jespers,

Betreft: brief dd. 12/6/2005 - Onderzoek Comité P

Hebt u mijn schrijven inmiddels aan Minister Dewael overgemaakt ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Arsenaalstraat 5/14, 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

  

De commentaren zijn gesloten.