27-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 63 - Turnhoutse rechter was verantwoordelijk

Onderzoeksrechter te Turnhout was verantwoordelijk voor de opsluiting van Marcel Vervloesem

De Werkgroep Morkhoven geraakt er meer en meer van overtuigd dat onderzoeksrechter Jacobs te Turnhout een actieve rol heeft gespeeld inzake de recente klachten en de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout.

Op de eerste plaats is onderzoeksrechter Jacobs de onderzoeker die het 'onderzoek' voert naar de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort. Hij werd door de Werkgroep Morkhoven regelmatig bekritiseerd omdat de tienduizenden kinderen die op deze cd-roms staan, nooit werden geidentificeerd. De onderzoeksrechter liet na om de producenten en afnemers van de kinderpornofoto's op te sporen en te vervolgen. Datzelfde geldt ook voor de criminelen die de kinderen (en zelfs babys) martelden en verkrachtten.

Toen in april jl. drie 13-jarige knapen die bij een gewapende roofoverval waren betrokken, een klacht wegens 'sexueel misbruik' indienden tegen Marcel Vervloesem, leidde onderzoeksrechter Jacobs opnieuw het 'onderzoek'. Hij hield echter geen rekening met bepaalde gegevens en gaf opdracht aan de rechercheurs van de politie te Herentals om enkel de klachten tegen Marcel Vervloesem te noteren. Getuigen in deze zaak mochten niet verhoord worden. Op die manier blokkeerde hij het onderzoek en zorgde hij ervoor dat Marcel Vervloesem wekenlang opgesloten bleef in de gevangenis van Turnhout.

Toen de hongerstaking van Marcel Vervloesem een tragische wending begon te nemen, bezocht onderzoeksrechter Jacobs, Marcel Vervloesem op de ziekenafdeling van de gevangenis te Brugge en en zou hij volgens Marcel Vervloesem geprobeerd hebben om het inzake de cd-roms Zandvoort, op een akkoordje met hem te gooien. De gevangenisdokter van Turnhout van zijn kant zei dat 'bepaalde elementen' hem verhinderd hadden om Marcel Vervloesem zo snel mogelijk naar de ziekenafdeling van de gevangenis te Brugge te laten overbrengen.

De voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwerpen stelde een maand geleden bij de vrijlating van Marcel Vervloesem dat al de door Marcel Vervloesem genoemde personen moesten verhoord worden en de advocaat-generaal zei dat er 'geen strafbare feiten op de computer van Marcel Vervloesem werden weergevonden'. Het gerechtelijk dossier werd daarop terug naar Turnhout gestuurd. Er werd echter niemand verhoord en de computer werd, zelfs na het schrijven van Vervloesem's advocaat, niet aan Marcel Vervloesem teruggeven.

Rekening houdende met het feit dat onderzoeksrechter Jacobs na de vrijlating van Marcel Vervloesem, in nauwe schoentjes staat wat het onderzoek naar de cd-roms Zandvoort betreft en rekening houdende met het feit dat onderzoeksrechter Jacobs bij de recente klachten tegen Marcel Vervloesem, het onderzoek blokkeerde, lijkt het logisch dat hij ook verantwoordelijk is voor het feit dat er geen gevolg wordt gegeven aan de opdracht van de Voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen.

Ter herinnering mag misschien nog eens gezegd worden dat Marcel Vervloesem drie dagen nadat hij een aangetekende brief naar de Procureur des Konings te Turnhout schreef, werd aangeklaagd voor 'sexueel misbruik'. Op de brief waarin gevraagd werd hoe het nu stond met het 'onderzoek' inzake de cd-roms Zandvoort en met de zaak rond de magistraat waarin hij reeds 2 jaar geleden een 'onderzoek' beloofde, kwam geen antwoord.

Het gerecht van Turnhout handelt echter niet alleen en weet zich gesteund door Justitieminister Onkelinx die enkele weken geleden weigerde te antwoorden op de parlementaire vraag van senator Zoè Genot (Ecolo) inzake de stand van zaken in het onderzoek naar de cd-roms Zandvoort.


Objet: Rép : Onwettelijke inbeslagname computer

Geachte heer,

Slachtoffers van misdrijven kunnen terecht bij de diensten voor slachtofferhulp. U vindt alle adressen op onze website. De Vlaamse overheid subsidieert deze voorzieningen. De Vlaamse overheid biedt zelf geenrechtstreekse hulp aan slachtoffers.

Verder kan ik u / de heer Vervloesem alleen maar aanraden om een advocaat te raadplegen. Hij / zij kan u adviseren welke (juridische) stappen mogelijk /aangewezen zijn.

Tot slot wijs ik er graag op dat de Vlaamse overheid geen enkele bevoegdheidheeft in het vervolgings- of strafbeleid.

Veel succes.

Met vriendelijke groeten,

Bart Lemmens.

------------------------------------------

Beleidscel Samenleving en Criminaliteit van de Vlaamse Gemeenschap

Markiesgebouw - Kamer 343, Markiesstraat 1, 1000 Brussel

Tel.: 02-553 34 44 - Fax.: 02-553 34 19 (Website: http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/


Morkhoven schreef:

Welzijn en Justitie,

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: Slachtoffer van een misdrijf - Onwettelijke inbeslagname - Aantasting der eerbaarheid

Gezien uw dienst rond 'slachtofferhulp' werkt, verzoek ik om uw tussenkomst in de volgende zaak:

Toen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven een maand geleden voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwerpen verscheen, zei de advocaat-generaal dat er 'geen enkel strafbaar feit op de computer van Marcel Vervloesem werd weergevonden'.

Het gerechtelijk dossier in deze zaak werd daarop terug naar de Procureur des Konings te Turnhout gestuurd.

Marcel Vervloesem kreeg zijn computer evenwel niet terug en het schrijven van zijn advocaat terzake bleef onbeantwoord.

Door de onwettelijke inbeslagname van de computer met het doel om de goede naam van Marcel Vervloesem (en de Werkgroep Morkhoven) te schaden en diens eerbaarheid aan te tasten, stelt de Procureur des Konings te Turnhout een strafbare daad. Marcel Vervloesem is dus het slachtoffer van een misdrijf en het is bijgevolg in die zin dat mijn verzoek moet begrepen worden.

Ter informatie wil ik u nog mededelen dat Marcel Vervloesem door het parket van Turnhout al jarenlang wordt gecriminaliseeerd en vervolgd omdat hij blijft aanklagen dat er geen grondig onderzoek wordt gevoerd inzake de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort .

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens

Werkgroep Morkhoven(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Commentaren

Justitie Turnhout ontvreemde computer
---------- Forwarded message ----------
From: Werkgroep Morkhoven
Date: 14 mai 2008
Subject: Justitie ontvreemdt computer van actievoerder
To: secretariaat@balieturnhout.be, bjb@balieturnhout.be
Cc: redactie-i.telegraaf.nl, ria.jaarsma.tip.nl, janmarijnissen.nl, JStrolenberg, lezersredacteur.pzc.nl, vluchtelingenorganisaties.nl, ivcnijme.nl, ethijs.cdenv.be, annemie.van.de.casteele, hvandenberghe.senaat.cdenv.be, luc.vandenbrande.vlaamsparlement.be, ankevandermeersch.be, vanhauthem.senators.senate.be, patrik.vankrunkelsven.be, vanlerberghe.senators.senate.be, andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement.be, vermist@tros.nl, redactie.telegraaf.nl, redactie.trouw.nl, redactie.volkskrant.nl, redactie.nu.nl, redactie.parool.nl, vlugt.tros.nl, ali.van.der.kolk.tros.nl, cda.publieksvoorlichting.tweedekamer.nl, redactie.elsevier.nl, voorlichtingrechtbank.minjus.nl, nrc.nl, algemeen.linksprotest.nl, alkroon.pzc.nl, bsr.maatschappelijkwerkoss.nl, ttluc.nl, radio.alkmaarlokaal.nl, redactie.vc.wegener.nl, redactie.webwereld.nl, redactie.kerkindenhaag.nl, elt.ad.nl, Patrick.dewael..fgov.be, ddw.belga.be, dezondag.ant.streekkrant.be, dirk.bulkmans.belga.be, chris.denijs.vrt.be, caroline.gennez.s-p-a.be, comitep.be, gvaredactie, klachten.vlaamseombudsdienst.be, kabinet.leterme.vlaanderen.be


Johan Michielsen
Bie Baeyens
Hugo Verhaegen
Annie Rutten

Gerechtshof - Kasteelplein 1
B-2300 Turnhout
België


Geachte,

Betreft: ontvreemding computer Marcel Vervloesem door justitie te Turnhout

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven wacht nu al drie jaar lang op de teruggave van zijn computer die destijds in opdracht van de justitie te Turnhout voor onderzoek in beslag werd genomen.

Alhoewel de rechter op het hof van beroep te Antwerpen destijds zei dat er 'geen bezwarend materiaal op de computer werd weergevonden' en Mter Dominique Defrance, advocaat van Marcel Vervloesem, ons liet weten dat hij de computer had opgevraagd, werd de computer nog altijd niet teruggegeven.

In feite komt dit neer op een ontvreemding.

Marcel Vervloesem heeft voor 100% gelijk als hij weigert om zich een nieuwe computer aan te schaffen. Hij heeft tenslotte een computer !

Het is echter totaal onaanvaardbaar dat het gerecht van Turnhout dat Vervloesem een spreekverbod met de pers oplegde, ook nog eens zijn computer achterhoudt om te vermijden dat hij over het in de doofpot steken van de kinderpornozaak door de Turnhoutse justitie, mails zou versturen en artikels op het Internet zou publiceren.

Ik begrijp dat het gerecht van Turnhout dat met de stilzwijgende
instemming van de minister van justitie en de hogere magistratuur zelfs dossiers en dossierstukken (waaronder tal van ontlastende bewijsstukken en de rapporten van het Comité P) uit het strafbundel van Marcel Vervloesem deed verdwijnen, het een normale zaak vindt dat het zich ook de computer van Vervloesem toeëigent.

Toch sta ik er op dat de computer onmiddellijk aan de rechtmatige eigenaar wordt teruggegeven.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(Ondernemingsnummer: 443 439 537)

Kopie: justitieminister Vandeurzen,

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 14-05-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.