26-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 63 - Antwerpse rechters bespottelijk gemaakt

 

RECHTERS VAN HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN WORDEN BELACHELIJK GEMAAKT (1)

De: Morkhoven <issakaba@kindergarten.be> - Date: 25 juin 2005 10:56:46 - À: christian.leysen@pi.be, bob.hulstaert@stad.antwerpen.be, marinower@skynet.be, Marleen.Segers@stad.antwerpen.be, Claude.Marinower@stad.antwerpen.be, caroline.drieghe@stad.antwerpen.be, gerolf.annemans@deKamer.be, Jan.Penris@stad.antwerpen.be, Tanja.Smit@stad.antwerpen.be, johan.bijttebier@pandora.be, lieve.stallaert@yucom.be, hans_coveliers@hotmail.com, Christel.Crauwels@stad.antwerpen.be, Philip.Heylen@stad.antwerpen.be, Caroline.Drieghe@stad.antwerpen.be, leona.detiege@stad.antwerpen.be, Hans.Coveliers@stad.antwerpen.be, Koenraad.Dillen@stad.antwerpen.be, Dirk.Geldof@stad.antwerpen.be, Christel.Luyckx@stad.antwerpen.be, Freya.Piryns@stad.antwerpen.be, Suzette.Verhoeven@stad.antwerpen.be, Ann.Coolsaet@stad.antwerpen.be, Freddy.Vandekerckhove@stad.antwerpen.be, Youssef.Slassi@stad.antwerpen.be, Johan.Bijttebier@stad.antwerpen.be, Johan.Peeters@stad.antwerpen.be, info@vanbrempt.com, ledy.broeckx@stad.antwerpen.be, Fatima.Bali@stad.antwerpen.be, Christian.Leysen@stad.antwerpen.be, Anneke.Vermeiren@stad.antwerpen.be, patrick.de.roo@vlaanderen.org, Gerolf.Annemans@stad.antwerpen.be, Hugo.Verhelst@stad.antwerpen.be, Paul.Thewissen@sd.antwerpen.be, Marleen.VanOuytsel@stad.antwerpen.be, Ludo.DeRanter@stad.antwerpen.be, Geert.Brouwers@stad.antwerpen.be, Luk.Lemmens@stad.antwerpen.be, Nahima.Lanjri@stad.antwerpen.be, Jan.Claes@stad.antwerpen.be, Louis.Anken@stad.antwerpen.be, Johan.VanBrusselen@stad.antwerpen.be, marleen.vanouytsel@stad.antwerpen.be, Bob.Hulstaert@stad.antwerpen.be, Gilbert.Verstraelen@stad.antwerpen.be, Maurice.VanTongerloo@stad.antwerpen.be, Paul.DeLoose@stad.antwerpen.be, Patrick.DeRoo@stad.antwerpen.be, anseeuw@online.be, stephan.bogaert@stad.antwerpen.be, George.VerEecke@stad.antwerpen.be, koen.dillen@skynet.be, ann.coolsaet@coolsaet-law.be, Rob.Verreycken@stad.antwerpen.be, Hilda.Vienne@stad.antwerpen.be, maurice.vantongerloo@stad.antwerpen.be, Filip.Dewinter@stad.antwerpen.be - Objet: Rechters Hof van Beroep te Antwerpen

Bijna een maand geleden verklaarde de advocaat-generaal (openbare aanklager) op de zitting van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwerpen dat er 'geen strafbare feiten op de computer van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven waren gevonden. Het parket van Turnhout dat nalaat om de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort grondig te onderzoeken, gaf de computer echter niet terug aan Marcel Vervloesem.

De voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen gaf een maand geleden ook het bevel om alle door Marcel Vervloesem genoemde getuigen ter ontlasting te laten verhoren en de genoemde personen te ondervragen. Ook daarvan kwam niets in huis.

Voor het parket van Turnhout zijn de rechters van het Hof van Beroep te Antwerpen dus gewoon een stel idioten, meer niet, en dat laten ze ook duidelijk verstaan.

De pamflettenactie van de Werkgroep Morkhoven is intussen aan haar vierde week toe. De Werkgroep voert om de volgende redenen actie:

1) De tienduizenden kinderen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan, werden nooit geidentificeerd

2) De producenten en afnemers van de kinderporno, werden nooit opgespoord en vervolgd.

3) De criminelen die duidelijk herkenbaar afgebeeld staan en die men kinderen en zelfs babys ziet folteren en verkrachten, werden nooit opgespoord en vervolgd.

4) Het parket van Turnhout deed niets met de lijsten waarop duizenden namen en adressen staan.

5) Het parket van Turnhout doet niets met het materiaal dat zij al jarenlang in haar bezit heeft en vervolgt Marcel Vervloesem om hem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen.

6) De Werkgroep Morkhoven kreeg nog altijd geen antwoord op haar aangetekende brief van 13 april jl. aan de Procureur des Konings te Turnhout. In deze brief vroeg de Werkgroep hoe het nu stond met zijn via de pers beloofde onderzoeken. Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven werd drie dagen na het schrijven van de brief opnieuw aangeklaagd en werd onmiddellijk opgesloten in de gevangenis te Turnhout.

7) Justitieminister Onkelinx wenste geen antwoord te geven op de vraag die Ecolo-senator Zoe Genot haar een tiental dagen geleden opnieuw inzake het onderzoek naar de cd-roms stelde. De minister beweerde dat het een 'individueel geval' betrof terwijl er meer dan 80.000 kinderen en honderden criminelen bij deze zaak zijn betrokken. De doofpotpolitiek waarvoor Onkelinx kiest, is voor de Werkgroep Morkhoven onaanvaardbaar.

8) De Werkgroep Morkhoven wil dat het Comité P een grondig onderzoek instelt naar de handelswijze van twee Herentalse rechercheurs. Door hun manipulerende ondervragingen, het achterhouden van bepaalde gegevens en de weigering van bepaalde getuigen te verhoren, zijn zij immers grotendeels verantwoordelijk voor de valse beschuldigingen en de opsluiting van Marcel Vervloesem.

9) De Werkgroep wil weten wat er gebeurde met de klacht wegens aanranding tegen VICTOR Vervloesem en wil weten waarom de knaap die deze klacht indiende, na een kruisverhoor van 8 uren door de voornoemde rechercheurs, plotseling een klacht wegens 'sexueel misbruik' van ... MARCEL Vervloesem indiende.

10) De Werkgroep wil dat ook Justitie deze zaak grondig onderzoekt en een onderzoek instelt naar de drugshandel die de vader van één van de 13-jarige aanklagers met een lid van de Morkhovense 'Bende van de Rosse Gie' had. De leider en het voornoemd lid van deze bende kloegen Marcel Vervloesem immers in 1998 aan voor 'sexueel misbruik'.

11) De voorzitter van de Kamer van Inbeschuldiging van het Hof van Beroep te Antwerpen stelde dat de voornoemde dossiers rond de klachten wegens 'sexueel misbruik' tegen Marcel Vervloesem, zouden worden samengevoegd en dat alle genoemde personen en ontlastende getuigen zouden verhoord worden. Na 25 dagen werd er echter niemand ondervraagd en geen van de getuigen werd verhoord.

12) De openbare aanklager stelde op dezelfde zitting dat er geen 'enkel strafbaar feit op de computer van Marcel Vervloesem werd gevonden'. Nadat het gerechtelijk dossier terug naar het parket van Turnhout werd gestuurd, zond het parket van Turnhout twee rechercheurs naar Marcel Vervloesem die zich bezorgd afvroegen of er een onderzoek van het Comité P kwam. Marcel Vervloesem wacht al 25 dagen op zijn computer en is verplicht allerlei gerechtelijke instanties te schrijven om zijn computer terug te krijgen. Dit is onwettelijk en kan geinterpreteerd worden als de zoveelste pesterij om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen omtrent het uitblijven van de onderzoeken naar de cd-roms Zandvoort.

13) De Werkgroep Morkhoven wenst dat er een onderzoek wordt opgestart naar de relatie tussen VICTOR Vervloesem die in 1998 met de voornoemde bendeleden de klachten tegen zijn halfbroer Marcel organiseerde en sp.a-kamerlid (tot in 2004 Minister van State) Jan Peeters. Zij vindt het niet normaal dat Victor Vervloesem tijdens de lopende rechtszaken (de klacht wegens aanranding tegen hem, zijn klachten tegen zijn halfbroer Marcel) door Jan Peeters onvoorwaardelijk wordt gesteund. De Werkgroep wijst er op dat zowel Victor Vervloesem als Jan Peeters in het sp.a-bestuur van Herentals zetelen; dat Victor Vervloesem de kiescampagnes van Jan Peeters organiseerde en met Jan Peeters op dezelfde kieslijst stond; dat Victor Vervloesem op het ogenblik van de klacht wegens aanranding die tegen hem werd ingediend, door Jan Peeters tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd; dat Jan Peeters tijdens de recente opsluiting van Marcel Vervloesem via RTV en Radio Regio Kempen verklaarde dat 'Marcel Vervloesem omwille van de goede naam van Morkhoven en Herentals, uit Morkhoven en omstreken moest verbannen worden'; dat de vriendin van Victor Vervloesem en de moeder van de voornoemde bendeleider terzelfdertijd een petitieactie gestart was om Marcel Vervloesem 'uit Morkhoven weg te krijgen'; dat Jan Peeters via de lokale radio en TV zelfs verklaarde dat hij naar 'wettelijke middelen zou zoeken om de Werkgroep Morkhoven waarvan de woordvoerder wegens pedofilie in de cel was gestoken, van het Internet te halen'; dat Jan Peeters als burgemeester van Herentals aan het hoofd staat van de twee Herentalse rechercheurs die met hun 'onderzoek' Marcel Vervloesem in de gevangenis deden terechtkomen; dat Jan Peeters zijn openbare functies klaarblijkelijk misbruikt om persoonlijke en politieke vrienden te steunen. De Werkgroep schreef terzake reeds naar kamerleden en senatoren, naar de Commissie deontologie van de Kamer enz. Zij kreeg geen antwoord. Dergelijke politieke corruptie wordt door de parlementsleden goedgekeurd. De kliek der vrijmetselaars die bereid is om over lijken te gaan, is blijkbaar te sterk.

 

http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De commentaren zijn gesloten.