25-06-05

Slachtoffer van het Vlaamse mediabeleid

Het mediabeleid van de Vlaamse overheid

Uit het bijgaand artikel blijkt dat niet alleen actiegroepen zoals de Werkgroep Morkhoven het slachtoffer zijn van het Vlaamse mediabeleid en de machtsposities van de politiek-economische mediagroepen die alleen maar op winst uit zijn....


De uitzendingen van Radio Centraal (Antwerpen, 106.7 fm) werden van 18 tot en met 23 juni jl. geschorst.

Radio Centraal is een totaal onafhankelijke zender, die dit jaar vijfentwintig jaar bestaat, en die van meet af aan draait zonder reclame-inkomsten.

Vorige zomer werd Radio Centraal door de Vlaamse overheid erkend als "stadszender". Toch kreeg Radio Centraal in het erkenningsdocument slechts een vermogen van 100 watt uitgestraald vermogen (34 watt ingangsvermogen) toegekend. Om technische redenen werd dat vermogen in de zendvergunning dan nog eens teruggebracht naar 14 watt ingangsvermogen (45 watt uitgangsvermogen).

Het bereik van Radio Centraal werd hierdoor beperkt tot nauwelijks een kilometer. Deze beperking creëerde voor Radio Centraal een onwerkbare situatie ; omdat de radio zijn trouwe publiek niet kwijt wilde spelen, is Radio Centraal blijven uitzenden op het theoretische vermogen van 100 watt (34 watt ingangsvermogen). Daarvoor werd Radio Centraal vervolgens formeel beboet.

Ondertussen heeft Radio Centraal zijn vermogen aangepast aan de opgelegde 45 watt (14 watt ingangsvermogen) zonder dat er een oplossing is voor de ontvangstproblemen.

Voor Radio Centraal was deze schorsing het rechtstreekse gevolg van het mediabeleid van de Vlaamse overheid. Daarin staat steeds weer het commerciële voorop, wat ook blijkt uit het nieuwe frequentieplan en uit de vermogens die werden toegekend. Voor de maatschappelijke en culturele waarde van het medium radio voor Vlaanderen is nauwelijks aandacht. Meer nog: het Vlaamse mediabeleid staat haaks op het sociale en culturele beleid van de Vlaamse overheid waarin emancipatie, gelijke kansen, diversiteit, inburgering, sociale mobiliteit, amateurkunsten en ook het jeugd- en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd. Deze cultureel maatschappelijke aspecten rekent Radio centraal van bij zijn oprichting tot zijn kerntaken. Ironisch genoeg scoorde Radio Centraal hiermee ook hoog bij de beoordeling van zijn erkeningsdossier.

Door in 2004 slechts 14 watt vermogen toe te kennen, toont het beleid minachting voor een uniek project van zo'n 200 vrijwilligers die bovendien op individuele basis de radio financieel steunen. Radio Centraal is een democratisch platform dat een instap biedt aan jongeren, holebi's, allochtonen en tal van kunstenaars. Daardoor is Radio Centraal in Antwerpen maar ook in Vlaanderen een uniek project. Daarnaast geldt Radio Centraal als een kweekvijver voor journalisten, deejays, acteurs, comédiens en ander jong talent.

Het Vlaamse mediabeleid zit verstrikt in zijn eigen contradicties. In de decreten over de particuliere radio-omroepen staan pluralisme, diversiteit in het radiolandschap en het lokale karakter van de uitzendingen voorop. Tegelijk ligt momenteel een voorstel klaar dat ketenvorming van tot liefst zestig radio's mogelijk wil maken. Het speelt rechtstreeks in de kaart van commerciële stations die hun muzikale aanbod laten bepalen door marktonderzoek en die hun nieuwsgaring beperkten tot een overeenkomst met een nieuwsleverancier. De meeste programma's van zulke spookzenders worden door de computer aangestuurd en van creativiteit is nauwelijks sprake. Veel van deze stations hebben geen enkele sociaal-culturele meerwaarde.

Wat voor zin heeft het dat de wetgever omwille van de diversiviteit van het medialandschap een duur en ingewikkeld frequentieplan laat ontwikkelen dat vervolgens wordt ingevuld door tientallen zenders die voor meer dan 90% inhoudelijk, vormelijk en zelfs commercieel onderling inwisselbaar zijn? -Reactie: forum.radiocentraal.be 

  

De commentaren zijn gesloten.