20-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 53 - Brief aan Procureur-generaal

GERECHT VAN TURNHOUT BLOKKEERT ALLE ONDERZOEKEN

Op 31.5.2005 antwoordde de openbare aanklager (die Morkhoven-activist Marcel Vervloesem in de gevangenis wilde houden) op de zitting van de Kamer van Inbeschuldigingstelling op het Hof van Beroep te Antwerpen aan één van de rechters dat er 'geen strafbare feiten op de harde schijf van de computer van Marcel Vervloesem waren gevonden'.

In plaats van de computer gewoonweg terug aan Marcel Vervloesem te laten bezorgen, houdt het gerecht van Turnhout de computer echter opzettelijk achter en wordt Marcel Vervloesem verplicht om allerlei gerechtelijke instanties te schrijven om zijn computer terug te krijgen.

Vorige week zakten een paar speurders van het gerecht van Turnhout nog speciaal naar Morkhoven af om te komen polsen of Marcel Vervloesem tevreden was over het 'onderzoek' waarop de zaak rond zijn halfbroer VICTOR Vervloesem die de klachten in 1998 tegen hem organiseerde, werd gevoerd. Van welk 'onderzoek' hier precies sprake is, is niet duidelijk. De speurders maakten zich ook zorgen om een eventueel onderzoek door het Comité P. Aan de computer werd er echter niet gedacht.

Dit is één van de honderden pesterijtjes waarmee men het leven van de herstellende actievoerder onmogelijk probeert te maken.

De voornoemde openbare aanklager zei ook dat hij het parket van Turnhout opdracht zou geven om al de door Marcel Vervloesem genoemde personen op te roepen en te laten getuigen.  Men kan zich afvragen of daarvan werkelijk iets in huis zal komen.

Er werden al zoveel beloftes gedaan maar uiteindelijk draait het altijd op hetzelfde uit: elke klacht tegen Marcel Vervloesem wordt onderzocht terwijl de aanklagers ongemoeid worden gelaten en bescherming genieten.

Zoals reeds gezegd, beloofde de Turnhoutse Procureur in oktober 2003 in een interview met Het Laatste Nieuws ook al dat hij de zaak betreffende de franse magistraat op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en de opmerkelijke tussenkomst van de zopas in ere gestelde Georges Zicot (Zaak Dutroux) in de kinderpornozaak Zandvoort 'zou laten onderzoeken' maar ook daarvan kwam niets in huis.

Jan Boeykens en Marcel Vervloesem vroegen op 13 april 2005 in een aangetekende brief aan Justitieminister Onkelinx en de Procureur te Turnhout hoe het eigenlijk met dit 'onderzoek' stond. Drie dagen later werd Marcel Vervloesem aangeklaagd wegens 'sexueel misbruik' en opgesloten...De Werkgroep Morkhoven wacht het antwoord van de Turnhoutse Procureur nu al meer dan twee maanden tevergeefs af en zoals gewoonlijk schrijft de Vlaamse pers die Marcel Vervloesem jarenlang als 'kindermisbruiker' door het slijk haalde, met geen woord over deze zaak. 'Informeren' noemen ze dat bij de Vlaams pers !

De Internetproblemen waarmee de Werkgroep Morkhoven dagenlang te maken heeft gehad, hebben inmiddels een vervolg gekregen. Op het Internet werken, wordt namelijk op alle mogelijke manieren onmogelijk gemaakt en gezien het gerecht van Turnhout de computer van Marcel Vervloesem opzettelijk achter houdt en waarschijnlijk niet opgezet is met de artikels van de Werkgroep Morkhoven op Internet, is het niet onmogelijk dat zij daar achter zit.

Een andere mogelijkheid is de kennissenkring van sp.a-kamerlid Jan Peeters (waaronder de zopas tot OCMW-raadslid benoemde VICTOR Vervloesem). Enkele weken deelde Jan Peeters via RTV en Radio Regio Kempen immers nog mede dat hij naar 'wettelijke middelen' zou zoeken om de Internetgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen en de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit Morkhoven te verbannen. 'Wettelijke middelen' dus...

En terwijl men de 'kleintjes' onder elkaar ruzie laat maken werkt Child Focus in stilte verder aan het opbouwen van haar machtspositie binnen de Europese Unie. Zolang Marcel Vervloesem verder wordt gepest en het proces blijft lopen, hoeft zij zich niets aan te trekken van de tienduizenden kinderen die zich op de de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort bevinden.

(Foto: gerechtsgebouw te Turnhout)

De commentaren zijn gesloten.