19-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 52 - Brief aan Procureur-generaal

 

Gerecht van Turnhout blokkeert onderzoeken

Een 14-tal dagen geleden antwoordde de openbare aanklager (die Morkhoven-activist Marcel Vervloesem in de gevangenis wilde houden) op de zitting van de Kamer van Inbeschuldigingstelling op het Hof van Beroep te Antwerpen aan één van de rechters dat er 'geen strafbare feiten op de harde schijf van de computer van Marcel Vervloesem waren gevonden'.

In plaats van de computer gewoonweg aan Marcel Vervloesem terug te laten bezorgen, houdt men de computer echter achter en wordt Marcel Vervloesem verplicht om allerlei gerechtelijke instanties te schrijven om zijn computer terug te krijgen. 

Dit is één van de honderden pesterijen waarmee men het leven van de actievoerder onmogelijk probeert te maken.

De voornoemde openbare aanklager zei ook dat hij het parket van Turnhout opdracht zou geven om al de door Marcel Vervloesem genoemde personen op te roepen en te laten getuigen.  Zal daarvan werkelijk iets in huis komen ?

De Turnhoutse Procureur beloofde immers een tweetal jaren geleden in een interview met Het Laatste Nieuws dat hij de zaak betreffende de franse magistraat op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en de tussenkomst van de zopas in ere gestelde Georges Zicot (Zaak Dutroux) 'zou laten onderzoeken'.

Ook daarvan kwam niets in huis. Jan Boeykens en Marcel Vervloesem vroegen op 13 april 2005 in een aangetekende brief aan Justitieminister Onkelinx en de Procureur te Turnhout hoe het eigenlijk stond met dit 'onderzoek'.

Drie dagen later werd Marcel Vervloesem aangeklaagd door 13-jarige jongeren die niet alleen betrokken waren bij een gewapende roofoverval maar die ook samen met een lid van de Morkhovense 'Bende van Rosse Gie' drugs gingen kopen in Nederland.  Verschillende leden van deze bende verklaarden in 1998 onder leiding van Marcel Vervloesem's halfbroer VICTOR Vervloesem dat ze allen door Marcel Vervloesem 'in hun jeugd sexueel misbruikt' werden.  De voornoemde brief werd nog altijd niet door de Turnhoutse Procureur beantwoord.

Het gerecht van Turnhout wil Marcel Vervloesem alleen maar blijven pesten, aanklagen en vervolgen totdat zij het 'onderzoek' naar de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort waarop tienduizenden foto's van kinderen staan (88.539) in de doofpot kan stoppen.  En zij wordt daarin klaarblijkelijk gesteund door Justitieminister die enkele dagen geleden weigerde te antwoorden op de vragen van senator Zoè Genot inzake het door Turnhout gevoerde 'onderzoek' naar het kinderpornonetwerk Zandvoort.

(Foto: gerechtsgebouw te Turnhout)


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De commentaren zijn gesloten.