17-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 45 - Dagelijkse pesterijen

De: Morkhoven & Croÿ - Date: 17 juin 2005 16:10:03 - À: Jos.Bex@vlaamsparlement.be, Anny.DeMaght-Aelbrecht@vlaamsparlement.be, Dominique.Guns@vlaamsparlement.be, Gisele.Gardeyn-Debever@vlaamsparlement.be, Herman.Lauwers@vlaamsparlement.be, Sonja.Becq@vlaamsparlement.be, Patrick.Lachaert@vlaamsparlement.be, Johan.Demol@vlaamsparlement.be, Johan.deRoo@vlaamsparlement.be, Ludwig.Caluwe@vlaamsparlement.be, Boudewijn.Laloo@vlaamsparlement.be, Herman.deReuse@vlaamsparlement.be, Eloi.Glorieux@vlaamsparlement.be, Koen.Helsen@vlaamsparlement.be, Julien.Demeulenaere@vlaamsparlement.be, Veerle.Declercq@vlaamsparlement.be, Brigitte.Grouwels@vlaamsparlement.be, Louis.Bril@vlaamsparlement.be, Jos.deMeyer@vlaamsparlement.be, Jos.Geysels@vlaamsparlement.be, Patrick.Hostekint@vlaamsparlement.be, Ann.deMartelaer@vlaamsparlement.be, Filip.Dewinter@vlaamsparlement.be, Vera.Dua@vlaamsparlement.be, Gerald.Kindermans@vlaamsparlement.be, Julien.Librecht@vlaamsparlement.be, Marcel.Logist@vlaamsparlement.be, Jacky.Maes@vlaamsparlement.be, Chokri.Mahassine@vlaamsparlement.be, Johan.Malcorps@vlaamsparlement.be, Jacques.Devolder@vlaamsparlement.be, Jaak.Gabriels@vlaamsparlement.be, Norbert.deBatselier@vlaamsparlement.be, Andre.Denys@vlaamsparlement.be, Jan.Laurys@vlaamsparlement.be, Veerle.Heeren@vlaamsparlement.be, Bart.deSmet@vlaamsparlement.be, Wivina.Demeester-De.Meyer@vlaamsparlement.be, Mathieu.Boutsen@vlaamsparlement.be, Karlos.Callens@vlaamsparlement.be, Peter.Gysbrechts@vlaamsparlement.be, Marc.Cordeel@vlaamsparlement.be, Marijke.Dillen@vlaamsparlement.be, Jean.Geraerts@vlaamsparlement.be, Jan.Loones@vlaamsparlement.be, Claudine.deSchepper@vlaamsparlement.be, Wilfried.Aers@vlaamsparlement.be, Peter.deRidder@vlaamsparlement.be, Carl.Decaluwe@vlaamsparlement.be, Carlo.Daelman·@vlaamsparlement.be, Dominiek.Lootens-Stael@vlaamsparlement.be, Dirk.Holemans@vlaamsparlement.be, A.E.Bogaert@vlaamsparlement.be, Jozef.Browaeys@vlaamsparlement.be, Pieter.Huybrechts@vlaamsparlement.be, Dirk.deCock@vlaamsparlement.be, Niki.deGryze@vlaamsparlement.be, Margriet.Hermans@vlaamsparlement.be, Frans.deCock@vlaamsparlement.be, Hilde.deLobel@vlaamsparlement.be - Objet: Werkgroep Morkhoven: geboycot op Internet

MSN-groepen Werkgroep Morkhoven en Fondation Princesse de Croÿ worden geboycot

Na de pamflettenacties die de Werkgroep Morkhoven te Herentals voerde, blijken de foto's op http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven en een deel van de foto's op http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY (ondermeer de foto's in verband met de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort), voortdurend onvindbaar te zijn. Bepaalde berichten kunnen niet meer gelezen worden en verschillende mensen klagen er over dat zij de groep 'Werkgroep Morkhoven' op Internet, zelfs niet meer kunnen bezoeken.

Deze problemen hebben waarschijnlijk met de volgende zaken te maken:

1 Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven werd al verschillende malen door de federale politie en on opdracht van de onderzoeksrechter te Turnhout van Turnhout ondervraagd omtrent de Morkhoven Internet-groep. De federale politie stelde hem vragen over de teksten, over de foto's, over de redactie van de groep enz. Het was duidelijk dat het gerecht van Turnhout hem (zoals dat ook al gebeurde voor de foto's op de Nederlandse website 'Zoeklicht') hem verantwoordelijk wilde stellen voor de publicaties van de foto's en teksten en hem op die manier opnieuw wilde aanklagen en verder wilde criminaliseren. De federale politie 'observeert' de Internet-groep nu al bijna twee jaar. Van alle teksten worden er copies genomen. Het gerecht van Turnhout zit immers verveeld met de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort die zij al jarenlang grondig belooft te onderzoeken.  Onderzoeksrechter Jacobs die de jongste klachten inzake 'sexueel misbruik' tegen Marcel Vervloesem liet 'onderzoeken', is ook de onderzoeksrechter is die de cd-roms Zandvoort moet onderzoeken. Men mag aannemen dat de man erg verveeld zit met de voortdurende publicaties van de Werkgroep Morkhoven via het Internet.

2 Het laten sluiten van de Internet-groep is ook de bedoeling van Jan Peeters, sp.a-kamerlid en burgemeester van Herentals. Jan Peeters staat als burgemeester aan het hoofd van de Herentalse federale politie die de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem 'onderzocht' hetgeen tot zijn opsluiting in de gevangenis te Turnhout leidde.  Maar er is meer ...  Jan Peeters is een politieke collega van VICTOR Vervloesem (sp.a-bestuur Herentals) die zijn halfbroer Marcel in 1998 en op het hoogtepunt van de Zandvoortzaak, via de Gazet van Anwerpen voor het eerst van 'sadomasochistische folteringen en verkrachtingen' beschuldigde waarvan hij  20 jaar geleden het slachtoffer beweerde te zijn geweest. Victor Vervloesem organiseerde ook alle klachten en de persconferenties rond het zogenaamde 20 jaar oude 'sexuele misbruik' van zijn halfbroer. Het is VICTOR Vervloesem die door één van de jongste aanklagers van Marcel Vervloesem van aanrading werd beschuldigd maar na een 8 uren durend kruisverhoor door de Herentalse rechercheurs die onder de hoede staan van Jan Peeters, trok de betrokken knaap zijn  klacht tegen VICTOR Vervloesem weer  in en diende hij vervolgens klacht in tegen .. Morkhovenactivist Marcel Vervloesem. Dank zij Jan Peeters werd VICTOR Vervloesem op het ogenblik van de voornoemde klacht wegens aanranding, tot bestuurslid van het OCMW-Herentals benoemd.  Het is dus geen toeval dat Jan Peeters die met VICTOR Vervloesem zelfs op eenzelfde kieslijst stond, onlangs via de lokale televisie- en radiozender mededeelde dat hij 'naar wettelijke middelen zoekt om de Morkhoven-groep van het Internet te halen'.

De Werkgroep Morkhoven heeft bij verschillende instanties klacht ingediend en richtte zich ondermeer tot de Computer Crime Unit van de federale politie.

Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven - Fight paedophile networks - Press organ - www.kindergarten.be - www.morkhoven.org - 10 rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgium - Tel **32.(0)2.5374997 - sos@kindergarten.be - Assistance aux personnes en danger: http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY - Forum: http://groups.msn.com/ISSAKABA - Réseau Zandvoort/Netwerk Zandvoort: http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven

De commentaren zijn gesloten.