17-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 44 - Justitieminister De Clerck en sp.a-kamerlid Jan Peeters

 

Justitieminister De Clerck en kinderpornonetwerken: 'Wij hielden onze ogen gesloten' 

Op 28.7.1998 verscheen er in Het Laatste Nieuws dat nu met geen woord meer spreekt over de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort, een artikel waarin stond dat de toenmalige Belgische minister van Justitie Stefaan De Clerck, aan zijn Nederlandse collega Justitieminister Sorgdrager inzake kinderpornobestrijding gezegd had dat men 'de burger ernstig moest nemen zoniet zou de burger (Werkgroep Morkhoven) de rol van politie en justitie steeds meer en meer overnemen'. 
 
Enkele maanden nadat Justitieminister De Clerck het bestaan van de kinderpornonetwerken had erkend en in zekere zin zijn waardering uitsprak voor het werk van de Werkgroep Morkhoven, werd Marcel Vervloesem op een professioneel voorbereide manier door zijn halfbroer VICTOR en een 9-tal bevriende bendeleden, via Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad, van 'sexueel misbruik' beschuldigd.  Het Laatste Nieuws en de commerciële zender VTM namen, alsof het afgesproken werk was, de verhalen over zogenaamde sadomasochistische folteringen en verkrachtigen door Marcel Vervloesem, over en projecteerde ze als waar gebeurde feiten in de huiskamer van de brave Vlaamse burger die alles geloofde wat de pers hem voorschotelde. Vervolgens dienden Victor Vervloesem en zijn kameraden klacht in bij het parket van Turnhout dat gretig toehapte omdat het tengevolge van haar voortdurende ontkenningen en het plotseling opduiken van de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort, zwaar onder druk stond van de internationale pers. Victor Vervloesem en zijn kameraden kwamen allemaal toevallig bij dezelfde advocate terecht alsof die er op voorhand voor betaald was geweest.
 
Inmiddels blijkt dat VICTOR Vervloesem, als bestuurslid van de sp.a-Herentals, al jarenlang op de politieke steun kan rekenen van het politieke zwaargewicht Jan Peeters (ex-Minister van State, sp.a-kamerlid, burgemeester van Herentals) en dat hij zich dank zij dit belangrijke contact zopas tot bestuurslid van het OCMW te Herentals kon laten benoemen.
Jan Peeters lanceerde tijdens de hongerstaking van Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout, via de lokale televisiezender RTV en Radio Regio Kempen (en op dezelfde wijze als VICTOR Vervloesem met zijn klachten in 1998) zelfs een oproep om Marcel Vervloesem 'uit Morkhoven te verbannen omdat hij de goede naam van Morkhoven en Herentals aantast'.  Voorts kondigde hij aan dat hij naar 'wettelijke middelen zoekt om de MSN-groep van de Werkgroep Morkhoven, wiens woordvoerder wegens pedofilie in de gevangenis zit, van het Internet te halen'. Duidelijker kan het niet.
 
Intussen staat ook vast dat de recente beschuldigingen waarvan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem het slachtoffer werd, volgden op een 'onderzoek' van twee rechercheurs van de politie te Herentals, waarvan Jan Peeters als burgemeester de baas is. De Werkgroep Morkhoven diende bij het Comité P,  het parlementaire orgaan dat in 1991 werd opgericht om de werking van de politie te controleren en klachten te onderzoeken, een klacht in tegen de handelswijze van beide rechercheurs maar heeft de indruk dat die klacht vanuit politieke middens geblokkeerd wordt. De klacht is nochthans zeer belangrijk omdat de rechercheurs van een aantal feiten zeer goed op de hoogte waren terwijl zij er tijdens hun 'onderzoek' geen rekening mee hielden. De aanhouding en opsluiting van Marcel Vervloesem was immers niet nodig geweest indien zij met deze elementen rekening hadden gehouden.  
Verder maken de volgende elementen deel van deze klacht:
  1. Eén van de jongste aanklagers trok zijn klacht wegens aanranding die hij samen met zijn vader tegen VICTOR Vervloesem indiende, na een 8 uur durend kruisverhoor van beide rechercheurs, weer in en beschuldigde vervolgens ... MARCEL Vervloesem van 'sexueel misbruik' en 'sadomasochistische folteringen'. 
  2. De Herentalse rechercheurs wilden een aantal getuigen in de zaak Vervloesem niet verhoren 'omdat de Turnhoutse onderzoeksrechter hen bevolen had om enkel nota te nemen van de klachten tegen Marcel Vervloesem'.
  3. De rechercheurs zouden ondermeer geweten hebben dat de vader van één van de 13-jarige aanklagers drugs kocht van een lid van de Morkhovense 'Bende van de Rosse Gie' en die aan zijn zoon doorgaf. 
  4. Eén van de rechercheurs contacteerde Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven voor een verhoor nadat de MSN-groep Werkgroep Morkhoven melding maakte van de klacht bij het Comité P.  Aan raadsman Walter Peeters van het Comité P werd medegedeeld dat dit deontologisch gezien onaanvaardbaar is en het de indruk geeft dat men de zaak wil toedekken. 

De Vlaamse pers heeft geen enkele onderzoeksjournalist die al deze zaken in vraag durft te stellen en zij blijkt in dergelijke situaties alleen de berichtjes van het persagentschap BELGA te mogen overnemen.  

Binnen Justitie daarentegen zijn er ongetwijfeld magistraten die de onafhankelijkheid van het gerecht vooropstellen en dergelijke zaken willen onderzoeken. Doordat magistraten volledig onderworpen zijn aan het systeem van politieke benoemingen, is er echter geen enkele magistraat die daarvoor zijn carrière op het spel wil zetten. 

 

Justitieminister De Clerck in 1998:

"Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven"

 

 

De commentaren zijn gesloten.