12-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 34 - Werkgroep Morkhoven voert actie

 

 De eerste week actie van de Werkgroep Morkhoven zit er op.

Eén dezer dagen zoekt de Werkgroep Morkhoven actie te gaan voeren in Herentals.

Zij vindt dat de inwoners van Herentals op de hoogte moeten worden gesteld van de manier waarop haar burgemeester, sp.a-kamerlid Jan Peeters, politieke steun verleent aan Victor Vervloesem, de man die zijn halfbroer Marcel Vervloesem in 1998 van 'sadomasochistische folteringen' en 'verkrachtingen' beschuldigde en die een paar maanden geleden dank zij de tussenkomst van enkele Herentalse politierechercheurs en de benoeming tot bestuursraadslid van het OCMW-Herentals aan een onderzoek tengevolge van een klacht wegens aanranding wist te ontsnappen.

De indiener van de klacht, de 14-jarige Nick C., trok zijn klacht tegen Victor Vervloesem na een 8 uren durende ondervraging door de twee voornoemde rechercheurs weer terug in en diende vervolgens een klacht in tegen ... MARCEL Vervloesem.

In bijlage: een artikeltje over de politieke situatie in Herentals.


HERENTALS

Coalitie: SP (10), VLD (4) en Agalev (2)

Burgemeester
Jan Peeters, SP, volksvertegenwoordiger
financiën, politie, communicatie

Schepenen
Guy Paulis, VLD, adviseur
personeel, middenstand, informatica
Kris Peeters, Agalev, verkeersdeskundige
milieu, mobiliteit, bibliotheek
Fons Vercalsteren, SP, ambtenaar, Noorderwijk
openbare werken, ruimtelijke ordening
Wies Verheyden, SP, kinesist
sport, toerisme, bevolking
Roger Van Nuffel, VLD, handelaar, Morkhoven
cultuur, jeugd, landbouw,
Anne-Mie Hendrickx, SP, lerares
sociale zaken, huisvesting, OCMW

Erik Vervoort ziet liever oplossing voor leegstand dan megaprojecten

Erik Vervoort zetelt onverwacht voor Agalev in de Herentalse gemeenteraad. Als derde op de lijst moest hij alleen opdraven als er een extra zetel was, schreven de partijplannen. De Witte haalde zo veel voorkeurstemmen dat hij een plekje opschoof. Hij is het tweede groene raadslid naast schepen Kris Peeters. En even onverwacht: niet als criticus in de oppositie, maar als lid van de coalitie.

Naam: Vervoort
Voornaam: Erik
Geboortedatum: 27-6-1964
Gezinssituatie: gehuwd met Ans Van Giel, vader van tweeling Lieza en Stan (4)
Beroep: begeleider BosKat (bosbouwer)
Partij: Agalev
Motto: klein maar meer

VERVOORT

Erik Vervoort is aan de slag met zijn zaagmachine en ladder. Hij is bosbouwer én Agalev-gemeenteraadslid in Herentals. Foto Raymond Lemmens

Gazet van Antwerpen: Je was nieuw in de politiek en bijna schepen? Erik Vervoort: Ik dacht onverkiesbaar te zijn. Dan volgde die uitslag. Enerzijds is het plezant te weten dat 265 kiezers in je geloven. Aan de andere kant vond ik het heel erg voor partijgenoot Ivo Briers. Die trok al zo lang de kar en viel uit de boot. Het scheelde inderdaad niet veel of ik haalde de meeste stemmen voor Agalev, en dan had ik zelfs schepen kunnen zijn.
  Was de politiek als nieuweling een vreemde ervaring? Ik was stomverbaasd die eerste uren na de verkiezingen. Wie komt er aan de macht? Welke coalitie wordt er gevormd? Dat spel ging zo ver, dat we door auto's met CVP'ers werden achtervolgd in de hoop iets te regelen. Toen de ploeg was gevormd, hoorde ik er meteen bij. Omdat Agalev een kleine fractie is, zat ik als gewoon raadslid mee aan tafel bij de opmaak van de beleidsnota. Dat was hét moment om wat groene accenten te plaatsen.
Sommigen hadden van de Witte meer animo verwacht tijdens de raad.
Bij de eedaflegging had ik iets speciaals in mijn hoofd. Ik ken burgemeester Jan Peeters sinds onze padvinderstijd. Maar toen het moment aanbrak, was ik zo zenuwachtig dat van de voorgenomen scoutsgroet niets in huis kwam. Geen show dus, en dat is zo gebleven. Het eerste jaar is een leerschool. Alleen al de duizenden bladzijden papier die de gemeentebode hier aflevert! Ik maakte boven een rek leeg voor de gemeentedossiers. Dat stort bijna in. Als ik één ding leerde: alles doorgronden is onmogelijk. Ik wil me toespitsen op kernpunten.
Uit het groene gedachtengoed?
Niet noodzakelijk. Veilig verkeer voor de zwakke weggebruiker blijft een stokpaardje. Net zoals mijn idee van een speelbos aan de gedempte vaart. Sommigen denken dan aan een soort park. Dat is niet wat de jeugd nodig heeft. Kinderen en jongeren moeten kunnen brakken: in bomen klimmen, putten graven. Daar ga ik op toekijken. Voor de rest zou ik mijn visie kunnen samenvatten als "meer en klein".
Mag het concreter, meneer de politicus?
Herentals telt genoeg megaprojecten zoals het Netepark, de nieuwe bieb. Ik hou mijn hart vast wanneer ik hoor over een grote podiumzaal achter 't Schaliken en bijbehorend een Grand Café. Wat is daarvan de toegevoegde waarde voor het Herentalse verenigingsleven? En wie zit te wachten op een Grand Café? Op de Markt zijn cafés genoeg.
    Laat ons nadenken hoe we van zaal 't Hof een bruikbare zaal kunnen maken. En restaureer stadsbrouwerij 't Schaliken zoals die er staat. Zonder tralala. Doe liever iets aan de leegstand en de inbreiding van de stadskern. In Herentals staat verspreid over de stad een hele wijk leeg. Toen ik dat tijdens een misplaatste discussie over beleggingen aankaartte in de bouwmaatschappij, vielen alle monden daar open.
Je amuseert je wel.
Jammer dat mijn hobby's lijden onder de politiek. Jarenlang waren de activiteiten van de natuurgidsen mijn lange leven. Dat staat op een laag pitje. Zoals ook de reismicrobe is verzwakt. Ik wou nu in Patagonië zitten. Toen dat plan ter ore kwam van de burgemeester, kreeg ik een standje. De Witte op reis terwijl er in Herentals gestemd moest worden over de begroting. Met een krappe meerderheid van één zetel? Dus bleef ik thuis. A propos: ik ga ook veel minder naar mijn stamcafé 't Kroegske.
Maar dan weer meer naar De Zalm. Een goed evenwicht, zodat we mogen besluiten dat de politiek je over het algemeen niet is tegengevallen?
 Wat tegenviel, was de bestuursstijl. Ik verwachtte dat de debatten op de gemeenteraden anders zouden verlopen dan vroeger. Op dat punt hebben we weinig veranderd. Maar ik probeer te aanvaarden dat dit blijkbaar eigen is aan politiek. Maar de politiek bevalt me wel. Als ik eerder had geweten hoe simpel het werkt, was ik er vroeger mee begonnen. Toch ligt mijn keuze voor de toekomst niet vast. Ik nam me steeds voor om rond mijn veertigste nog eens een plooi te geven aan mijn leven. Daar zouden een schepenmandaat en deelname aan de eigenlijke macht in kunnen passen. Maar even goed ligt er iets klaar buiten de politiek.

Paul Vleugels: "Er is weinig veranderd"

VLEUGELSPaul Vleugels is al veertien jaar voorzitter van de Noorderwijkse gemeenschapsraad. Dat is een officiële adviesraad die het Herentalse beleid geregeld adviezen geeft of voorstellen doet. Vleugels versleet al drie schepencolleges en is dus goed geplaatst om nummer vier te evalueren.
    "Eerst en vooral moet duidelijk zijn dat leden van de gemeenschapsraad niet politiek actief mogen zijn", zegt Vleugels. "Ik spreek me dus ook liever niet uit over partij X of Y." Voor Vleugels heeft de politieke aardverschuiving in Herentals in de deelgemeente Noorderwijk weinig effect gehad. "Er is weinig veranderd. Niet in negatieve, maar ook niet in positieve zin. Wij hebben de indruk dat de deelgemeenten vroeger en nu niet de interesse krijgen die ze verdienen. Er is een goede samenwerking met het schepencollege, net zoals vroeger. Maar verder dan de klassieke zaken gaat die niet."
    Paul Vleugels vindt dat van de veelbesproken vernieuwing zeker in Noorderwijk nog niet veel te merken valt. "De oude en delicate dossiers van dit dorp blijven ook nu weer liggen. De toekomst van kamp A bijvoorbeeld, en de afwerking van de Ring. Zeker voor kamp A is dat verontrustend. Daar dreigt een mooi natuurgebied voor de bewoners verloren te gaan. En een bestuur dat echt vernieuwend wil zijn, zou zich ook met de heel delicate zaken, zoals de sporthal en het parochiecentrum, moeten durven inlaten. En waarom geen inspraakvergadering over de algemene noden van Noorderwijk?"

(foto linksboven: Jan Peeters)


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


Commentaren

Victor Vervloesem: opnieuw op Sp.a-kieslijst Victor Vervloesem klaagde zijn halfbroer de Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem in 1998 aan wegens 'sadistische folteringen' waarvan hij 20 jaar geleden zogezegd het slachtoffer werd. Hij deed dit met 9 criminelen waarvan het grootste gedeelte thans wegens diefstallen, inbraken en gewapende roofovervallen achter de tralies zit.

Toen Victor zelf aangeklaagd werd wegens zedenfeiten met minderjarigen en hij van een Turnhoutse strafrechter een leugendetectortest moest ondergaan, werd Morkhovenaktivist Marcel Vervloesem door 3 minderjarigen waarvan er 2 wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zitten, plotseling opnieuw van 'sadistische folteringen' beschuldigd (april 2005).

Victor die in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt kan al jarenlang op de onvoorwaardelijke steun rekenen van zijn vriend, Sp.a-kamerlid Jan Peeters.

Victor werd vorig jaar (op het moment dat hij een leugendetectortest diende te ondergaan waarvoor hij door de Turnhoutse Procureur Van Der Flaas nooit opgeroepen werd) tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd.

Het Proces-Verbaal dat de Herentalse politie van de klacht van de minderjarige tegen hem opmaakte, verdween.

Victor Vervloesem staat nu samen met Jan Peeters die ook burgemeester is van Herentals en aan het hoofd staat van de Herentalse politie, op de Sp.a-kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.

Gepost door: Boeykens | 20-06-06

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.