10-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 27 - Betrokkenheid van de sp.a

Mark Elchardus, huis-ideoloog van de SP.a, over 'de media'

Uit de voorgaande berichten blijkt op welke wijze SP.a-kamerlid (ex-Minister van State) Jan Peeters de media gebruikte om het schandaal rond SP.a-bestuurslid Victor Vervloesem die in 1998 de klachten inzake 'sexueel misbruik' tegen zijn halfbroer Marcel organiseerde, in de doofpot te steken. In de praktijk gebruiken belangrijke SP.a-politici de media dus gewoon om het publiek te misleiden en actievoerders te criminaliseren.

5 juni 2005 - Mark Elchardus, de huisideoloog van de SP.a, schrijft niet alleen regelmatig columns voor Knack, hij werd afgelopen week in het blad geïnterviewd door Joël De Ceulaer. Enkele uitspraken van Elchardus over de media vind ik ronduit verontrustend. Elchardus, die zichzelf links-conservatief noemt, vindt namelijk dat de media moeten meewerken om de maatschappij vorm te geven in de zin zoals de politiek dat graag zou hebben. Na het onderwijs en de sociale zekerheid, moeten ook de media ten dienste gesteld worden van de maakbaarheid van de samenleving en van de mens.

Letterlijk: We weten dat het denken en voelen van mensen mee afhankelijk is van het welvaartsniveau, het gezin waarin ze opgroeien, het onderwijs dat ze krijgen, de media die ze gebruiken... Al die factoren hebben een invloed op de ideeën, en dus op het handelen van de mens. Dat opent met andere woorden nog altijd mogelijkheden voor de maakbaarheid van de samenleving, en zelfs een beetje voor de boetseerbaarheid van de mens. [...]

Maar het is een vraag die we wel eens ernstig moeten stellen: hoe gaan we de media onder democratische controle brengen? Ik vergelijk dat graag met het fabriekssysteem in de negentiende eeuw. Toen dat systeem opkwam, zag een aantal mensen de verschrikkelijke gevolgen. Wie daarop reageerde door de machines te vernielen, beging een historische vergissing. Wie daarop reageerde door het systeem te reglementeren, heeft er mede voor gezorgd dat het een bron van welvaart is geworden. Ik denk dat we op die manier eens moeten nadenken over de media. [...]

Ik hoor wel dat mensen in de media zelf óók zeggen dat we moeten durven praten over de persvrijheid, bijvoorbeeld. Maar dat is een zeer delicaat onderwerp, dus het moet een zeer genuanceerd debat worden. Kijk, eigenlijk hebben we tot dusver nog maar twee mechanismen ontdekt om iets te doen aan die maakbaarheid van de samenleving: de sociale zekerheid en het onderwijs. We hebben ooit zelfs gedacht dat allerlei problemen met een klein beetje onderwijs al opgelost zouden zijn: antidemocratische gevoelens, onverdraagzaamheid, enzovoort. Maar zo simpel is het niet. Nu brengen mensen in de loop van hun leven meer tijd voor de televisie door dan ze ooit op school gezeten hebben. Dus misschien zijn de media, naast het onderwijs en uiteraard het verenigingsleven, wel bijzonder geschikt om te doen wat we verwachten. En wát verwachten we? Wel, dat moeten we onomwonden durven formuleren: mensen worden sowieso beïnvloed, en we zouden willen dat die invloed in een richting gaat die we als gemeenschap aanvaardbaar en wenselijk achten.

De dag dat Elchardus zijn zin krijgt, de dag dat de rol van de media erin bestaat om de mensen te beïnvloeden in de zin zoals een democratische meerderheid dat beslist heeft, is het gedaan met de persvrijheid. De media zullen dan namelijk niet langer de standpunten van een democratische minderheid mogen vertolken. Dan wordt het echt hoog tijd om te emigreren.

Jurgen Verstrepen, Vlaams Parlementslid

  

De commentaren zijn gesloten.