09-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 24 - De gevangenisarts te Turnhout

v

De gevangenisarts te Turnhout nam zijn verantwoordelijkheid niet op

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich nog steeds af waarom de gevangenisarts te Turnhout tot de 25ste hongerstakingsdag moest wachten vooraléér de zwaar zieke Marcel Vervloesem (hartpatiënt, suikerziekte, algemene verzwakking tengevolge de hongerstaking) naar de medische afdeling van de gevangenis te Brugge over te laten brengen. Zowel medisch als menselijk gezien was dit volledig onaanvaardbaar. Indien Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout in coma zou zijn geraakt, dan had men nooit tijdig kunnen reageren. Achteraf maakte de gevangenisarts er zich van af door te verklaren dat er 'ook andere elementen hadden meegespeeld' terwijl een geneesheer toch in het belang van zijn patiënt moet handelen.

De Werkgroep Morkhoven nam daarom ondermeer contact op met de Nationale Orde van Geneesheren te Brussel die doorverwees naar de Orde van Geneesheen te Antwerpen (zie copie van deze brief in bijlage).

De Werkgroep Morkhoven contacteerde ook de Vlaamse Minister van Volksgezondheid Mevrouw Inge Vervotte die om pure menselijke redenen contact opnam met Justitieminister Onkelinx. Justitieminister Onkelinx die in een paar corruptieschandalen is betrokken, vond het echter niet de moeite om haar Minister-collega te antwoorden.

Misschien kunnen de Vlaamse socialisten, die met de bescherming van VICTOR Vervloesem de kinderpornozaak Zandvoort al jarenlang in de doofpot trachten te stoppen, nog iets leren van hun Waalse broeders die al jarenlang gekend zijn vanwege machtsmisbruik en corruptieschandalen.

Maar ja, als men een socialistische politicus van corruptie durft te beschuldigen, wordt men direct aangeklaagd of als 'extreem-rechts' omschreven. Op die manier wordt de corruptie door de socialisten bestreden...

De Werkgroep Morkhoven wenst de gevangenen in de gevangenis te Turnhout nogmaals te bedanken voor hun steun aan Marcel Vervloesem die op een bepaald moment volledig van de buitenwereld geisoleerd werd. De Werkgroep zal opkomen voor de belangen van de gedetineerden en hun familie.


De: "Ordomedic@skynet.be" - Date: 2 juin 2005 15:11:26 - À: - Objet: TR: Responsabilité du médecin - Répondre à:

A rappeler dans la réponse: N/Réf. : 79600/MVL/wc/58332-58436-58487

Madame,

Le Bureau du Conseil national a bien reçu votre e-mail du 21 mai 2005 relatif au médecin de la prison de Turnhout.

Votre courrier a été transmis, pour disposition, au Conseil Provincial de l’Ordre des médecins d’Anvers à l’adresse mentionnée ci-dessous.

Provinciale Raad van de Orde der geneesheren van ANTWERPEN, Van Eycklei 37 bus 2, 2018 ANTWERPEN (Tel. 03.230.54.29 - Fax 03.230.28.01 - E-mail : orde.gen.antw@skynet.be )

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

Pour le Bureau du Conseil national,

Machteld VAN LIL, Greffier faisant fonction.

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


De commentaren zijn gesloten.