05-06-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 18 - Op bezoek bij Marcel Vervloesem

 

Op bezoek bij Marcel Vervloesem (1)

Op 3 juni jl. ging ik samen met Prinses Jacqueline de Croÿ, Marcel Vervloesem in het Heilig Hart Ziekenhuis te Lier bezoeken. De sfeer was enigszins bedrukt want alhoewel Marcel was vrijgesproken, wisten we dat we niet direct met hem in het cafetaria moesten gaan kletsen na zijn 31 dagen durende hongerstaking waarbij hij tenslotte in coma was geraakt, Toen we de ziekenkamer inkwamen, zagen we Marcel ziek en met fel verbleekt haar op zijn bed liggen. Hij moest een dringende operatie ondergaan omdat er twee tanden waren uitgevallen tengevolge van zijn hongerstaking. De andere tanden bleken door een tekort aan vitamine C te zijn aangetast. De verplegers rolden hem in zijn ziekbed naar de operatiekamer omdat hij te zwak was om zich gaandeweg verplaatsen. We gingen met een bezorgd gevoel iets drinken in een café.

Na een uurtje waren we terug. Marcel lag met een opgezwollen kaak op zijn bed en zag er dank zij het pijnstillend middel weer wat beter uit. Naarmate ons gesprek vorderde, konden we weer even lachen na al die voorbije ellende. Marcel herhaalde regelmatig hoe ziek hij op het einde van zijn hongerstaking was geweest. Hij was in het gevangenisziekenhuis te Brugge tweemaal in coma geraakt, had voortdurend moeten overgeven en kon niet meer drinken wat hem verplichtte om ijsblokjes op zijn tong te laten smelten. Hij was 25 kilo verloren en de hongerstaking had een serieuze weerslag op zijn gezondheid gehad. Een nier bleek blijvend te zijn beschadigd en een aantal andere organen moesten nog verder onderzocht worden. Hij was reeds driemaal onder de scanner geweest. Zijn suikerspiegel stond 's morgens op 90 en was 's middags naar 200 gesprongen terwijl hij normaal gezien op 108 moet staan.

Marcel vertelde ons dat hij de zwaarst mogelijke psychologische testen had moeten afleggen. Uit de testen die normaal gezien bij het Amerikaanse leger worden gebruikt, hadden de experts kunnen vaststellen dat hij 'noch homofiel noch pedofiel was en dat hij het duidelijk voor de vrouwen had' (wat niet wil zeggen dat een homosexueel automatisch een pedofiel is of dat alle pedofielen homosexuelen zijn, zoals sommigen misschien zouden denken). De psychiater had daaraan toegevoegd dat Marcel weliswaar een uitzonderlijk karakter had maar zeker geen pedofiel was.

Op het Hof van Beroep en ook daarbuiten zou er een zekere paniekstemming zijn ontstaan omdat men hier en daar begon in te zien dat de jongste verhalen over 'sexueel misbruik' van geen kanten klopten.

Advocaat D. Defrance had 'formidabel gepleit', zei Marcel en alleen de advocaat-generaal op het Hof van Beroep te Antwerpen bleef een agressieve en vooringenomen houding aannemen. De man had hem blijkbaar nog langer in de gevangenis willen houden en wilde niet dat de verschillende dossiers bij elkaar werden gevoegd. Hij verweet Marcel dat hij met de Werkgroep Morkhoven actie bleef voeren wat nog eens bewijst dat de klachten tegen Marcel inderdaad te maken hebben met de acties van de Werkgroep Morkhoven en meer bepaald dan met haar strijd tegen de kinderpornonetwerken. De advocaat-generaal beweerde dat Marcel de genaamde Scippie had kunnen overhalen om te verklaren dat de jongste klachten een opgezet spel waren geweest. Helaas bekende ook de 13-jarige Winnie inmiddels dat hij gelogen heeft en dat hij nimmer door Marcel 'sexueel misbruikt' werd terwijl er tevens een aantal tegenstrijdige verklaringen werden genoteerd.

Marcel zei dat de Voorzitter van het Hof zich daarentegen objectief opstelde en zich louter op de feiten baseerde. Zo werd er bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat hij onmogelijk Scippie gecontacteerd kon hebben gezien hij op het ogenblik dat Scippie zijn brief schreef, volledig van de buitenwereld geisoleerd was.

Voor het eerst blijkt ook de rol van VICTOR Vervloesem die steeds via de pers naar buiten treedt om zijn broer te beschuldigen, in vraag te worden gesteld. Victor Vervloesem was de eerste die Marcel in 1998 tijdens een interview met Luc De Wilde van Gazet van Antwerpen, van 'sexueel misbruik' beschuldigde. Hij was ook diegene die de daaropvolgende persconferenties met 9 'andere slachtoffers' organiseerde. De twee dossiers inzake 'sexueel misbruik' zullen, gezien een aantal personen in beide dossiers blijken voor te komen, bij elkaar worden gevoegd.

Marcel vertelde ons nog dat de advocaat-generaal gepoogd had om 17 of 18 verschillende voorwaarden aan zijn vrijlating te verbinden. De rechter had er daarvan slechts twee (waarvan één voor Marcel's eigen veiligheid) weerhouden.

Intussen heeft Marcel bijna 5000 brieven en wenskaarten ontvangen. Hij kreeg zelfs brieven van een magistraat, een legerkolonel en van een 7-tal advocaten die voor hem wensten te pleiten. Misschien kunnen deze laatsten worden ingeschakeld om schadevergoeding te eisen van de journalisten die Marcel als 'kindermisbruiker' blijven afschilderen.

Op het einde van ons gesprek kwamen de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort opnieuw ter sprake. Ik zei hem dat de Procureur des Konings te Turnhout onze brief van 13.4.2005 nog altijd niet beantwoordde maar dat Justitieminister Onkelinx ons tenslotte geantwoord had dat we om de inzage van het dossier moesten vragen. Scotland Yard van haar kant zou ons eerstdaags opnieuw contacteren terwijl er in verschillenden landen sprake is van de heropening van het onderzoek. Marcel deed ons eraan herinneren dat de Justitie in Stockholm (Noorwegen) er dank zij onze informatie in geslaagd was om 47 slachtoffertjes te identificeren terwijl er één producent van kinderporno door de Duitse politie was aangehouden.

Marcel die zijn zelfvertrouwen volledig heeft herwonnen, hoopt dat hij het ziekenhuis over een tweetal weken reeds zal kunnen verlaten... Hij wenst iederéén die hem ondersteunde, te danken en zal iederéén die hem schreef proberen te antwoorden.

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven


Marcel Vervloesem, Koninkrijk 61, 2200 Morkhoven

Soutien financier: 646 - 3314510 - 34: Marcel Vervloesem, Koninkrijk 61, 2200 Morkhoven

http://www.petitiononline.com/Marcel/petition-sign.html

Contact Werkgroep Morkhoven: sos@kindergarten.be  - 02 537 49 97 (Nederlands, English, Français) 

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY

De commentaren zijn gesloten.