04-06-05

Satanische secten

 

Satanische sectes

 

De Werkgroep Morkhoven heeft zich altijd zeer voorzichtig opgesteld ten opzichte van satanische sectes waarin ook kinderen misbruikt en/of op een rituele wijze opgeofferd worden.

Het bestaan ervan kan echter niet ontkend worden. Er zijn nu éénmaal allerlei geheime genootschappen waarin 'meesters' en 'slaven' bizarre rituelen onderhouden en waarin chantage het middel is om een absolute zwijgplicht en een blinde gehoorzaamheid van de leden af te dwingen.

Alhoewel de Ku Klux Klan niet onmiddellijk als een satanische secte wordt omschreven, heeft zij er alle kenmerken van.

Gesticht in 1866 richtte zij zich aanvankelijk tot de arme blanken in het Zuiden van de Verenigde Staten. De organisatie predikte de absolute oppermacht van het 'blanke kaukasische ras' en zij maakte gebruik van geheime rituele bijéénkomsten, extreme geweldplegingen en intimidatie om haar doel te bereiken. Heel wat zwarten die voor gelijke burgerrechten streden, werden door de Ku Klux Klan vermoord.

De vrijmetselarij die -officieel gezien- aan een 'tempel der mensheid met de mens al levende bouwsteen' werkt, organiseert geheime bijéénkomsten alhoewel zij zich niet als een geheim genootschap beschouwt en dit als een vorm van 'beslotenheid' ziet. Nieuwe leden worden door middel van een rituele plechtigheid waarin allerlei symbolen worden gebruikt, ingewijd en moeten zich geschikt maken om als levende bouwsteen te kunnen dienen.
Een essentiële voorwaarde voor het lidmaatschap is dat men gelooft in een 'hogere macht'. De gebruikte rituelen en symbolen in de loge zijn alleen voor vrijmetselaren te begrijpen. 

Vrijmetselarij is geen godsdienst maar vrijmetselarij en godsdienst kunnen perfect samengaan. In principe is iedereen vrij in de keuze van een politieke richting maar over politieke keuzes en over religieuze gezindheid wordt in de loge nimmer gediscussieerd om 'polariserende gesprekken te voorkomen die schadelijk kunnen zijn voor het welzijn van het broederschap'.

De bijeenkomsten vinden veelal plaats in een ruimte die speciaal bestemd is voor het uitvoeren van rituelen, door vrijmetselaren 'tempel' genoemd. Men draagt dan speciale kleding: de vrouwen bijvoorbeeld een voorgeschreven witte japon en de mannen een zwart kostuum. De bijéénkomsten bestaan hoofdzakelijk uit het houden van rituele inwijdingen van wat men leerlingen, gezellen of meesters noemt. Er worden lezingen gehouden enz.

Het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren, alsmede de hieronder resorterende loges, zijn verenigingen met notarieel goedgekeurde statuten, die voor iedereen ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.

Terwijl de vrijmetselarij dus volledig los staat van de satanische sectes, zijn er heel wat sectes die precies over dezelfde structuur als de loges beschikken en soortgeljke inwijdingsrituelen gebruiken. In tegenstelling tot het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren beschikken deze verenigingen niet over statuten die voor iedereen ter inzage liggen en niemand weet precies hoever deze rituelen waarbij ook rituele offers worden gebracht, gaan.


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
De commentaren zijn gesloten.