31-05-05

Moord met voorbedachte rade 94 - Belga-berichtje - De Standaard


De zelfuitgeroepen kwaliteitskrant De Standaard die de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stak

Hier volgt dan een bericht van het Belgische persagentschap Belga dat de Vlaamse 'kwaliteitskrant' De Standaard klakkeloos overnam.

De Standaard noemde Marcel Vervloesem een klein jaartje geleden een 'kindermisbruiker' terwijl het onderzoek nog steeds lopende is en al diegenen die hem in 1998 van 'sexueel misbruik' beschuldigden, waaronder zijn halfbroer Victor, aan een leugendetectortest worden onderworpen.

Leden van de Morkhovense bende 'Bende van de Rosse Gie' die onder de leiding van Victor Vervloesem, Marcel Vervloesem in 1998 voor de camera's van de commerciële zender VTM van 'sexueel misbruik' beschuldigden, blijken bij de nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem rechtstreeks te zijn betrokken (zie vorig bericht).

Het grootste gedeelte van de Belgische pers speelt maar al te vaak de rol van het desinformerende rechtertje zoals we ook in de zaak rond Senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin gezien hebben.

---------------

Vervloesem vrij onder voorwaarden

De zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem mag de gevangenis voorwaardelijk verlaten. Hij mag wel geen contact hebben met minderjarigen en met de personen die bij het dossier betrokken zijn. Dat vernam persagentschap Belga van zijn advocaat Dominique Defrance.

Marcel Vervloesem van de vzw Morkhoven zat sinds 15 april opnieuw in de cel na nieuwe klachten over kindermisbruik. Hij beweert van niets te weten en hield uit protest tegen zijn aanhouding een hongerstaking. Die stopte hij vorige week woensdag na 28 dagen en een kortstondig verblijf in het ziekenhuis.

De man is al verwikkeld in een strafzaak. Hij wierp zich jarenlang op als de witte ridder tegen het seksueel misbruik van kinderen. Maar midden januari moest hij in de correctionele rechtbank van Turnhout zelf op de beklaagdenbank plaatsnemen.

Hij wordt vervolgd voor het bezit van kinderporno, seksueel misbruik van minderjarigen, inbreuken op de privacy en oplichting. Tussen 1970 en 1990 zou hij negen slachtoffertjes, onder wie zijn halfbroer Victor, seksueel misbruikt hebben.

Het openbaar ministerie wil de man voor lange tijd achter de tralies zien. Te meer omdat de beklaagde in de jaren zeventig al eens veroordeeld werd voor aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen. Vervloesem ontkent echter de feiten en beweert dat zijn broer Victor een complot tegen hem gesmeed heeft.

Het proces wordt op 14 september voortgezet. Tegen dan zullen zowel Vervloesem als de vermeende slachtoffers een test met de leugendetector ondergaan hebben.

Moord met voorbedachte rade 93 - Marcel Vervloesem is vrij

 

Marcel Vervloesem is een VRIJ man

Meester Dominique Defrance, advocaat van Marcel Vervloesem, deelde zopas mede dat het Hof van Beroep te Antwerpen besloten heeft om Marcel die enkele dagen geleden in coma was geraakt, opnieuw vrij te laten. Marcel zat gedurende 46 dagen in voorlopige hechtenis nadat drie 13-jarige knapen (en hun respectievelijke vaders) hem voor 'sexueel misbruik' hadden aangeklaagd. Twee van hen waren wegens een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse geplaatst. De derde knaap was vermoedelijk bij deze roofoverval betrokken.

Vast staat dat de knapen ook contacten onderhielden met de Morkhovense bende 'De Bende van Rosse Gie'. Stefan D., één van de bendeleden die vandaag na vijf maanden voorlopige hechtenis, tesamen met zijn companen vanwege ondermeer een paar gewapende roofovervallen, voor de correctionele rechtbank vanTurnhout moest verschijnen, verhandelde namelijk drugs aan de vader van één van voornoemde knapen.Vermoedelijk waren de drie knapen op deze manier ook betrokken bij de drugstrafiek van de 'Bende van de Rosse Gie' . De knapen gebruikten voor hun roofoverval vermoedelijk ook het wapen dat Stefan D. voor een roofoverval op een man aan een bankautomaat gebruikte.

De klachten die de knapen (en hun vaders) tegen Marcel Vervloesem omwille van 'sexueel misbruik' indienden, kwamen niet geheel onverwacht. In de brief die Stefan D. op 18.4.05 naar Wendy Vervloesem (de dochter van Marcel) stuurde, staat alles duidelijk beschreven . Deze brief werd een 30-tal geleden aan de advocaat van Marcel Vervloesem bezorgd die hem vervolgens aan Justitie overmaakte. Het is totaal onbegrijpelijk dat Justitie deze brief zolang genegeerd heeft en iederéén vraagt zich af waarom er niet onmiddellijk opdracht tot een onderzoek werd gegeven. In de brief van Stefan D. staat namelijk het volgende: 'Ik weet zeker dat je pa er in geluisd is voor iets wat er niet is gebeurd. Ik zal je vertellen wat ik al van maanden tevoren wist. In de periode voor dat ik opgesloten ben, had ik contacten met Luc V. en zijn zoon Ruben V. Ik moest voor Luc V. en zijn zoon Ruben drugs gaan kopen. Ik kreeg daar geld voor van Luc V. Dat heeft een tijdje geduurd. Die drugs gaf Ruben aan zijne maat WInnie VS (ter info: de knaap die Marcel Vervloesem eveneens aanklaagde en ook betrokken was bij de roofoverval). Luc V. heeft toen we allen eens bijéén waren, gezegd dat als we problemen zouden krijgen of opgepakt zouden worden, dat we dan aan de poltie moesten zeggen dat we die drugs en dat geld van je pa hadden gekregen om er zelf onderuit te kunnen komen. Als we zouden opgesloten worden, moesten we als we konden naar je pa vluchten. Er was ons op het hart gedrukt dat we bij problemen met het gerecht moesten opgeven dat we door je pa verkracht en sexueel misbruikt werden. We zouden dan van voordelen kunnen genieten. Luc V. zei ons dat het gerecht je pa dan wel zou kraken. Hij zei dat het gerecht toch nooit zou kunnen achterhalen dat deze aangiftes onjuist zouden zijn. We moesten de dingen verklaren die over je pa en de klacht van zijn broer Victor in de gazet hadden gestaan. Ruben was daar zeer enthousiast over. We zouden de steun van Victor en zijn maten krijgen. Je pa zou toch niet tegen ons opkunnen. Zo heeft Luc V. zijn zoon Ruben geregeld naar je pa gestuurd om copies van brieven te maken. Op die manier moest Ruben ook zijne maat Winnie VS. bij je pa binnenloodsen. Ze moesten aan je pa vragen om op de computer te mogen spelen maar in werkelijkheid moesten ze sexlijnen openen. Ruben en zijne maat moesten bij je pa dingen binnenloodsen om hem te kunnen betichten. Dat is de waarheid. Ik heb aan de politie (Herentals) verklaard hoe de vork aan de steel zat met die drugs en Luc en Ruben V. en ik heb aan de politie verteld dat ik drugs aan Ruben verkocht. Ik heb de politie (Herentals) ook verteld dat ik geen drugs dealde aan kleine mannen maar dat ik aan Luc V. wat drugs gegeven had die hij waarschijnlijk aan zijn zoon gaf. Dat staat ook zo in het Proces-Verbaal. Ik had je pa moeten inlichten maar ik dacht nooit dat ze zover zouden gaan. Ik wil dit in ieder geval bevestigen en getuigen. Als je je pa moest zien, wens hem dan veel sterkte. Weet Wendy, als er éne pedofiel is, dan is het de broer van je pa. Victor Vervloesem heeft mij en Nickske C. (info: de derde knaap die Marcel Vervloesem aankloeg) proberen aan te randen aan stekkes vijver maar dat verhaal ken je al en heb ik je al eens verteld.' Stefan D.

De Werkgroep Morkhoven diende inmiddels klacht in bij Walter Peeters, raadsheer van het Comité P dat de werking van de politie moet controleren en onderzoeken want zij stelt zich ernstige vragen over het 'onderzoek' dat de rechercheurs Wim G. en Peter S. van de Politie Neteland (Herentals) in deze zaak voerden. Beide rechercheurs waren door de ondervraging van Stefan D. immers op de hoogte van wat er zich bij Luc V. en zijn zoon Ruben V. thuis afspeelden. Beide rechercheurs waren op de hoogte van de drugshandel en van de gewapende overval die de twee (en waarschijnlijk drie) knapen samen pleegden. Beide rechercheurs wisten dat Stefan D. deel uitmaakte van de 'Bende van Rosse Gie'. Zij wisten dat bendeleider Giovanni VDV, alias Rosse Gie, en de bendeleden drugs dealden. Zij wisten dat Rosse Gie + enkele andere bendeleden + VICTOR Vervloesem, in 1998 Marcel Vervloesem reeds van 'sexueel misbruik' hadden beschuldigd en dat zij allen aan een leugendetectortest zouden onderworpen worden. Zij kenden het dossier dus volledig maar speelden het spel om één of andere reden mee.

Kort nadat de Werkgroep Morkhoven een klacht bij het Comité P. indiende, namen zij vliegensvlug telefonisch contact op met de mensen van de Werkgroep Morkhoven. Zij hoopten door het afnemen van bepaalde verklaringen, een onderzoek van het Comité P vooralsnog te kunnen vermijden. Omdat de Werkgroep Morkhoven deze zaak tot op het bot wil laten uitzoeken, nam zij een paar dagen geleden opnieuw contact op met Walter Peeters van het Comité P.

Alhoewel het Hof van Beroep besliste om Marcel Vervloesem vandaag onder bepaalde voorwaarden vrij te laten en ALLE getuigen in deze zaak te verhoren, wil de Werkgroep Morkhoven dat ook het Comité P haar klacht onderzoekt. De schade aan Marcel Vervloesem's gezondheid en de pijn en het verdriet die de familie, kleinkinderen en vrienden van Marcel geleden hebben, is echter onbetaalbaar. Ook financieel betekende dit een zware opdoffer. Misschien kunnen VTM en Marc Helsen van de krant Het Nieuwsblad die er in1998 tot op de dag van vandaag voor zorgden dat Marcel Vervloesem en zijn familie door een ware hel moesten gaan, eventueel bijdragen in alle kosten in plaats van schaamteloos aan Wendy Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven te vragen 'wanneer Marcel terug thuiskomt'.


MARCEL VERVLOESEM:

Koninkrijk 61, 2200 Morkhoven

Schrijf en ondersteun hem - Lui envoyez une lettre

Financiële steun - Soutien financier: 646 - 3314510 - 34, Marcel Vervloesem, Koninkrijk 61, 2200 Morkhoven

http://www.petitiononline.com/Marcel/petition-sign.html

Contact Werkgroep Morkhoven: sos@kindergarten.be  - 02 537 49 97 (Nederlands, English, Français) 


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY
Moord met voorbedachte rade 92 - Marcel Vervloesem terug uit coma

 

Marcel Vervloesem: terug uit coma

 
 De: Morkhoven & Croÿ -
Date: 31 mai 2005 00:12:22 -
À: Maître Defrance -
Objet: Marcel in coma

Dominique Defrance, advocaat

Beste Dominique,

Men heeft Marcel vrijdag bewusteloos in de gevangenis van Brugge aangetroffen. Hij was in coma geraakt.

Dat is de reden van het feit waarom het personeel en de directie van de gevangenis te Brugge vrijdagavond zo vreemd deden en men niet wilde dat zijn dochter en zijn schoonzoon hem zaterdag zouden komen opzoeken, zoals was voorzien. Men heeft waarschijnlijk een tijdlang voor het leven van Marcel gevreesd wat begrijpelijk is rekening houdende met zijn hartproblemen en zijn enorm verzwakt toestand. De gevangenisdirectie wilde vermoedelijk vermijden dat dit nieuws en het hele schandaal rond de reden van zijn hongerstaking en het feit dat men hem gedurende 21 dagen met zijn hart- en suikerziekte in een gewone gevangeniscel te Turnhout liet verrekken, zou zijn bekend geraakt.

Ik denk dat men na het beëindigen van zijn hongerstaking, onvoldoende rekening gehouden met zijn suikerziekte en de insuline die hij daarvoor na 31 dagen hongerstaking nodig had.

Marcel is nu buiten levensgevaar hebben we zopas vernomen en ligt nu op intensieve. Zijn voedsel bestaat nu voornamelijk uit melkproducten.

Van Turnhout zou hij een brief 'met excuses' ontvangen hebben alhoewel er over de inhoud van deze brief verder niets bekend is

Gelieve morgen op het Hof van Beroep rekening te houden met deze nieuwe elementen, alsook met de informatie en vragen die ik je toestuurde (het 'onderzoek' van de 2 Herentalse rechercheurs, het onmiskenbaar verband tussen het dossier van de 'Bende van Rosse Gie' en het dossier van de 13-jarige aanklagers en hun vaders die contact hadden met de voornoemde bendeleden, de talloze klachten wegens 'sexueel misbruik' en verkrachtingen die de vaders van de knapen indienden en waarbij geenszins sprake was van Marcel Vervloesem, onze klacht bij Walter Peeters van het Comité P, de talrijke brieven en getuigenissen waarover je thans beschikt, de getuigen die nog steeds niet verhoord zijn, de ondervragingen die uitsluitend gebeurden door de rechercheurs waartegen klacht ingediend werd bij het Comité P, de oorspronkelijke weigering van deze rechercheurs om rekening te houden met getuigenverklaringen en de getuigenis van Marcel zelf, de ontlastende brieven en documenten die nooit aan het gerechtelijk dossier te Turnhout werden gevoegd, de belofte van het Hof van Beroep om iedere getuige te zullen verhoren terwijl dit niet gebeurde, het veroordelen van Marcel op basis van een onvolledig dossier waarbij zijn aanhouding met nog eens een maand verlengd werd enz. enz.)

Jan

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven

Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven
Fight paedophile networks - Press organ - www.kindergarten.be - www.morkhoven.org
10 rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgium - Tel **32.(0)2.5374997 - sos@kindergarten.be
Assistance aux personnes en danger: http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY -
Aide aux victimes : http://groups.msn.com/ISSAKABA -
Démantèlement du réseau Zandvoort: http://groups.msn.com/werkgroepmorkhovenhttp://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 14 - Justitieminister Onkelinx antwoordt tenslotte

 

CD-roms kinderpornozaak Zandvoort: Justitieminister Onkelinx antwoordt tenslotte

 De Belgische Justitieminister Laurette Onkelinx die de publiciteit niet schuwt, antwoordde een jaartje geleden op de vraag van het parlementslid Zoè Genot dat het Gerecht van Turnhout het onderzoek naar de Cd-roms Zandvoort op een rechtszitting ter sprake zou brengen. Deze informatie bleek onjuist te zijn en de Turnhoutse Procureur Herman Janssens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) deelde in een brief aan de Werkgroep Morkhoven mede dat de 'minister zich wellicht vergist had'. In haar aangetekende brief van 13 april 2005 vroeg de Werkgroep Morkhoven om meer uitleg aan Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout. In plaats van een antwoord te ontvangen werd Morkhoven-medewerker Marcel Vervloesem door drie jongeren, waarvan er twee bij een gewapende roofoverval en bij een Morkhovense bende waren betrokken, van 'sexueel misbruik' beschuldigd. Hij zit al maandenlang in voorhechtenis opgesloten terwjl het 'onderzoek' in deze zaak zolang mogelijk wordt utgesteld.

Marcel Vervloesem die hartpatiënt en suikerziek is, startte uit protest tegen het feit dat de verhalen van deze jongeren onmiddellijk voor waar werden genomen zonder dat er een onderzoek werd gevoerd , in de gevangenis van Turnhout met een hongerstaking.  Op een bepaald moment werd hij daarbij volledig van de buitenwereld afgesloten en belandde hij in een betonnen kooi met muren van 4 meter hoog.  Het Gerecht van Turnhout en de gevangenisarts weigerden de zwaar zieke Vervloesem naar ziekenafdeling van de gevangenis te Brugge over te plaatsen zodat de kans dat hij in zijn cel zou overlijden tengevolge van een laattijdig medisch ingrijpen, met de dag goter werd.

Pas na 21 dagen hongerstaking werd Marcel Vervloesem naar Brugge getransfereerd. Op zijn 31ste dag zette hij zijn hongerstaking tenslotte stop.  De Werkgroep Morkhoven verspreidde daarop een perscommuniqué dat niet alleen naar de pers maar ook naar de gevangenisdirectie te Brugge en Justuitieminister Onkelinx werd gestuurd.

Vier dagen geleden werd Marcel Vervloesem door het gevangenispersoneel bewusteloos aangetroffen. Er was blijkbaar iets verkeerd gegaan met zijn medische opvolging waardoor hij in coma was geraakt.

De Werkgroep Morkhoven kreeg inmiddels nog altijd geen antwoord van de Turnhoutse Procureur inzake het onderzoek naar de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort. Wel ontving zij een schrijven op datum van 12.5.2005 (zonder afgestempelde enveloppe) van Justitieminister Onkelinx waarin deze verklaarde dat zij de brief van 13.4.2005 in goede orde had ontvangen en voor nuttig gevolg aan het parket-generaal van Antwerpen had overgemaakt.  Het notitienummer van het dossier inzake het onderzoek naar de cd-roms Zandvoort zei de minister, 'gelet op de scheiding der machten en op het geheim van het onderzoek' (als er nog een onderzoek is), niet te kunnen mededelen. De Werkgroep Morkhoven kon wel 'een vraag tot inzage aan het parket te Turnhout richten'. Eerstdaags zal de Werkgroep Morkhoven zich dus tot Turnhout richten maar gezien:

 • Het gerecht van Turnhout niets deed om de tienduizenden slachtoffertjes op de cd-roms te identificeren.
 • Het gerecht van Turnhout niets deed om de producenten, cliënten en de (duidelijk herkenbare) criminelen op te sporen
 • De Werkgroep Morkhoven nog altijd geen antwoord kreeg van de Procureur te Turnhout aangaande haar brief van 13.4.05
 • De Turnhoutse Procureur Herman Jansens zijn belofte van bijna twee jaar geleden aangaande het onderzoek naar de betrokkenhed van de franse magistraat en de opmerkelijke tussenkomst van Georges Zicot, niet hield
 • De politie van Herentals zei dat ze van de Turnhoutse onderzoeksrechter 'alleen maar de klachten tegen Marcel Vervloesem mocht onderzoeken' en het parket van Turnhout vermoedelijk medeverantwoordelijk was voor het feit dat de zieke Marcel Vervloesem zolang in de gevangenis te Turnhout opgesloten bleef
 • Het parket van Turnhout de aanhouding van Marcel Vervloesem steeds blijft verlengen en dit tot nogtoe deed op basis van een dossier waarin zich enkel de klachten tegen Marcel Vervloesem bevonden (dus op basis van een onvolledig dossier)
 • Het parket van Turnhout geen werk wenst te maken van een werkelijk onderzoek naar de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem terwijl er ondermeer sprake is van bendevorming, drugshandel waarbij ook de vaders van de jongste aanklagers zijn betrokken, gewapende roofovervallen, diefstallen, verkrachtingen en allerhande zedenfeiten waarvan de vaders van de jongste aanklagers aangifte deden, slagen en verwondingen enz. enz.
 • Het parket van Turnhout alleen rekening houdt met de verklaringen van de aanklagers en zij geen belangrijke getuigen in de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem wenst te verhoren

is er weinig kans dat het parket van Turnhout de vraag tot inzage van het dossier waarvan zelfs Justitieminister Onkelinx het notitienummer niet mag kennen, zal aanvaarden.

Bovendien blijft de Justitieminister het antwoord op de vraag van senator Zoè Genot schuldig en legt zij zich gemakkelijkheidshalve neer bij de verklaring van de Turnhoutse Procureur Janssens dat zij 'wellicht vergist' heeft.

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven

Afschrift: Justitieminister Onkelinx,

 http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


Moord met voorbedachte rade 91 - Marcel Vervloesem & Georges Zicot


 

Belgische Justitie - Justice belge - Belgian Justice 

Photo: Marcel Vervloesem - Georges Zicot

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY


Moord met voorbedachte rade 90 - Marcel Vervloesem tombé dans le coma

Marcel Vervloesem tombé dans le coma

Jacqueline de Croÿ - 30 mai 2005

Les médecins de la prison ayant ostensiblement ignoré les diagnostiques de leurs collègues et mal pris en main la réalimentation d’un diabétique suite à 31 jours de grève de la faim, on vient d’apprendre que Marcel Vervloesem a été retrouvé dans un état de coma diabétique ce vendredi, pour une durée que les instances pénitentiaires n’ont pas voulu révéler.

Sa famille a été tenue dans l’ignorance absolue de la gravité de la situation, ainsi de si oui ou non il a subit un arrêt cardiaque, ce que ses médecins prévoyaient, en raison de l’état de son cœur. Samedi, au moment de la visite prévue, sa fille, son gendre et ses petits enfants ont tout simplement été interdits de le voir, sous prétexte qu’ils n’étaient pas sur les listes des visiteurs autorisés. Ils leur avaient alors été dit ne pourraient le revoir avant ce lundi.

Ce 30 mai 2005 à 23h30, ils reviennent de la visite. Marcel Vervloesem est sorti de son coma, attaché à un mécanisme de soins intensif "portables" et nourri que de produits laitiers.

Ce 31 mai, l’appel de la décision de la chambre du conseil doit juger du danger que représente cet homme qui selon ses médecins, devrait subir un minimum de deux mois d’hospitalisation pour survivre à sa grève de la faim. Un diagnostique justifié, ainsi que démontré au péril de sa vie.

La décision précédente de le maintenir en détention préventive, était pour prévenir qu’il ne puisse influencer le jeune Nick, dont le père a été accusé en 1993 d’avoir prostitué sa fille qui était âgée de 11 ans. Suite à près de 8 heures d’interrogatoire par des officiers surnommés « La Baleine et La Sardine », le jeune toxicomane avait rétracté ses accusations d’abus sexuels d’un directeur du centre Public d’Aide Social, pour blâmer le Chasseur de Pédophiles.  

Cette mesure de protection ne concernait pas les deux autres toxicomanes qui avaient été convaincus d’impunité pour autant qu’ils l'accusent d’abus sexuels, car ils sont incarcérés en maison de redressement.

Reste à espérer que les juges soient plus doués que les médecins de la prison de Bruges, pour comprendre où est la place de cet homme : c’est à dire dans un hôpital normal, pus chez lui.

 

PS: Maintenant, Marcel Vervloesem est très nettement amaigris par rapport à cete photo.30-05-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 13 - Klacht bij Comité P - Pers en parlementsleden

De: Morkhoven & Croÿ Date: 30 mai 2005 11:00:24

GMT+02:00À: koen.bultinck@deKamer.be, eric.massin@lachambre.be, gerolf.annemans@deKamer.be, jean.jacques.viseur@laChambre.be, geert.versnick@deKamer.be, theo.kelchtermans@dekamer.be, joelle.milquet@laChambre.be, claude.marinower@dekamer.be, dominique.tilmans@lachambre.be, stef.goris@deKamer.be, hans.bonte@deKamer.be, mariechristine.marghem@lachambre.be, yves.leterme@deKamer.be, pierrette.cahay.andre@laChambre.be, trees.pieters@deKamer.be, karin.jiroflee@dekamer.be, colette.burgeon@laChambre.be, jacques.chabot@laChambre.be, zoe.genot@laChambre.be, annemie.turtelboom@dekamer.be, martine.taelman@dekamer.be, nancy.caslo@dekamer.be, filip.anthuenis@deKamer.be, paul.tant@deKamer.be, luc.goutry@deKamer.be, philippe.collard@laChambre.be, richard.fournaux@laChambre.be, carl.devlies@dekamer.be, guido.tastenhoye@deKamer.be, thierry.giet@laChambre.be, patrick.janssens@dekamer.be, anissa.temsamani@dekamer.be, willy.cortois@deKamer.be, francoise.colinia@lachambre.be, jacqueline.galant@lachambre.be, alfons.borginon@deKamer.be, pieter.de.crem@deKamer.be, georges.lenssen@deKamer.be, sophie.pecriaux@lachambre.be, gerard.gobert@lachambre.be, alexandra.colen@deKamer.be, bourgeois.geert@deKamer.be, dirk.claes@dekamer.be, jos.ansoms@deKamer.be, walter.muls@dekamer.be, andre.frederic@lachambre.be, hilde.claes@dekamer.be, bart.laeremans@deKamer.be, claude.eerdekens@laChambre.be, alain.mathot@lachambre.be, elio.dirupo@lachambre.be, hilde.dierickx@dekamer.be, philippe.decoene@dekamer.be, alain.courtois@lachambre.be, denis.ducarme@lachambre.be, jean.pierre.malmendier@lachambre.be, olivier.chastel@laChambre.be, miguel.chevalier@dekamer.be, bart.tommelein@dekamer.be, camille.dieu@lachambre.be, martine.payfa@lachambre.be, olivier.maingain@lachambre.be, marleen.govaerts@dekamer.be, mohammed.boukourna@lachambre.beCc: elt@ad.nl, Jespers Lentle , terzake@canvas.be, info@demorgen.be, receptie@persgroep.be, zeshoog@xs4all.nl, redactie.hln@persgroep.be, brieven@volkskrant.nl, humo@sanoma-magazines.be, info@lemcc.be, vermist@tros.nl, ade.ong@idtv.nl, nieuws@vtm.be, albert.gillissen@endemol.nl, info@vrt.be, antwerps.pershuis@pandora.be

Objet: Marcel Vervloesem: Klacht bij Comité P

Pers, parlementsleden,

Marcel Vervloesem zit waarschijnlijk reeds twee maanden lang onschuldig in de gevangenis. Er werd opnieuw een klacht ingediend bij Walter Peeters, Raadsman van het Comité P, de parlementaire instantie die de werking van de Belgische politie moet controleren en -in geval van klachten- zou moeten onderzoeken.  

Zoals men in de vorige berichten reeds kon lezen, diende Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven een klacht in bij het Comité P, de parlementaire instelling die belast is met het toezicht en de controle op de politie. Hij stelt zich namelijk ernstige vragen bij het 'onderzoek' van de Herentalse rechercheurs Wim G. en Peter S. in de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem.

De voornoemde rechercheurs hielden ondermeer geen rekening met VICTOR Vervloesem die in september 1998 zijn halfbroer Marcel via een interview met Gazet van Antwerpen van 'zedenfeiten' beschuldigde. Kort nadien organiseerde hij enkele persconferenties waarbij 9 criminelen met tranen in de ogen voor de VTM-camera vertelden op welke 'gruwelijke wijze zij in hun jeugd door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden'.

Eén van deze criminelen betreft een zekere Giovanni V.D.V., alias 'Rosse Gie', die als leider van de Morkhovense bende 'Bende van de Rosse Gie', al verschillende zware veroordelingen opliep en achter de tralies belandde. Over de 'Bende van de Rosse Gie' verscheen er ook een artikel in de Gazet van Antwerpen van woensdag 22 december 2004:Bende van 'Rosse Guy' zit achter de tralies

Gazet van Antwerpen - Kempen - woensdag 22 december 2004De recherche van de politie Neteland heeft vijf criminelen opgepakt. Twee van hen maakten zich eind november schuldig aan de overval op een krantenwinkel in Olen. 'We moesten van Rosse Guy', gaven ze als excuus.MorkhovenHet dorpje Morkhoven (Herentals) werkt zich nogmaals in het nieuws. De recherche van de politie Neteland hield vorige week grote schoonmaak in de wijk Koninkrijk. De politie pakte vijf mannen op: Stefan D. (19), Jan C. (23), Jelle L. (23), Steven VDV (29) en Giovanni VDV (30) alias Rosse Guy.Ze verbleven allemaal in de wijk Koninkrijk en waren drugsgebruikers.Stefan D. en Jan C. overvielen op 2 november een krantenwinkel in de Bulestraat in Olen. Ze gingen aan de haal met geld, sigaretten en krabbiljetten. Blijkbaar vielen de twee in de prijzen. Ze boden zich een paar dagen later met winnende krabbiljetten aan in een winkel in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg). Maar het feestje ging niet door omdat de Nationale Loterij de biljetten had geblokkeerd.BekentenissenEen anonieme tip leidde de speurders naar de twee overvallers. De politie pakte hen op en het duo ging vrijwel onmiddellijk over tot bekentenissen. Meer nog, de twee gaven nog andere feiten toe en praatten drie anderen aan de galg. Eind september duwden ze een revolver onder de neus van een man die net geld had gehaald uit een automaat in de buurt van de Grote Markt in Herentals. Ze pleegden ook een zware diefstal in een winkel van materiaal voor sportvissers in Nijlen.Als excuus voor de overvallen wezen de daders naar Rosse Guy. Die dwong hen om de feiten te plegen. De man is geen onbekende van het gerecht. Hij liep al drie zware straffen op voor geweldpleging, afpersing en drugs. Tot zijn bende behoren was geen pretje. Als hij geld nodig had, pakte hij een van zijn vrienden bij de kraag, deelde wat klappen uit en eiste geld. In dit dossier wordt hij verdacht van slagen en verwondingen aan Stefan D., afpersing en diefstal met geweld. AK

De rechercheurs van de Politie Neteland (Herentals) die het onderzoek naar de Bende van de Rosse Gie voerden en die een maand geleden drie 13-jarigen oppakten die Marcel Vervloesem opnieuw van 'sexueel misbruik' beschuldigden, legden echter geen verband tussen beide dossiers. De drie knapen maken namelijk deel uit van hetzelfde drugsmilieu als de Bende van Rosse Gie. Stefan D. van de Morkhovense bende kwam regelmatig bij de vader van één van de knapen thuis en verhandelde daar drugs. Op die manier geraakten ook de genoemde knapen aan drugs.Stefan D. wist af van het plan om Marcel Vervloesem in discrediet te brengen.

In een brief die hij vanuit de gevangenis naar Marcel Vervloesem schreef, zei hij dat de klachten tegen Marcel Vervloesem 'opgezet spel waren' en dat Luc V., de vader van de 13-jarige Ruben, zijn zoon en zijn vriendjes had aangeraden om Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik' te beschuldigen indien zij door hun drugs problemen zouden krijgen met de politie. Zij moesten Marcel Vervloesem op dezelfde manier aanklagen als 'Rosse Gie' en enkele bendeleden dit in 1998 onder leiding van VICTOR Vervloesem met sukses hadden gedaan. Dit was niet alleen de ideale manier om aan een veroordeling te ontsnappen maar daarmee konden Rosse Gie en zijn kornuiten ook aan de leugendetectortest ontsnappen waartoe de Turnhoutse strafrechter François Caers op 14.2.05 in de zaak Marcel Vervloesem had beslist.

Een ander opvallend feit waarmee de Herentalse speurders geen rekening hielden, is de gewapende roofoverval waardoor twee van de drie 13-jarige knapen in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse werden geplaatst.  De derde knaap was vermoedelijk bij deze roofoverval betrokken.

Gebeurde deze roofoverval misschien met hetzelfde wapen waarmee de voornoemde bendeleden ook de straatroof in Herentals pleegden ? Wordt het geen tijd dat deze zaak tot op het bot onderzocht wordt ?

Copie: Walter Peeters-Raadsman Comité P, Comité P, Minister Dewael, Minister Onkelinx,http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep MorkhovenFight paedophile networks - Press organ - www.kindergarten.be - www.morkhoven.org10 rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgium - Tel **32.(0)2.5374997 - sos@kindergarten.beAssistance aux personnes en danger: http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY - Aide aux victimes : http://groups.msn.com/ISSAKABA - Démantèlement du réseau Zandvoort: http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 12 - Klacht bij Comité P

 

Zaak Marcel Vervloesem: Klacht bij Comité P (4)

 
 Zoals men in de vorige berichten reeds kon lezen, diende Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven een klacht in bij het Comité P, de parlementaire instelling die belast is met het toezicht en de controle op de politie.

Hij stelt zich namelijk ernstige vragen bij het 'onderzoek' van de Herentalse rechercheurs Wim G. en Peter S. in de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem.De voornoemde rechercheurs hielden ondermeer geen rekening met VICTOR Vervloesem die in september 1998 zijn halfbroer Marcel via een interview met Gazet van Antwerpen van 'zedenfeiten' beschuldigde. Kort nadien organiseerde hij enkele persconferenties waarbij 9 criminelen met tranen in de ogen voor de VTM-camera vertelden op welke 'gruwelijke wijze zij in hun jeugd door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden'.

Eén van deze criminelen betreft een zekere Giovanni V.D.V., alias 'Rosse Gie', die als leider van de Morkhovense bende 'Bende van de Rosse Gie', al verschillende zware veroordelingen opliep en achter de tralies belandde. Over de 'Bende van de Rosse Gie' verscheen er ook een artikel in de Gazet van Antwerpen van woensdag 22 december 2004:

Bende van 'Rosse Guy' zit achter de tralies

Gazet van Antwerpen - Kempen - woensdag 22 december 2004

De recherche van de politie Neteland heeft vijf criminelen opgepakt. Twee van hen maakten zich eind november schuldig aan de overval op een krantenwinkel in Olen. 'We moesten van Rosse Guy', gaven ze als excuus.

Morkhoven

Het dorpje Morkhoven (Herentals) werkt zich nogmaals in het nieuws. De recherche van de politie Neteland hield vorige week grote schoonmaak in de wijk Koninkrijk. De politie pakte vijf mannen op: Stefan D. (19), Jan C. (23), Jelle L. (23), Steven VDV (29) en Giovanni VDV (30) alias Rosse Guy.
Ze verbleven allemaal in de wijk Koninkrijk en waren drugsgebruikers.

Stefan D. en Jan C. overvielen op 2 november een krantenwinkel in de Bulestraat in Olen. Ze gingen aan de haal met geld, sigaretten en krabbiljetten. Blijkbaar vielen de twee in de prijzen. Ze boden zich een paar dagen later met winnende krabbiljetten aan in een winkel in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg). Maar het feestje ging niet door omdat de Nationale Loterij de biljetten had geblokkeerd.

Bekentenissen

Een anonieme tip leidde de speurders naar de twee overvallers. De politie pakte hen op en het duo ging vrijwel onmiddellijk over tot bekentenissen. Meer nog, de twee gaven nog andere feiten toe en praatten drie anderen aan de galg. Eind september duwden ze een revolver onder de neus van een man die net geld had gehaald uit een automaat in de buurt van de Grote Markt in Herentals. Ze pleegden ook een zware diefstal in een winkel van materiaal voor sportvissers in Nijlen.

Als excuus voor de overvallen wezen de daders naar Rosse Guy. Die dwong hen om de feiten te plegen. De man is geen onbekende van het gerecht. Hij liep al drie zware straffen op voor geweldpleging, afpersing en drugs. Tot zijn bende behoren was geen pretje. Als hij geld nodig had, pakte hij een van zijn vrienden bij de kraag, deelde wat klappen uit en eiste geld. In dit dossier wordt hij verdacht van slagen en verwondingen aan Stefan D., afpersing en diefstal met geweld. AK

De rechercheurs van de Politie Neteland (Herentals) die het onderzoek naar de Bende van de Rosse Gie voerden en die een maand geleden drie 13-jarigen oppakten die Marcel Vervloesem opnieuw van 'sexueel misbruik' beschuldigden, legden echter geen verband tussen beide dossiers. De drie knapen maken namelijk deel deel uit van hetzelfde drugsmilieu als de Bende van Rosse Gie. Stefan D. van de Morkhovense bende kwam regelmatig bij de vader van één van de knapen thuis en verhandelde daar drugs. Op die manier geraakten ook de genoemde knapen aan drugs.

Stefan D. wist af van het plan om Marcel Vervloesem in discrediet te brengen. In een brief die hij vanuit de gevangenis naar Marcel Vervloesem schreef, zei hij dat de klachten tegen Marcel Vervloesem 'opgezet spel waren' en dat Luc V., de vader van de 13-jarige Ruben, zijn zoon en zijn vriendjes had aangeraden om Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik' te beschuldigen indien zij door hun drugs problemen zouden krijgen met de politie. Zij moesten Marcel Vervloesem op dezelfde manier aanklagen als 'Rosse Gie' en enkele bendeleden dit in 1998 onder leiding van VICTOR Vervloesem met sukses hadden gedaan. Dit was niet alleen de ideale manier om aan een veroordeling te ontsnappen maar daarmee konden Rosse Gie en zijn kornuiten ook aan de leugendetectortest ontsnappen waartoe de Turnhoutse strafrechter François Caers op 14.2.05 in de zaak Marcel Vervloesem had beslist.

Een ander opvallend feit waarmee de Herentalse speurders geen rekening hielden, is de gewapende roofoverval waardoor twee van de drie 13-jarige knapen in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse werden geplaatst.  De derde knaap was vermoedelijk bij deze roofoverval betrokken.

Gebeurde deze roofoverval misschien met hetzelfde wapen waarmee de voornoemde bendeleden ook de straatroof in Herentals pleegden ? Wordt het geen tijd dat deze zaak tot op het bot onderzocht wordt ?

(wordt vervolgd)

Copie: Walter Peeters-Raadsman Comité P, Comité P, Minister Dewael, Minister Onkelinx,


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


29-05-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 11 - Klacht bij Comité P

 

Marcel Vervloesem: Klacht bij Comité P (3)

 
 Dominique D. - Advocaat

Beste Dominique,

Gelieve -tesamen met de brief van Stefan D. - die je reeds in je bezit hebt en waarin sprake is van drugshandel en een opgezet spel om in geval van problemen met drugs, Marcel Vervloesem te beschuldigen, ook het volgende bericht op dinsdag 31.5.2005 aan de Voorzitter van het Hof van Beroep van Antwerpen te willen voorleggen.

Mag ik er op rekenen dat je deze informatie ter zitting afgeeft en dat je er op aandringt dat deze informatie onmiddellijk onderzocht wordt en dat al deze informatie nu ook in het gerechtelijk dossier terechtkomt ?

Verder heb ik nog de volgende vragen:

Heb je de brief van Luc V. dd. 2.9.1998 aan Marcel Vervloesem waarin sprake is van verschillende verkrachtingen en een plan om Marcel door middel van een klacht wegens aanranding in discrediet te brengen, reeds op de rechtszitting ter sprake gebracht ? Werd deze zaak al onderzocht zoals het Hof van Beroep te Antwerpen nu bijna een maand geleden beloofde ? Zit deze brief waarvan ik je copie bezorgde, al in het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem ? Waarom werden Luc V. en de in deze brief genoemde personen nog steeds niet verhoord terwijl het Hof van Beroep te Antwerpen drie weken geleden toch 'bijkomende onderzoeken' beloofde ? Waarom werd alleen de genaamde Scippie (Stefan D.) gehoord ? Zoals je weet is Luc V. de vader van één der drie knapen die Marcel Vervloesem zopas opnieuw van 'sexueel misbruik' beschuldigden.

Zit het Proces-Verbaal van de ondervraging dd. 26.5.2005 van Jacqueline de Croÿ door de twee Herentalse rechercheurs Wim G. en Peter S. reeds in het gerechtelijk dossier ? Wordt er met haar verklaring ook rekening gehouden ? Zoals je weet, zou het P.V. van de ondervraging die Wim G. en Peter S. een paar weken geleden eindelijk van Marcel Vervloesem afnamen, niet tijdig in het gerechtelijk dossier zijn terecht gekomen en werd er totaal geen rekening mee gehouden.

Zit mijn 5 bladzijden tellende verklaring (PV nr. TU L7.104228/2005 dd. 26.5.2005) gericht aan de Herentalse commissaris Leo S. reeds in het gerechtelijk dossier ? Wordt er rekening mee gehouden ? Wordt er ondermeer rekening gehouden met de brieven en PV's (onder andere opgemaakt door de politie van Herentals) in verband met de verklaringen van Erik C. waarin deze herhaaldelijk klachten wegens 'zedenfeiten' indiende tegen tal van personen ? Zo niet, waarom niet ? Waarom worden alleen de recente klachten van drie jonge druggebruikers waarin sprake is van 'sexueel misbruik' door Marcel Vervloesem ernstig genomen en maandenlang 'onderzocht' terwijl hij in de gevangenis blijft opgesloten ? Zoals je weet, is Erik C. ook een vader van één der knapen die Marcel Vervloesem opnieuw van 'sexueel misbruik' beschuldigde)

Zitten de verklaringen van Nick en Nikkie Vervloesem, waarvan je een afschrift kreeg, reeds in het gerechtelijk dossier ? Waarom werden beide jongeren nog altijd niet ondervraagd terwijl het Hof van Beroep te Antwerpen nu al bijna een maand geleden 'bijkomende onderzoeken' beloofde ?

Zitten de getuigenverklaringen van Hilde De W. en Eddy De C. die de twee voorgenoemde commissarissen eerst weigerden omdat ze 'alleen de klachten van de onderzoeksrechter mochten onderzoeken', reeds in het gerechtelijk dossier ? Waarom werden deze mensen niet bijkomend ondervraagd door neutrale onderzoekers in plaats van door de twee voornoemde commissarissen waartegen om zeer begrijpelijke redenen klacht werd ingediend bij het Comité P ? Waarom laat het Hof van Beroep te Antwerpen deze mensen niet op een onpartijdige manier verhoren ?

Waarom moet Marcel Vervloesem tengevolge van de onbekwaamheid van politie en parket en de traagheid van Justitie zolang in voorhechtenis blijven zitten ? Of is dit misschien de bedoeling ? Is het misschien opnieuw de bedoeling om Marcel Vervloesem als pederast af te schilderen door zolang te blijven talmen en hem in de gevangenis te houden ? Waarom hield het parket niet de minste rekening met de beslissing dd. 9.2.2005 van de Turnhoutse strafrechter François Caers om alle aanklagers van Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen ? Waarom wordt er zolang getalmd met deze test en waarom moet ik lezen dat de leden van de Morkhovense bende 'Bende van de Rosse Gie' die Marcel Vervloesem in 1998 reeds van 'sexueel misbruik' beschuldigden, hopen dat zij terug vrijkomen als zij op 31 mei 2005 voor de correctionele rechtbank te Turnhout voor diefstallen, gewapende roofovervallen, afpersing met geweld , het toebrengen van slagen en verwondingen enz. moeten voorkomen ?

In afwachting van je antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan

Jan BoeykensWerkgroep Morkhoven


Zoals men weet, diende Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven via een schrijven aan Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael die als minister verantwoordelijk is voor de politie, een klacht in bij Comité P. vanwege het gebrekkig en éénzijdig onderzoek van de Herentalse rechercheurs in de zaak waarbij Marcel Vervloesem opnieuw van 'sexueel misbruik' werd beschuldigd.

 
Het Comité P is namelijk de parlementaire instelling die belast is met het toezicht en de controle op de politie. Het Comité P voert de onderzoeken uit naar de algemene werking van de politie. 
 
Walter Peeters, raadsheer bij het Comité P, antwoordde op 24 mei jl. echter dat de klacht tengevolge van 'het gebrek aan effectieve tenlasteleggingen in hoofde van het korps van de lokale politie Herentals, zonder gevolg geklasseerd' was. Walter Peeters stelde dat het Vast Comité P 'zich niet leent tot deelname aan een inquisitie en alleen onderzoeken uitvoert op gegronde en (goed) geargumenteerde klachten'. 'Indien u ons echter vooralsnog verdere concrete informatie wenst te bezorgen, mag u dat gerust doen en dan kunnen we de klacht misschien herbekijken', aldus Walter Peeters.
 
Dezelfde dag ontving Jan Boeykens een telefoontje van een zekere Wim G. van de Politie Neteland (Herentals) die hem vroeg om zich samen met Prinses de Croÿ voor een verhoor op het politiekantoor te Herentals aan te bieden. Niet wetende dat Wim G. één van de rechercheurs was waartegen hij een klacht indiende bij het Comité P, ging Jan Boeykens op dit voorstel in.  Het was dan ook niet te verwonderen dat het verhoor op 26 mei jl. op een mislukking uitliep.
 
In het vorige bericht inzake de klacht bij het Comité P, publiceerden we reeds een eerste reeks vragen en opmerkingen die Jan Boeykens zich stelt naar aanleiding van het optreden en het 'onderzoek' van de Herentalse rechercheurs Wim G. en Peter S. in de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem.

Daarbij kwam ter sprake dat VICTOR Vervloesem die in september 1998 zijn halfbroer Marcel via een interview met Gazet van Antwerpen van 'zedenfeiten' beschuldigde, destijds ook de persconferenties organiseerde waarbij 9 criminelen met tranen in de ogen allemaal op dezelfde manier verklaarden dat zij 'in hun jeugd door Marcel Vervloesem misbruikt werden'.

Eén van deze criminelen betreft een zekere Giovanni V.D.V., alias 'Rosse Gie' die als leider van de Morkhovense bende 'Bende van de Rosse Gie', al verschillende veroordelingen opliep en achter de tralies belandde. In december 2004 verscheen daarover het volgende artikel:

Vijf man in de cel voor overval en straatroof

Olen/Herentals/Kessel - december 2004

De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van vijf mannen uit Herentals en Lier die in aanmerking komen voor de overval op een krantenzaak in Olen (2 november), een straatroof in Herentals en een zware diefstal in een sportvisserswinkel in Kessel (5 oktober).

Stefan D. (19) en Jan C. (23) uit Herentals belandden midden vorige week in de cel. Zij stapten op 2 november gemaskerd en gewapend een krantenwinkel in de Bulestraat in Olen binnen. Ze roofden de inhoud van de kassa, sigaretten en krabloten. De twee bekenden vrijwel onmiddellijk en gaven ook andere feiten toe. Daardoor kwam de politie nog verdachten op het spoor. Jelle L. (23), Giovanni V.D.V. (30) uit Herentals en Steven V.D.V. (29) uit Lier zijn ook opgepakt. Die drie verdachten weigeren voorlopig elke medewerking. Ze worden onder meer verdacht van een inbraak in sportvisserswinkel Janssen Sport aan de Oude Bevelsesteenweg in Kessel, deelgemeente van Nijlen. Ze maakten er voor tienduizenden euro buit. Een van de verdachten pleegde ook een straatroof in Herentals waarbij een man onder bedreiging van een pistool zijn pas afgehaald geld moest afgeven. De verdachten hebben te maken met het drugmilieu.

Giovannni V.D.V. liep al drie veroordelingen op onder meer voor slagen en verwondingen. In dit dossier wordt de man verdacht van slagen en verwondingen aan kompaan Stefan S., poging tot afpersing en diefstal met geweld. (VTT)

Opvallend in deze zaak is dat de drie 13-jarige knapen die Marcel Vervloesem een maand geleden opnieuw van 'sexueel misbruik' beschuldigden, deel uitmaken van hetzelfde drugmilieu. 

Stefan D. van de 'Bende van de Rosse Gie', kwam regelmatig bij één van de knapen aan huis en verhandelde daar drugs aan vader en zoon.

In een brief die hij vanuit de gevangenis naar Marcel Vervloesem schreef, zei Stefan D. bovendien dat de klachten tegen Marcel Vervloesem 'opgezet spel waren' en dat Luc V., de vader van de 13-jarige Ruben, zijn zoon en zijn vriendjes had aangeraden om -zoals Rosse Gie en zijn kornuiten dit in 1998 met sukses hadden gedaan- Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik en sadomasochistische folteringen' te beschuldigen indien zij problemen zouden krijgen met de politie.

Een ander opvallend feit is dat twee van de drie 13-jarige knapen vanwege een gewapende roofoverval, in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse werden geplaatst.  De derde knaap is vermoedelijk bij deze roofoverval betrokken geweest.

Gebeurde deze roofoverval misschien met hetzelfde wapen waarmee één van de voornoemde bendeleden ook de straatroof in Herentals pleegde ?

(wordt vervolgd)

Copie: Walter Peeters-Raadsman Comité P, Comité P, Minister Dewael, Minister Onkelinx,

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 10 - Klacht bij Comité P

05

 

Marcel Vervloesem: Klacht bij Comité P (2)

 
 Zoals men weet, diende Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven via een schrijven aan Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael die als minister verantwoordelijk is voor de politie, een klacht in bij Comité P. vanwege het gebrekkig en éénzijdig onderzoek van de Herentalse rechercheurs in de zaak waarbij Marcel Vervloesem opnieuw van 'sexueel misbruik' werd beschuldigd.
 
Het Comité P is namelijk de parlementaire instelling die belast is met het toezicht en de controle op de politie. Het Comité P voert de onderzoeken uit naar de algemene werking van de politie. 
 
Walter Peeters, raadsheer bij het Comité P, antwoordde op 24 mei jl. echter dat de klacht tengevolge van 'het gebrek aan effectieve tenlasteleggingen in hoofde van het korps van de lokale politie Herentals, zonder gevolg geklasseerd' was. Walter Peeters stelde dat het Vast Comité P 'zich niet leent tot deelname aan een inquisitie en alleen onderzoeken uitvoert op gegronde en (goed) geargumenteerde klachten'. 'Indien u ons echter vooralsnog verdere concrete informatie wenst te bezorgen, mag u dat gerust doen en dan kunnen we de klacht misschien herbekijken', aldus Walter Peeters.
 
Dezelfde dag ontving Jan Boeykens een telefoontje van een zekere Wim G. van de Politie Neteland (Herentals) die hem vroeg om zich samen met Prinses de Croÿ voor een verhoor op het politiekantoor te Herentals aan te bieden. Niet wetende dat Wim G. één van de rechercheurs was waartegen hij een klacht indiende bij het Comité P, ging Jan Boeykens op dit voorstel in.  Het was dan ook niet te verwonderen dat het verhoor op 26 mei jl. op een mislukking uitliep.
 
In het vorige bericht inzake de klacht bij het Comité P, publiceerden we reeds een eerste reeks vragen en opmerkingen die Jan Boeykens zich stelt naar aanleiding van het optreden en het 'onderzoek' van de Herentalse rechercheurs Wim G. en Peter S. in de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem.

Daarbij kwam ter sprake dat VICTOR Vervloesem die in september 1998 zijn halfbroer Marcel via een interview met Gazet van Antwerpen van 'zedenfeiten' beschuldigde, destijds ook de persconferenties organiseerde waarbij 9 criminelen met tranen in de ogen allemaal op dezelfde manier verklaarden dat zij 'in hun jeugd door Marcel Vervloesem misbruikt werden'.

Eén van deze criminelen betreft een zekere Giovanni V.D.V., alias 'Rosse Gie' die als leider van de Morkhovense bende 'Bende van de Rosse Gie', al verschillende veroordelingen opliep en achter de tralies belandde. In december 2004 verscheen daarover het volgende artikel:

Vijf man in de cel voor overval en straatroof

Olen/Herentals/Kessel - december 2004

De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van vijf mannen uit Herentals en Lier die in aanmerking komen voor de overval op een krantenzaak in Olen (2 november), een straatroof in Herentals en een zware diefstal in een sportvisserswinkel in Kessel (5 oktober).

Stefan D. (19) en Jan C. (23) uit Herentals belandden midden vorige week in de cel. Zij stapten op 2 november gemaskerd en gewapend een krantenwinkel in de Bulestraat in Olen binnen. Ze roofden de inhoud van de kassa, sigaretten en krabloten. De twee bekenden vrijwel onmiddellijk en gaven ook andere feiten toe. Daardoor kwam de politie nog verdachten op het spoor. Jelle L. (23), Giovanni V.D.V. (30) uit Herentals en Steven V.D.V. (29) uit Lier zijn ook opgepakt. Die drie verdachten weigeren voorlopig elke medewerking. Ze worden onder meer verdacht van een inbraak in sportvisserswinkel Janssen Sport aan de Oude Bevelsesteenweg in Kessel, deelgemeente van Nijlen. Ze maakten er voor tienduizenden euro buit. Een van de verdachten pleegde ook een straatroof in Herentals waarbij een man onder bedreiging van een pistool zijn pas afgehaald geld moest afgeven. De verdachten hebben te maken met het drugmilieu.

Giovannni V.D.V. liep al drie veroordelingen op onder meer voor slagen en verwondingen. In dit dossier wordt de man verdacht van slagen en verwondingen aan kompaan Stefan S., poging tot afpersing en diefstal met geweld. (VTT)

Opvallend in deze zaak is dat de drie 13-jarige knapen die Marcel Vervloesem een maand geleden opnieuw van 'sexueel misbruik' beschuldigden, deel uitmaken van hetzelfde drugmilieu. 

Stefan D. van de 'Bende van de Rosse Gie', kwam regelmatig bij één van de knapen aan huis en verhandelde daar drugs aan vader en zoon.

In een brief die hij vanuit de gevangenis naar Marcel Vervloesem schreef, zei Stefan D. bovendien dat de klachten tegen Marcel Vervloesem 'opgezet spel waren' en dat Luc V., de vader van de 13-jarige Ruben, zijn zoon en zijn vriendjes had aangeraden om -zoals Rosse Gie en zijn kornuiten dit in 1998 met sukses hadden gedaan- Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik en sadomasochistische folteringen' te beschuldigen indien zij problemen zouden krijgen met de politie.

Een ander opvallend feit is dat twee van de drie 13-jarige knapen vanwege een gewapende roofoverval, in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse werden geplaatst.  De derde knaap is vermoedelijk bij deze roofoverval betrokken geweest.

Gebeurde deze roofoverval misschien met hetzelfde wapen waarmee één van de voornoemde bendeleden ook de straatroof in Herentals pleegde ?

(wordt vervolgd)

Copie: Walter Peeters-Raadsman Comité P, Comité P, Minister Dewael, Minister Onkelinx, ,


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven28-05-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 9 - Belgische Justitieminister antwoordt niet

In het wilde Westen was de situatie duidelijk. Misdadigers werden buiten de wet geplaatst en er mocht willekeurig op gejaagd worden. De premiejagers vaarden er wel bij. Dead or alive. Vandaag hebben we geen premiejagers meer nodig. We leven in een zogenaamde democratische rechtsstaat. Iemand die zijn mond niet over een bepaalde zaak kan houden, wordt als een outlaw behandeld en buiten de wet geplaatst. Democratische rechten zoals het recht op antwoord, het recht op verdediging, het recht op een gelijke en menswaardige behandeling enz. worden afgeschaft. In plaats van aan de schandpaal op de Grote Markt te worden genageld, wordt men in de pers afgemaakt terwijl het zogenaamde proces nog moet plaatsvinden... Volksvertegenwoordigers verschuilen zich achter een confortabel en welbetaald stilzwijgen.

De: Morkhoven & Croÿ Date: 28 mai 2005 19:42:30 GMT+02:00À: greet.vangool@dekamer.be, melchior.wathelet@lachambre.be, koen.bultinck@deKamer.be, sabien.battheu@dekamer.be, gerolf.annemans@deKamer.be, jean.jacques.viseur@laChambre.be, jan.mortelmans@deKamer.be, karel.degucht@dekamer.be, herman.vanrompuy@deKamer.be, theo.kelchtermans@dekamer.be, maya.detiege@dekamer.be, jean-marc.delizee@laChambre.be, francois-xavier.dedonnea@laChambre.be, hilde.vautmans@dekamer.be, els.vanweert@deKamer.be, karel.pinxten@deKamer.be, stef.goris@deKamer.be, hans.bonte@deKamer.be, guy.hove@deKamer.be, yves.leterme@deKamer.be, pierrette.cahay.andre@laChambre.be, herman.decroo@deKamer.be, roel.deseyn@dekamer.be, karin.jiroflee@dekamer.be, hendrik.bogaert@dekamer.be, jacques.chabot@laChambre.be, daniel.bacquelaine@laChambre.be, zoe.genot@laChambre.be, annemie.turtelboom@dekamer.be, martine.taelman@dekamer.be, nancy.caslo@dekamer.be, filip.anthuenis@deKamer.be, luc.goutry@deKamer.be, philippe.collard@laChambre.be, pierre.lano@deKamer.be, richard.fournaux@laChambre.be, geert.lambert@dekamer.be, francois.bellot@lachambre.be, carl.devlies@dekamer.be, guido.tastenhoye@deKamer.be, jan.peeters@deKamer.be, patrick.janssens@dekamer.be, guy.dhaeseleer@deKamer.be, anissa.temsamani@dekamer.be, francoise.colinia@lachambre.be, georges.lenssen@deKamer.be, thierry.giet@laChambre.be, guy.swennen@dekamer.be, willy.cortois@deKamer.be, pieter.de.crem@deKamer.be, josee.lejeune@laChambre.be, s.verherstraeten@deKamer.be, bourgeois.geert@deKamer.be, valerie.deom@lachambre.be, alexandra.colen@deKamer.be, alfons.borginon@deKamer.be, andre.frederic@lachambre.be, marie.claire.lambert@lachambre.be, claude.eerdekens@laChambre.be, jean-pol.henry@laChambre.be, elio.dirupo@lachambre.be, hilde.dierickx@dekamer.be, alisson.declercq@lachambre.be, denis.ducarme@lachambre.be, annemie.roppe@dekamer.be, jean.pierre.malmendier@lachambre.be, bart.tommelein@dekamer.be, camille.dieu@lachambre.be, olivier.maingain@lachambre.be, miguel.chevalier@dekamer.be, martine.payfa@lachambre.be, mohammed.boukourna@lachambre.beObjet: Réexp : Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister OnkelinxSubject: Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister Onkelinx


 
Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister Onkelinx
 
----- Original Message -----
From: SOS
Sent: Friday, May 27, 2005 12:31 PM
Subject: cd-roms kinderpornozaak Zandvoort: Mijn schrijven aan Minister Onkelinx

 Kabinet Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
t.a.v. Théo JACOBS, Catherine BADOT, Laurence BOVY, Laurent DEMARQUE, Marie-Claude MAERTENS, Jean-Paul JANSSENS, Philippe DULIEU, Pascal PETRY, Isabelle VAN HEERS, Marc MONIN, René SALM, Guy POIRIER, Erwin VAN VLIERBERGHE
Handelsstraat 78-80
B-1040 Brussel
 
Geachte Dames en Heren,
 
Betreft: cd-roms kinderpornonetwerk Zandvoort - Mijn schrijven dd. 13.4.2005 aan Minister Onkelinx

Op 13 april 2005 schreef ik met Morkhoven-collega Marcel Vervloesem, de onderstaande brief die we aangetekend aan de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Laurette Onkelinx verzonden.

Juistgeteld drie dagen later werd Marcel Vervloesem door drie 13-jarige jongeren waarnaar een onderzoek liep inzake drugshandel en waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en Beerse werden geplaatst (terwijl de derde knaap mogelijk betrokken was), van 'sexueel misbruik' beschuldigd.

Van Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout kwam intussen nog steeds geen antwoord.

Minister Onkelinx antwoordde destijds op de parlementaire vraag van Zoè Genot (Ecolo) dat de zaak betreffende de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op een bepaalde dag door het Gerecht van Turnhout zou behandeld worden. Dat bleek echter niet te kloppen.

De Turnhoutse Procureur Herman Janssens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) schreef toen lakoniek dat 'daar nooit sprake van was geweest en dat de Minister van Justitie zich wellicht vergist had'.

Het feit dat Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout de bijgevoegde brief nog steeds niet beäntwoord hebben, wijst er echter op dat het hier geen simpele 'vergissing' betrof.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven

(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Correspondentieadres:

Prinses Jacqueline de Croÿ - Faiderstraat 10 - 1060 Brussel


BRIEF AAN MINISTER ONKELINX


Antwerpen, 13 april 2005 - AANGETEKENDAan Minister van Justitie - Mevrouw Laurette Onkelinx Waterloolaan 115 - 1000 Brussel Aan de Heer Procureur Des Konings - Parket Gerecht Turnhout - Kasteelplein 1 - 2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno". Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is, géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens Arsenaalstraat 5 - bus 14 - 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

(02 537 49 97)

 
Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail:
sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy 
 

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 8 - Belgische Justitieminister antwoordt niet

----- Original Message -----
From: SOS
To: info@ps.be ; jean-pol.baras@ps.be ; elio@ps.be ; hilde@decleer.com ; jvandeurzen@cdenv.be ; cberx@cdenv.be ; ydegraeve@senaat.cdenv.be ; jhuygh@senaat.cdenv.be ; debethune@senators.senate.be ; marc.vanpeel@stad.antwerpen.be ; anne-marie.lizin@huy.be ; stephanie.anseeuw@telenet.be ; paulwille@pandora.be ; willems@senators.senate.be ; verreycken@senators.senate.be ; info@wouterbeke.be ; mimount.bousakla@skynet.be ; buysse@senators.senate.be ; pierre.chevalier@pandora.be ; Hugo@Coveliers.be ; jm@jmdedecker.com ; contact@christine.defraigne.be ; derbaki@skynet.be ; jacinta.deroeck@pandora.be ; Mia De Schamphelaere ; detserclaes@senators.senate.be ; isabelle.durant@ecolo.be ; c.geerts@pandora.be ; margriet.hermans@vlaamsparlement.be ; flor.koninckx@vlaamsparlement.be ; wegwijs@skynet.be ; Senator Noreilde ; jan@jansteverlynck.org ; fauzaya.talhaoui@meerspirit.be ; annemie.van.de.casteele@skynet.be ; luc.vandenbrande@vlaamsparlement.be ; burgemeester@sint-truiden.be ; info@ankevandermeersch.be ; patrik@vankrunkelsven.be ; vanlerberghe@senators.senate.be
Cc: hoofdredactie@demorgen.be ; johan.corthouts@demorgen.be ; paul.daenen@persgroep.be ; wdaeninck@concentra.be ; steven.de.bock@vum.be ; tijd@tijd.be ; persberichten@fet.be ; redactie@anlloyd.be ; economie@demorgen.be ; Dinfo@demorgen.be ; chris.denijs@vrt.be ; IMCEAUNKNOWN-Unknown@fgtb.be ; regionieuws@destandaard.be ; antwerpen@streekkrant.be ; avero1@pandora.be ; ddw@belga.be ; dezondag.ant@streekkrant.be ; wdm@belga.be ; gdespiegelaere@knack.be ; ronny.driesma!ns@persgroep.be
Sent: Saturday, May 28, 2005 5:23 PM
Subject: Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister Onkelinx

Zolang de Werkgroep Morkhoven geen antwoord op haar brief van 13.4.2005 ontvangt van de Belgische Justitieminister en de Procureur des Konings te Turnhout, is zij verplicht om tegen deze handelswijze te protesteren.

 
Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister Onkelinx
 
----- Original Message -----
From: SOS
To: info@laurette.onkelinx.be
Sent: Friday, May 27, 2005 12:31 PM
Subject: cd-roms kinderpornozaak Zandvoort: Mijn schrijven aan Minister Onkelinx


 Kabinet Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
t.a.v. Théo JACOBS, Catherine BADOT, Laurence BOVY, Laurent DEMARQUE, Marie-Claude MAERTENS, Jean-Paul JANSSENS, Philippe DULIEU, Pascal PETRY, Isabelle VAN HEERS, Marc MONIN, René SALM, Guy POIRIER, Erwin VAN VLIERBERGHE
Handelsstraat 78-80
B-1040 Brussel
 
Geachte Dames en Heren,
 
Betreft: cd-roms kinderpornonetwerk Zandvoort - Mijn schrijven dd. 13.4.2005 aan Minister Onkelinx

Op 13 april 2005 schreef ik met Morkhoven-collega Marcel Vervloesem, de onderstaande brief die we aangetekend aan de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Laurette Onkelinx verzonden.

Juistgeteld drie dagen later werd Marcel Vervloesem door drie 13-jarige jongeren waarnaar een onderzoek liep inzake drugshandel en waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en Beerse werden geplaatst (terwijl de derde knaap mogelijk betrokken was), van 'sexueel misbruik' beschuldigd.

Van Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout kwam intussen nog steeds geen antwoord.

Minister Onkelinx antwoordde destijds op de parlementaire vraag van Zoè Genot (Ecolo) dat de zaak betreffende de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op een bepaalde dag door het Gerecht van Turnhout zou behandeld worden. Dat bleek echter niet te kloppen.

De Turnhoutse Procureur Herman Janssens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) schreef toen lakoniek dat 'daar nooit sprake van was geweest en dat de Minister van Justitie zich wellicht vergist had'.

Het feit dat Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout de bijgevoegde brief nog steeds niet beäntwoord hebben, wijst er echter op dat het hier geen simpele 'vergissing' betrof.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven

(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Correspondentieadres:

Prinses Jacqueline de Croÿ - Faiderstraat 10 - 1060 Brussel


BRIEF AAN MINISTER ONKELINX


Antwerpen, 13 april 2005 - AANGETEKEND


Aan Minister van Justitie - Mevrouw Laurette Onkelinx Waterloolaan 115 - 1000 Brussel

Aan de Heer Procureur des Konings - Parket Gerecht Turnhout - Kasteelplein 1 - 2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno". Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is, géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens Arsenaalstraat 5 - bus 14 - 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

(02 537 49 97) 
Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail:
sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 7 - Belgische Justitieminister antwoordt niet

----- Original Message -----
From: SOS
To: p.b.boorsma@bsk.utwente.nl ; Broek414@wxs.nl ; tdoesbur@telekabel2.nl ; jos_van_gennip@wxs.nl ; info@middelburg.nl ; j.heukelum@drenthe.nl ; vdhul.omta@wxs.nl ; ria.jaarsma@tip.nl ; jagermets@planet.nl ; fudefi@worldonline.nl ; vdlans@xs4all.nl ; rlinden2@wish.net ; pclodelf@xs4all.nl ; luijten_p@schiphol.nl ; lycklama@dataweb.nl ; mar.ger@wxs.nl ; platvoet@planet.nl ; rudy.rabbinge@staff.tpe.wau.nl ; bruers@sp.nl ; schij@wolmail.nl ; ja.schoondergang@12move.nl ; e_schman@euronet.nl ; bwstejo@tilburg.nl ; willem.f.c.stevens@bakernet.com ; pampus@xs4all.nl ; m.d.a.m.timmerman@planet.nl ; vaercamp@wxs.nl ; penwise@euronet.nl ; kveling@worldonline.nl ; jpdevries@hetnet.nl ; w.j.witteveen@kub.nl ; h.e.s.woldring@th.vu.nl ; ddw@stadhouders.nl ; dwolfson@xs4all.nl ; francis.rommers@ou.nl ; ans@anszwerver.nl
Cc: gvaredactie@rug.be ; dirk.bulkmans@belga.be ; redactie.hln@persgroep.be ; kris.goossenaerts@vum.be ; tstad@vum.be ; info@demorgen.be ; redactie@belga.be ; tijd@tijd.be ; redactie.dng@persgroep.be ; humo@sanoma-magazines.be ; info@radio1.be ; avero1@pandora.be ; ktuerlinckx@rug.be ; terzake@canvas.be ; lieven.bax@radiocontact.be ; Internationaal Perscentrum Vlaanderen ; redactieantwerpen@radio2.be ; vermist@tros.nl ; redactie@trouw.nl ; pvda@pvda.be ; patricia.lasoen@skynet.be ; journal@lesoir.be ; a.besse@ad.nl ; tvjournaal@vrt.be ; info@vtm.be
Sent: Saturday, May 28, 2005 5:06 PM
Subject: Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister OnkelinxZolang de Werkgroep Morkhoven geen antwoord op haar brief van 13.4.2005 ontvangt van de Belgische Justitieminister en de Procureur des Konings te Turnhout, is zij verplicht om tegen deze handelswijze te protesteren.

 
Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister Onkelinx
 
----- Original Message -----
From: SOS
To: info@laurette.onkelinx.be
Sent: Friday, May 27, 2005 12:31 PM
Subject: cd-roms kinderpornozaak Zandvoort: Mijn schrijven aan Minister Onkelinx


 Kabinet Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
t.a.v. Théo JACOBS, Catherine BADOT, Laurence BOVY, Laurent DEMARQUE, Marie-Claude MAERTENS, Jean-Paul JANSSENS, Philippe DULIEU, Pascal PETRY, Isabelle VAN HEERS, Marc MONIN, René SALM, Guy POIRIER, Erwin VAN VLIERBERGHE
Handelsstraat 78-80
B-1040 Brussel
 
Geachte Dames en Heren,
 
Betreft: cd-roms kinderpornonetwerk Zandvoort - Mijn schrijven dd. 13.4.2005 aan Minister Onkelinx

Op 13 april 2005 schreef ik met Morkhoven-collega Marcel Vervloesem, de onderstaande brief die we aangetekend aan de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Laurette Onkelinx verzonden.

Juistgeteld drie dagen later werd Marcel Vervloesem door drie 13-jarige jongeren waarnaar een onderzoek liep inzake drugshandel en waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en Beerse werden geplaatst (terwijl de derde knaap mogelijk betrokken was), van 'sexueel misbruik' beschuldigd.

Van Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout kwam intussen nog steeds geen antwoord.

Minister Onkelinx antwoordde destijds op de parlementaire vraag van Zoè Genot (Ecolo) dat de zaak betreffende de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op een bepaalde dag door het Gerecht van Turnhout zou behandeld worden. Dat bleek echter niet te kloppen.

De Turnhoutse Procureur Herman Janssens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) schreef toen lakoniek dat 'daar nooit sprake van was geweest en dat de Minister van Justitie zich wellicht vergist had'.

Het feit dat Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout de bijgevoegde brief nog steeds niet beäntwoord hebben, wijst er echter op dat het hier geen simpele 'vergissing' betrof.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven

(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Correspondentieadres:

Prinses Jacqueline de Croÿ - Faiderstraat 10 - 1060 Brussel


BRIEF AAN MINISTER ONKELINX


Antwerpen, 13 april 2005 - AANGETEKEND


Aan Minister van Justitie - Mevrouw Laurette Onkelinx Waterloolaan 115 - 1000 Brussel

Aan de Heer Procureur des Konings - Parket Gerecht Turnhout - Kasteelplein 1 - 2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno". Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is, géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens Arsenaalstraat 5 - bus 14 - 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

(02 537 49 97) 
Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail:
sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy 
Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 6 - Aanpak van kinderporno in Italië

 

Aanpak van kinderporno in Italië 

 België is zowat het enige land in Europa waar -officieel gezien- geen kinderpornonetwerken bestaan en waar Justitie geen onderzoeken voert omdat men liever mensen laat vervolgen en aanklagen die dergelijke netwerken juist bestrijden.

De Belgische Justitieminister Onkelinx weigert te reageren op het feit dat tienduizenden kinderen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort niet werden geïdentificeerd terwijl de producenten, afnemers en criminelen niet worden opgespoord.

In Spanje daarentegen worden de kinderpornonetwerken daadwerkelijk aangepakt en komen zowel de politie als de Minister van Binnenlandse zaken er eerlijk voor uit dat zij zich geschokt voelen bij het zien van sexueel misbruikte baby's.

En ook de Italiaanse overheid had blijkbaar de moed om kinderpornonetwerk op te rollen waarbij beelden te zien (en te downloaden) waren waarop te zien was hoe meisjes van vier tot acht jaar seksueel werden misbruikt en gemarteld.


Mei 2005 - Italië rolt kinderpornonetwerk op

ROME/SIRACUSA - De Italiaanse politie heeft een omvangrijk kinderpornografienetwerk opgerold, waarbij zeker 186 mannen waren betrokken. Via het netwerk, dat zijn basis had op Sicilië, konden deze personen beelden bekijken en downloaden waarop te zien was hoe meisjes van vier tot acht jaar seksueel werden misbruikt en gemarteld.

Onder de verdachten bevinden zich drie priesters uit Sicilië, Lombardije en Trentino Alto Adige, een burgemeester, een arts, een leraar uit Sicilië en een politiefunctionaris, meldden Italiaanse media dinsdag.

De verdachten waren allen bezoekers van de website, deelde een woordvoerder van de Siciliaanse politie mee. De politie en de justitie van Sicilië coördineerden het onderzoek.

De website van het netwerk was afgeschermd voor internetzoekmachines en was alleen toegankelijk voor personen die beschikten over een wachtwoord. De site was vorig jaar op slechts negen dagen toegankelijk, kennelijk een maatregel om ontdekking te voorkomen.

Volgens de krant La Repubblica konden geïnteresseerden via een 'gespecialiseerde' website in een 'oosters land' aan het adres komen van een site waar zij het wachtwoord voor de internetsite met de beelden konden krijgen.

Alle maatregelen tegen ontdekking ten spijt, kreeg de politie uiteindelijk toch lucht van de zaak. Dat gebeurde nadat iemand een tip had gegeven aan een telefonische hulplijn voor slachtoffers van kindermishandeling. Computerexperts van de politie kwamen op het spoor van het netwerk. Het onderzoek heeft tot dusver bijna een jaar geduurd.

De politie heeft bij bijna tweehonderd huiszoekingen in heel Italië computers in beslag genomen, waarop collecties kinderpornofilms waren opgeslagen. Er zijn nog geen aanklachten geformuleerd omdat het onderzoek nog loopt. De directeur van een Italiaanse organisatie voor kinderbescherming zei dat de ontdekking van de politie in deze zaak alleen nog maar het topje van een ijsberg is.

Voor meer info: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 5 - Babyporno schokt Spanje

 

Babyporno schokt Spanje 

 Terwijl de Belgische Justitieminister Onkelinx niet reageert op het feit dat de tienduizenden kinderen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort niet werden geïdentificeerd en de producenten, afnemers en criminelen niet worden opgespoord, worden in Spanje de kinderpornonetwerken daadwerkelijk aangepakt.

Zoals in het geval van de kinderpornozaak Zandvoort, is ook hier sprake van sexueel misbruikte baby's.

De Werkgroep Morkhoven gaat nu uitzoeken of de in de Spaanse kinderpornozaak genoemde personen ook voorkomen in de kinderpornozaak Zandvoort.

Hierbij het artikel over deze zaak dat gisteren in de krant De Morgen verscheen.

BABYPORNO SCHOKT SPANJE

'Gruwelijk'. 'Afgrijselijk.' ' Het overschrijdt de grenzen van wat speurders tot nog toe te zien hebben gekregen.' De Spaanse politie trok gisteren alle registers open om haar afschuw uit te drukken over de beelden die ze bij een kinderpornonetwerk had aangetroffen. Op foto's en video's waren tientallen kinderen seksueel misbruikt, verscheidene onder hen baby's. Een jongeman die zich als kinderoppas voordeed, is de hoofdverdachte. Een treinkaartje op de beelden deed hem de das om.

Madrid - Van onze correspondent Rudy Peeters

Spanje ontwaakte gisterenochtend met een schok. De Nationale Politie maakte bekend dat ze een kinderpornonetwerk had opgerold. Dat gebeurt wel vaker, en niet alleen in Spanje, maar dit sloeg alles; 'Tientallen kinderen, velen onder hen baby's van nauwelijks enkele maanden oud, werden gefilmd terwijl ze misbruikt werden, waarvan negen door leden van de aangehouden groep', aldus een communiqué van de Nationale Politie.

Alle gefilmde kinderen zijn van het mannelijke geslacht. 'De beelden waarop de afgrijselijke kwellingen te zien zijn die de kinderen moesten ondergaan, werden nadien via geheime internetkanalen verspreid, hoofdzakelijk via IRC.'

Het ging om 'verkrachtingsscènes, en alle soorten vernederende praktijken, ook scatologische, waarvan de criminele intensiteit moeilijk te beschrijven is'.

Nog nooit had de Spaanse politie zoiets gezien. ' Er is een perversie en een vernedering aan het licht gekomen die de grenzen overschrijdt van wat de speurders tot nog toe te zien hebben gekregen.'

Vijf mannen zijn gearresteerd, in Barcelona, Murcia (zuidoostkust) en Orense (Galicië). De drie jongste gearresteerden, 23 en 24 jaar oud, hebben volgens de politie zeker negen kinderen misbruikt. De twee anderen, 39 en 43 jaar, worden beschuldigd van het bezit en de verspreiding van de foto's en video's via het Internet.

Hoofdverdachte is de 23-jarige Alvaro I.G., 'een van de ergste pederastische criminelen waar de politie tot nog toe onderzoek naar gedaan heeft'. Hij kwam bij zijn slachtoffers door zich als babysit aan te bieden. 'Kinderoppas aan huis', adverteerde hij. 'Kindermonitor, kinderverzorging, vanaf 3 euro per uur. Ervaring met kinderen en met peuter- en kleteronderwijs, als je computer in huis hebt, bovendien informaticacursussen voor kinderen. Beschikbaar 's namiddags, 's avonds en tijdens het weekend.'

Op het internet verschool hij zich achter de bijnamen Nanysex en Kova. Nanny is het Engels voor kinderoppas.
Het vermoeden bestaat dat de ouders van een tweejarig jongetje op de hoogte waren van het misbruik van hun kind, maar geen klacht indienden. Bewijzen van medeplichtigheid waren er gisteren niet, de ouders werden weer vrijgelaten.

Het onderzoek was geopend in februari, toen de technologische onderzoeksbrigade van de Nationale Politie een geheim IRC-chatnetwerk op het spoor kwam waar beelden van seksueel misbruikte baby's werden uitgewisseld. Op dat netwerk bleek Nanysex een van de actiefste gebruikers te zijn, een naam die meteen een belletje deed rinkelen bij de politie.

'De 'mythische' referentie was bekend bij de politie door verklaringen van enkele gearresteerde pedofielen', aldus de Nationale Politie.

De zaak kwam in een stroomversnelling toen Interpol het bestaan van internetfoto's signaleerde waarop een eenjarig jongetje door minstens twee mannen werd misbruikt.
Dat spoor leidde naar Spanje. Zo was op de beelden een pc-toetsenbord te zien van het merk Logitech waarop de letter n voorkomt, een model dat alleen in Spanje verkrijgbaar is. De speurders zagen ook dat de baby een treinkaartje in de hand hield, een element dat tot de doorbraak zou leiden. De tekst leek onleesbaar maar met speciale beeldsoftware kwam men er achter dat het in het Madrileense station Atocha gekocht was voor een lijn die de noordelijke rand rond de hoofdstad aandoet. Er was ook een handdoek te zien van het Madrileense ziekenhuis La Paz, dat diezelfde noordelijke rand bedient.

Tegelijke stelden de speurders vast dat het geheime netwerk op meerdere plaatsen in en rond Murcia zijn internetconnecties realiseerde. 'Dat wees op de mogelijkheid dat Nanysex zich bezighield met de reparatie van computers en met de configuratie van hun internettoegang. Van de configuratie van de computers van zijn klanten maakte hij gebruik om zijn verbindingen te realiseren. 'Dit spoor leidde naar PC Tunning, een informaticazaak in het centrum van Murcia. Daar troffen de speurders onder meer Alvaro I.G. aan. Hij bleek de link met het Madrileense spoor, want de verdachte had tot begin vorig jaar een flat gehuurd in Colloda-Villalba, een stadje 40 kilometer ten noordoosten van Madrid, een van de haltes op de lijn van het treinkaartje. Met de hulp van de lokale politiediensten, scholen en medische centra rond Madrid sloot het net zich rond Nanysex. Bovendien werd Alvaro I.G. op een van de beelden herkend.

Minister van Binnenlandse Zaken José Antonio Alonso belegde gistermiddag meteen een vergadering met de betrokken speurders en de politietop. Na afloop was ook hij zeer onder de indruk. 'Nog nooit heb ik beelden van zo'n brutaliteit gezien', zei de minister, die jarenlang rechter is geweest.

 

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven27-05-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 4 - Politiedienst mede aan de basis van persoonlijke verdachtmakingen

Buitenland
 
Kinderpornojager Vervloesem naar ziekenboeg

22 Mei 2005   07:36:07
 
  
 BRUSSEL (ANP) - Marcel Vervloesem, de kinderpornojager uit Morkhoven, is overgebracht naar de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge. Dit meldt de Vlaamse krant Nieuwsblad op zondag.

 
 Vervloesem is al 25 dagen bezig met een hongerstaking. Hij protesteert daarmee tegen zijn arrestatie op verdenking van misbruik van jongens. Volgens hem is hij het slachtoffer van een complot. De lange hongerstaking heeft Vervloesem nu zo verzwakt dat hij medische verzorging nodig heeft.

De Belg kreeg in Nederland bekendheid toen hij met zijn ,,Werkgroep Morckhoven´´ in 1998 de vanuit Zandvoort opererende Duitse pedofiel Gerry U. ontmaskerde. Het internationale netwerk dat hij daarbij vermoedde, is nooit gevonden.

 
    
 
   
 
 
Alle reacties op "Kinderpornojager Vervloesem naar ziekenboeg".
 Door: scepticus: (Eergisteren)

 
 Bij analyse van de klachten tegen Vervloesem lijkt het er meer en meer op dat er echt sprake is van een ordinair complot. De motieven om hem voor twee maand in voorhechtenis te houden zijn dan ook echt absurd.
Arme belgische justitie. Dat het internationale netwerk nooit is gevonden is alleen een slagzin,uitspraak van parketwoordvoerers; dat heeft daarom nog niets te maken met de werkelijkheid of genuanceerder waarheid.
Over enige tijd zal dat zelfs duidelijk blijken in een niet door justitie geleide analyse. Zelfs de aanwijzingen die Marcel Vervloesem reeds vond spreken de conclusies van parketten tegen. Kommuniqées van parketwoordvoerders zijn niet noodzakelijk evangelie. Droevig is… dat er zich bijna geen enkele onderzoeksjournalist in de zaak Vervloesem wil verdiepen, en alle berichten in de media knip en plakwerk is van wat elders vernomen werd of gelezen.
 
 
 Door: jan boeykens: (Vandaag)

 
 

Wat er in België aan de hand is, weet ik niet maar nadat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven gedurende 7 jaar door het grootste gedeelte van de Vlaamse pers als een 'zelfverklaarde pedofielenjager die zelf kinderen misbruikte' werd omschreven (terwijl hij niet eens veroordeeld is geweest en besloten was om alle aanklagers aan een leugendetectortest te onderwerpen), sprak diezelfde pers met geen woord over zijn 31 dagen durende hongerstaking waarbij iederéén uit zijn omgeving voor zijn leven vreesde omdat hij hartpatiënt en suikerziek is. Soms heb ik werkelijk de indruk dat ik onder de dictatuur van Pinochet in Chili leef.
In bijlage nog een korte bijdrage over het Comité P dat in 1991 door het Parlement werd geïnstalleerd 'om de werking van de politiediensten te controleren'...

---------------------------------------

Marcel Vervloesem: Klacht bij Comité P


Zoals men weet, diende Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven via een schrijven aan Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael die als minister verantwoordelijk is voor de politie, een klacht in bij Comité P.

De klacht bij Comité P, de dienst die onderzoeken uitvoert naar de algemene werking van de politie, betrof de twee rechercheurs van de politie te Herentals door wiens 'onderzoek' Morkhoven-voorman Marcel Vervloesem na nieuwe beschuldigingen inzake 'sexueel misbruik', werd aangehouden en in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.

Jan Boeykens stelt zich terecht ernstige vragen bij het optreden en het 'onderzoek' van de twee voornoemde rechercheurs-commissarissen.

Op de eerste plaats komen de nieuwe verhalen over 'sexueel misbruik' kort nadat de Turnhoutse strafrechter François Caers besliste om al diegenen die Marcel Vervloesem in 1998 van 'sexueel misbruik' beschuldigden, aan een leugendetectortest te onderwerpen. De strafrechter leek dus serieuze twijfels te hebben gekregen omtrent de wilde verhalen over 'folteringen' en 'verkrachtingen' die VTM en een aantal kranten destijds als zoete broodjes verkocht.

De jongste verhalen over 'sexueel misbruik' lijken als twee druppels water op de oude verhalen. Tegen de drie 13-jarigen liep een onderzoek inzake een drugstrafiek. Twee van hen werden wegens het plegen van een gewapende overval, in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse geplaatst. Nick C., de derde knaap in deze zaak, was -gezien hij goed bevriend is met de andere knapen -mogelijk bij deze overval betrokken geweest.

Er is een schriftelijke verklaring van een vierde knaap waarin staat dat de klachten tegen Marcel Vervloesem opgezet spel waren. Luc V., de vader van één van de knapen, zou zijn zoontje zelfs hebben aangeraden om Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik' te beschuldigen indien hij problemen zou krijgen met drugs. Deze verklaring lijkt aannemelijk gezien het zeven jaar oude proces waarbij Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik' werd beschuldigd, in afwachting van de leugendetectortest, nog steeds lopende is. De nieuwe verhalen zouden trouwens onmiddellijk geloofd worden gezien Marcel Vervloesem door het grootste gedeelte van de Vlaamse pers al zeven jaar lang als een 'zelfverklaarde pedofielenjager die zelf kinderen misbruikte' wordt afgeschilderd. (De schriftelijke verklaring werd zopas na langdurig aarzelen door de Turnhoutse onderzoeksrechter aan het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Hopelijk wordt deze zaak nu ook op een normale manier onderzocht)

De vaders van twee knapen werken, zoals VICTOR Vervloesem die zijn halfbroer Marcel in 1998 van 'sexueel misbruik beschuldigde', bij de Stad Herentals en zijn goed bevriend met Victor Vervloesem. Victor Vervloesem organiseerde destijds de persconferenties waarbij hij 9 criminelen liet verklaren dat zij 'in hun jeugd door Marcel Vervloesem misbruikt werden'. Een gedeelte van deze criminelen waaronder Rosse Gie van de Morkhovense bende 'Bende van de Rosse Gie' zijn een 15-tal dagen geleden wegens enkele inbraken en diefstallen (ondermeer bij Victor Vervloesem) + een roofovervalletje op een krantenwinkel in Olen, achter de tralies beland. Criminelen die Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik' beschuldigen, worden om één of andere reden op slag geloofd zonder dat zij aan de tand worden gevoeld. Men zou zelfs kunnen stellen dat criminelen die Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik' beschuldigen, veel kans hebben dat zij voor hun misdaden niet worden vervolgd.

Merkwaardig in deze zaak is dat de voornoemde Nick C., enkele maanden geleden VICTOR Vervloesem van aanranding beschuldigde en tesamen met zijn vader (Erik C.) daarvoor een klacht bij de politie van Herentals indiende. De genoemde rechercheurs ondervroegen Nick C. en stelden een Proces-Verbaal op van zijn verklaring. Dit Proces-Verbaal, indien het nog weer te vinden is, zal zich zeker niet in het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem bevinden alhoewel het daar in thuis hoort.

Op het ogenblik dat de voornoemde rechercheurs van de twee eerstgenoemde knapen vernamen dat zij door Marcel Vervloesem 'sexueel misbruikt' waren geweest, haalden zij Nick C. van school en onderwierpen hem gedurende 8 uur lang aan een spervuur van vragen. Op het einde van deze ondervraging trok Nick C. zijn klacht tegen VICTOR Vervloesem weer in en diende hij met zijn vader een klacht in tegen MARCEL Vervloesem waarbij deze van 'sexueel misbruik' werd beschuldigd.

Erik C., vader van Nick C., diende niet alleen klacht in bij de politie te Herentals omtrent de aanranding door VICTOR Vervloesem. Hij schreef ondermeer naar de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael die hem antwoordde dat de zaak zou onderzocht worden. Erik C. schreef ook naar de Provinciale overheid die hem terzake antwoordde. Erik C. liet de drie schriftelijke antwoorden die hij terzake kreeg, ten huize van Marcel Vervloesem, aan Prinses Jacqueline de Croÿ en Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven zien. De drie brieven zijn thans in het bezit van de twee voornoemde Herentalse rechercheurs die dit een normale gang van zaken vinden.
(wordt vervolgd)

Copie: Minister Dewael, Minister Onkelinx, Comité P, Walter Peeters-Raadsman Comité P,

http://tunesie.plein.nl/nieuws/index.php?nid=ANP-220505-25-anp&type=BUI&art=1&all=1#
Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 3 - Dankwoord Minister Vervotte

 
Dankwoord Minister Inge Vervotte
 
 ----- Original Message ----- From: SOS
To: vervotka
Sent: Friday, May 27, 2005 2:30 PM
Subject: Einde hongerstakingMinister Inge Vervotte
 
 
Excellentie,
 
Hartelijk bedankt voor uw tussenkomst tijdens de hongerstaking van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die enkele dagen geleden zijn hongerstaking beëindigd heeft.
 
Terwijl Minister Onkelinx U niet antwoordde, blijft zij ons ook het antwoord op onze brief van 13.4.05 inzake de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort schuldig (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/dezaakdutroux.ms...).
 
Nogmaals hartelijk dank voor uw tussenkomst.
 
Met de meeste hoogachting,
 
Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
 
 
Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail: sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy
 

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 2 - Justitieminister blijft zwijgen

 
CD-roms kinderpornozaak Zandvoort: Justitieminister Onkelinx niet voor commentaar inzake onbeäntwoorde brief van 13.4.2005 te bereiken 

 ----- Original Message -----
From: "Mail Delivery Subsystem" <MAILER-DAEMON@outfbmx010.isp.belgacom.be>
To: <007@kindergarten.be>
Sent: Friday, May 27, 2005 12:59 PM
Subject: Returned mail: see transcript for details


> The original message was received at Fri, 27 May 2005 11:33:12 +0200
> from outmx001.isp.belgacom.be [195.238.3.51]
>
>    ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
> <
info@laurette.onkelinx.be>
>     (reason: 550 Host unknown)
>
>    ----- Transcript of session follows -----
> 550 5.1.2 <
info@laurette.onkelinx.be>... Host unknown (Name server: laurette.onkelinx.be.: host not found) 

CD-roms kinderpornonetwerk Zandvoort - Brief Justitieminister

 
Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister Onkelinx
 
----- Original Message -----
From: SOS
To: info@laurette.onkelinx.be
Sent: Friday, May 27, 2005 12:31 PM
Subject: cd-roms kinderpornozaak Zandvoort: Mijn schrijven aan Minister Onkelinx


 Kabinet Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
t.a.v. Théo JACOBS, Catherine BADOT, Laurence BOVY, Laurent DEMARQUE, Marie-Claude MAERTENS, Jean-Paul JANSSENS, Philippe DULIEU, Pascal PETRY, Isabelle VAN HEERS, Marc MONIN, René SALM, Guy POIRIER, Erwin VAN VLIERBERGHE
Handelsstraat 78-80
B-1040 Brussel
 
Geachte Dames en Heren,
 
Betreft: cd-roms kinderpornonetwerk Zandvoort - Mijn schrijven dd. 13.4.2005 aan Minister Onkelinx

Op 13 april 2005 schreef ik met Morkhoven-collega Marcel Vervloesem, de onderstaande brief die we aangetekend aan de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Laurette Onkelinx verzonden.

Juistgeteld drie dagen later werd Marcel Vervloesem door drie 13-jarige jongeren waarnaar een onderzoek liep inzake drugshandel en waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en Beerse werden geplaatst (terwijl de derde knaap mogelijk betrokken was), van 'sexueel misbruik' beschuldigd.

Van Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout kwam intussen nog steeds geen antwoord.

Minister Onkelinx antwoordde destijds op de parlementaire vraag van Zoè Genot (Ecolo) dat de zaak betreffende de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op een bepaalde dag door het Gerecht van Turnhout zou behandeld worden. Dat bleek echter niet te kloppen.

De Turnhoutse Procureur Herman Janssens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) schreef toen lakoniek dat 'daar nooit sprake van was geweest en dat de Minister van Justitie zich wellicht vergist had'.

Het feit dat Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout de bijgevoegde brief nog steeds niet beäntwoord hebben, wijst er echter op dat het hier geen simpele 'vergissing' betrof.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven

(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Correspondentieadres:

Prinses Jacqueline de Croÿ - Faiderstraat 10 - 1060 Brussel


BRIEF AAN MINISTER ONKELINX


Antwerpen, 13 april 2005 - AANGETEKENDAan Minister van Justitie - Mevrouw Laurette Onkelinx Waterloolaan 115 - 1000 Brussel Aan de Heer Procureur Des Konings - Parket Gerecht Turnhout - Kasteelplein 1 - 2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno". Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is, géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens Arsenaalstraat 5 - bus 14 - 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

(02 537 49 97) 
Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail:
sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy 
 


Fin d'une grève de la faim - End of a hungerstrike

 

Marcel Vervloesem

 Fin d'une grève de la faim

Jacqueline de Croÿ - 26 mai 2005

 End of a hunger strike

Jacqueline de Croÿ - May, 26 - 2005

Au bout de 31 jours de grève de la faim, et lors d'une visite de la princesse Jacqueline de Croÿ et Jan Boeykens à la prison de Bruges, Marcel Vervloesem a décidé ce 25 mai 2005, qu'il recommencera à s'alimenter.

Suite à 15 ans de harcèlements parallèle à son enquête qui avait mené aux archives du réseau pédocriminel Zandvoort, le chasseur de pédophiles avait été incarcéré le 16 avril 2005, entre autre sur base de diffamations manifestes d'un homme accusé d'avoir prostitué sa fille il y a 12 ans. Dés 1992, une multitudes de cabales avaient été retenues contre lui, portant gravement atteinte à son honneur, à sa carrière et à sa santé. Constamment injurié par les autorités, par les médias, puis même par certaines victimes qui lui reprochent l'inertie de la police belge dans l'enquête sur le réseau Zandvoort, il avait décidé de mettre sa vie sur la balance de la justice en date du 25 avril 2005.

Au bout de 31 jours de grève de la faim, il n'est plus que la moitié de lui-même, et c'est fort affaibli qu'avec l'aide de ses partenaires de la lutte contre les réseaux pédocriminels, qu'il a pris compte des derniers éléments.

Le Bâtonnier Xavier Magnée, en collaboration avec Maître Defrance, développe la constitution d'un comité bilingue coordonnant les stratégies.

Concernant le réseau pédocriminel de Zandvoort, Maître Patricia Vander Smissen a déposé plainte auprès du Comité Supérieur de la Justice le 17 mai 2005. Plusieurs parlementaires ont insisté pour que l'état belge examine l'affaire. Le Docteur Catherine Bonnet a fait appel aux Nations Unies. La vie de Marcel Vervloesem étant en danger du fait de son état cardiaque, tous sont inquiets car sa mort handicaperait le démantèlement des réseaux pédocriminels.

Concernant la cabale, le Juge d'Instruction est le venu voir deux fois, démontrant sa bonne volonté. Le parquet de Turnhout a entamé une enquête impartiale, auditionnant la totalité des témoins, dont la princesse Jacqueline le Croÿ et Jan Boeykens qui seront entendu ce 26 mai à la police de Herentals. Les plaignants sont interrogés et confrontés à leurs contradictions. Les pièces et témoignages favorables à la défense qui avaient disparu du dossier avant chaque audience, y ont été réintégrées.

La décision de Marcel Vervloesem résulte aussi de l'abrogation des traitements inhumains qu'il a subit en représailles de sa grève de la faim, car autant il ne souhaite pas faire pression sur le parquet par sa protestation pacifique, autant il ne comprenait pas devoir subir des sanctions physiquement et moralement pénibles à la prison de Turnhout. Il est à présent incarcéré dans une belle cellule du service médicale de la prison de Bruges. Il a subit un examen médical à l'hôpital St Jean, réputé pour la qualité de ses soins. Le personnel carcéral le traite bien et une ravissante geôlière raccompagne ses visiteurs.

Marcel Vervloesem et le Werkgroep Morkhoven remercient tous ceux qui l'ont soutenu, en particulier les Comités Blancs dont ils ont été très touchés de la pétition. Lui-même regrette que son état de faiblesse ne lui permette plus de répondre à tout son courrier, mais il y est très sensible. En raison de la fragilité de son coeur et de son diabète, le processus de ré- alimentation sera particulièrement délicat, et prendra au moins deux mois, selon son médecin. Le Werkgroep Morkhoven continue sa lutte contre les réseaux pédocriminels, et se réjouit de le retrouver en bonne santé.

Ceux qui souhaitent lui apporter leur soutien peuvent lui écrire à sa nouvelle adresse :
 
After 31 days of hunger strike, and of a visit of the princess Jacqueline de Croÿ and Jan Boeykens at the prison of Bruges, Marcel Vervloesem has decided this 25 May 2005; he will start to eat again.

Following 15 years of harassment, parallel to his investigation, which lead to the archives of the paedophile network Zandvoort, the Paedophile Hunter was imprisoned on April 16, 2005, amongst other things on the basis of obvious slandering of a man accused to have prostituted his daughter 12 years ago. As from 1992, multitudes of cabals had been retained against him, having seriously reached with his honour, his career and his health. Constantly insulted by the authorities, the media, then even by certain victims who reproached him the inertia of the Belgian police in the investigation of the networks, he had decided to put his life on the scale of justice on April 25, 2005.

At the end of 31 days of hunger strike, he is no more the half of himself, and it is extremely weakened, with the help of his partners in the fight against the paedophile networks, that he took account of the last elements.

The Barristers president Xavier Magnée, in collaboration with his lawyer Defrance, develops the constitution of a bilingual committee coordinating the strategies.

Concerning the paedophile network Zandvoort, Lawyer Patricia Vander Smissen deposited a formal complaint at the Higher Committee of Justice on May 17, 2005. Several members of Parliament insisted that the Belgian state examines the case. Doctor Catherine Bonnet called upon the United Nations. The life of Marcel Vervloesem being in danger because of his cardiac state, all are anxious because his death would handicap the dismantling of the networks.

Concerning the cabal, the Examining Magistrate came to see him twice, showing his goodwill. The Court of Turnhout started an impartial investigation, auditioning the totality of the witnesses, of which the Princess Jacqueline Croÿ and Jan Boeykens, who will be heard this 26 May by the police of Herentals. The plaintiffs are questioned and confronted to their contradictions. The parts and testimonies in favour to the defense, which had disappeared from the file before each audience, were reinstated at their place.

The decision of Marcel Vervloesem also results from the abrogation of the inhuman treatments, which he had sudden in reprisals of his hunger strike. As much he does not wish to make pressure on the Court by his peaceful protest, as much he did not understand to have to undergo morally and physically painful sanctions at the prison of Turnhout. He is now imprisoned in a fine cell of the medical department of the prison of Bruges. He has undergone a medical examination at the hospital St Jean, famous for the quality of its care. The prison staff treat him well and a charming lady warden accompanies back his visitors.

Marcel Vervloesem and Werkgroep Morkhoven thanks all those who supported him, in particular the White Committees of which they were touched by the petition. He himself regrets that his state of weakness enables him to answer all his mail, but he is very sensitive to the marks of support. In reason of the brittleness of his heart and his diabetes, the re-feeding process will be particularly delicate, and will take at least two months, according to its doctor. The Werkgroep Morkhoven continues its fight against the paedophile networks and will be happy to have him back in good health.

Those which wish to give their support to him can write to him at his new address:
 

Marcel Vervloesem
Centre Médical du Complexe Pénitentiaire de Bruges
Legeweg 200,
B-8200 St Andries-Brugge
(Belgique)26-05-05

Hongerstaking - Communiqué

 

Hongerstaking Marcel Vervloesem  Communiqué

Marcel Vervloesem die vandaag vanuit de ziekenafdeling van de gevangenis te Brugge voor onderzoek naar het Sint Jansziekenhuis werd overgebracht, heeft na het bezoek van Prinses Jacqueline de Croÿ en Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven aan de Brugse gevangenis, besloten om zijn hongerstaking die reeds 31 dagen duurde, te beëindigen.

De beslissing werd in overleg met het bestuur van de Werkgroep Morkhoven genomen. Daarbij werd rekening gehouden met de volgende elementen:

 • Mter Patricia Vander Smissen legde bij het Hoog Comité van Toezicht (Justitie) een klacht neer inzake het onderzoek naar de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort.
 • Verschillende parlementsleden drongen er bij de Belgische Staat op aan om de cd-roms Zandvoort grondig te onderzoeken. Ook vanuit de Verenigde Naties werd er terzake een oproep gedaan.
 • Er wordt momenteel aan een TV-reportage rond de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort gewerkt.
 • Meester Xavier Magnée (zaak Dutroux) is bereid om in samenwerking met Mter De France een tweetalig Comité op te richten dat een strategie moet uitwerken om de belangen van de Werkgroep Morkhoven beter te verdedigen.
 • In de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem zijn er verschillende ontlastende getuigen en getuigenissen opgedoken.
 • Prinses Jacqueline de Croÿ en Jan Boeykens worden morgen door de politie van Herentals die enkel bereid was om de klachten tegen Marcel Vervloesem te onderzoeken, verhoord.
 • Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven willen niet de indruk geven dat men door middel van een hongerstaking het parket van Turnhout wil chanteren.
 • De Werkgroep Morkhoven voelt zich door de petitieactie van de Witte Comité's voor Marcel Vervloesem, ten zeerste gesteund.
In de hoop dat Marcel Vervloesem tijdens de weken van zijn herstel in de gevangenis te Brugge, op een menselijke manier behandeld wordt, rekent de Werkgroep Morkhoven erop dat:

 • Het parket van Turnhout ernstig werk maakt van haar onderzoek naar de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem en alle getuigen terzake verhoort.
 • Het onderzoek op een onpartijdige manier wordt gevoerd en men er niet meer op voorhand van uit gaat dat Marcel Vervloesem 'schuldig' is.
 • Ook de aanklagers grondig worden ondervraagd en worden aangesproken op tegenstrijdigheden en/of onjuistheden.
 • Rekening wordt gehouden met ontlastende documenten en/of verklaringen.
 • Men deze ontlastende elementen toevoegt aan het gerechtelijk dossier.
 • Diegenen die Marcel Vervloesem in 1998 van 'sexueel misbruik' beschuldigden, zo snel mogelijk aan de leugendetectortest worden onderworpen zoals de Turnhoutse strafrechter François Caers op 9.2. jl. voorstelde.
 • Het parket van Turnhout geen represailles neemt vanwege de ingediende klacht bij het Hoog Comité van Toezicht.
 • Het Comité P de klachten omtrent de politie van Herentals onderzoekt en niet onmiddellijk klasseert of als 'niet concreet' omschrijft terwijl allerlei verhalen en vage beschuldigingen over 'sexueel misbruik' van jongeren die wegens een gewapende roofoverval in jeugdinstellingen werden geplaatst, zonder enige kritiek worden geloofd.

En tenslotte:

 • Zowel de familie (schoonzoon, dochter,) als de vrienden van Marcel Vervloesem werden van de beëindiging van de hongerstaking op de hoogte gebracht.
 • Morgen volgen de officiële instanties.
 • Morgenvoormiddag wordt er per fax een copie van dit communiqué naar de gevangenis van Brugge gestuurd.
 • De Werkgroep Morkhoven wenst Marcel Vervloesem een spoedig herstel toe en dankt iederéén die hem ondersteunde.
 • De Werkgroep Morkhoven zal zich ook de komende weken en maanden voor hem blijven inzetten en zal de kinderpornohandel blijven bestrijden.
 • Men kan Marcel Vervloesem schrijven op het volgende adres: Penitentiair Complex Brugge - Medische Centrum, Legeweg 200, 8200 St Andries-Brugge (België) - Voeg een paar Prior-zegels toe aan uw brief zodat hij u (als hij aan de beterhand is) kan terugschrijven.


25-05-05

Moord met voorbedachte rade 88 - Famous lawyer defend Morkhoven-activist

----- Original Message -----
From: SOS
To: nfo@davidicke.com ; atencionlector@abc.es ; mhs@easynet.be ; news@dailytelegraph.com.au ; letters@economist.com ; letters@time.com ; help@ft.com ; talkofthetown@newyorker.com ; shouts@newyorker.com ; alerma@bellatlantic.net ; w3t-pr@w3.org ; journals@ucpress.edu ; bhenley@capitalonline.com ; jmamis@fairfieldweekly.com ; lgengo@fairfieldweekly.com ; jreynolds@newmassmedia.com ; morsta@geo2.poptel.org.uk ; editor@megastar.co.uk ; talkback@the-sun.co.uk ; mirrornews@mgn.co.uk ; editor@guardianunlimited.co.uk ; newseditor@independent.co.uk ; foreigneditor@independent.co.uk ; info@davidicke.com
Sent: Wednesday, May 25, 2005 1:46 PM
Subject: Famous Lawyer in the case Dutroux defend activist Marcel Vervloesem of Morkhoven Group L'avocat du diable défend le Chasseur de Pédophiles

Jacqueline de Croÿ - 25 mai 2005

 The devil's advocate defends  the Paedophile Hunter

Jacqueline de Croÿ - May, 25 - 2005

Le Bâtonnier Magnée défendra Marcel Vervloesem, la chasseur de pédophile qui contraste en nature avec son autre client Marc Dutroux.

Il était devenu particulièrement célèbre pour son travail remarquable dans cette affaire, non pas qu'il eut été en mesure d'adoucir la sentence du trafiquant d'enfants, mais qu'il ait un jugement équitable, compte tenu de la responsabilité de tous les membres du réseau, évitant qu'il ne soit le seul blâmé et laissant d'autres enfants en danger. Ainsi, il unissait la protection de l'enfance au respect des droits du criminel: un superbe travail d'avocat !

"Il y a eut deux procès Dutroux", explique Maître Magnée: "Celui d'Arlon et celui de la presse, le deuxième n'étant que vaguement inspiré du premier".

En effet, selon la logique des médias belges, notre tout petit royaume serait bourré de prédateurs isolés qui contribuent à la disparition de 75 enfants chaque mois dans des réseaux officiellement inexistants. Maître Magnée a donc écrit un livre "Marc Dutroux, Un Pervers Isolé ?" (Editions Calmann-Levy), et raconte ce que reporters "oublièrent" de rapporter.
L'avocat du diable se fait une joie de défendre la chasseur de pédophiles. Son néerlandais étant limité, il ne plaidera pas en Flandres, mais travaillera en collaboration avec les avocats de Marcel Vervloesem. Dans le cadre d’une cabale débutée en 1992, il est accusé de pédophilie, entre autre par un homme lui même accusé d’avoir prostitué sa fille. L’étonnant est que sans avoir interrogé la victime, la justice flamande présume le détracteur innocent depuis 12 ans, mais qu’elle faisait incarcérer celui qu’il accuse !

Dans la foulée, le Werkgroep Morkhoven songe à poursuivre tout ceux qui accréditent publiquement de fausses informations, que ce soit en vue de nuire à l'association de la lutte contre les réseaux pédocriminels, où simplement pour s'amuser. Le préjudice est inconcevable. Par exemple, tout comme Marcel Vervloesem, le Roi Albert II est aussi accusé de pédophile, mais lui sur base d'une photo prise de dos. Bien que les analyses comparatives de visages soient incontestables, les analyses comparatives de postérieurs n'ont pas fait leurs preuves. Mais ce qui semble viser le postérieur royal, vise d'avantage à engendrer la colère des victimes envers nos souverains. Ainsi, ils s'éloignent des seuls en mesure de débloquer leur situation, ce qui s'avèrent à l'unique avantage des criminels.

The Bâtonnier Magnée will defend Marcel Vervloesem, the paedophile hunter who contrasts in nature with his other client Marc Dutroux.
 
He had become particularly famous for his remarkable work in this last case, not that he expected to soften the sentence of the child trafficker, but that he has a fair judgment, taking into account the responsibility of all the members of the network, and not to let blame him only, leaving other children in danger. Thus, he managed to unite child protection together with the respect the rights of the criminal: a superb work of lawyer!
 
“There were two Dutroux lawsuits”, explains Maître Magnée: “That of Arlon and that of the press, the second being only vaguely inspired by the first”.

Indeed, according to the logic of the Belgian media, the  tiny kingdom would be loaded of isolated predators that contribute to the disappearance of 75 children each month, in officially non-existent networks. Maître Magnée thus wrote a book "Marc Dutroux, an Isolated Pervert?"  (Calmann-Levy Editions), and tells what reporters "forgot" to report.

The devil's advocate is amused to defend the paedophiles hunter. As his Dutch is limited, he will not plead in Flanders, but will work in collaboration with lawyers of Marcel Vervloesem. In the framework of a cabal started in 1992, he is accused of paedophilia, among which by a man himself accused of having prostituted his daughter. What surprises is that without having questioned the child, the Flemish justice still presumes the detractor innocent after 12 years, but imprisons the one he accuses!

On the heels, the Werkgroep Morkhoven thinks of suing all those who has publicly accredited false information, may it be in order to harm the association of fight against paedophile networks, or simply for fun. The damage is inconceivable. For example, just as Marcel Vervloesem, the King Albert II is also accused of paedophilia, but him on the basis of picture taken of back. Although comparative analyses of faces are undeniable, the comparative analyses of bottoms have not yet proved any reliability. But what had seemed to aim at the royal bottom, was in fact aiming to generate the anger of victims towards our sovereigns. Thus, they are driven away from the only ones in position to resolve their situation, what happens to be at the sole advantage of the criminals.

 

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
Moord met voorbedachte rade 87 - Advocaat Dutroux verdedigt Marcel Vervloesem

----- Original Message -----
From: SOS
To: johan.opdebeeck@vrt.be ; peter.verbruggen@persgroep.be ; humo@sanoma-magazines.be ; info@demorgen.be ; info@lemcc.be ; hoofdredactie@demorgen.be ; johan.corthouts@demorgen.be ; paul.daenen@persgroep.be ; wdaeninck@concentra.be ; steven.de.bock@vum.be ; tijd@tijd.be ; persberichten@fet.be ; redactie@anlloyd.be ; economie@demorgen.be ; chris.denijs@vrt.be ; regionieuws@destandaard.be ; antwerpen@streekkrant.be ; avero1@pandora.be ; ddw@belga.be ; dezondag.ant@streekkrant.be ; wdm@belga.be ; gdespiegelaere@knack.be ; ronny.driesma!ns@persgroep.be ; info@vrt.be ; nieuws@vtm.be ; terzake@canvas.be ; receptie@persgroep.be ; redactie.hln@persgroep.be ; Internationaal Perscentrum Vlaanderen ; albert.gillissen@endemol.nl ; vermist@tros.nl ; brieven@volkskrant.nl ; Jeroen de Jager / Yvon den Biesen ; ade.ong@idtv.nl ; elt@ad.nl
Cc: n.oussoren@wanadoo.nl ; aagjezeeman@planet.nl ; sgverbeek@hetnet.nl ; janwmeijer@wish.nl ; yvonnegraspyead@msn.com ; c.teboekhorst@xs4all.nl ; a.lmontauban@freeler.nl ; botterac@dds.nl ; ton.vannieuwkerk@wanadoo.nl ; rosekiviet@hotmail.com ; em.franke@wxs.nl ; info@schroderbv.nl ; d.schenk@wxs.nl ; raptype@planet.nl ; e.f.jongmans@waterland.nl ; j.baars@waterland.nl
Sent: Wednesday, May 25, 2005 1:31 PM
Subject: Advocaat Dutroux verdedigt Marcel Vervloesem
 

Xavier Magnée wil Marcel Vervloesem mee verdedigen

 De Belgische Meester-pleiter Xavier Magnée die beroemd werd als de 'advocaat van Marc Dutroux', is bereid om Marcel Vervloesem mee te verdedigen.

Prinses Jacqueline de Croÿ en Jan Boeykens gingen eergisteren bij Mter Magnée op bezoek om een aantal afspraken terzake te maken.

Xavier Magnée schreef een boek over zijn ervaringen in de zaak Dutroux omdat de Belgische (franstalige) pers een totaal vertekend beeld gaf van wat er in Arlon gebeurde. 


Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail: sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy


Moord met voorbedachte rade 86 - Avocat du diable

1
 L'avocat du diable, défend le Chasseur de Pédophiles The devil's advocate defends  the Paedophile Hunter

Le Bâtonnier Magnée défendra Marcel Vervloesem, la chasseur de pédophile qui contraste en nature avec son autre client Marc Dutroux.

Il était devenu particulièrement célèbre pour son travail remarquable dans cette affaire, non pas qu'il eut été en mesure d'adoucir la sentence du trafiquant d'enfants, mais qu'il ait un jugement équitable, compte tenu de la responsabilité de tous les membres du réseau, évitant qu'il ne soit le seul blâmé et laissant d'autres enfants en danger. Ainsi, il unissait la protection de l'enfance au respect des droits du criminel: un superbe travail d'avocat !

"Il y a eut deux procès Dutroux", explique Maître Magnée: "Celui d'Arlon et celui de la presse, le deuxième n'étant que vaguement inspiré du premier".

En effet, selon la logique des médias belges, notre tout petit royaume serait bourré de prédateurs isolés qui contribuent à la disparition de 75 enfants chaque mois dans des réseaux officiellement inexistants. Maître Magnée a donc écrit un livre "Marc Dutroux, Un Pervers Isolé ?" (Editions Calmann-Levy), et raconte ce que reporters "oublièrent" de rapporter.
L'avocat du diable se fait une joie de défendre la chasseur de pédophiles. Son néerlandais étant limité, il ne plaidera pas en Flandres, mais travaillera en collaboration avec les avocats de Marcel Vervloesem. Dans le cadre d’une cabale débutée en 1992, il est accusé de pédophilie, entre autre par un homme lui même accusé d’avoir prostitué sa fille. L’étonnant est que sans avoir interrogé la victime, la justice flamande présume le détracteur innocent depuis 12 ans, mais qu’elle faisait incarcérer celui qu’il accuse !

Dans la foulée, le Werkgroep Morkhoven songe à poursuivre tout ceux qui accréditent publiquement de fausses informations, que ce soit en vue de nuire à l'association de la lutte contre les réseaux pédocriminels, où simplement pour s'amuser. Le préjudice est inconcevable. Par exemple, tout comme Marcel Vervloesem, le Roi Albert II est aussi accusé de pédophile, mais lui sur base d'une photo prise de dos. Bien que les analyses comparatives de visages soient incontestables, les analyses comparatives de postérieurs n'ont pas fait leurs preuves. Mais ce qui semble viser le postérieur royal, vise d'avantage à engendrer la colère des victimes envers nos souverains. Ainsi, ils s'éloignent des seuls en mesure de débloquer leur situation, ce qui s'avèrent à l'unique avantage des criminels.

The Bâtonnier Magnée will defend Marcel Vervloesem, the paedophile hunter who contrasts in nature with his other client Marc Dutroux.
 
He had become particularly famous for his remarkable work in this last case, not that he expected to soften the sentence of the child trafficker, but that he has a fair judgment, taking into account the responsibility of all the members of the network, and not to let blame him only, leaving other children in danger. Thus, he managed to unite child protection together with the respect the rights of the criminal: a superb work of lawyer!
 
“There were two Dutroux lawsuits”, explains Maître Magnée: “That of Arlon and that of the press, the second being only vaguely inspired by the first”.

Indeed, according to the logic of the Belgian media, the  tiny kingdom would be loaded of isolated predators that contribute to the disappearance of 75 children each month, in officially non-existent networks. Maître Magnée thus wrote a book "Marc Dutroux, an Isolated Pervert?"  (Calmann-Levy Editions), and tells what reporters "forgot" to report.

The devil's advocate is amused to defend the paedophiles hunter. As his Dutch is limited, he will not plead in Flanders, but will work in collaboration with lawyers of Marcel Vervloesem. In the framework of a cabal started in 1992, he is accused of paedophilia, among which by a man himself accused of having prostituted his daughter. What surprises is that without having questioned the child, the Flemish justice still presumes the detractor innocent after 12 years, but imprisons the one he accuses!

On the heels, the Werkgroep Morkhoven thinks of suing all those who has publicly accredited false information, may it be in order to harm the association of fight against paedophile networks, or simply for fun. The damage is inconceivable. For example, just as Marcel Vervloesem, the King Albert II is also accused of paedophilia, but him on the basis of picture taken of back. Although comparative analyses of faces are undeniable, the comparative analyses of bottoms have not yet proved any reliability. But what had seemed to aim at the royal bottom, was in fact aiming to generate the anger of victims towards our sovereigns. Thus, they are driven away from the only ones in position to resolve their situation, what happens to be at the sole advantage of the criminals.

 

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


Moord met voorbedachte rade 85 - 31ste hongerstakingsdag: perstekst (1)

 

PERSTEKST

De 31ste hongerstakingsdag van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem - een nieuwe vorm van inquisitie

 

De: Princesse de Croÿ <sos@kindergarten.be>
Date: 25 mai 2005 02:46:03 GMT+02:00
À: philippe.collard@laChambre.be, guy.hove@deKamer.be, herman.vanrompuy@deKamer.be, karin.jiroflee@dekamer.be, mohammed.boukourna@lachambre.be, richard.fournaux@laChambre.be, jean-pol.henry@laChambre.be, jean-marc.delizee@laChambre.be, hilde.dierickx@dekamer.be, georges.lenssen@deKamer.be, claude.eerdekens@laChambre.be, melchior.wathelet@lachambre.be, jean.jacques.viseur@laChambre.be, annemie.roppe@dekamer.be, karel.degucht@dekamer.be, gerolf.annemans@deKamer.be, francoise.colinia@lachambre.be, hilde.vautmans@dekamer.be, nancy.caslo@dekamer.be, alisson.declercq@lachambre.be, greet.vangool@dekamer.be, josee.lejeune@laChambre.be, francois.bellot@lachambre.be, roel.deseyn@dekamer.be, camille.dieu@lachambre.be, jan.peeters@deKamer.be, guy.swennen@dekamer.be, els.vanweert@deKamer.be, patrick.janssens@dekamer.be, theo.kelchtermans@dekamer.be
Objet: Perstekst Werkgroep Morkhoven


Perstekst dd. 25.5.2005

De politie van Herentals nodigde Jan Boeykens en Jacqueline de Croÿ van de Werkgroep Morkhoven op verzoek van de onderzoeksrechter en het parket van Turnhout uit om verhoord te worden.

Het is duidelijk dat zij zolang hebben gewacht om de levenskansen van Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 31ste hongerstakingsdag begint in de ziekenafdeling van de gevangenis te Brugge, zo klein mogelijk te maken.

De telefonische uitnodiging volgt niet toevallig op de klacht van Jan Boeykens bij het Comité P over het 'onderzoek' van de politie van Herentals die tot de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout heeft geleid.

Het Comité P weigerde deze klacht te onderzoeken omdat de klacht zogenaamd 'niet concreet' was.

In bijlage: brief dd. 24.5. jl. gericht aan Minister Dewael die verantwoordelijk is voor de politiediensten, waarin nogmaals wordt gevraagd om een onderzoek te laten openen door het Comité P zodat Marcel Vervloesem zijn tragische hongerstaking kan beëindigen.

Laat de Belgische overheid Marcel Vervloesem liever in coma geraken (waarbij hij tengevolge van zijn hartproblemen mogelijk overlijdt) in plaats van een onderzoek in deze zaak te openen ?

Is het in stand houden van corruptie belangrijker dan een mensenleven ?

Over enkele dagen zullen we misschien het antwoord op deze vraag kennen.

Werkgroep Morkhoven
(sos@kindergarten.be )
(02 537 49 97)
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Copie: pers, parlementsleden in binnen- en buitenland,Lentle.Jespers@ibz.fgov.be 

Sent: Tuesday, May 24, 2005 9:15 PM

Subject: Zaak Marcel Vervloesem - Klacht bij het Comité P - Brief aan Minister Dewael

 

Minister van Binnenlandse Zaken

De Heer Patrick Dewael

Wetstraat 2 - 1000 Brussel

 

Excellentie,

Betreft: Zaak Marcel Vervloesem - klachtneerlegging bij Comité P omtrent de politie van Herentals

Zoals U van uw kabinetsmedewerkster Mevrouw Lentle Jespers wellicht zal vernomen hebben, diende ik zopas een klacht in bij De Heer Walter Peeters van het Comité P omtrent de politie van Herentals die het 'onderzoek' voerde in voornoemde zaak.

Tot mijn verwondering antwoordde De Heer Peeters dat mijn klacht niet 'concreet' was. Zoals U zal merken is mijn klacht echter wel concreet en ik wens mijn klacht tegen de genoemde politiedienst vanwege de ernst van de feiten die tenslotte tot de onrechtmatige opsluiting van Morkhoven-medewerker Marcel Vervloesem hebben geleid, dan ook ten volle te handhaven.

Ik kreeg vandaag ook een telefoontje van De Heer Wim Grauwels van de politie te Herentals (Molenvest). De Heer Grauwels zei mij dat de Turnhoutse onderzoeksrechter hem had verzocht om Mevrouw Jacqueline de Croÿ en mezelf te verhoren in de zaak 'Marcel Vervloesem'.  Alhoewel ik met Mevrouw de Croÿ op dit verzoek wens in te gaan en er reeds een dag en uur werd afgesproken, wens ik mijn klacht tegen de genoemde politiedienst te Herentals bij het Comité P -zoals gezegd- te handhaven.  En nogmaals: ik vind de feiten te ernstig om zonder onderzoek geklasseerd te worden !

Ziehier mijn klacht:

Op 16.4 jl. beweerden drie 13-jarigen waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling werden geplaatst, tijdens een drugsonderzoek van de politie van Herentals dat zij door Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 'sexueel misbruik' waren. Eén van de knapen (Nick V.) had voordien echter een klacht wegens aanranding tegen Victor Vervloesem (halfbroer van Marcel Vervloesem) bij de Herentalse politie ingediend. Daarvan werd een Proces-Verbaal opgemaakt dat nergens meer weer te vinden is.  Nadat hij op 16.4 jl. gedurende 8 uur lang door de politie van Herentals werd ondervraagd, trok de knaap zijn klacht tegen Victor Vervloesem terug in en beschuldigde vervolgens Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik' waarop deze onmiddellijk werd aangehouden. Victor Vervloesem die zijn broer Marcel reeds in 1998 van 'sexueel misbruik' beschuldigde en daarrond zelfs enkele persconferenties organiseerde, werd niet meer ondervraagd alhoewel hij herhaaldelijk van sexueel misbruik en drugsgebruik (cfr. brief dd. 30 juni 1999 van Erik Cuylaerts aan de Procureur des Konings te Turnhout) werd beschuldigd.

Opvallend in deze zaak is dat de Herentalse politie weigerde om andere getuigen in deze zaak te verhoren 'omdat de Turnhoutse onderzoeksrechter bevel had gegeven om enkel en alleen maar klachten tegen Marcel Vervloesem te onderzoeken'.

Nadat ik bekend maakte dat ik via U een klacht indiende bij het Comité P. omtrent het optreden van de Herentalse politie, werd Marcel Vervloesem op 11 mei jl. gedurende een ganse dag door de politie van Herentals verhoord. Na 25 dagen opgesloten te zijn dus. Het Proces-Verbaal van dit verhoor en de nieuwe stukken werden echter niet tijdig in het gerechtelijk dossier gestoken zodat de Raadkamer van Turnhout zich op 17 mei jl. op een onvolledig dossier baseerde om de aanhouding van Marcel Vervloesem nog eens met een maandje te verlengen. De politie van Herentals verklaarde op 11 mei jl. dat zij de ontlastende getuigen zou verhoren maar daar kwam niets van.

Tenslotte is er het Proces-Verbaal Nr. 100734 dd. 5.4.1993 van Adriaan Tilburg , adjunct-politiecommissaris van de Politie te Herentals.  Erik C. (vader van de voornoemde Nick V. die Marcel Vervloesem tenslotte van 'sexueel misbruik' beschuldigde) verklaarde daarin ondermeer het volgende: 'Ik wens thans klacht neer te leggen tegen Peter W. De feiten deden zich als volgt voor. Hedenmiddag rond 13.30 uur bracht mijn dochtertje Els (11 j.) me van de volgende feiten in kennis.... Op een bepaald moment zou Peter W. mijn dochtertje op de schoot genomen hebben en zou hij haar beginnen te betasten en kittelen zijn. Mijn dochter zou zich hertegen verzet hebben. Op een bepaald moment zou Peter W. haar met het hoofd naar beneden geduwd hebben zodat ze niet meer kon zien, dit steeds onder tegenspartelen van mijn dochtertje. In deze houding zou ze iets gevoeld hebben doch, naar eigen zeggen, weet ze niet wat. Ik heb een dokter ontboden die geen verwondingen of sporen van sexueel misbruik kon vaststellen. Op aanraden van de dokter echter kom ok deze feiten toch melden. Over deze feiten werd reeds klacht neergelegd door de Jeanine DM, de moeder van Peter W., en dit naar aanleiding van het feit dat Peter W. Cindy H., slagen heeft gegeven. Peter W. zou deze feiten zelf verteld hebben. Mijn dochter Els heeft me eveneens verteld dat vorig jaar,de genaamde Benny VL eveneens mijn dochtertje sexueel zou benaderd hebben. Benny VL zou toen mijn dochtertje aan het spelen was, zijn hand voor haar ogen gehouden hebben en haar meegenomen hebben naar een afgelegen plek. Daar zou Benny VL zijn broek naar beneden gedaan hebben. Mijn dochtertje moest zijn piemel vastnemen. Volgens mijn dochtertje moest haar vriendinnetje hetzelfde doen. Indien deze feiten op waarheid berusten, wens ik uitdrukkelijk klacht tegen deze beide personen neer te leggen.'

In tegenstelling tot de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die onmiddellijk werd aangehouden en door gerecht en pers opnieuw als 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd, deed de politie van Herentals niet eens de moeite om deze zaak verder te onderzoeken.  De Herentalse politiecommissaris schreef onderaan het Proces-Verbaal: 'Gelet op het late uur en aangezien er geen sprake is van heterdaad, wordt door ons niet onmiddellijk overgegaan tot verhoor van de kinderen. Navraag bij politie Lille leert ons dat aldaar aangifte is gebeurd door Jeanine DM.

Ik diende klacht in bij De Heer Jan Peeters, raadsheer bij het Comité P, in verband met deze werkwijze van de politie van Herentals waarbij ik mij talrijke vragen stel.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens

Arsenaalstraat 5/14 - 2000 Antwerpen

(Werkgroep Morkhoven - http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

 

Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven Fight paedophile networks - Press organ - www.kindergarten.be  - www.morkhoven.org
10 rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgium - Tel **32.(0)2.5374997 -
sos@kindergarten.be
Assistance aux personnes en danger:
http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY
Aide aux victimes :
http://groups.msn.com/ISSAKABA
Démantèlement du réseau Zandvoort:
http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven
24-05-05

Moord met voorbedachte rade 84 - Klacht Comité P: Brief aan Minister Dewael

 

 Zaak Vervloesem - Klacht bij Comité P - Brief naar Minister Dewael

From: SOS
To: Lentle.Jespers@ibz.fgov.be
Sent: Tuesday, May 24, 2005 9:15 PM
Subject: Fw: Zaak Marcel Vervloesem - Doofpotpolitiek


Minister van Binnenlandse Zaken
De Heer Patrick Dewael
Wetstraat 2
1000 Brussel
 
Excellentie,
 
Betreft: Zaak Marcel Vervloesem - klachtneerlegging bij Comité P omtrent de politie van Herentals

Zoals U van uw kabinetsmedewerkster Mevrouw Lentle Jespers wellicht zal vernomen hebben, diende ik zopas een klacht in bij De Heer Jan Peeters van het Comité P omtrent de politie van Herentals die het 'onderzoek' voerde in voornoemde zaak.

Tot mijn verwondering antwoordde De Heer Peeters dat mijn klacht niet 'concreet' was. Zoals U zal merken is mijn klacht echter wel concreet en ik wens mijn klacht tegen de genoemde politiedienst vanwege de ernst van de feiten die tenslotte tot de onrechtmatige opsluiting van Morkhoven-medewerker Marcel Vervloesem hebben geleid, dan ook ten volle te handhaven. 

Ik kreeg vandaag ook een telefoontje van De Heer Wim Grauwels van de politie te Herentals (Molenvest). De Heer Grauwels zei mij dat de Turnhoutse onderzoeksrechter hem had verzocht om Mevrouw Jacqueline de Croÿ en mezelf te verhoren in de zaak 'Marcel Vervloesem'.  Alhoewel ik met Mevrouw de Croÿ op dit verzoek wens in te gaan en er reeds een dag en uur werd afgesproken, wens ik mijn klacht tegen de genoemde politiedienst te Herentals bij het Comité P -zoals gezegd- te handhaven.  En nogmaals: ik vind de feiten te ernstig om zonder onderzoek geklasseerd te worden ! 

Ziehier mijn klacht:

Op 16.4 jl. beweerden drie 13-jarigen waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling werden geplaatst, tijdens een drugsonderzoek van de politie van Herentals dat zij door Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 'sexueel misbruik' waren. Eén van de knapen (Nick V.) had voordien echter een klacht wegens aanranding tegen Victor Vervloesem (halfbroer van Marcel Vervloesem) bij de Herentalse politie ingediend. Daarvan werd een Proces-Verbaal opgemaakt dat nergens meer weer te vinden is.  Nadat hij op 16.4 jl. gedurende 8 uur lang door de politie van Herentals werd ondervraagd, trok de knaap zijn klacht tegen Victor Vervloesem terug in en beschuldigde vervolgens Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik' waarop deze onmiddellijk werd aangehouden. Victor Vervloesem die zijn broer Marcel reeds in 1998 van 'sexueel misbruik' beschuldigde en daarrond zelfs enkele persconferenties organiseerde, werd niet meer ondervraagd alhoewel hij herhaaldelijk van sexueel misbruik en drugsgebruik (cfr. brief dd. 30 juni 1999 van Erik Cuylaerts aan de Procureur des Konings te Turnhout) werd beschuldigd.

Opvallend in deze zaak is dat de Herentalse politie weigerde om andere getuigen in deze zaak te verhoren 'omdat de Turnhoutse onderzoeksrechter bevel had gegeven om enkel en alleen maar klachten tegen Marcel Vervloesem te onderzoeken'.

Nadat ik bekend maakte dat ik via U een klacht indiende bij het Comité P. omtrent het optreden van de Herentalse politie, werd Marcel Vervloesem op 11 mei jl. gedurende een ganse dag door de politie van Herentals verhoord. Na 25 dagen opgesloten te zijn dus. Het Proces-Verbaal van dit verhoor en de nieuwe stukken werden echter niet tijdig in het gerechtelijk dossier gestoken zodat de Raadkamer van Turnhout zich op 17 mei jl. op een onvolledig dossier baseerde om de aanhouding van Marcel Vervloesem nog eens met een maandje te verlengen. De politie van Herentals verklaarde op 11 mei jl. dat zij de ontlastende getuigen zou verhoren maar daar kwam niets van.

Tenslotte is er het Proces-Verbaal Nr. 100734 dd. 5.4.1993 van Adriaan Tilburg , adjunct-politiecommissaris van de Politie te Herentals.  Erik C. (vader van de voornoemde Nick V. die Marcel Vervloesem tenslotte van 'sexueel misbruik' beschuldigde) verklaarde daarin ondermeer het volgende: 'Ik wens thans klacht neer te leggen tegen Peter W. De feiten deden zich als volgt voor. Hedenmiddag rond 13.30 uur bracht mijn dochtertje Els (11 j.) me van de volgende feiten in kennis.... Op een bepaald moment zou Peter W. mijn dochtertje op de schoot genomen hebben en zou hij haar beginnen te betasten en kittelen zijn. Mijn dochter zou zich hertegen verzet hebben. Op een bepaald moment zou Peter W. haar met het hoofd naar beneden geduwd hebben zodat ze niet meer kon zien, dit steeds onder tegenspartelen van mijn dochtertje. In deze houding zou ze iets gevoeld hebben doch, naar eigen zeggen, weet ze niet wat. Ik heb een dokter ontboden die geen verwondingen of sporen van sexueel misbruik kon vaststellen. Op aanraden van de dokter echter kom ok deze feiten toch melden. Over deze feiten werd reeds klacht neergelegd door de Jeanine DM, de moeder van Peter W., en dit naar aanleiding van het feit dat Peter W. Cindy H., slagen heeft gegeven. Peter W. zou deze feiten zelf verteld hebben. Mijn dochter Els heeft me eveneens verteld dat vorig jaar,de genaamde Benny VL eveneens mijn dochtertje sexueel zou benaderd hebben. Benny VL zou toen mijn dochtertje aan het spelen was, zijn hand voor haar ogen gehouden hebben en haar meegenomen hebben naar een afgelegen plek. Daar zou Benny VL zijn broek naar beneden gedaan hebben. Mijn dochtertje moest zijn piemel vastnemen. Volgens mijn dochtertje moest haar vriendinnetje hetzelfde doen. Indien deze feiten op waarheid berusten, wens ik uitdrukkelijk klacht tegen deze beide personen neer te leggen.'

In tegenstelling tot de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die onmiddellijk werd aangehouden en door gerecht en pers opnieuw als 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd, deed de politie van Herentals niet eens de moeite om deze zaak verder te onderzoeken.  De Herentalse politiecommissaris schreef onderaan het Proces-Verbaal: 'Gelet op het late uur en aangezien er geen sprake is van heterdaad, wordt door ons niet onmiddellijk overgegaan tot verhoor van de kinderen. Navraag bij politie Lille leert ons dat aldaar aangifte is gebeurd door Jeanine DM.

Ik diende klacht in bij De Heer Jan Peeters, raadsheer bij het Comité P, in verband met deze werkwijze van de politie van Herentals waarbij ik mij talrijke vragen stel.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens

Arsenaalstraat 5/14 - 2000 Antwerpen

(Werkgroep Morkhoven - http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven 


La Cour européenne des droits de l'homme

 

Italie: Arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme

 

Index des arrêts

 

En droit

La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention, résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6(1). Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée. Partant, il y a eu violation de l'article 6(1).

Sur l'application de l'article 41, la Cour dit que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif, un certain montant pour frais et dépens.

Documents disponibles en : français


Ada Ascierto c. Italie [Requête nº 40363/98]
Angelina Gioia c. Italie [Requête nº 38975/97]
Antonietta Ciaramella c. Italie [Requête nº 43035/98]
Antonio D'Addona c. Italie [Requête nº 43031/98]
A. S. c. Italie [Requête nº 43077/98]
Bello c. Italie [Requête nº 43063/98]
Bernardo c. Italie [Requête nº 43048/98]
Bianchi c. Italie [Requête nº 43005/98]
Bianco c. Italie [Requête nº 43033/98]
Borrillo c. Italie [Requête nº 38973/97]
Cacciacarro c. Italie [Requête nº 42999/98]
Camerlengo c. Italie [Requête nº 43073/98]
Capasso c. Italie [Requête nº 43007/98]
Cardo c. Italie [Requête nº 43024/98]
Catillo c. Italie [Requête nº 43008/98]
C.B. c. Italie [Requête nº 43094/98]
Circelli c. Italie [Requête nº 43107/98]
Cocca c. Italie [Requête nº 42996/98]
Coppolaro c. Italie [Requête nº 43088/98]
Cosimo Cesare c. Italie [Requête nº 43086/98]
Cosimo Rotondi c. Italie [Requête nº 43087/98]
Costantini c. Italie [Requête nº 42989/98]
C. S. c. Italie [Requête nº 43082/98]
C. T. c. Italie [Requête nº 43081/98]
D'Ambrosio c. Italie [Requête nº 43017/98]
D'Angelo c. Italie [Requête nº 43043/98]
D'Antonoli c. Italie [Requête nº 43059/98]
De Cicco c. Italie [Requête nº 43044/98]
De Fiore c. Italie [Requête nº 43003/98]
De Nunzio c. Italie [Requête nº 43013/98]
Del Buono c. Italie [Requête nº 43054/98]
Del Grosso c. Italie [Requête nº 42992/98]
Del Vecchio c. Italie [Requête nº 43047/98]
D'Errico c. Italie [Requête nº 43014/98]
Di Blasio c. Italie [Requête nº 43062/98]
Di Libero c. Italie [Requête nº 43030/98]
Di Mella c. Italie [Requête nº 43022/98]
Fallarino c. Italie [Requête nº 43056/98]
Falzarano c. Italie [Requête nº 42991/98]
Febbraro c. Italie [Requête nº 43037/98]
Filomena Giovanna Gioia c. Italie [Requête nº 43050/98]
Fiore c. Italie [Requête nº 43025/98]
Forgione c. Italie [Requête nº 43045/98]
Foschini c. Italie [Requête nº 43058/98]
Francesco Lombardi c. Italie [Requête nº 43039/98]
Fusco c. Italie [Requête nº 43049/98]
G.A. c. Italie [Requête nº 43096/98]
Galietti c. Italie [Requête nº 43104/98]
Gianfranco Lombardi et 7 autres c. Italie [Requête nº 43103/98]
Giuseppe Gallo c. Italie [Requête nº 43075/98]
G.P. c. Italie [Requête nº 43093/98]
Grasso c. Italie [Requête nº 43074/98]
Guarino c. Italie [Requête nº 43072/98]
Iannotta c. Italie [Requête nº 42998/98]
Iannotti c. Italie [Requête nº 43101/98]
Iapalucci c. Italie [Requête nº 43021/98]
Intorcia c. Italie [Requête nº 43105/98]
Izzo c. Italie [Requête nº 43067/98]
La Vista c. Italie [Requête nº 43006/98]
Lanni c. Italie [Requête nº 43065/98]
Leonardo Di Biase c. Italie [Requête nº 43051/98]
Lignelli c. Italie [Requête nº 43028/98]
Lina Rossi c. Italie [Requête nº 43106/98]
Luciano c. Italie [Requête nº 43068/98]
Manganiello c. Italie [Requête nº 42990/98]
Mannello c. Italie [Requête nº 43010/98]
M.A.P. c. Italie [Requête nº 43080/98]
Maria Di Biase c. Italie [Requête nº 43009/98]
Mariniello c. Italie [Requête nº 43038/98]
Marotta c. Italie [Requête nº 40722/98]
Marucci c. Italie [Requête nº 42988/98]
Mascolo c. Italie [Requête nº 42994/98]
Masella c. Italie [Requête nº 43046/98]
Masuccio c. Italie [Requête nº 43001/98]
M.C. c. Italie [Requête nº 43095/98]
Meoli c. Italie [Requête nº 43018/98]
Mercone c. Italie [Requête nº 43069/98]
Mirra c. Italie [Requête nº 42995/98]
Mongillo c. Italie [Requête nº 43057/98]
Narciso c. Italie [Requête nº 43071/98]
Nicola Giorgio c. Italie [Requête nº 43002/98]
Nicolella c. Italie [Requête nº 43064/98]
Nicoli c. Italie [Requête nº 43097/98]
Nicolina Zeoli c. Italie [Requête nº 43109/98]
Orsini c. Italie [Requête nº 43100/98]
Palmieri c. Italie [Requête nº 43029/98]
Palumbo c. Italie [Requête nº 43012/98]
Panzanella c. Italie [Requête nº 43052/98]
Paradiso c. Italie [Requête nº 43032/98]
Parrella c. Italie [Requête nº 43034/98]
Pasquale Ciaramella c. Italie [Requête nº 43020/98]
Patuto c. Italie [Requête nº 43061/98]
P. C. c. Italie [Requête nº 43079/98]
Pellegrino Rossi c. Italie [Requête nº 43089/98]
Perugini c. Italie [Requête nº 43090/98]
Pietro Ascierto c. Italie [Requête nº 43092/98]
Pizzi c. Italie [Requête nº 43060/98]
Pozella c. Italie [Requête nº 43023/98]
P. T. c. Italie [Requête nº 43076/98]
Raccio c. Italie [Requête nº 43042/98]
Ranaldo c. Italie [Requête nº 43040/98]
Ricci c. Italie [Requête nº 43027/98]
Rubortone c. Italie [Requête nº 43019/98]
Sabatino c. Italie [Requête nº 43055/98]
Santillo c. Italie [Requête nº 43099/98]
Santoro c. Italie [Requête nº 43036/98]
Selvaggio c. Italie [Requête nº 43108/98]
Silvio Cesare c. Italie [Requête nº 43085/98]
Simone D'Addona c. Italie [Requête nº 43083/98]
Squillace c. Italie [Requête nº 42997/98]
Tedesco c. Italie [Requête nº 43026/98]
Tontoli c. Italie [Requête nº 43084/98]
Truocchio c. Italie [Requête nº 43016/98]
Verzino c. Italie [Requête nº 43004/98]
Vignona c. Italie [Requête nº 43070/98]
Viscusi c. Italie [Requête nº 43041/98]
Z. c. Italie [Requête nº 43078/98]
Zollo c. Italie [Requête nº 43015/98]
Zullo c. Italie [Requête nº 43066/98] 

http://www.hri.ca/fortherecord2000/euro2000/bilan2000/vol2/italyechr.htm

Italie - Arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme

 
Moord met voorbedachte rade 83 - Comité P: geen onderzoek 

Comité P. ( controle politiediensten): Wie geen klachten ziet, kan ze ook niet onderzoeken...

From: secretariaat comité  To: 007@kindergarten.be

Sent: Tuesday, May 24, 2005 10:51 AM
Subject: RE: Comité P. onderzoekt geen klachten meer van politie

O.ref. : 44699/2005/O/07/hr-40701/2005
 
Geachte heer,
 
Wij hebben uw e-mail hieronder vermeld in goede orde ontvangen.
 
Wij maken u erop attent dat wij in ons antwoord duidelijk de reden aangeven waarom wij uw klacht niet kunnen behandelen, nl. het gebrek aan effectieve tenlasteleggingen in hoofde van het korps van de lokale politie Herentals. Indien u ons deze tenlasteleggingen niet kunt of wenst te geven, zien wij ons genoodzaakt de klacht inderdaad zonder gevolg te klasseren.
 
Het Vast Comité P leent zich echter niet tot deelname aan een inquisitie en voert alleen onderzoeken uit op gegronde en (goed) geargumenteerde klachten. Aangezien we ook gemerkt hebben dat u uw e-mail doorgestuurd hebt naar het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken, kan ik u mededelen dat deze van onze manier van werken op de hoogte is. Had u de zaak echter eerlijk gespeeld, dan had u ook ons antwoord aan hem overgemaakt zodat hij toch alvast weet waarom het Vast Comité P uw klacht niet kan behandelen.
 
Indien u ons echter vooralsnog verdere concrete informatie wenst te bezorgen, mag u dat gerust doen en dan kunnen we de klacht misschien herbekijken.
 
Hoogachtend,
 
Voor het Vast Comité P,
Voor Walter Peeters,
raadsheer,
 
 
 
Secretariaat Vast Comité P.
 

 

----- Original Message ----- From: SOS
To: comite@comitep.be
Sent: Tuesday, May 24, 2005 3:32 PM
Subject: Wie geen klachten ziet, kan ze ook niet onderzoekenComité P
Controle werking politiediensten
De Heer Walter Peeters
Raadsheer
 
Geachte Heer Peeters,
 
Uw ref: 44699/2005/O/07/hr-40701/2005
 
Betreft: Zaak Marcel Vervloesem - Onze klachten inzake de politie te Herentals
 
Laat het ons eenvoudig houden.
 
Wij ontvingen enkele dagen geleden uw antwoord waarin u ons mededeelde dat het Comité P onze klacht zonder gevolg klasseerde.
 
U komt nu met een heel ander verhaal af en wij ontvingen zopas een telefoontje van de politie van Herentals om ons in bovengenoemde zaak te verhoren.
 
We willen echter dat onze klachten inzake de politie van Herentals (zoals zij in onderstaand bericht duidelijk worden omschreven) door het Comité P onderzocht worden en zijn niet enkel tevreden met een verhoor dat pas 40 dagen na de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout van ons wordt afgenomen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
  
Comité P. onderzoekt geen klachten
     
 
Het Comité P. dat zogenaamd de werking van de politiediensten in België controleert, wil geen onderzoek voeren naar het optreden van de Politie te Herentals.
 
Op 16.4 jl. beweerden drie 13-jarigen waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling werden geplaatst, tijdens een drugsonderzoek van de politie van Herentals dat zij door Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 'sexueel misbruik' waren. Eén van de knapen (Nick V.) had voordien echter een klacht wegens aanranding tegen Victor Vervloesem (halfbroer van Marcel Vervloesem) bij de Herentalse politie ingediend. Daarvan werd een Proces-Verbaal opgemaakt dat nergens meer weer te vinden is.  Nadat hij op 16.4 jl. gedurende 8 uur lang door de politie van Herentals werd ondervraagd, trok de knaap zijn klacht tegen Victor Vervloesem terug in en beschuldigde vervolgens Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik' waarop deze onmiddellijk werd aangehouden. Victor Vervloesem die zijn broer Marcel reeds in 1998 van 'sexueel misbruik' beschuldigde en daarrond zelfs enkele persconferenties organiseerde, werd niet meer ondervraagd alhoewel hij herhaaldelijk van sexueel misbruik en drugsgebruik (cfr. brief dd. 30 juni 1999 van Erik Cuylaerts aan de Procureur des Konings te Turnhout) werd beschuldigd.
 
Opvallend in deze zaak is dat de Herentalse politie weigerde om andere getuigen in deze zaak te verhoren 'omdat de Turnhoutse onderzoeksrechter bevel had gegeven om enkel en alleen maar klachten tegen Marcel Vervloesem te onderzoeken'.

Nadat ik bekend maakte dat ik via Minister Patrick Dewael een klacht indiende bij het Comité P. omtrent het optreden van de Herentalse politie, werd Marcel Vervloesem op 11 mei jl. gedurende een ganse dag door de politie van Herentals verhoord. Na 25 dagen opgesloten te zijn dus. Het Proces-Verbaal van dit verhoor en de nieuwe stukken werden echter niet tijdig in het gerechtelijk dossier gestoken zodat de Raadkamer van Turnhout zich op 17 mei jl. op een onvolledig dossier baseerde om de aanhouding van Marcel Vervloesem nog eens met een maandje te verlengen. De politie van Herentals verklaarde op 11 mei jl. dat zij de ontlastende getuigen zou verhoren maar daar kwam niets van.

Tenslotte is er het Proces-Verbaal Nr. 100734 dd. 5.4.1993 van Adriaan Tilburg , adjunct-politiecommissaris van de Politie te Herentals.  Erik C. (vader van de voornoemde Nick V. die Marcel Vervloesem tenslotte van 'sexueel misbruik' beschuldigde) verklaarde daarin ondermeer het volgende: 'Ik wens thans klacht neer te leggen tegen Peter W. De feiten deden zich als volgt voor. Hedenmiddag rond 13.30 uur bracht mijn dochtertje Els (11 j.) me van de volgende feiten in kennis.... Op een bepaald moment zou Peter W. mijn dochtertje op de schoot genomen hebben en zou hij haar beginnen te betasten en kittelen zijn. Mijn dochter zou zich hertegen verzet hebben. Op een bepaald moment zou Peter W. haar met het hoofd naar beneden geduwd hebben zodat ze niet meer kon zien, dit steeds onder tegenspartelen van mijn dochtertje. In deze houding zou ze iets gevoeld hebben doch, naar eigen zeggen, weet ze niet wat. Ik heb een dokter ontboden die geen verwondingen of sporen van sexueel misbruik kon vaststellen. Op aanraden van de dokter echter kom ok deze feiten toch melden. Over deze feiten werd reeds klacht neergelegd door de Jeanine DM, de moeder van Peter W., en dit naar aanleiding van het feit dat Peter W. Cindy H., slagen heeft gegeven. Peter W. zou deze feiten zelf verteld hebben. Mijn dochter Els heeft me eveneens verteld dat vorig jaar,de genaamde Benny VL eveneens mijn dochtertje sexueel zou benaderd hebben. Benny VL zou toen mijn dochtertje aan het spelen was, zijn hand voor haar ogen gehouden hebben en haar meegenomen hebben naar een afgelegen plek. Daar zou Benny VL zijn broek naar beneden gedaan hebben. Mijn dochtertje moest zijn piemel vastnemen. Volgens mijn dochtertje moest haar vriendinnetje hetzelfde doen. Indien deze feiten op waarheid berusten, wens ik uitdrukkelijk klacht tegen deze beide personen neer te leggen.'

In tegenstelling tot de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die onmiddellijk werd aangehouden en door gerecht en pers opnieuw als 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd, deed de politie van Herentals niet eens de moeite om deze zaak verder te onderzoeken.  De Herentalse politiecommissaris schreef onderaan het Proces-Verbaal: 'Gelet op het late uur en aangezien er geen sprake is van heterdaad, wordt door ons niet onmiddellijk overgegaan tot verhoor van de kinderen. Navraag bij politie Lille leert ons dat aldaar aangifte is gebeurd door Jeanine DM. 

Copie: Lentle Jespers (kabinet Minister Dewael), Walter Peeters (raadsheer Comité P.),Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail: sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy


Moord met voorbedachte rade 82 - Ministers Vervotte + Dewael


 
----- Original Message ----- From: SOS
To: Lentle.Jespers@ibz.fgov.be
Sent: Tuesday, May 24, 2005 12:26 PM
Subject: Onderzoek Comité P - verantwoordelijkheid Minister Dewael Lentle Jespers

Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken P. Dewael

Wetstraat 2 - 1000 Brussel


 
Geachte Mevrouw Jespers,
 
Betreft: Zaak Marcel Vervloesem - onderzoek Comité P
 
 
Het is natuurlijk niet normaal te noemen dat het Comité P geen onderzoek voert terwijl zelfs een 5-jarig kind mij vragen stelde over het optreden van de politie te Herentals in deze zaak.
 
Omdat ik in tegenstelling tot de Belgische autoriteiten zeer open en eerlijk wil zijn omtrent dit dossier, zend ik u hierbij een copie van mijn antwoord gericht aan de Vlaamse MInister van Volksgezondheid, Mevrouw Inge Vervotte.
 
De politie van Neteland (Herentals) nam zopas, en bijna 40 dagen nadat Marcel Vervloesem op basis van enkele dubieuze beschuldigingen inzake 'sexueel misbruik' in de gevangenis werd opgesloten, telefonisch contact met mij op.  Afspraak: donderdagnamiddag 14 uur.
 
Laat ons hopen dat Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 30ste hongerstakingsdag in de ziekenafdeling van de gevangenis te Brugge begint, deze bedenkelijke zaak zal overleven.
 
Indien hij zijn hongerstaking vandaag zou stopzetten omdat de overheid hem garandeert dat de zaken op een normale manier worden afgehandeld (en dat is toch, als ik mij niet vergis, het minste wat een burger kan vragen), zal het hem minstens twee maanden kosten om volledig te recupereren (indien hij daartoe nog in staat is).
Minister Dewael en Minister Onkelinx zouden dus het best zo snel mogelijk hun verantwoordelijkheid terzake opnemen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
 


 
From: SOS
To: vervotka
Sent: Tuesday, May 24, 2005 11:38 AM
Subject: Re: DRINGEND - 24 hongerstakingsdag Marcel Vervloesem


 Mevrouw Inge Vervotte
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 
Excellentie,
 
Betreft: Marcel Vervloesem (Werkgroep Morkhoven)
 
Hartelijk dank voor uw antwoord.
 
Zoals U via de media vernomen hebt, werd Marcel Vervloesem inmiddels opgenomen in de ziekenafdeling van de gevangenis te Brugge en alhoewel iederéén aanvankelijk opgelucht was, begint de vrees weer toe te nemen. Marcel die -zoals reeds gezegd hartpatiënt en suikerziek is- begint vandaag namelijk aan zijn 30ste hongerstakingsdag.
 
Gisteren had ik terzake nog een gesprek met zijn dochter Wendy. Zij was gedurende de eerste dagen van zijn hongerstaking reeds in paniek omdat haar vader ook zijn medicijnen niet wenste te nemen (wat intussen niet veranderd is). Wendy heeft 2 kinderen (4 en 9 jaar) waarvan er één, tengevolge van een politieoptreden, in psychologische behandeling is. 
 
Hoe dan ook, het is werkelijk beschamend dat een Belg zijn grondwettelijke rechten en de rechten zoals deze vermeld staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door middel van een langdurige en levensbedreigende hongerstaking moet afdwingen.  Eigenlijk zou de Belgische grondwet moeten aangepast worden: Belgen zijn niet gelijk voor de wet en mogen dus ongelijk behandeld worden, de Belgische Justitie is volledig gepolitiseerd en dus niet onpartijdig, burgers hebben geen recht op een eerlijk proces, burgers hebben geen recht op een onpartijdige rechtspraak, burgers worden door de hoven en rechtbanken op voorhand schuldig geacht als zij worden aangeklaagd, de Belgische pers mag de burger openbaar vernederen en mag gerechtelijke uitspraken doen...
 
Dat minister Onkelinx U niet antwoordde, verbaast mij geenszins. Onze Justitieminister heeft reeds duidelijk laten verstaan op welke discriminerende manier zij over Vlaanderen en over Vlamingen denkt en gaat er vanuit dat de Parti Socialiste de enige politieke partij is die werkelijk 'sociaal-democratisch' is. Achtergestelde groepen zoals de Vlaamse zieke gevangenen moeten zeker niet op de belangstelling van Minister Onkelinx rekenen.
 
De Werkgroep Morkhoven schreef op 13 april jl. een aangetekende brief naar Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout waarin zij vroeg waarom Procureur Herman Janssens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) zijn belofte van 2 oktober 2003 niet waar maakte en waarom de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort niet verder worden onderzocht. Wij wachten nog altijd op een antwoord terwijl de brief helemaal niet provocerend opf aanstootgevend was opgesteld. 
 
Ik moet U eerlijk bekennen dat de Werkgroep Morkhoven destijds ook niet direct op de sympathie van de Justieministers Stefaan De Clerck en Tony Van Parys hoefde te rekenen maar in tegenstelling tot de Justitieministers Verwilghen en Onkelinx, hadden zij tenminste de minimale beleefdheid en gewoonte om brieven van de Werkgroep (en niet alleen van de Werkgroep) op een normale manier te beäntwoorden. Het niet meer beäntwoorden van brieven behoort ongetwijfeld tot de 'nieuwe politieke cultuur' van de Regering Verhofstadt.
 
Om te besluiten: de situatie van Marcel Vervloesem wordt dus met de dag zorgwekkender alhoewel U daarover geen woord in de pers zal weervinden.  Gisteren hebben we Mter Magnée (zaak Dutroux) ontmoet en hem uitgebreid over deze zaak geïnformeerd maar ik vrees dat alle hulp te laat zal komen. Ik contacteerde reeds meermaals het kabinet van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en moet toegeven dat men binnenkomende brieven daar correct beäntwoord alhoewel de Minister zich geen vragen stelt omtrent het optreden van de politie van Herentals in de zaak 'Vervloesem'.  Gisteren ontving de Werkgroep zelfs een antwoord van het Comité P dat de werking van de politiediensten zogenaamd moet controleren. Het Comité P. deelde daarbij mede dat onze klacht inzake het optreden van de politie te Herentals, zonder gevolg werd geklasseerd. Deze beslissing is echter volledig onterecht zoals U in ons bijgaand schrijven van 23.5 jl. gericht aan de Voorzitter van het Comité P kan lezen.
Het zou dus misschien niet slecht zijn om ook de omschrijving van het Comité P lichtjes aan te passen aan de realiteit: Het Comité P dat de werking van de Belgische politiediensten moet controleren, onderzoekt geen klachten die het imago van de federale politie en het regeringsimago omtrent de algemene hervorming van de Belgische politie zouden kunnen schaden.
 
In de hoop U hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Met de meeste hoogachting,
 
 
Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
sos@kindergarten.be - 02 537 49 97
 
Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail:
sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy
 

23-05-05

Réseau Kempen

 ........................................
.....

........................................
.....

..........,.....,............................................................
O

....1992-1999  O
      O
     Good EngelsNorbert de RijckO
 Un pédocriminel de Temse accuse Marcel Vervloesem de chantageInstitut psychiatrique d'enfants à Anvers (CPAS). Les enfants sont envoyés à Temse pour photos pédo- pornos & orgiesAgent de liaison entre l'hôpital de Temse (CPAS), l'institut "Good Engels": 5 ans de prison pour traffic d'enfants (Madère- Temse - Hollande)O
O
O
O
O
  O
   O
CPAS - SERVICES SOCIAUXO
  O
1992-1999O
         
  O
J. de MeulderGerard BellensJ. JansenMaria HendrickxO
Mère de Peter Wouters, elle est accusée de trafic de vidéo porno + chantage sur Eric, elle accuse Marcel de lui avoir escroquer 60.000.-FB. Déboutée en 1999
Accuse Marcel de lui avoir escroquer 60.000-FB pour régulariser pension d'invalidité de son épouse décédée. Père d'Eddy Bellens de la cabale 1998. Débouté en 1992

Ex-président du WM, il accuse Marcel de lui avoir escroqué 60.000.-FB pour une prétendue s promesse de faire un procès au droit de l'homme. Infiltrant n°1: Débouté en 1992Amie de Jeanne De Meulder, elle accuse Marcel de lui avoir escroqué 275.000-FB pour récupérer sa fille placée par les services sociaux. Débuté en 1999O
O
O
O
O
 O
     O
1998-2005  O
  
  O
P. Wouters Eddy Bellens 
La bande de Rosse Guy, représentée par Maître Francken Victor Vervloesem O

Il empoisonna le chien de Marcel, cambriole sa maison, lui vole des dossiers sur les réseaux, il l'accuse de viol, se rétracte & témoigne que Victor a payé les faux témoignage

Rend de multiples services au WM, puis témoigne que Marcel violé toute la bande de Rosse Guy, dont il est devenu un des membres les plus violents..Minimum 4 plaintes pour agressions sexuelles d'enfants, le demi frère de Marcel l'accuse de viol, est à la Direction CPAS.O
O
O
O
O
 O
     O
SE RETRACTENT OU RENNONCENT À ÊTRE REPRÉSENTÉS PAR L'AVOCATE DE LA BANDEO
  
    O
Michael Van Looy  Dany Jenes  Rosse Guy Andy GysemansO
Membres de la bande de Rosse Guy, il accuse Marcel Vervloesem de viol

Membres de la bande de Rosse Guy, il accuse Marcel Vervloesem de viol.

Giovani Van De Velde. Objet de nombreuses plaintes pour viol dont il ne doit pas répondre, il est incarcéré pour cambriolage et accuse Marcel de viol. Ses parents accusent Erik Cuylarts de prostituer sa fille de 11 ans, ils sont accusés de trafic de vidéos pornos et lui-même accuse Marcel de viol.O
O
O
O
O
O
  O
Denis Luyten .......ANNIE  Hilde, la religieuse Johan Daneels  O
Membres de la bande de Rosse Guy, il accuse Marcel Vervloesem de viol Handicap émotionel et proche de Marcel, elle témoigne qu'il abusé d'enfants, puis se rétracte en pleurant et en demandant pardon.Accusée par Luc Verstrepen de faux témoignage envers Marcel en vue de récupérer sa maison pour y installer sa fille.Diverses plaintes pour viol, accusé d'avoir tabaser le directeur de l'école, par ordre d'Eddy Bellens, il accuse Marcel de viol. O
O
O
O
O
O
 O
O
2005 
      O
 Eric Cuylarts  WinnieLuc VerstrepenO
Proche du WM, il accuse Gysemans de trafic de vidéo porno et de se prostituer. Il ne répondra jamais de la prostitution de sa fille. Son fils et lui accuseront Marcel de viol.    O
O
O
O
O
O
O