31-05-05

Moord met voorbedachte rade 92 - Marcel Vervloesem terug uit coma

 

Marcel Vervloesem: terug uit coma

 
 De: Morkhoven & Croÿ -
Date: 31 mai 2005 00:12:22 -
À: Maître Defrance -
Objet: Marcel in coma

Dominique Defrance, advocaat

Beste Dominique,

Men heeft Marcel vrijdag bewusteloos in de gevangenis van Brugge aangetroffen. Hij was in coma geraakt.

Dat is de reden van het feit waarom het personeel en de directie van de gevangenis te Brugge vrijdagavond zo vreemd deden en men niet wilde dat zijn dochter en zijn schoonzoon hem zaterdag zouden komen opzoeken, zoals was voorzien. Men heeft waarschijnlijk een tijdlang voor het leven van Marcel gevreesd wat begrijpelijk is rekening houdende met zijn hartproblemen en zijn enorm verzwakt toestand. De gevangenisdirectie wilde vermoedelijk vermijden dat dit nieuws en het hele schandaal rond de reden van zijn hongerstaking en het feit dat men hem gedurende 21 dagen met zijn hart- en suikerziekte in een gewone gevangeniscel te Turnhout liet verrekken, zou zijn bekend geraakt.

Ik denk dat men na het beëindigen van zijn hongerstaking, onvoldoende rekening gehouden met zijn suikerziekte en de insuline die hij daarvoor na 31 dagen hongerstaking nodig had.

Marcel is nu buiten levensgevaar hebben we zopas vernomen en ligt nu op intensieve. Zijn voedsel bestaat nu voornamelijk uit melkproducten.

Van Turnhout zou hij een brief 'met excuses' ontvangen hebben alhoewel er over de inhoud van deze brief verder niets bekend is

Gelieve morgen op het Hof van Beroep rekening te houden met deze nieuwe elementen, alsook met de informatie en vragen die ik je toestuurde (het 'onderzoek' van de 2 Herentalse rechercheurs, het onmiskenbaar verband tussen het dossier van de 'Bende van Rosse Gie' en het dossier van de 13-jarige aanklagers en hun vaders die contact hadden met de voornoemde bendeleden, de talloze klachten wegens 'sexueel misbruik' en verkrachtingen die de vaders van de knapen indienden en waarbij geenszins sprake was van Marcel Vervloesem, onze klacht bij Walter Peeters van het Comité P, de talrijke brieven en getuigenissen waarover je thans beschikt, de getuigen die nog steeds niet verhoord zijn, de ondervragingen die uitsluitend gebeurden door de rechercheurs waartegen klacht ingediend werd bij het Comité P, de oorspronkelijke weigering van deze rechercheurs om rekening te houden met getuigenverklaringen en de getuigenis van Marcel zelf, de ontlastende brieven en documenten die nooit aan het gerechtelijk dossier te Turnhout werden gevoegd, de belofte van het Hof van Beroep om iedere getuige te zullen verhoren terwijl dit niet gebeurde, het veroordelen van Marcel op basis van een onvolledig dossier waarbij zijn aanhouding met nog eens een maand verlengd werd enz. enz.)

Jan

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven

Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven
Fight paedophile networks - Press organ - www.kindergarten.be - www.morkhoven.org
10 rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgium - Tel **32.(0)2.5374997 - sos@kindergarten.be
Assistance aux personnes en danger: http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY -
Aide aux victimes : http://groups.msn.com/ISSAKABA -
Démantèlement du réseau Zandvoort: http://groups.msn.com/werkgroepmorkhovenhttp://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


De commentaren zijn gesloten.