29-05-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 11 - Klacht bij Comité P

 

Marcel Vervloesem: Klacht bij Comité P (3)

 
 Dominique D. - Advocaat

Beste Dominique,

Gelieve -tesamen met de brief van Stefan D. - die je reeds in je bezit hebt en waarin sprake is van drugshandel en een opgezet spel om in geval van problemen met drugs, Marcel Vervloesem te beschuldigen, ook het volgende bericht op dinsdag 31.5.2005 aan de Voorzitter van het Hof van Beroep van Antwerpen te willen voorleggen.

Mag ik er op rekenen dat je deze informatie ter zitting afgeeft en dat je er op aandringt dat deze informatie onmiddellijk onderzocht wordt en dat al deze informatie nu ook in het gerechtelijk dossier terechtkomt ?

Verder heb ik nog de volgende vragen:

Heb je de brief van Luc V. dd. 2.9.1998 aan Marcel Vervloesem waarin sprake is van verschillende verkrachtingen en een plan om Marcel door middel van een klacht wegens aanranding in discrediet te brengen, reeds op de rechtszitting ter sprake gebracht ? Werd deze zaak al onderzocht zoals het Hof van Beroep te Antwerpen nu bijna een maand geleden beloofde ? Zit deze brief waarvan ik je copie bezorgde, al in het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem ? Waarom werden Luc V. en de in deze brief genoemde personen nog steeds niet verhoord terwijl het Hof van Beroep te Antwerpen drie weken geleden toch 'bijkomende onderzoeken' beloofde ? Waarom werd alleen de genaamde Scippie (Stefan D.) gehoord ? Zoals je weet is Luc V. de vader van één der drie knapen die Marcel Vervloesem zopas opnieuw van 'sexueel misbruik' beschuldigden.

Zit het Proces-Verbaal van de ondervraging dd. 26.5.2005 van Jacqueline de Croÿ door de twee Herentalse rechercheurs Wim G. en Peter S. reeds in het gerechtelijk dossier ? Wordt er met haar verklaring ook rekening gehouden ? Zoals je weet, zou het P.V. van de ondervraging die Wim G. en Peter S. een paar weken geleden eindelijk van Marcel Vervloesem afnamen, niet tijdig in het gerechtelijk dossier zijn terecht gekomen en werd er totaal geen rekening mee gehouden.

Zit mijn 5 bladzijden tellende verklaring (PV nr. TU L7.104228/2005 dd. 26.5.2005) gericht aan de Herentalse commissaris Leo S. reeds in het gerechtelijk dossier ? Wordt er rekening mee gehouden ? Wordt er ondermeer rekening gehouden met de brieven en PV's (onder andere opgemaakt door de politie van Herentals) in verband met de verklaringen van Erik C. waarin deze herhaaldelijk klachten wegens 'zedenfeiten' indiende tegen tal van personen ? Zo niet, waarom niet ? Waarom worden alleen de recente klachten van drie jonge druggebruikers waarin sprake is van 'sexueel misbruik' door Marcel Vervloesem ernstig genomen en maandenlang 'onderzocht' terwijl hij in de gevangenis blijft opgesloten ? Zoals je weet, is Erik C. ook een vader van één der knapen die Marcel Vervloesem opnieuw van 'sexueel misbruik' beschuldigde)

Zitten de verklaringen van Nick en Nikkie Vervloesem, waarvan je een afschrift kreeg, reeds in het gerechtelijk dossier ? Waarom werden beide jongeren nog altijd niet ondervraagd terwijl het Hof van Beroep te Antwerpen nu al bijna een maand geleden 'bijkomende onderzoeken' beloofde ?

Zitten de getuigenverklaringen van Hilde De W. en Eddy De C. die de twee voorgenoemde commissarissen eerst weigerden omdat ze 'alleen de klachten van de onderzoeksrechter mochten onderzoeken', reeds in het gerechtelijk dossier ? Waarom werden deze mensen niet bijkomend ondervraagd door neutrale onderzoekers in plaats van door de twee voornoemde commissarissen waartegen om zeer begrijpelijke redenen klacht werd ingediend bij het Comité P ? Waarom laat het Hof van Beroep te Antwerpen deze mensen niet op een onpartijdige manier verhoren ?

Waarom moet Marcel Vervloesem tengevolge van de onbekwaamheid van politie en parket en de traagheid van Justitie zolang in voorhechtenis blijven zitten ? Of is dit misschien de bedoeling ? Is het misschien opnieuw de bedoeling om Marcel Vervloesem als pederast af te schilderen door zolang te blijven talmen en hem in de gevangenis te houden ? Waarom hield het parket niet de minste rekening met de beslissing dd. 9.2.2005 van de Turnhoutse strafrechter François Caers om alle aanklagers van Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen ? Waarom wordt er zolang getalmd met deze test en waarom moet ik lezen dat de leden van de Morkhovense bende 'Bende van de Rosse Gie' die Marcel Vervloesem in 1998 reeds van 'sexueel misbruik' beschuldigden, hopen dat zij terug vrijkomen als zij op 31 mei 2005 voor de correctionele rechtbank te Turnhout voor diefstallen, gewapende roofovervallen, afpersing met geweld , het toebrengen van slagen en verwondingen enz. moeten voorkomen ?

In afwachting van je antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan

Jan BoeykensWerkgroep Morkhoven


Zoals men weet, diende Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven via een schrijven aan Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael die als minister verantwoordelijk is voor de politie, een klacht in bij Comité P. vanwege het gebrekkig en éénzijdig onderzoek van de Herentalse rechercheurs in de zaak waarbij Marcel Vervloesem opnieuw van 'sexueel misbruik' werd beschuldigd.

 
Het Comité P is namelijk de parlementaire instelling die belast is met het toezicht en de controle op de politie. Het Comité P voert de onderzoeken uit naar de algemene werking van de politie. 
 
Walter Peeters, raadsheer bij het Comité P, antwoordde op 24 mei jl. echter dat de klacht tengevolge van 'het gebrek aan effectieve tenlasteleggingen in hoofde van het korps van de lokale politie Herentals, zonder gevolg geklasseerd' was. Walter Peeters stelde dat het Vast Comité P 'zich niet leent tot deelname aan een inquisitie en alleen onderzoeken uitvoert op gegronde en (goed) geargumenteerde klachten'. 'Indien u ons echter vooralsnog verdere concrete informatie wenst te bezorgen, mag u dat gerust doen en dan kunnen we de klacht misschien herbekijken', aldus Walter Peeters.
 
Dezelfde dag ontving Jan Boeykens een telefoontje van een zekere Wim G. van de Politie Neteland (Herentals) die hem vroeg om zich samen met Prinses de Croÿ voor een verhoor op het politiekantoor te Herentals aan te bieden. Niet wetende dat Wim G. één van de rechercheurs was waartegen hij een klacht indiende bij het Comité P, ging Jan Boeykens op dit voorstel in.  Het was dan ook niet te verwonderen dat het verhoor op 26 mei jl. op een mislukking uitliep.
 
In het vorige bericht inzake de klacht bij het Comité P, publiceerden we reeds een eerste reeks vragen en opmerkingen die Jan Boeykens zich stelt naar aanleiding van het optreden en het 'onderzoek' van de Herentalse rechercheurs Wim G. en Peter S. in de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem.

Daarbij kwam ter sprake dat VICTOR Vervloesem die in september 1998 zijn halfbroer Marcel via een interview met Gazet van Antwerpen van 'zedenfeiten' beschuldigde, destijds ook de persconferenties organiseerde waarbij 9 criminelen met tranen in de ogen allemaal op dezelfde manier verklaarden dat zij 'in hun jeugd door Marcel Vervloesem misbruikt werden'.

Eén van deze criminelen betreft een zekere Giovanni V.D.V., alias 'Rosse Gie' die als leider van de Morkhovense bende 'Bende van de Rosse Gie', al verschillende veroordelingen opliep en achter de tralies belandde. In december 2004 verscheen daarover het volgende artikel:

Vijf man in de cel voor overval en straatroof

Olen/Herentals/Kessel - december 2004

De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van vijf mannen uit Herentals en Lier die in aanmerking komen voor de overval op een krantenzaak in Olen (2 november), een straatroof in Herentals en een zware diefstal in een sportvisserswinkel in Kessel (5 oktober).

Stefan D. (19) en Jan C. (23) uit Herentals belandden midden vorige week in de cel. Zij stapten op 2 november gemaskerd en gewapend een krantenwinkel in de Bulestraat in Olen binnen. Ze roofden de inhoud van de kassa, sigaretten en krabloten. De twee bekenden vrijwel onmiddellijk en gaven ook andere feiten toe. Daardoor kwam de politie nog verdachten op het spoor. Jelle L. (23), Giovanni V.D.V. (30) uit Herentals en Steven V.D.V. (29) uit Lier zijn ook opgepakt. Die drie verdachten weigeren voorlopig elke medewerking. Ze worden onder meer verdacht van een inbraak in sportvisserswinkel Janssen Sport aan de Oude Bevelsesteenweg in Kessel, deelgemeente van Nijlen. Ze maakten er voor tienduizenden euro buit. Een van de verdachten pleegde ook een straatroof in Herentals waarbij een man onder bedreiging van een pistool zijn pas afgehaald geld moest afgeven. De verdachten hebben te maken met het drugmilieu.

Giovannni V.D.V. liep al drie veroordelingen op onder meer voor slagen en verwondingen. In dit dossier wordt de man verdacht van slagen en verwondingen aan kompaan Stefan S., poging tot afpersing en diefstal met geweld. (VTT)

Opvallend in deze zaak is dat de drie 13-jarige knapen die Marcel Vervloesem een maand geleden opnieuw van 'sexueel misbruik' beschuldigden, deel uitmaken van hetzelfde drugmilieu. 

Stefan D. van de 'Bende van de Rosse Gie', kwam regelmatig bij één van de knapen aan huis en verhandelde daar drugs aan vader en zoon.

In een brief die hij vanuit de gevangenis naar Marcel Vervloesem schreef, zei Stefan D. bovendien dat de klachten tegen Marcel Vervloesem 'opgezet spel waren' en dat Luc V., de vader van de 13-jarige Ruben, zijn zoon en zijn vriendjes had aangeraden om -zoals Rosse Gie en zijn kornuiten dit in 1998 met sukses hadden gedaan- Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik en sadomasochistische folteringen' te beschuldigen indien zij problemen zouden krijgen met de politie.

Een ander opvallend feit is dat twee van de drie 13-jarige knapen vanwege een gewapende roofoverval, in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse werden geplaatst.  De derde knaap is vermoedelijk bij deze roofoverval betrokken geweest.

Gebeurde deze roofoverval misschien met hetzelfde wapen waarmee één van de voornoemde bendeleden ook de straatroof in Herentals pleegde ?

(wordt vervolgd)

Copie: Walter Peeters-Raadsman Comité P, Comité P, Minister Dewael, Minister Onkelinx,

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De commentaren zijn gesloten.