28-05-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 9 - Belgische Justitieminister antwoordt niet

In het wilde Westen was de situatie duidelijk. Misdadigers werden buiten de wet geplaatst en er mocht willekeurig op gejaagd worden. De premiejagers vaarden er wel bij. Dead or alive. Vandaag hebben we geen premiejagers meer nodig. We leven in een zogenaamde democratische rechtsstaat. Iemand die zijn mond niet over een bepaalde zaak kan houden, wordt als een outlaw behandeld en buiten de wet geplaatst. Democratische rechten zoals het recht op antwoord, het recht op verdediging, het recht op een gelijke en menswaardige behandeling enz. worden afgeschaft. In plaats van aan de schandpaal op de Grote Markt te worden genageld, wordt men in de pers afgemaakt terwijl het zogenaamde proces nog moet plaatsvinden... Volksvertegenwoordigers verschuilen zich achter een confortabel en welbetaald stilzwijgen.

De: Morkhoven & Croÿ Date: 28 mai 2005 19:42:30 GMT+02:00À: greet.vangool@dekamer.be, melchior.wathelet@lachambre.be, koen.bultinck@deKamer.be, sabien.battheu@dekamer.be, gerolf.annemans@deKamer.be, jean.jacques.viseur@laChambre.be, jan.mortelmans@deKamer.be, karel.degucht@dekamer.be, herman.vanrompuy@deKamer.be, theo.kelchtermans@dekamer.be, maya.detiege@dekamer.be, jean-marc.delizee@laChambre.be, francois-xavier.dedonnea@laChambre.be, hilde.vautmans@dekamer.be, els.vanweert@deKamer.be, karel.pinxten@deKamer.be, stef.goris@deKamer.be, hans.bonte@deKamer.be, guy.hove@deKamer.be, yves.leterme@deKamer.be, pierrette.cahay.andre@laChambre.be, herman.decroo@deKamer.be, roel.deseyn@dekamer.be, karin.jiroflee@dekamer.be, hendrik.bogaert@dekamer.be, jacques.chabot@laChambre.be, daniel.bacquelaine@laChambre.be, zoe.genot@laChambre.be, annemie.turtelboom@dekamer.be, martine.taelman@dekamer.be, nancy.caslo@dekamer.be, filip.anthuenis@deKamer.be, luc.goutry@deKamer.be, philippe.collard@laChambre.be, pierre.lano@deKamer.be, richard.fournaux@laChambre.be, geert.lambert@dekamer.be, francois.bellot@lachambre.be, carl.devlies@dekamer.be, guido.tastenhoye@deKamer.be, jan.peeters@deKamer.be, patrick.janssens@dekamer.be, guy.dhaeseleer@deKamer.be, anissa.temsamani@dekamer.be, francoise.colinia@lachambre.be, georges.lenssen@deKamer.be, thierry.giet@laChambre.be, guy.swennen@dekamer.be, willy.cortois@deKamer.be, pieter.de.crem@deKamer.be, josee.lejeune@laChambre.be, s.verherstraeten@deKamer.be, bourgeois.geert@deKamer.be, valerie.deom@lachambre.be, alexandra.colen@deKamer.be, alfons.borginon@deKamer.be, andre.frederic@lachambre.be, marie.claire.lambert@lachambre.be, claude.eerdekens@laChambre.be, jean-pol.henry@laChambre.be, elio.dirupo@lachambre.be, hilde.dierickx@dekamer.be, alisson.declercq@lachambre.be, denis.ducarme@lachambre.be, annemie.roppe@dekamer.be, jean.pierre.malmendier@lachambre.be, bart.tommelein@dekamer.be, camille.dieu@lachambre.be, olivier.maingain@lachambre.be, miguel.chevalier@dekamer.be, martine.payfa@lachambre.be, mohammed.boukourna@lachambre.beObjet: Réexp : Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister OnkelinxSubject: Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister Onkelinx


 
Cd-roms Zandvoort - Brief aan Minister Onkelinx
 
----- Original Message -----
From: SOS
Sent: Friday, May 27, 2005 12:31 PM
Subject: cd-roms kinderpornozaak Zandvoort: Mijn schrijven aan Minister Onkelinx

 Kabinet Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
t.a.v. Théo JACOBS, Catherine BADOT, Laurence BOVY, Laurent DEMARQUE, Marie-Claude MAERTENS, Jean-Paul JANSSENS, Philippe DULIEU, Pascal PETRY, Isabelle VAN HEERS, Marc MONIN, René SALM, Guy POIRIER, Erwin VAN VLIERBERGHE
Handelsstraat 78-80
B-1040 Brussel
 
Geachte Dames en Heren,
 
Betreft: cd-roms kinderpornonetwerk Zandvoort - Mijn schrijven dd. 13.4.2005 aan Minister Onkelinx

Op 13 april 2005 schreef ik met Morkhoven-collega Marcel Vervloesem, de onderstaande brief die we aangetekend aan de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Laurette Onkelinx verzonden.

Juistgeteld drie dagen later werd Marcel Vervloesem door drie 13-jarige jongeren waarnaar een onderzoek liep inzake drugshandel en waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en Beerse werden geplaatst (terwijl de derde knaap mogelijk betrokken was), van 'sexueel misbruik' beschuldigd.

Van Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout kwam intussen nog steeds geen antwoord.

Minister Onkelinx antwoordde destijds op de parlementaire vraag van Zoè Genot (Ecolo) dat de zaak betreffende de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op een bepaalde dag door het Gerecht van Turnhout zou behandeld worden. Dat bleek echter niet te kloppen.

De Turnhoutse Procureur Herman Janssens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) schreef toen lakoniek dat 'daar nooit sprake van was geweest en dat de Minister van Justitie zich wellicht vergist had'.

Het feit dat Minister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout de bijgevoegde brief nog steeds niet beäntwoord hebben, wijst er echter op dat het hier geen simpele 'vergissing' betrof.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven

(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Correspondentieadres:

Prinses Jacqueline de Croÿ - Faiderstraat 10 - 1060 Brussel


BRIEF AAN MINISTER ONKELINX


Antwerpen, 13 april 2005 - AANGETEKENDAan Minister van Justitie - Mevrouw Laurette Onkelinx Waterloolaan 115 - 1000 Brussel Aan de Heer Procureur Des Konings - Parket Gerecht Turnhout - Kasteelplein 1 - 2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno". Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is, géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens Arsenaalstraat 5 - bus 14 - 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

(02 537 49 97)

 
Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail:
sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy 
 

De commentaren zijn gesloten.