24-05-05

Moord met voorbedachte rade 82 - Ministers Vervotte + Dewael


 
----- Original Message ----- From: SOS
To: Lentle.Jespers@ibz.fgov.be
Sent: Tuesday, May 24, 2005 12:26 PM
Subject: Onderzoek Comité P - verantwoordelijkheid Minister Dewael Lentle Jespers

Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken P. Dewael

Wetstraat 2 - 1000 Brussel


 
Geachte Mevrouw Jespers,
 
Betreft: Zaak Marcel Vervloesem - onderzoek Comité P
 
 
Het is natuurlijk niet normaal te noemen dat het Comité P geen onderzoek voert terwijl zelfs een 5-jarig kind mij vragen stelde over het optreden van de politie te Herentals in deze zaak.
 
Omdat ik in tegenstelling tot de Belgische autoriteiten zeer open en eerlijk wil zijn omtrent dit dossier, zend ik u hierbij een copie van mijn antwoord gericht aan de Vlaamse MInister van Volksgezondheid, Mevrouw Inge Vervotte.
 
De politie van Neteland (Herentals) nam zopas, en bijna 40 dagen nadat Marcel Vervloesem op basis van enkele dubieuze beschuldigingen inzake 'sexueel misbruik' in de gevangenis werd opgesloten, telefonisch contact met mij op.  Afspraak: donderdagnamiddag 14 uur.
 
Laat ons hopen dat Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 30ste hongerstakingsdag in de ziekenafdeling van de gevangenis te Brugge begint, deze bedenkelijke zaak zal overleven.
 
Indien hij zijn hongerstaking vandaag zou stopzetten omdat de overheid hem garandeert dat de zaken op een normale manier worden afgehandeld (en dat is toch, als ik mij niet vergis, het minste wat een burger kan vragen), zal het hem minstens twee maanden kosten om volledig te recupereren (indien hij daartoe nog in staat is).
Minister Dewael en Minister Onkelinx zouden dus het best zo snel mogelijk hun verantwoordelijkheid terzake opnemen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
 


 
From: SOS
To: vervotka
Sent: Tuesday, May 24, 2005 11:38 AM
Subject: Re: DRINGEND - 24 hongerstakingsdag Marcel Vervloesem


 Mevrouw Inge Vervotte
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 
Excellentie,
 
Betreft: Marcel Vervloesem (Werkgroep Morkhoven)
 
Hartelijk dank voor uw antwoord.
 
Zoals U via de media vernomen hebt, werd Marcel Vervloesem inmiddels opgenomen in de ziekenafdeling van de gevangenis te Brugge en alhoewel iederéén aanvankelijk opgelucht was, begint de vrees weer toe te nemen. Marcel die -zoals reeds gezegd hartpatiënt en suikerziek is- begint vandaag namelijk aan zijn 30ste hongerstakingsdag.
 
Gisteren had ik terzake nog een gesprek met zijn dochter Wendy. Zij was gedurende de eerste dagen van zijn hongerstaking reeds in paniek omdat haar vader ook zijn medicijnen niet wenste te nemen (wat intussen niet veranderd is). Wendy heeft 2 kinderen (4 en 9 jaar) waarvan er één, tengevolge van een politieoptreden, in psychologische behandeling is. 
 
Hoe dan ook, het is werkelijk beschamend dat een Belg zijn grondwettelijke rechten en de rechten zoals deze vermeld staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door middel van een langdurige en levensbedreigende hongerstaking moet afdwingen.  Eigenlijk zou de Belgische grondwet moeten aangepast worden: Belgen zijn niet gelijk voor de wet en mogen dus ongelijk behandeld worden, de Belgische Justitie is volledig gepolitiseerd en dus niet onpartijdig, burgers hebben geen recht op een eerlijk proces, burgers hebben geen recht op een onpartijdige rechtspraak, burgers worden door de hoven en rechtbanken op voorhand schuldig geacht als zij worden aangeklaagd, de Belgische pers mag de burger openbaar vernederen en mag gerechtelijke uitspraken doen...
 
Dat minister Onkelinx U niet antwoordde, verbaast mij geenszins. Onze Justitieminister heeft reeds duidelijk laten verstaan op welke discriminerende manier zij over Vlaanderen en over Vlamingen denkt en gaat er vanuit dat de Parti Socialiste de enige politieke partij is die werkelijk 'sociaal-democratisch' is. Achtergestelde groepen zoals de Vlaamse zieke gevangenen moeten zeker niet op de belangstelling van Minister Onkelinx rekenen.
 
De Werkgroep Morkhoven schreef op 13 april jl. een aangetekende brief naar Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout waarin zij vroeg waarom Procureur Herman Janssens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) zijn belofte van 2 oktober 2003 niet waar maakte en waarom de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort niet verder worden onderzocht. Wij wachten nog altijd op een antwoord terwijl de brief helemaal niet provocerend opf aanstootgevend was opgesteld. 
 
Ik moet U eerlijk bekennen dat de Werkgroep Morkhoven destijds ook niet direct op de sympathie van de Justieministers Stefaan De Clerck en Tony Van Parys hoefde te rekenen maar in tegenstelling tot de Justitieministers Verwilghen en Onkelinx, hadden zij tenminste de minimale beleefdheid en gewoonte om brieven van de Werkgroep (en niet alleen van de Werkgroep) op een normale manier te beäntwoorden. Het niet meer beäntwoorden van brieven behoort ongetwijfeld tot de 'nieuwe politieke cultuur' van de Regering Verhofstadt.
 
Om te besluiten: de situatie van Marcel Vervloesem wordt dus met de dag zorgwekkender alhoewel U daarover geen woord in de pers zal weervinden.  Gisteren hebben we Mter Magnée (zaak Dutroux) ontmoet en hem uitgebreid over deze zaak geïnformeerd maar ik vrees dat alle hulp te laat zal komen. Ik contacteerde reeds meermaals het kabinet van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en moet toegeven dat men binnenkomende brieven daar correct beäntwoord alhoewel de Minister zich geen vragen stelt omtrent het optreden van de politie van Herentals in de zaak 'Vervloesem'.  Gisteren ontving de Werkgroep zelfs een antwoord van het Comité P dat de werking van de politiediensten zogenaamd moet controleren. Het Comité P. deelde daarbij mede dat onze klacht inzake het optreden van de politie te Herentals, zonder gevolg werd geklasseerd. Deze beslissing is echter volledig onterecht zoals U in ons bijgaand schrijven van 23.5 jl. gericht aan de Voorzitter van het Comité P kan lezen.
Het zou dus misschien niet slecht zijn om ook de omschrijving van het Comité P lichtjes aan te passen aan de realiteit: Het Comité P dat de werking van de Belgische politiediensten moet controleren, onderzoekt geen klachten die het imago van de federale politie en het regeringsimago omtrent de algemene hervorming van de Belgische politie zouden kunnen schaden.
 
In de hoop U hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Met de meeste hoogachting,
 
 
Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
sos@kindergarten.be - 02 537 49 97
 
Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail:
sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy
 

De commentaren zijn gesloten.