20-05-05

Moord met voorbedachte rade 68 - Marcel Vervloesem: 25ste hongerstakingsdag !

 

MARCEL VERVLOESEM EN DE BEHANDELING VAN ONZE VLAAMSE ZIEKE GEVANGENEN

OPEN BRIEF AAN DE VLAAMSE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID
 

----- Original Message ----- From: SOS
To: kabinet.vervotte@vlaanderen.be, COMITE DE SOUTIEN A JP TIELEMAN, sec.gen.ged@wanadoo.fr sde@rtbf.be,humanrights@care2.com,redactie@gezondheid.be, nieuws@vtm.be, vwsinfo@postbus51.nl,kabinet.leterme@vlaanderen.be,H.Redactie@Humo.be, faitsdivers@rtbf.be, Eugeen.Verhellen@rug.ac.be belga@belga.be, kabinet.vervotte@vlaanderen.be, uil@hotmail.com, politiquedevie@wanadoo.fr valadon@bouclier.org, sapphire@met.police.uk, Deschamphelaere@senators.senate.be, onlinerollergirl@hotmail.com, GRYBINSKI@tf1.fr cdiv.communications@rcmp-grc.gc.ca neys@rtbf.be,nachtergaeleruf@vt4.net, mple@rtbf.be, imichiels@yahoo.com, mder@rtbf.be,
Sent: Thursday, May 20, 2005 1:32 PM
Subject: DRINGEND - 25ste hongerstakingsdag Marcel Vervloesem - de behandeling van onze Vlaamse zieke gevangenen


Vlaamse Minister van Volksgezondheid
Mevrouw Inge Vervotte

Excellentie,

Ik wens U nogmaals hartelijk te danken voor uw antwoord inzake Marcel Vervloesem die in de gevangenis van Turnhout vandaag aan zijn 25ste hongerstakingsdag begint en ik hoop dat U mijn brief van gisteren goed ontvangen hebt.

Het is duidelijk dat men Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout wil laten overlijden. Gevangenisdokter De Valck die voor 100% verantwoordelijk is, wil Marcel Vervloesem die hartpatiënt is en aan een suikerziekte lijdt, immers pas naar een hospitaal laten overbrengen als het te laat is.  Hij en het parket van Turnhout willen Marcel Vervloesem zo lang in zijn gevangeniscel houden tot dat hij het begeeft.  Dat wil zeggen tot hij in coma geraakt of misschien zelfs overlijdt. Als hij in coma geraakt, is het waarschijnlijk te laat om hem nog naar een hospitaal over te brengen.

De enige medische opvolging in de gevangenis te Turnhout bestaat erin dat hij zoals de andere gevangenen 's morgens naar een zaaltje moet gaan. Marcel moet daar, gezien men alfabetisch te werk gaat, gedurende een uur op een bankje zitten wachten. Als het tenslotte zijn beurt is, worden zijn polslag en bloeddruk gemeten en krijgt hij een prikje om te zien hoe het met zijn insuline staat. Verder wordt hij op een weegschaal gezet en klaar is kees. Gedurende de 23 uren die er op volgen, gebeurt er helemaal niets.

Gezien ik, tesamen met vrienden en familieleden, iedere dag meer voor zijn leven vrees, contacteerde ik enkele dagen geleden Dokter Van Mol, Directeur generaal van de Gezondheidsdienst van het Justitieel Welzijnswerk (Everstraat 2/8, 1000 Brussel, 02 542 76 26 - 0495 58 77 09).  Deze antwoordde mij heel lakoniek dat Marcel 'niet ziek was, dat hij wordt opgevolgd en dat dit in een hospitaal niet beter zou kunnen dan nu het geval is, dat hij zelf kiest voor zijn hongerstaking' enz.  Toen ik hem vroeg wat hij gaat doen als Marcel over enkele dagen in coma geraakt en men hem niet tijdig naar een hospitaal kan brengen, reageerde Dokter Van Mol niet.

Ik wens nogmaals te benadrukken dat het onmenselijk, immoreel en medisch totaal onverantwoord is om Marcel Vervloesem op die wijze in een cel op te sluiten. Het doet mij denken aan de folterpraktijken die onder het regime van Pinochet in Chili werden gebruikt om mensen te doen spreken of tot zwijgen te brengen.

Men foltert trouwens niet alleen Marcel maar ook zijn familieleden en vrienden die niets aan deze situatie kunnen wijzigen. Marcel is immers van plan om door te gaan met zijn actie zolang het parket van Turnhout de getuigenissen van andere mensen (waaronder zijn eigen getuigenis en de getuigenis van een zekere Scippie die in opdracht van het Hof van Beroep te Antwerpen zopas werd verhoord) niet aan het dossier toevoegt. Noch zijn vrienden, noch zijn familieleden die dus mede gefolterd worden, kunnen aan deze situatie iets wijzigen.

De dochter en schoonzoon van Marcel kunnen niet meer zonder medicatie leven en hun dochterje van 9 (zij hebben ook nog een zoontje van 4) is onder psychologische behandeling.  Het gezin wordt door voornoemde folterpraktijken gewoon vernietigd.  De dochter van Marcel weigerde een document te ondertekenen waarop Marcel vroeg van niet kunstmatig gevoed te worden maar, zoals gezegd, zijn de overlevingskansen van Marcel zogoed als onbestaande als hij doorgaat met zijn actie zonder dat men hem naar een hospitaal overbrengt.

Ik begrijp niet waarom Dokter Van Mol beweert dat Marcel Vervloesem niet ziek is terwijl hij ongetwijfeld een copie van het medisch dossier van Dokter De Valck heeft gekregen waarin staat dat Marcel al jarenlang hartpatiënt en suikerziek is en hij daarvoor invalidengeld ontvangt. Een tweetal jaren geleden werd Marcel nog aan zijn hart geöpereerd en kreeg hij daarbij een 7-tal overbruggingen ingeplant.

Een zwaar zieke persoon die in voorlopige hechtenis is opgesloten omdat men, zonder rekening te houden met alle getuigenissen, beweert dat er een 'vermoeden van schuld' bestaat, wordt er immers niet beter op na een hongerstakingsactie van 25 dagen !

Houdt men Marcel Vervloesem misschien in een gevangeniscel om te kunnen te zeggen dat het 'zijn eigen schuld' was wanneer men hem niet tijdig naar een hospitaal kan overbrengen ? Wat vindt U van dergelijke immorele en misdadige praktijken ?

Ik doe daarom nogmaals een dringend beroep op uw hulp en dit niet alleen voor Marcel Vervloesem of voor mezelf maar ook voor Marcel's dochter, schoonzoon, stiefzoon (die hij helemaal alleen en zonder hulp groot bracht) en zijn kleinkinderen die het grootste slachtoffer van deze zaak dreigen te worden.

Laat me van deze gelegenheid ook gebruik maken om hierbij alle regeringsleiders op te roepen om de zieke gevangenen in ons land op een menselijke manier te behandelen en voornoemde folterpraktijken in de Belgische gevangenissen te verbieden.

U contacteerde, met respect voor de scheiding der machten, Justitieminister Onkelinx en U vroeg haar om naar een menselijke oplossing te zoeken in deze zaak.

Hebt U inmiddels al antwoord gekregen van Minister Onkelinx ? De tijd dringt immers en het kan ieder ogenblik te laat zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens -Werkgroep Morkhoven(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

sos@kindergarten.be - 02 537 49 97


 

Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail:
sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy

PS. Uw collega en partijgenoot, de Vlaamse Minister president Yves Leterme, schreef mij een 10-tal dagen geleden (juist voor de regeringscrisis) dat hij mede naar een oplossing zou zoeken. Geachte heer Boeykens,

Elke arts is gebonden door de eed van Hippocrates. Dit betekent dat hij/zij verplicht is om medische hulp te verlenen aan personen die hier nood aan hebben. Daar tegenover staat dat elk individu het recht heeft om hulp te weigeren. Ik verwijs hiervoor onder meer naar de zogenaamde Wet Dupont die onlangs werd gestemd. Deze wet kent aan gevangenen alle rechten toe met uitzondering van het recht op vrijheid. Concreet betekent dit dat de heer Vervloesem het recht heeft om medicatie te weigeren, ook al zijn die omwille van gezondheidsproblemen noodzakelijk.

Vermits de heer Vervloesem momenteel in preventieve hechtenis zit in de gevangenis van Turnhout, valt hij onder het justitieel recht en de regels die opgelegd worden door de minister van Justitie. Indien men daar beslist om hem over te brengen naar de ziekenafdeling van de gevangenis of naar een extern ziekenhuis, dan kan hij dit normaliter niet weigeren.

Gelet op de specificiteit van het gevangeniswezen zal ik uw vraag doorsturen naar de federale minister van Justitie, mevrouw Onckelinx, zodat zij kan zoeken naar een menswaardige oplossing binnen het kader van Justitie.

met hoogachting

Inge Vervotte
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY
De commentaren zijn gesloten.