15-05-05

Moord met voorbedachte rade 56 - SP.A Schepen Anne-Mie Hendrickx: geen reactie

De: Morkhoven & Croÿ Date: 15 mai 2005 18:44:28 GMT+02:00 -À: schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be -Objet: valse aantijgingen - aanstelling OCMW-bestuursleden

Mevrouw Anne-Mie Hendrickx -Schepen voor Volksgezondheid en Openbare Centra voor Maatschappelijk Werk van de Stad Herentals

Geachte Mevrouw,

Mag ik weten welk gevolg u aan mijn schrijven hebt gegeven ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens -Werkgroep Morkhoven

Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven -Fight paedophile networks - Press organ - www.kindergarten.be - www.morkhoven.org -10 rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgium - Tel **32.(0)2.5374997 - sos@kindergarten.be -Assistance aux personnes en danger: http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY -Forum: http://groups.msn.com/ISSAKABA -Démantèlement du réseau Zandvoort: http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven

Début du message réexpédié :

De: Morkhoven & Croÿ Date: 12 mai 2005 19:01:54 GMT+02:00 -À: schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be - Objet: Aanstelling OCMW-raadsleden

Mevrouw Anne-mie Hendrickx -Schepen bevoegd voor Volksgezondheid en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn te Herentals

Geachte Mevrouw,

Ik hoop dat u mijn schrijven van 10 mei jl. aandachtig hebt gelezen en dat u zich ook de nodige vragen stelt over de manier waarop Victor Vervloesem zijn halfbroer Marcel, eerst via een interview met Gazet van Antwerpen in september 1998 en nadien via andere kranten en voor de camera's van VTM, van 'sadomasochistische folteringen en verkrachtingen' beschuldigde.

Gezien de VTM-reportage vanuit de discobar 'Berkemus' werd gemaakt (waar hij toen 's nachts werkte) en de interviews ten zijnen huize plaatsvonden, mogen we aannemen dat hij de initiatiefnemer van deze mediacampagne was.

Zoals ik u misschien al vertelde, kwamen de beschuldigingen van Victor Vervloesem en de 9 criminelen die hij blijkbaar kende, volkomen onverwacht.

Er was op dat moment geen openlijk conflict tussen Victor en Marcel en de internationale media waren op dat moment vooral geinteresseerd in het kinderpornonetwerk Zandvoort. Het was namelijk de eerste maal dat iemand kon aantonen dat een internationaal netwerk van kinderpornohandel via het Internet bestond. In die zin was de Werkgroep Morkhoven een voorloper op dit gebied.

Alhoewel de Turnhoutse strafrechter François Caers, na 7 jaar onderzoek en nadat Marcel Vervloesem gedurende 7 jaar als een 'kindermisbruiker' door het slijk was gesleurd, op 9.2 jl. besliste dat Victor Vervloesem en de 9 voornoemde criminelen aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden (wat toch wel ernstige twijfels deed vermoeden), werd Marcel Vervloesem ongeveer een maand geleden opnieuw aangeklaagd. En opnieuw waren er dezelfde straffe verhalen over 'sadomachistische folteringen en verkrachtingen'. Twee van de 13-jarige jongeren die in een drugstrafiek verwikkeld zaten en die tengevolge van ondermeer een gewapende roofoverval , in de gesloten jeugdinstelling te Beers en te Mol zijn terechtgekomen, werden op slag geloofd. De derde knaap die enkele weken voordien een klacht wegens aanranding van de eerbaarheid tegen Victor Vervloesem had ingediend en die terzake ook ondervraagd werd (daarvan werd Proces-Verbaal opgemaakt), werd door de Herentalse politie van school gehaald en gedurende 8 uren ondervraagd, waarna deze Marcel Vervloesem ook van 'pedofilie' beschuldigde.

Ik stel mij ernstige vragen over deze zaak en hoop dat zij zo spoedig mogelijk onderzocht wordt.

Ik was verrast toen het kersvers benoemde OCMW-bestuurslid Victor Vervloesem in een interview met Het Laatste Nieuws verklaarde dat de opsluiting van zijn broer Marcel Vervloesem 'het mooiste geschenk van zijn leven was' en dat zijn vriendin, de genaamde Virginia H., een handtekenactie begon om Marcel Vervloesem uit Morkhoven weg te krijgen.Deze laatste was er immers van overtuigd dat haar zoon Guy, hoofdman van de 'Morkhovense Bende van de rosse Guy', en drie kompanen, door Marcel Vervloesems schuld vorige week wegens diefstallen en inbraken ( + nog een kleine overval) in de gevangenis waren beland. Rosse Guy was één van de 9 criminelen die Marcel Vervloesem in 1998 van 'pedofilie' beschuldigden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens -Arsenaalstraat 5 -2000 Antwerpen -Werkgroep Morkhoven -(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

De commentaren zijn gesloten.