15-05-05

Moord met voorbedachte rade 53 - SP.A-boegbeeld Jan Peeters: rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken ?


SP.A kamerlid Jan Peeters: ' Ik zoek naar wettelijke mogelijkheden om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen'

Vlak nadat de Herentalse burgemeester Jan Peeters in een gemeenteraadszitting debateerde over de vraag of het 'niet beter was voor het imago van Herentals en omstreken' om Morkhoven-activist Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning te laten zetten en te verbannen en nadat hij in een opmerkelijke politieke tussenkomst via Radio Regio Kempen en RTV liet omroepen dat men naar 'juridische mogelijkheden zocht om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen', kregen de medewerkers van de Werkgroep Morkhoven problemen met hun Internet (emails) en bleken bepaalde foto's van de nieuwsgroep niet langer zichtbaar te zijn. De Werkgroep Morkhoven nam daarom contact op met MSN en Microsoft, waarna de problemen weer verdwenen.

Vandaag waren er weer opnieuw problemen met de foto's en teksten van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven.

Het kan zijn dat Jan Peeters, die informaticus is van opleiding, niet verantwoordelijk is voor de voornoemde problemen maar een politicus van zijn niveau die via de lokale radio en televisie een algemene oproep lanceert om iemand uit een dorp te verbannen en een nieuwsgroep van het Internet te halen, roept toch bepaalde vragen op.

De beschuldiging van Jan Peeters als zou Marcel Vervloesem een 'pedofiel' zijn en als zou de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven deze 'pedofiel ondersteunen', slaat trouwens nergens op. Wettelijk gezien is Marcel Vervloesem immers onschuldig en blijft hij onschuldig zolang hij niet veroordeeld werd. Het proces dat in 1998 tegen de Morkhoven-activist startte, is nog steeds lopende en de Turnhoutse strafrechter François Caers besliste op 9.2.2005 om alle aanklagers van Marcel Vervloesem, waaronder zijn halfbroer het Herentalse SP.A-bestuurslid Victor Vervloesem, aan een leugendetectortest te onderwerpen. Door de nieuwe klachten van drie 13-jarigen waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstellingen van Beerse en Mol geplaatst zijn, werd daar op echter op een handige manier een stokje voor gestoken en ook de klacht inzake zedenfeiten van een minderjarige tegen Victor Vervloesem dreigt daardoor niet verder onderzocht te worden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich nog steeds af waarom SP.A-garnaal Victor Vervloesem, die de allereerste was om in 1998 via een interview met de Gazet van Antwerpen, zijn halfbroer Marcel van 'sexueel misbruik' te beschuldigen, door Jan Peeters zo hard gesteund wordt. Victor Vervloesem werd na de klacht van de minderjarige waarvan door de politie van Herentals een proces-verbaal werd opgemaakt, dank zij de SP.A zelfs tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Herentals benoemd.

Het parket van Turnhout dat al jarenlang uitsluitend de klachten tegen de Morkhoven-activist MARCEL Vervloesem onderzoekt, besteed echter geen aandacht aan al deze feiten en sloot Marcel Vervloesem na de recente nieuwe klachten zonder meer op in de gevangenis te Turnhout. Hij werd niet eens grondig verhoord en de politie van Herentals weigerde ook andere getuigen te verhoren omdat de Procureur te Turnhout hen zogezegd de opdracht had gegeven om 'alleen de klachten tégen Marcel Vervloesem te onderzoeken'.

Pas op zijn 17de hongerstakingsdag werd de zwaar zieke en uitgeputte Marcel Vervloesem door de Herentalse politie uitvoerig verhoord.

Daar komt nog bij dat het parket van Turnhout ook geen rekening hield met de brief die de vader van één van de drie voornoemde jongeren op 2.9.1998 naar Marcel Vervloesem schreef. In deze brief stond dat de naaste buurvrouw van Marcel Vervloesem, Victor Vervloesem en een zekere Andy Gijsemans bij elkaar waren gekomen om Marcel Vervloesem via het sociale centrum van de wijk van de 'aanranding van de eerbaarheid' van een zekere Sandy te beschuldigen. Op die manier wilde men Marcel Vervloesem uit zijn woning krijgen en die woning ter beschikking stellen van een zekere Sandra, het dochtertje van de voornoemde buurvrouw die volgens een brief door Guy VDV en Johan D. (2 aanklagers van Marcel Vervloesem) sexueel misbruikt zou zijn geweest. De voornoemde Guy VDV. (ook wel 'Rosse Guy' genaamd) werd een tiental dagen geleden wegens een reeks diefstallen en een roofovervalletje op een krantenwinkel in Olen, achter de tralies gestoken terwijl de leden van zijn bende (de Morkhovense 'Bende van de Rosse Guy' ) door de Turnhoutse raadkamer naar de correctionele werden verwezen. De moeder van 'Rosse Guy' die alweer toevallig een 20-tal jaren bevriend is met VICTOR Vervloesem, zei dat het 'door de schuld van Marcel Vervloesem was dat haar zoon werd opgesloten' en begon enkele weken een petitie-actie in Noorderwijk en Morkhoven om Marcel Vervloesem die een 'schande voor heel de streek' was, uit Morkhoven weg te krijgen.

Alhoewel de petitie-actie slechts een 20-tal handtekeningen opbracht, kwam SP.A boegbeeld Jan Peeters dus onlangs op het idee om deze oproep via de gemeenteraad en de lokale radio en televisie te ondersteunen...

Hoe het nu staat met het 'onderzoek' van het Turnhoutse parket naar de kinderpornozaak Zandvoort is niet geweten. Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) deelde onlangs in haar antwoord aan Ecolo-parlementslid Zoë Genot mede dat het slechts een 'individueel dossier' betrof.
De federale politie sprak in haar rapport over de kinderpornozaak Zandvoort van een 100.000-tal foto's van misbruikte kinderen die echter nooit door hen geidentificeerd werden ... Gelukkig weet Justitieminister Onkelinx door haar stalen glimlach het geloof en het vertrouwen van de burger in de Belgische Justitie te bewaren.

PS. Marcel Vervloesem die aan een hart- en suikerziekte lijdt en sinds het begin van zijn hongerstaking elke medicatie weigert, werd nog altijd niet in een hospitaal opgenomen.


Afschrift: Justitieminister Onkelinx, politici, pers,

Foto: SP.A boegbeeld Jan Peeters: burgemeester van Herentals, SP.A-kamerlid, SP.A-bureaulid, bestuurslid Comité P, ex-minister van State

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Commentaren

Sp.a corruptie
Terwijl de Sp.a in Vlaanderen en met name in Herentals, figuren waartegen gerechtelijke onderzoeken lopen, tot OCMW-raadslid benoemt en op kieslijsten plaatst, heeft de Parti Socialiste besloten om de PS-corruptie in Charleroi aan te pakken...


Schepen Charleroi moet opstappen - De Clercq krijgt berisping

CHARLEROI - De 185 leden van de USC, de socialistische beweging van Charleroi, hebben schepen Lucien Cariat gisteravond gevraagd om af te treden als schepen. De schepen wordt beschuldigd van schriftvervalsing. Eerder op de dag ontnam het schepencollege van Charleroi hem al zijn bevoegdheden.

De socialisten beraadden zich gisteravond over de te nemen actie ten aanzien van hun twee van fraude en corruptie beschuldigde afgevaardigden Lucien Cariat en Jean-Pierre De Clercq. Daarbij vroegen ze Cariat af te treden als schepen.

Jean-Pierre De Clercq kreeg een berisping, zo meldt USC-voorzitter Jean-Claude Van Cauwenberghe. Hierbij speelden vooral diens ,,onkameraadschappelijk gedrag" tegenover partijgenoten en zijn ,,op de persoon gerichte en misplaatste uitspraken'' tegenover de onderzoeksrechter die hem in verdenking stelde een rol. De Clercq werd vorige week in beschuldiging gesteld wegens verduistering en trok daarop de integriteit van de onderzoeksrechter in twijfel.

De USC vroeg ook alle bestuurders van de huisvestingsmaatschappijen van Charleroi om af te treden. De bestuursraden van die maatschappijen zullen nieuw worden samengesteld, waarbij vertegenwoordigers van de oppositiepartijen naar proportie zullen kunnen toetreden.

De al goedgekeurde kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen blijft zonder wijziging gehandhaafd.


De Standaard, dinsdag 23 mei 2006 | Bron: belga

Gepost door: Boeykens | 23-05-06

Reageren op dit commentaar

Di Rupo vindt ontslag onvoldoende
Di Rupo vindt ontslag onvoldoende
Cariat moet aftreden, De Clercq krijgt berisping

NAMEN - De beslissingen van de Union Socialiste de Charleroi (USC) - de gemeentelijke afdeling van de PS - zijn onvoldoende. Dat zegt PS-voorzitter Elio Di Rupo. De maatregelen zijn niet van die aard om het vertrouwen tussen de burger en de politiek te herstellen.

De 185 leden van de USC hebben schepen Lucien Cariat, tevens voorzitter van de lokale afvalintercommunale, gisteravond gevraagd om af te treden als schepen. De schepen wordt beschuldigd van schriftvervalsing. Eerder op de dag ontnam het schepencollege van Charleroi hem al zijn bevoegdheden. Jean-Pierre De Clercq kreeg een berisping.

,,De mensen die werden gevraagd beslissingen te nemen hebben misschien niet alle informatie gekregen over de ernst van de situatie. De maatregelen volstaan in elk geval niet. De signalen blijven zwak ten opzichte van de politieke impact van de situatie'', zei Di Rupo over de USC.

De PS-voorzitter onderstreepte dat de omvang van het probleem de lokale afdeling overstijgt en reikt tot het niveau van de federatie van Charleroi, de hele socialistische partij en de politieke klasse in het algemeen. Hoe het nu verder moet, wilde Di Rupo niet kwijt. ,,Momenteel bestudeer ik de situatie en ik zal te gepasten tijde mijn standpunt duidelijk maken'', zei hij. De maatregelen van het schepencollege gaan daarentegen in de goede richting, zei Di Rupo nog.


Verlenging aanhoudingsbevel

De Raadkamer van Charleroi heeft de aanhouding van Lucien Cariat met een maand verlengd. De schepen van Charleroi en voorzitter van de afvalintercommunale ICDI verscheen dinsdagvoormiddag gedurende anderhalf uur voor de Raadkamer.

Het aanhoudingsbevel werd donderdag tegen de PS-politicus uitgevaardigd wegens schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van sociale goederen en oplichting.

De Raadkamer van Charleroi heeft ook de aanhouding bevestigd van Christian Blondeel, de financieel directeur van de intercommunale ICDI, met een maand. mcu, llc, bava

De Standaard, dinsdag 23 mei 2006 | Bron: belga

Andere artikels:
* Rekeningen met ,,oude'' PS'ers worden vereffend
* 22/05/06: 'PS-Charleroi moet zelf ingrijpen na schandalen’
* 16/05/06: Huiszoeking bij afvalintercommunale ICDI in Charleroi
* 13/05/06: Charleroi alweer in ban van politiek schandaal

Gepost door: Boeykens | 23-05-06

Reageren op dit commentaar

Reeks huiszoekingen in dossier 'La Carolorégienne' in Charleroi
In Charleroi zijn dinsdag dertien huiszoekingen uitgevoerd in een reeks gebouwen.
Dat gebeurde op vraag van onderzoeksrechter Baeckeland, zo werd vernomen uit gerechtelijke bron. Het zou gaan om een dossier "Carolorégienne bis", dat is voortgekomen uit het eerste dossier in verband met het schandaal rond La Carolorégienne in september vorig jaar.

De kabinetschef van burgemeester Van Gompel, Patrick Henseval, werd dinsdagnamiddag verhoord door de GDA (Gerechtelijke Dienst van het Arrondissement) van Charleroi. Ook Eric Somme, voorzitter van basketbalclub "Spirou", werd verhoord.

Volgens de eerste elementen zou dit dossier ontstaan zijn na het onderzoek van stukken uit het dossier van "La Carolorégienne", en meer bepaald stukken die betrekking hadden op de voormalige schepen Claude Despiegeleer. Die was destijds schepen van Sport. De speurders waren vooral geïntrigeerd door geldstromen tussen verschillende departementen waarvoor de schepen bevoegd was, namelijk de "autonome gemeentelijke regie", de gemeentelijke parkings en verschillende sport-vzw's.

Gazet van Antwerpen, 23/05/06

Gepost door: Boeykens | 23-05-06

Reageren op dit commentaar

'PS Charleroi maakt werk van het uitmesten van de stal'
Er kan maar beter een sterk signaal gegeven worden na de nieuwe opstoot van schandalen in Charleroi. Dat was het dreigement dat PS-voorzitter Elio Di Rupo dit weekend uitsprak en de bijltjesdag nam gisteren een aanvang met het ontslag van de gearresteerde schepen Cariat.

Nog veel beslissender voor het imago van de PS was de bijeenkomst, gisteravond laat, van de Charleroise PS. Achter gesloten deuren zou die het ook hebben over andere ontslagen en maatregelen, misschien zelfs een herschikking van de lijsten. Maar ongetwijfeld zou die vergadering ook bepalend zijn voor het verdere lot van Jean-Claude Van Cauwenberghe, omstreden maar nog altijd dé sterke man in Charleroi.

Het is een hardnekkig misverstand dat Elio Di Rupo als een alleenheerser de PS bestiert. Net als zijn voorgangers aan de Keizerslaan levert hij een constant gevecht met de weerbarstige federaties binnen zijn partij, waarvan de Charleroise een van de machtigste is. En dus heette het gisteren in de buurt van Di Rupo voorzichtig: "Het is aan de federatie om beslissingen te nemen." Aan de vergadering nam de PS-voorzitter niet eens deel: hij behoort nu eenmaal niet tot de Union Socialiste Communale van Charleroi.

Maar zijn dreigementen van afgelopen weekend – kort samengevat: "neem maatregelen of ik neem ze zelf" – maakten wel degelijk indruk. De schandalen die de jongste dagen en weken de kop opstaken zijn volgens Di Rupo een smet op de reputatie van Charleroi, de partij en de politiek in het algemeen. Ten tijde van het schandaal rond huisvestingsmaatschappij Carolorégienne had Di Rupo het al over de parvenu’s in zijn eigen partij.

En dus toog de plaatselijke PS gisteren meteen aan het werk. 's Ochtends verwijderde de Charleroise burgemeester Van Gompel al Lucien Cariat uit het schepencollege van de stad. De man werd gearresteerd door de onderzoeksrechter omdat hij zich als voorzitter van afvalintercommunale ICDI aan nepotisme en gesjoemel zou hebben bezondigd. 's Middags werd niet enkel een interne audit van ICDI gelast, het bestuur werd ook meteen uitgebreid met leden van andere partijen dan de PS.

Die maatregel draagt duidelijk het stempel van Di Rupo: hij is, de zuiverheid ter wille, altijd groot voorstander geweest van coalities met andere partijen. Zelfs al beschikt de PS, zoals in zijn eigenste Bergen, over een absolute meerderheid. Volgens Di Rupo is het vrijwillig binnenhalen van pottenkijkers een garantie tegen gesjoemel. Meer, Di Rupo durft in een onbewaakt moment ook al eens te beweren dat het grote probleem van de PS haar enorme electorale scores en haar absolute meerderheden zijn.

De vergadering van de USC gisteravond was bij het ter perse gegaan nog niet afgelopen. Maar verwacht werd dat ook daar nog koppen zouden rollen. Vooral Jean-Pierre Declercq, het lid van de Henegouwse bestendige deputatie die als advocaat verdacht wordt van verduistering, was kop van Jut. Voorts stond ook de rangschikking van de kieslijsten fel ter discussie. Bij de basis leeft nogal wat onvrede dat zonen en dochters van vooraanstaande PS'ers bovenaan op de lijst prijken. Maar bovenal ging de vergadering over de toekomst van Jean-Claude Van Cauwenberghe. Tegen hem loopt geen enkel juridisch dossier en hij trad al af als Waals minister-president toen de zaak-Carolorégienne uitbarstte.

Maar ook in Charleroi leeft stilaan het besef dat de partij niet kan vernieuwen met 'Van Cau' als sterke man. Een groot probleem: ondanks de vele klachten over hem durven maar weinigen dat ook openlijk zo te stellen. Di Rupo hoedde er zich alvast voor. "Iedereen kan zijn mening hebben aan Van Cau maar het is aan de militanten, niet aan ons, om te vragen dat hij opstapt. Bovendien heeft hij persoonlijk geen juridische problemen. En we moeten ook niet vernieuwen om te vernieuwen. Want een vervanger zal nog altijd het politieke debat moeten kunnen bepalen en de lijnen uitzetten."


(De Morgen, Eigen berichtgeving 23.5.06)

Gepost door: Boeykens | 23-05-06

Reageren op dit commentaar

Corruptie
Kabinetschef burgemeester van Charleroi in cel

CHARLEROI - Patrick Henseval, de kabinetchef van de burgemeester van Charleroi Jacques Van Gompel, is dinsdagavond in Charleroi door onderzoeksrechter France Baeckeland in staat van beschuldiging gesteld. Hij werd na een verhoor van twee uur door de rechter en meerdere uren van verhoor door speurders van de GDA (Gerechtelijke Dienst van het Arrondissement) overgebracht naar de gevangenis van Charleroi.

Patrick Henseval werd dinsdagmorgen vroeg gearresteerd. Zijn kantoor in het stadhuis van Charleroi werd doorzocht. Volgens de eerste informatie is hij in staat van beschuldiging gesteld in zijn hoedanigheid van voorzitter van volleyclub Les Dauphines.

Het onderzoek naar Henseval valt binnen het kader van het dossier 'La Carolorégienne bis', dat voortkomt uit 'La Carolorégienne', en meer bepaald uit stukken die betrekking hadden op de voormalige schepen Claude Despiegeleer.


De Standaard, woensdag 24 mei 2006 | Bron: BELGA


Gepost door: Boeykens | 24-05-06

Reageren op dit commentaar

Aanpak corruptie
Zal de PS, in tegenstelling tot de Sp.a op bepaalde plaatsen, in staat zijn haar stallen uit te kuisen ?

----

Totale oorlog dreigt binnen PS

De PS stevent af op een verscheurend conflict tussen de oude garde en het nationale partijbestuur. Voorzitter Elio Di Rupo zei gisteren geen genoegen te nemen met de maatregelen die de federatie van Charleroi neemt tegen de corruptie die de partij daar treft. De van gesjoemel verdachte deputé Jean-Pierre De Clercq kreeg er maandag slechts een blaam. Volgens Di Rupo is dat onvoldoende om "het vertrouwen tussen de burger en de politiek te herstellen".

De scandalitis dijt ook verder uit. Het gerecht deed dertien huiszoekingen in de nasleep van de affaire rond huisvestingsmaatschappij Carolorégienne. Daarvoor sneuvelden al drie schepenen en nam Waals minister-president Van Cauwenberghe ontslag.

Gisteren werd onder meer Patrick Henseval, de kabinetschef van burgemeester Van Gompel, verhoord. Ook Eric Somme, voorzitter van de plaatselijke basketbalclub, werd aan de tand gevoeld over verdachte geldstromen die uit de stad naar een aantal sport-vzw's werden versluisd.

De Morgen, 24.5.06

Gepost door: Boeykens | 24-05-06

Reageren op dit commentaar

Jacques Van Gompel vraagt aan zijn partij om te beslissen of hij moet opstappen sla navigatie over
nieuwsradio nieuwsbord sitemap
Deutsch français English

Jacques Van Gompel vraagt aan zijn partij om te beslissen of hij moet opstappen - PS-burgemeester weet het niet meer

VRT, wo 24/05/06 - Jacques Van Gompel, de PS-burgemeester van Charleroi, stelt zijn mandaat ter beschikking van zijn partij. Dat heeft hij vanmiddag op een persconferentie gezegd.

Patrick Henseval, de kabinetschef van Van Gompel, wordt verdacht van schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, actieve corruptie, verduistering van overheidsgeld en bendevorming.

Hij zou onder meer geknoeid hebben met sponsorgelden voor de plaatselijke vrouwenvolleybalclub, waarvan hij voorzitter is.

Een geëmotioneerde Van Gompel gaf geen commentaar op het gerechtelijk onderzoek, maar vroeg of hij burgemeester moet blijven of ontslag nemen. Hij verwachtte een duidelijk en definitief antwoord van zijn partij.

PS-voorzitter Elio Di Rupo, die eerder deze week nog een sterk signaal vroeg uit Charleroi en het niet kreeg, neemt akte van de beslissing. Hij gaat nu praten met een aantal betrokkenen.

Di Rupo lijkt wel begrip te hebben voor de moeilijke situatie waarin de burgemeester zijn stad probeert te besturen. Hij apprecieert alvast het gebaar van Van Gompel, die dus waarschijnlijk niet zal moeten opstappen.


Het gesjoemel breidt uit

Ook andere PS-mandatarissen uit Charleroi zijn al genoemd in corruptiezaken. Na de huisvestingsmaatschappijen, de afvalintercommunale en de zakenwereld komen nu ook de sportverenigingen in Charleroi in opspraak.

Het gerecht heeft gisteren bij dertien sportverenigingen huiszoekingen gedaan.

Ook Eric Somme, de voorzitter van basketbalclub Spirou, is ondervraagd en in beschuldiging gesteld. Somme is intussen wel weer vrijgelaten.

Het onderzoek is een uitloper van de omkopingszaak bij de lokale huisvestingsmaatschappij Carolorégienne vorig najaar.

Toen moest onder meer de socialistische schepen van Sport Claude Despiegeleer opstappen.

Ook Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) moest aftreden vanwege de malaise.

Gepost door: Boeykens | 25-05-06

Reageren op dit commentaar

Charleroi wacht op beslissing Di Rupo
Het gaat van kwaad naar erger met de PS in Charleroi. Iedereen kijkt naar partijvoorzitter Di Rupo.

Jacques Van Gompel, de PS-burgemeester van Charleroi, stelde woensdag met tranen in de ogen zijn mandaat ter beschikking van de PS en de inwoners van Charleroi.
Dat gebeurde nadat zijn kabinetschef, Patrick Henseval, was aangehouden wegens verduistering van overheidsgeld en corruptie in een dossier rond de volleybalclub Dauphines, waarvan Henseval voorzitter is. Eric Somme, de sterke man van de basketbalclub Spirou, werd om dezelfde redenen in verdenking gesteld.

,,Als iemand denkt dat ik de kern van deze zaak ben en mijn vertrek de zaken kan oplossen, moet men mij dat zeggen en stap ik onmiddellijk op'', aldus Van Gompel. ,,Ik weet niet of mijn ontslag de sereniteit zal terugbrengen. Maar ik verwacht een duidelijk en definitief antwoord op die vraag.''

Elio Di Rupo nam akte van het gebaar, maar nam nog geen beslissing. ,,Meneer Van Gompel wekt heel veel sympathie op, en ook mijn sympathie. Het is een man die de capaciteiten heeft om de grootste Waalse stad te leiden.''

De PS-voorzitter had zijn partijgenoten in Charleroi eerder deze week opgeroepen een ,,sterk signaal'' te geven. De beslissing om de in opspraak gekomen gedeputeerde Jean-Pierre De Clercq de lijst voor de provincieraadsverkiezingen te laten trekken en niet te sleutelen aan de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, was dat volgens de voorzitter niet.

Het ontslag van Van Gompel is wel een sterk signaal, maar niet het signaal dat Di Rupo in gedachten had. De burgemeester is een van de weinige PS-zwaargewichten uit Charleroi die nog niet in opspraak gekomen zijn.

Jean-Claude Van Cauwenberghe, de sterke man in Charleroi, riep de hele PS op Van Gompel te steunen. ,,Het is niet in Charleroi dat het hem aan steun ontbreekt. Het is op nationaal niveau dat hij vanaf nu een sterk gebaar verwacht.''


De Standaard, vrijdag 26 mei 2006

Gepost door: Boeykens | 26-05-06

Reageren op dit commentaar

De kameraad van 10.000 euro netto Wie of wat is volgens PS-voorzitter Elio Di Rupo een parvenu? Iemand die van zijn electoraal aanzien onder de arme sloebers van Wallonië misbruik maakt om zichzelf te verrijken. Bijvoorbeeld Lucien Cariat, de sinds een week aangehouden PS-schepen van Charleroi die zichzelf minstens 10.000 euro netto per maand toestopte.

Cariat was tot voor enkele dagen voorzitter en algemeen directeur van de afval-intercommunale ICDI. Dat leverde hem al tien jaar een dubbele en bijgevolg illegale wedde op: 1.066 euro netto per maand als voorzitter en 4.084 euro netto als directeur. Samengeteld: 5.150 euro netto per maand. En dat is nog maar de helft van wat zijn andere cumuls opleverden.

Als schepen trok Cariat 6.906 bruto per maand. Als voorzitter van een sociale huisvestingsmaatschappij nog eens 1.605 euro bruto-zakgeld per maand. Samengeteld: 8.511 euro bruto per maand. In de veronderstelling dat Cariat zijn belastingaangifte correct invulde en verrekende, hield hij hieraan minstens 4.300 euro netto per maand aan over.

Samen met zijn ICDI-inkomsten betekent dit 9.450 euro netto per maand - onafgezien van de vele belangrijke voordelen in natura die waren verbonden aan zijn cumuls en zijn twee dozijn zogezegd onbezoldigde nevenbaantjes. Kortom, ,,kameraad'' Lucien Cariat was een parvenu van minstens 10.000 euro netto per maand. Geen rode haan kraaide daar tot voor kort naar in Charleroi. Sterker, MR-kamerlid Olivier Chastel, die eind vorig jaar het eerste Carolo -schandaal aan het licht bracht, keurde indertijd de dubbele ICDI-wedde van Cariat goed en zwijgt er nu over. In Charleroi wordt luidkeels gefluisterd dat er een voorakkoord PS-MR bestaat over de coalitie na 8 oktober. (FDS)

Het Nieuwsblad, 26.5.06

Gepost door: Boeykens | 26-05-06

Reageren op dit commentaar

De Clercq trekt zich terug als lijsttrekker PS
BRUSSEL - Bestendig afgevaardigde Jean-Pierre De Clercq van de provincie Henegouwen trekt zich terug als lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen. Dat schrijft De Clercq in een brief aan voorzitter Elio Di Rupo van de Franstalige socialistische partij en aan voorzitter Jean-Claude Van Cauwenberghe van de partijafdeling van Charleroi.

De Clercq stond op de eerste plaats van de lijst. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In de brief zegt hij dat hem niets te verwijten valt in het kader van zijn activiteiten als curator of als bestendig afgevaardigde.

,,Gezien de mediaheisa rond een ongelukkige verklaring (over de onderzoeksrechter die het dossier onderzoekt, nvdr), verkies ik echter in het hoger belang van de PS op 8 oktober niet op te komen op de provincielijst in het district Charleroi'', zegt de gedeputeerde.


Di Rupo aan zet

Vandaag komt het partijbureau van de socialistische partij bijeen. Het partijbureau zal integraal gewijd zijn aan de schandalen in Charleroi en de manier om de schandalen onder controle te krijgen.

Burgemeester Van Gompel, die zijn mandaat woensdag in handen legde van de partij, krijgt naar alle waarschijnlijkheid de steun van Di Rupo om verder te werken. Niet omdat de burgemeester zo'n briljant politicus is, maar omdat er niemand anders is die zijn taak op dit moment kan overnemen. bava


De Standaard, maandag 29 mei 2006 | Bron: belga

Gepost door: Boeykens | 29-05-06

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.