14-05-05

Moord met voorbedachte rade 49 - De Vlaamse pers zwijgt

 

Werkgroep Morkhoven: wat de Vlaamse pers betreft

Iemand zoals Marc Helzen van Het Nieuwsblad (de krant die samen met De Standaard en Het Volk deel uitmaakt van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij van Thomas Leysen), kwam ten tijde dat de Werkgroep Morkhoven sukses boekte inzake het Temse-Madeira-Zandvoortnetwerk, iedere dag bij Marcel Vervloesem aan huis om koffie te drinken en informatie los te prutsen. Tegelijkertijd was deze man de eerste om op het moment dat de Zandvoortkinderporno-zaak werkelijk internationaal nieuws was, met journalisten van Gazet van Anwerpen en Het Laatste Nieuws naar het huis van Marcel Vervloesem's halfbroer Victor Vervloesem te sluipen om daar in het halve duister zoveel mogelijk verhalen te noteren over de 'sadomasochistische martelingen' waaraan Marcel Vervloesem zich volgens Victor Vervloesem en 9 criminelen, zich tijdens zijn jeugd zou bezondigd hebben. Dat zegt wel iets over de achterbakse en provinciale instelling van deze man en de krant waarvoor hij werkt. 

De commerciële zender VTM die zelfs een reporter gedurende twee dagen onbetaald in het huis van Marcel Vervloesem liet logeren, was dan weer de eerste om de verhalen van Victor Vervloesem en zijn 9 criminelen vanuit de discoteek 'Berkemus' via een directe uitzending in de Vlaamse huiskamers te kieperen. Dat bracht natuurlijk heel wat geld in het laatje want de Werkgroep Morkhoven was 'hot news' op dat moment. VTM deed zelfs niet eens de moeite om de mensen van de Werkgroep die zij regelmatig interviewde aan het woord te laten. Dat was inderdaad fout zei VTM-journalist Ezra Eeman toen hij in verband met de nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem, in het huis van Prinses de Croÿ een opname kwam maken.  Maar ja, wat is men met een dergelijke verontschuldiging als die fout nooit wordt rechtgezet en Marcel Vervloesem tengevolge van al die fouten aan zijn 19de hongerstakingsdag begonnen is ?  Wat is de familie (dochter en 2 kleinkinderen die nu psychologisch moeten behandeld worden) met dergelijk excuus als Marcel moest sterven ?

Tenslotte zijn er de meer verfijnde journalisten van een zeker intellectueel niveau. Douglas De Coninck bijvoorbeeld (De Morgen) die regelmatig voor zijn informatie bij Marcel Vervloesem aan huis kwam en/of telefoneerde. Zijn artikels bleven altijd vrij objectief en neutraal en hadden ook op inhoudelijk vlak iets te bieden. Men kan niet zeggen dat hij meedeed aan de achterbakse hetze van de ander journalisten. maar toch vraag ik mij af waarop deze journalist eigenlijk wacht. De zwaar zieke Vervloesem (hart- en suikerziekte) is nu aan zijn 19de hongerstakingsdag toe maar meer dan een telefoontje heeft de Werkgroep Morkhoven van Douglas De Coninck niet gekregen...

Vlaamse provinciale politiek en Vlaamse provinciale journalistiek gaan natuurlijk hand in hand. Aan een machtige man zoals SP.A Kamerlid Jan Peeters (Ex-minister van State, burgemeester van Herentals, partijboegbeeld SP.A) mag bijvoorbeeld niet geraakt worden. Toch is Peeters door zijn onvoorwaardelijke steun aan Victor Vervloesem, die SP.A bestuurslid te Herentals is en zopas tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Centrum te Herentals werd benoemd, mee verantwoordelijk voor het drama dat zich langzaam lijkt te voltrekken. Enkele dagen geleden riep Peeters zelfs nog via Radio Regio Kempen en RTV op om Marcel Vervloesem die Morkhoven en Herentals 'ten schande maakt', uit Morkhoven te verbannen en de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' van het Internet te halen. Peeters sluit zich daarbij aan bij de petitiecampagne die door de genaamde 'Dikke Nie' (jarenlange vriendin van Victor Vervloesem) een paar weken geleden startte om Marcel Vervloesem uit Morkhoven weg te krijgen. Volgens deze groteske figuur is Marcel Vervloesem er de schuld van dat haar zoon Guy VDV. hoofdman van de zevenkoppige bende 'De bende van rosse Guy', tesamen met enkele companen door de raadkamer van Turnhout wegens een reeks diefstallen, inbraken en een overval, naar de correctionele werd verwezen.

Het is niet bekend wat de preciese relatie tussen Jan Peeters, Victor Vervloesem en Dikke Nie is maar de voornoemde 'Rosse Gie' en een deel van zijn companen waren wel degelijk diegenen die met Victor Vervloesem de klachten tegen Marcel Vervloesem deponeerden en van de Turnhoutse rechter François Caers na zeven jaar 'onderzoek' een leugendetectortest moesten ondergaan (wat door de nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem, het klungelachtig optreden van Justitie en Marcel Vervloese's hongerstaking verijdeld werd).

Als Jan Peeters het 'imago' van Morkhoven en Herentals wil redden, zal hij op de eerste plaats het stof voor zijn eigen deur moeten wegkeren.Commentaren

'Witte ridder zelf voor strafrechter'
Het is met dit soort titels dat Het Volk, De Gentenaar, Het Nieuwsblad en De Standaard (allemaal kranten behorende tot de VUM mediagroep) jarenlang uitpakten.

De titels van de artikels in deze kranten gingen telkens in de richting van 'Witte ridder zelf voor strafrechter' of 'Zelfverklaarde kinderpornojager misbruikte zelf kinderen'.
Telkens werd daarbij gesuggereerd dat het 'sexueel misbruik' reeds bewezen was. De verhalen van de aanklagers over zaken die zogenaamd 20 jaar geleden gebeurd waren, werden nooit in vraag gesteld.

Vooral de kritiek van Vervloesem dat justitie 'te laks was tegen de verspreiders van kinderporno' (de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de zaak Zandvoort werden inderdaad nooit opgespoord en vervolgd), schoot bij bepaalde autoriteiten in het verkeerde keelgat.

Ook de internationale belangstelling die Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven genoten (er kwamen zelfs drie Japanse kranten op bezoek in Morkhoven), was niet naar de zin van de politici die juist alles gedaan hadden om de Belgische politie en justitie weer wit te wassen na de zaak Dutroux.

In de artikels werd de lezer ook voortdurend gemanipuleerd en misleid.
In het bijgevoegd artikel van Het Volk (Het Nieuwsblad, De Gentenaar) zegt men bijvoorbeeld: 'De belastende verklaringen tegen Vervloesem over kindermisbruik werden aanvankelijk met argwaan bekeken'.
In werkelijkheid waren de journalisten van Het Nieuwsblad (De Gentenaar, Het Volk) de eersten die met de ongecontroleerde verhalen over zogezegde verkrachtingen en folteringen door Marcel Vervloesem naar buiten kwamen en volgens de schiftelijke verklaring van één der aanklagers die door procureur-generaal Van Craen van het hof van beroep te Antwerpen zopas als een geloofwaardig getuige werd omschreven, werden de aanklagers door het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. voor hun klachten betaald.
De aanklagers zouden voor hun verhalen voor de media ook nog eens telkens 250 euro hebben gekregen.

De VUM-kranten staken niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot. Zij zwegen ook over de 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het sp.a-bestuurslid Victor V. met name wordt genoemd.

--------


Witte ridder zelf voor strafrechter
Minderjarigen beschuldigen zelfverklaard kinderpornobestrijder Marcel Vervloesem van seksueel misbruik

Marcel Vervloesem, de 52-jarige zelfverklaarde strijder tegen kinderpornografie, staat vanaf woensdag zelf voor de strafrechter wegens seksueel misbruik van minderjarigen.

De slachtoffers meldden zich tijdens de zomer van 1998 bij de justitie, volgens hun verklaringen omdat ze het niet langer konden aanzien hoe Vervloesem zich in de media als een 'witte ridder' opwierp.

Vervloesem (52) ontkent alle aantijgingen. Volgens hem gaat het om een afrekening van het Turnhoutse gerecht, omdat hij de justitie passiviteit verweet in het onderzoek naar een Nederlandse producent van kinderpornografie.

Tijdens de zomer van 1998 verzamelde Vervloesem de wereldpers op zijn stoep. Hij verklaarde dat in de Nederlandse badplaats Zandvoort een wereldwijd vertakt netwerk van kinderporno actief was. Als leider van de bende wees hij pedofiel Gerry Ulrich aan. Met zijn vzw Morkhoven had Vervloesem zich tot doel gesteld de laksheid tegen de verspreiders van kinderporno aan te klagen.

Kruistocht tegen kinderporno

De Nederlandse justitie zette een veertigtal rechercheurs op de zaak. Gauw bleek dat Ulrich een grote verzamelaar was van kinderporno die hij via het internet met anderen uitwisselde. Er was echter geen sprake van een netwerk of bescherming. Toch was de reputatie van Vervloesem gevestigd. Met de regelmaat van de klok verscheen hij op televisie, waarbij hij zijn kruistocht tegen kinderporno mocht toelichten.

Precies die tv-optredens zetten er de toen 17-jarige jongeman A. uit Morkhoven, een achterstandswijk bij Herentals, toe aan naar de justitie te stappen. In aanwezigheid van zijn ouders getuigde de jongen eind augustus 1998 hoe hij op achtjarige leeftijd door Vervloesem, een buur en vriend van zijn ouders, seksueel werd misbruikt.

Aarzelend startte het parket van Turnhout een onderzoek. De belastende verklaringen tegen Vervloesem over kindermisbruik werden aanvankelijk met argwaan bekeken. Dat de initiatiefnemer achter de vzw Morkhoven zelf zou hebben gedaan wat hij met zo veel vuur bestreed, leek toen ongeloofwaardig.

Achtergestelde jongeren

In de weken en maanden na het getuigenis van A. volgden er verscheidene andere getuigenissen, doorgaans van dertigers die als minderjarigen door Vervloesem werden misbruikt. De verklaringen toonden een steeds weerkerend patroon: telkens waren de slachtoffers achtergestelde jongeren uit de wijk Morkhoven, waarop Vervloesem een sterke invloed uitoefende. Sommigen waren dermate getraumatiseerd dat ze in de psychiatrie of in de criminaliteit waren beland. Vervloesem, zelf een instellingenkind, doet de aanklachten tot vandaag af als verzinsels van marginalen uit zijn buurt.

Sommige feiten van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid zijn al verjaard. Andere zijn voor het gerecht evenwel voldoende geloofwaardig om Vervloesem voor de correctionele rechtbank te brengen.

In mei 2001 meldde zich nog een slachtoffer, kort nadat ook Vic Vervloesem zijn broer had beschuldigd van seksueel misbruik. ,,Om de andere slachtoffers te steunen'' getuigde een 46-jarige man over zijn traumatische ervaring met Vervloesem. De getuigenis van deze 'respectabele' man is belangrijk, omdat het de verhalen van de 'simpele' jongens uit Morkhoven geloofwaardigheid verleent. De feiten tegen de 46-jarige klager zijn weliswaar ook verjaard. Vervloesem blijft ontkennen.

Drie keer uitgesteld

De behandeling van het proces voor de correctionele rechtbank in Turnhout is al drie keer uitgesteld, onder meer omdat twee personen klacht indienden tegen de vzw Morkhoven wegens oplichting. Vervloesem staat in Turnhout ook terecht wegens het bezit van kinderporno. Het gaat onder meer om een cd-rom die hij aan de procureur van Neufchâteau, Michel Bourlet, bezorgde voor zijn onderzoek naar de misdaden van Marc Dutroux.

De beklaagde zei bij het laatste uitstel ,,dat hij als zes jaar wacht om zijn onschuld te bewijzen''. Hij dringt net als de slachtoffers aan op een snelle behandeling van de zaak.

Gepost door: Leentje | 15-05-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.