13-05-05

Moord met voorbedachte rade 43 - Antwoord van Minister Inge Vervotte

 

Geachte heer Boeykens,

Elke arts is gebonden door de eed van Hippocrates. Dit betekent dat hij/zij verplicht is om medische hulp te verlenen aan personen die hier nood aan hebben. Daar tegenover staat dat elk individu het recht heeft om hulp te weigeren. Ik verwijs hiervoor onder meer naar de zogenaamde Wet Dupont die onlangs werd gestemd. Deze wet kent aan gevangenen alle rechten toe met uitzondering van het recht op vrijheid. Concreet betekent dit dat de heer Vervloesem het recht heeft om medicatie te weigeren, ook al zijn die omwille van gezondheidsproblemen noodzakelijk.

Vermits de heer Vervloesem momenteel in preventieve hechtenis zit in de gevangenis van Turnhout, valt hij onder het justitieel recht en de regels die opgelegd worden door de minister van Justitie. Indien men daar beslist om hem over te brengen naar de ziekenafdeling van de gevangenis of naar een extern ziekenhuis, dan kan hij dit normaliter niet weigeren.

Gelet op de specificiteit van het gevangeniswezen zal ik uw vraag doorsturen naar de federale minister van Justitie, mevrouw Onckelinx, zodat zij kan zoeken naar een menswaardige oplossing binnen het kader van Justitie.

met hoogachting

Inge Vervotte
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


De commentaren zijn gesloten.