12-05-05

Moord met voorbedachte rade 36 - 17de hongerstakingsdag - bijna in coma

Marcel Vervloesem: 17de hongerstakingsdag
door J. Boeykens op donderdag, 12 mei 2005 - 11:25:00
sos@kindergarten.be

Alhoewel familie en vrienden in paniek waren toen Marcel Vervloesem in hongerstaking ging en weigerde om zijn medicatie voor hart- en suikerziekte in te nemen, bleek het allemaal nogal mee te vallen. Er is echter meer en meer reden om zich ernstig bezorgd te maken. Wacht de Belgische overheid die dikwijls over 'preventieve gezondheidszorg' spreekt, af tot dat het te laat is om de Morkhoven-activist in een hospitaal op te nemen ?

Marcel Vervloesem: 17de hongerstakingsdag - zwaar ziek maar men weigert hem in een hospitaal op te nemen

Het kan toeval zijn maar nadat SP.A Kamerlid en burgemeester van Herentals Jan Peeters op Radio Regio Kempen en op RTV, Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven een 'pedofiel' noemde die uit Morkhoven moest worden verbannen en tegelijkertijd dreigde met naar 'juridische mogelijkheden te zoeken om de MS-groep Werkgroep Morkhoven te laten sluiten', hebben de medewerkers van onze MSN-groepen problemen gekregen met hun hotmail.
Daardoor is het zeer moeilijk geworden om op de MSN-groepen te werken.

De Werkgroep Morkhoven nam gisteren contact op met MSN en Microsoft, waarna de problemen verdwenen maar vandaag blijken voornoemde problemen opnieuw op te duiken.

De Werkgroep Morkhoven contacteert opnieuw MSN om te weten wat er aan de hand is.

We willen nog even herhalen dat de beschuldiging van Jan Peeters als zou Marcel Vervloesem een 'pedofiel' zijn en als zou de MSN-groep Werkgroep Morkhoven deze 'pedofiel ondersteunen', op niets slaat.

Wettelijk gezien is Marcel Vervloesem immers onschuldig. Het is namelijk zo dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 17de hongerstakingsdag begint, in 1998 en via een interview in de Gazet van Antwerpen met zijn halfbroer Victor Vervloesem (SP.A-bestuurslid Herentals, zopas benoemd tot bestuurslid van het OCMW-Herentals) plotseling van 'pedofilie' werd beschuldigd.

Deze beschuldiging kwam zeer ongelegen voor de Werkgroep Morkhoven omdat men op dat moment juist op internationale mediabelangstelling kon rekenen in verband met de kinderpornozaak Zandvoort.

Nadien bracht Victor Vervloesem een 9-tal criminelen bij elkaar die allen voor de camera's van VTM en in interviews met Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk, beweerden dat zij in hun jeugd door Marcel Vervloesem 'op een sadomasochistische manier gefolterd en verkracht' waren.  De persmededelingen gebeurden zowel in de dancing-discobar 'Berkemus' waar Victor Vervloesem toen 's nachts werkte, als ten huize van Victor Vervloesem zelf.

Na de beschuldigingen publiekelijk te hebben gemaakt, legden Victor Vervloesem en de 9 criminelen bij de Procureur des Konings te Turnhout officieel klacht neer wegens 'pedofilie' en 'aanranding van de eerbaarheid'.

Nadat Marcel Vervloesem voor een onbekende reden door de voornoemde Vlaamse media gedurende 7 jaar lang als 'zelfverklaarde pedofielenjager' en 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald, besliste de Turnhoutse strafrechter François Caers op 9.2.2005 om Victor Vervloesem en de 9 criminelen aan een leugendetectortest te onderwerpen.
Het proces zou op 14.9. 2005 worden hervat.

Marcel Vervloesem werd dus niet voor 'pedofilie' veroordeeld zoals Jan Peeters voor Radio Regio Kempen en RTV beweerde. Wel waren er bij het parket van Turnhout ernstige vragen gerezen over de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen.

Normaal gezien had het parket van Turnhout uit deze zaak hebben moeten besluiten dat het misschien aangewezen was om zich in de toekomst wat voorzichtiger op te stellen ten opzichte van dergelijke beschuldigingen.

Toen een viertal weken geleden, enkele jongeren Marcel Vervloesem opnieuw van 'sadomasochistische folteringen' enz. beschuldigden, werden die verhalen echter opnieuw zonder enige terughoudendheid gelooft en besloot men Marcel Vervloesem als 'een gevaar voor de Maatschappij' en op basis van een 'vermoeden van schuld' in voorlopige hechtenis te plaatsen. Hij werd zonder rekening te houden met andere getuigenissen en dus zonder verder onderzoek, opgesloten in de gevangenis van Turnhout.

De andere getuigen die in deze zaak gehoord wensten te worden, werden door de politie van Herentals die de jongeren ondervroeg en de klachten van de jongeren in ontvangst nam, terug naar huis gestuurd. De politie stelde dat zij 'van de Turnhoutse onderzoeksrechter bevel had gekregen om alleen de klachten tegen Marcel Vervloesem te onderzoeken'. Ook Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ die in hun klacht van 28.4.2005 bij de politie van Turnhout vroegen dat ook andere getuigen, waaronder zijzelf, zouden gehoord worden, vingen bot.
Er kwam echter geen enkele reactie van het parket van Turnhout.

Uit een brief van een zekere Scippie bleek dat de klachten tegen Marcel Vervloesem opgezet spel waren. De jongeren hadden van de vader van de 13-jarige Ruben de raad gekregen om als zij problemen zouden krijgen met het drugsonderzoek dat de politie in de wijk was opgestart, Marcel Vervloesem op 'dezelfde wijze zoals dit vroeger in de kranten had gestaan, van pedofilie te beschuldigen'. Zij kregen ook de raad om Marcel Vervloesem te beschuldigen van drugshandel en bij de gastvrije Marcel Vervloesem te infiltreren om diens computer (waarvan de modem door de politie in beslag genomen werd) van bezwarend materiaal te voorzien.
Een aantal dagen geleden schreef Marcel Vervloesem mij dat deze toch wel erg belangrijke brief zich echter niet in het gerechtelijk dossier bevond dat het Hof van Beroep te Antwerpen een week geleden ter beschikking kreeg. Er zaten alleen maar belastende verklaringen in het dossier. Nu is het niet de eerste maal dat dergelijke maffiapraktijken worden gebruikt en Justitieminister Onkelinx en de Hoge Raad van Justitie werden hiervan reeds herhaaldelijk, maar zonder sukses, op de hoogte gebracht. Zij weigeren hun verantwoordelijkheid in geval van dysfuncties bij Justitie, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, op te nemen en zijn dus mede verantwoordelijk voor wat er al jaren misgaat binnen Justitie.

Er zijn nog andere redenen om aan de verklaringen van de jongeren te twijfelen. De voornoemde vader van Ruben (Luk V.) schreef op 2.9.2005 in zijn brief aan Marcel Vervloesem dat Hilde C. (buurvrouw van Marcel Vervloesem), Victor Vervloesem en Andy Gijsemans bij elkaar gekomen waren om Marcel Vervloesem, via het sociale centrum van de wijk, van de 'aanranding van de eerbaarheid' van een zekere Sandy  te beschuldigen. Volgens Luk V. was het de bedoeling om Marcel Vervloesem uit zijn woning te krijgen en die woning ter beschikking te stellen van een zekere Sandra.  Sandra, een dochtertje van Hilde C.,  bleek immers door Guy VDV en Johan D. misbruikt te zijn geweest nadat Hilde C. haar daar had geplaatst.
Ter informatie: De laatsgenoemden Guy VDV. en Johan D. zijn 2 van de 9 criminelen die Marcel Vervloesem in 1998 van 'pedofilie' beschuldigden. Guy VDV. werd vorige week tesamen met 3 andere criminelen naar aanleiding van een overval en enkele diefstallen, onmiddellijk aangehouden en achter de tralies geplaatst. De moeder van Guy VDV. die toevallig een 20-tal jaren lang bevriend is met Victor Vervloesem begon daarop een handtekenactie om Marcel Vervloesem uit Morkhoven weg te krijgen. Tegen de vrouw werd inmiddels een klacht ingediend. Toch kwam de Herentalse burgemeester Jan Peeters enkele dagen geleden op het idee om via de Kempense radio en TV op te roepen om Marcel Vervloesem uit Herentals te verbannen gezien hij Morkhoven en Herentals een 'negatief imago bezorgde'.

Er zijn nog een aantal zaken die de Werkgroep Morkhoven in vraag stelt:
- de 13-jarige Ruben was niet alleen een drugsgebruiker maar hij werd eerder ook al opgepakt voor een gewapende roofoverval die hij samen met één van zijn vriendjes pleegde. De jongen bevindt zich momenteel in de gesloten Jeugdinstelling te Mol. Toch werden de verhalen van deze knaap blindelings gelooft.
- de 14-jarige Nick C., vriendje van Ruben, verklaarde enkele maanden geleden tegenover de Herentalse politie dat hij door Victor Vervloesem werd aangerand. Op het moment dat Marcel Vervloesem opnieuw van pedofilie werd beschuldigd, werd hij door dezelfde Herentalse politiedienst van school gehaald en gedurende 8 uren lang ondervraagd. Het resultaat van deze ondervraging waarin ook een drugstrafiek ter sprake kwam, trok Nick C. zijn klacht tegen Victor Vervloesem in en beschuldigde hij Marcel Vervloesem op voornoemde wijze van 'pedofilie'. Bepaalde kranten schreven toen: 'Er is nu een 3de onafhankelijke bron die Marcel Vervloesem van pedofilie beschuldigt. Tegen de zelfverklaarde pedofielenjager loopt er nog een ander proces wegens pedofilie'.

De Werkgroep Morkhoven is van mening dat het imago van Morkhoven en Herentals kan verbeterd worden als al de voornoemde zaken grondig onderzocht worden en de plaatselijke overheid bepaalde problemen daadwerkelijk aanpakt.

Heksenvervolgingen en oproepen om iemand die in bepaalde kringen minder geliefd is, zonder vorm van proces aan de schandpaal te nagelen, zijn immers niet meer van deze tijd.

PS. Marcel Vervloesem die aan een hart- en suikerziekte lijdt en elke medicatie weigert, is voor het eerst beginnen te braken maar volgens de gevangenis te Turnhout is hij in 'perfecte conditie'. Prinses de Croÿ en Jan Boeykens vroegen in hun klacht van 28.4 jl. bij de politie te Turnhout, om hem dringend in een hospitaal op te nemen. De Turnhoutse Procureur gaf daaraan geen gevolg aan tot nogtoe. Vandaag worden de huisdokter, de hartspecialist en de Voorzitter van de Orde van Geneesheren gecontacteerd. De gevangenisdokter zal verantwoordelijk worden gesteld indien de hongerstaking van Marcel Vervloesem uit de hand loopt. 

Foto's:

SP.A Kamerlid Jan Peeters die tevens burgemeester (en hoofd van de politie) van Herentals is -Jan Peeters liet eergisteren op Radio Regio Kempen en RTV verstaan dat Marcel Vervloesem een pedofiel is die uit Morkhoven en Herentals moet verbannen worden omdat hij 'het imago bezoedelt'

Victor Vervloesem, bestuurslid SP.A Herentals en zopas tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals benoemd - Victor Vervloesem was de eerste die Marcel Vervloesem van 'pedofilie' beschuldigde maar die onlangs zelf door één van de 'slachtoffertjes' van Marcel Vervloesem werd aangeklaagd...  Op de achtergrond: Virginia H. die een handtekenactie startte om Marcel Vervloesem uit Morkhoven weg te krijgen. Volgens haar zou het de schuld van Marcel Vervloesem zijn dat haar zoon (die Marcel Vervloesem destijds ook van 'pedofilie' beschuldigde) vorige week achter de tralies is beland...

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


De commentaren zijn gesloten.