11-05-05

Moord met voorbedachte rade 34 - Marcel Vervloesem bijna in coma

 
Morkhoven-activist: 16de hongerstakingdag
Jan Boeykens - 11.05.2005 13:38

De Belgische activist Marcel Vervloesem die ook in Nederland enige bekendheid geniet vawege zijn strijd tegen de kinderpornonetwerken (Zandvoort-zaak) is vandaag aan zijn 16de hongerstakingsdag begonnen. Hij zal eerstdaags waarschijnlijk in coma geraken. In de bijgevoegde brieven, leest u over de (politieke) achtergronden in deze zaak die volledig dreigt te ontsporen en die tot de dood van de actievoerder kan leiden.

 
 Geachte Heer,
 
Hartelijk dank voor uw steun en uw democratisch standpunt.

Ik zal uw raad opvolgen (publicaties in het Nederlands) alhoewel u ook op onze MSN-groep  
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven terecht kan, dewelke Jan Peeters nu wil laten sluiten.


Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 16e hongerstakingsdag begonnen is, heeft eergisteren en gisteren voor het eerst gebraakt en vroeg gisteren aan zijn dochter om een document te ondertekenen waarin zij zou verklaren dat hij geen kunstmatige voeding en geen medicatie wil als hij in coma geraakt.
De situatie is dus werkelijk dramatisch.


Ik heb gisteren naar de gevangenis gebeld waar men mij zei dat Marcel 'volledig in orde' was en dat er zich geen enkel probleem stelde.
Marcel's huisarts en hartspecialist hebben mij daarentegen een week geleden reeds gezegd dat deze hongerstaking 'fataal kan aflopen'.
Prinses Jacqueline de Croÿ en ikzelf vroegen in onze klacht bij de politie te Turnhout dd. 28.4.2005 reeds de dringende opname van Marcel in een ziekenhuis aan.


Er werd echter geen enkel gevolg gegeven aan onze klacht die direct door de gerechtelijke rechercheurs aan de onderzoeksrechter te Turnhout werd afgegeven.


Vanuit politieke zijde komen er nu stilaan reacties alhoewel de Ministers en parlementsleden voortdurend werden geinformeerd.


Tijdens de eerste dagen van Marcel's hongerstaking waren we in paniek omdat hij zijn medicatie weigerde maar zolang men niet eet, schijnt men geen insuline nodig te hebben.

Wat zijn hart betreft, denk ik dat zijn hartspecialist zich daar het beste over kan uitspreken. Ik neem vandaag opnieuw contact met hem op.
Ik begrijp niet waarom men zo lang wacht met zijn opname in het hospitaal omdat dit totaal medisch onverantwoord is, en ik heb soms de indruk dat men hoopt dat hij overlijdt en men van hem en zijn vervelende acties rond kinderpornonetwerken dus verlost is.

Ik ben thans volop naar alle Europese parlementsleden en instanties aan het schrijven aangezien de franstalige Liga voor de rechten van de Mens ons mededeelde dat men 'geen hongerstakers ondersteunt' (dus ook niet wanneer het voor het een rechtvaardige zaak of tegen een onrechtvaardige en onmenselijke behandeling is).

Marcel zei ons dat hij in het begin van zijn hongerstaking 24 uren op 24 uren op zijn cel moest blijven (een betonnen kooi van 4 kubieke meter waarin een straal licht viel) en dat hij met geen enkele medegevangene contact mocht hebben.

Hij kreeg het verbod om gedurende de eerste 30 dagen van zijn opsluiting, het grootste gedeelte van zijn dossier in te zien.

We hebben destijds de asielzoekster Semira Adamu gehad die tijdens haar terugzending, op een vliegtuig werd vermoord. BelgIë werd reeds herhaaldelijk wegens de schending van de mensenrechten veroordeeld.

Ik wist echter niet dat de mensenrechtensituatie in België zodanig slecht was en ik heb zelfs de indruk dat de Belgische regeringsleiders en de meeste Belgische politici van dergelijke veroordelingen niet wakker liggen gezien er toch geen enkele sanctie aan verbonden is en dergelijke zaken vlug vergeten zijn.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om iederéén op te roepen om het leven van Marcel Vervloesem, die in tegenstellling tot wat Jan Peeters via de Radio Kempen en de RTV beweert geen pedofiel is, te redden en nodig iederéén uit om zijn onderzoeksresultaten inzake de bestrijding van kinderpornonetwerken te komen bekijken.

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens -
Werkgroep Morkhoven

PS. Victor Vervloesem, die in september 1998 in een interview met Gazet van Antwerpen, de eerste was om zijn halfbroer Marcel Vervloesem van 'pedofilie', 'verkrachtingen' en 'sadomasochistische folteringen' te beschuldigen, zei onlangs in een interview met Het Laatste Nieuws dat de opsluiting van zijn halfbroer 'het mooiste geschenk van zijn leven was'. De man werd enkele weken voor dat Marcel voor een tweede maal van 'pedofilie' werd beschuldigd en opgesloten werd, zelf van de aanranding van de eerbaarheid beschuldigd. Ik weet niet of deze klacht wordt onderzocht maar het is wel zo dat de 14-jarige Nick C. die de klacht indiende, door de politie van Herentals nadien 8 uur lang werd ondervraagd en dat hij tenslotte zei dat MARCEL Vervloesem hem had 'misbruikt' en klacht indiende tegen MARCEL Vervloesem. De Werkgroep Morkhoven contacteerde terzake de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en vroeg om het Comité P (controle politiediensten) deze zaak te laten onderzoeken. Zij kreeg echter geen antwoord op haar schrijven.Ook de Herentalse SP.A Schepen die verantwoordelijk is voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Herentals, werd gisteren gecontacteerd.

Victor Vervloesem zetelt -zoals Kamerlid en burgemeester Jan Peeters die gisteren op radio en televisie de 'verbanning van Marcel Vervloesem uit Morkhoven' vroeg en zei naar 'juridische mogelijkheden te zoeken om de MSN-groep en persorgaan van de Werkgroep Morkhoven op Internet te laten sluiten', in het SP.A-bestuur van de Stad Herentals.
Hij kwam samen met Jan Peeters op tijdens de voorbije verkiezingen en werd zopas tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals benoemd.


Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven -
Fight paedophile networks - Press organ - www.kindergarten.be - www.morkhoven.org
10 rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgium - Tel **32.(0)2.5374997 -  
sos@kindergarten.be -
Assistance aux personnes en danger:  
http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY -
Forum :  
http://groups.msn.com/ISSAKABA -
Démantèlement du réseau Zandvoort:  
http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven
 


 
 Le 11-mai-05


Aan de heer Jan Boeykens 
 
Werkgroep Morkhoven 
 
sos@kindergarten.be

Geachte Heer,

Tot het bewijs van het tegendeel is geleverd,
ben ik overtuigd van uw gelijk inzake de verdacht onrechtvaardige behandeling van de heer Marcel Vervloesem.


Het geheel ruikt sterk naar klassejustitie, maffiapraktijken en
georganiseerde perscensuur.


Om uw ageren ruimer aan het publiek te brengen zou het voordelig zijn al de berichten , alsook de petitie ook steeds in het nederlands weer te geven.

Nederlandstalige persberichten laten zich ook publiceren bij  
http://www.politiek.net/set.htm?http://www.politiek.net/hermes/zend.htm~VVBmain

Zelf betreur ik iedere hongerstakingsactie. Volgens mij zou het een goede zaak zijn als Marcel weer normaal zou beginnen eten en sereen wacht op een
rechtvaardige afloop van uw en zijn streven.


Op hoop van een rechtvaardige behandeling van daders, medeplichtigen en slachtoffers.

Met vriendelijke groeten.


Foto's:

- SP.A Kamerlid en burgemeester van Herentals Jan Peeters

- Marcel Vervloesem met de Werkgroep Morkhoven aan het 'Staatsamwaltschaft-Landgericht Berlin'

U kan Marcel Vervloesem voorlopig nog schrijven op het volgende adres:

Gevangenis Turnhout, Wezenstraat 1, t.a.v. Marcel Vervloesem (Werkgroep Morkhoven), cel 82, 2300 Turnhout (België) - Steek een paar Prior-zegels bij uw schrijven zodat hij u kan antwoorden (zolang hij nog bij bewustzijn is)


 

De commentaren zijn gesloten.